Dla pracodawcy

Pracownicy z Kazachstanu.

APS PROFIT POLSKA SP. Z O.O.

Biuro pośrednictwa pracy dla pracowników z Kazachstanu.

ul. Emilii Plater 14B/U1,

71-635 Szczecin

tel. : +48 91 462 43 12

fax : +48 91 462 40 71

Email: biuro@apsprofit.pl

pracownicy z Kazachstanu

Pracownicy z Kazachstanu zyskują coraz większe uznanie na polskim rynku pracy. Ich nieprzeciętne zaangażowanie oraz doskonałe przygotowanie do realizacji prac fizycznych sprawiają, że są oni postrzegani jako cenny zasób w różnych sektorach. Ich zdolności oraz etos pracy często przyciągają uwagę pracodawców, szczególnie w branżach, które bazują na pracy manualnej i wymagają wytrzymałości fizycznej.

W Polsce, gdzie rozwija się wiele sektorów przemysłowych i budowlanych, zapotrzebowanie na pracowników gotowych do podjęcia wymagających zadań jest wysokie. Pracownicy z Kazachstanu często spełniają te kryteria, dostarczając siły roboczej, która jest nie tylko wydajna, ale i niezawodna. Ich umiejętności, często wynikające z doświadczenia i tradycji pracy w trudnych warunkach, pozwalają im szybko adaptować się do różnorodnych zadań i środowisk pracy.

Kazachscy pracownicy są znani z solidności, sumienności oraz gotowości do podejmowania wyzwań, co sprawia, że są cenieni nie tylko za swoje umiejętności techniczne, ale również za postawę i etykę pracy. Ich zdolność do ciężkiej pracy, często w warunkach wymagających dużej wytrzymałości fizycznej, czyni ich idealnymi kandydatami do pracy w sektorach takich jak budownictwo, rolnictwo, produkcja czy logistyka.

Przybycie pracowników z Kazachstanu na polski rynek pracy może być również postrzegane w kontekście wzajemnych korzyści. Dla pracowników z Kazachstanu praca w Polsce często oznacza możliwość zarobienia wyższych wynagrodzeń oraz zdobycia cennego doświadczenia zawodowego. Z kolei dla polskich pracodawców, angażowanie takich pracowników to szansa na wypełnienie luki na rynku pracy, zwłaszcza w sytuacjach, gdy brakuje krajowych pracowników gotowych do podjęcia trudnych zadań fizycznych.

Warto również zