Dla pracodawcy

APS PROFIT POLSKA SP. Z O.O.

Biuro pośrednictwa pracy dla pracowników z Uzbekistanu.

ul. Emilii Plater 14B/U1,

71-635 Szczecin

tel. : +48 91 462 43 12

fax : +48 91 462 40 71

Email: biuro@apsprofit.pl

pracownicy z Uzbekistanu
Pracownicy z Uzbekistanu, słynący z nieprzeciętnego zaangażowania oraz doskonałego przygotowania do realizacji prac fizycznych, stają się cennym zasobem na rynku pracy w Polsce. Ich zdolności oraz etos pracy często przyciągają uwagę pracodawców, szczególnie w branżach, które bazują na pracy manualnej i wymagają wytrzymałości fizycznej.
 
W kontekście przedsiębiorstw o charakterze produkcyjnym i przetwórczym, zatrudnienie pracowników z Uzbekistanu często przynosi konkretne korzyści. Są one nie tylko świetnie przystosowane do pracy fizycznej, ale również wykazują się wysokim poziomem zaangażowania i lojalnością względem swojego pracodawcy. Niezwykle ważne jest również ich podejście do realizacji powierzonych im zadań – pracownicy ci charakteryzują się skrupulatnością i sumiennością, co sprawia, że są w stanie z powodzeniem realizować powierzone im zadania, nawet te szczególnie wymagające.
 
Warto również zaznaczyć, że umiejętność posługiwania się językiem rosyjskim jest kolejnym atutem pracowników z Uzbekistanu, szczególnie w kontekście współpracy międzynarodowej oraz pracy w krajach, gdzie znajomość tego języka jest rozpowszechniona. Przy większych grupach, które często przybywają do pracy za granicą, częstą praktyką jest ustanawianie liderów lub koordynatorów, którzy dodatkowo ułatwiają komunikację oraz przekazywanie dyspozycji między pracownikami a zarządem.
 
Ten model pracy oparty jest na hierarchii oraz klarownie zdefiniowanych rolach, co przyczynia się do efektywności i płynności realizowanych procesów pracowniczych. Koordynator, będący mostkiem komunikacyjnym między pracodawcą a pracownikami, jest w stanie szybko i skutecznie przekazywać wszystkie niezbędne informacje, zarówno w dół, jak i w górę hierarchii, co jest kluczowe dla zachowania ciągłości i stabilności produkcji.
 
W branżach takich jak produkcja czy przetwórstwo, gdzie ciągłość procesów i niezawodność są kluczowe, zaangażowanie, odpowiedzialność oraz lojalność pracowników z Uzbekistanu sprawia, że stają się oni nieocenionym wsparciem, przyczyniając się do stabilizacji i rozwoju przedsiębiorstw.
 
Sumując, pracownicy z Uzbekistanu dzięki swoim kompetencjom, etosowi pracy oraz zdolności do efektywnej komunikacji w ramach zespołu, stają się istotnym elementem przyczyniającym się do sukcesu i stabilności przedsiębiorstw, w których znajdują zatrudnienie. Odpowiednio docenieni i zaangażowani w proces pracy, mogą stanowić solidny fundament dla wielu działań operacyjnych oraz strategicznych przedsiębiorstwa, czyniąc je bardziej konkurencyjnym na rynku.

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami! 

Dział Rekrutacji Krajowej i Zagranicznej 

Olena Sorokopud
Kierownik Działu Rekrutacji – Pracownicy ze Wschodu
Tel. kom. +48 503 589 200
Email: elena@apsprofit.pl
Oksana Koczina
Starszy Specjalista ds. Rekrutacji
Tel. kom. +48 690 313 630
Email: k.oksana@apsprofit.pl
Svitlana Shults
Specjalista ds. Rekrutacji
Tel. kom. +48 518 109 018
Email: svitlana@apsprofit.pl

pośrednictwo pracy dla ukraińców


Tagi : pracownicy z Uzbekistanu kierowcy z Uzbekistanu pracownicy z Uzbekistanu w Polsce zatrudnienie obywatela Uzbekistanu

APS PROFIT POLSKA SP. Z O.O.

ul. Emilii Plater 14B/U1, 71-635 Szczecin
tel. +48 91 462 43 12, fax +48 91 462 40 71

FAQ – pytania i odpowiedzi

Do zatrudnienia na terenie Polski obywateli z UE niezbędne jest udzielone mu zezwolenie na pobyt (przy pobycie stałym) oraz na podjęcie zatrudnienia. Następnie należy podpisać umowę, przetłumaczoną na język kandydata, zgłosić tę osobę do ZUSu, zameldować ją i znaleźć lekarza rodzinnego. Dzięki współpracy z APS Profit, załatwienie i dopilnowanie wszelkich formalności leży po stronie agencji.

APS Profit to agencja zatrudnienia, pozyskująca pracowników zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Oferujemy leasing pracowników, jednorazowe rekrutacje, usługi outsourcingowe i kadrowo - płacowe. Trafiają do nas osoby poszukujące pracy oraz przedsiębiorstwa potrzebujące dodatkowej siły roboczej lub pomocy w znalezieniu odpowiednich pracobiorców.

W przypadku Ukraińców, łączy nas bliskość kulturowa i językowa. Osoby te mają dużo chęci i motywacji do pracy, gdyż przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych. Formalności nie są bardziej skomplikowane, niż w przypadku przyjmowania do pracy rodaków, a dzięki temu, iż są to pracownicy tymczasowi, ilość zatrudnianych osób można dopasować do potrzeby chwili.

Leasing pracowniczy polega na “wynajmie” siły roboczej, którą zatrudnia agencja. Pracownik zostaje oddelegowany do podmiotu, który jest nazywany pracodawcą - użytkownikiem, zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Pozwala to na efektywne zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie, w ten sposób racjonalizuje się koszty związane z zatrudnieniem. W przypadku sezonowości branży, można elastycznie dopasować zasoby ludzkie do aktualnych potrzeb. Jest to także pomoc dla firm, w których następuje duża rotacja personelu. Obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy i cała administracja kadrowo - płacowa spoczywa na podmiocie wynajmującym.

Wystarczy zgłosić się do nas, przedstawiając swoje zapotrzebowanie i wymagania. Dobierzemy odpowiednich pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, na okres, jakim są Państwo zainteresowani. Dbamy o wszystkie szczegóły, aby każda ze stron była zadowolona i usatysfakcjonowana.

Oprócz oczywistych kwestii, jak prawo do wynagrodzenia i traktowania na równi z innymi, pracownik tymczasowy za każdy miesiąc przepracowany u jednego pracodawcy - użytkownika ma prawo do dwóch dni urlopu wypoczynkowego. Jeśli nie zostanie on wykorzystany, agencja jest zobowiązana do wypłaty należnego ekwiwalentu pieniężnego. Ponadto, ma także prawo do dochodzenia odszkodowań i korzystania ze wszystkich urządzeń socjalnych.

Outsourcing płacowy to zlecenie zewnętrznej firmie całej lub częściowej obsługi płacowej i kadrowej w firmie. Odciąża to pracowników przedsiębiorstwa, redukuje koszty związane z utrzymaniem osobnego działu i nie wymaga przeprowadzania rekrutacji do niego.

Oferta pracowników tymczasowych kierowana jest głównie do firm, które obejmuje sezonowość i nie mają potrzeby zatrudniać pełnej kadry przez cały rok. Również w sytuacjach, gdzie jest duża rotacja pracowników bądź gdy potrzeba ludzi z konkretnymi kwalifikacjami tylko przez pewien czas. Każde przedsiębiorstwo może podjąć się takiego zatrudnienia, służy to obniżeniu kosztów i formalności związanych z zatrudnianiem.

Do każdej rekrutacji podchodzimy skrupulatnie i z pełnym zaangażowaniem. Kierujemy się wymaganiami i oczekiwaniami przyszłego pracodawcy, szukamy osób doświadczonych i z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

Nie, mamy również ogłoszenia dla osób poszukujących prac umysłowych, np. w biurze w dziale kadr. Warto się z nami skontaktować nawet, gdy w danej chwili na stronie internetowej nie ma umieszczonych takich ogłoszeń - przekażemy wszystkie posiadane informacje.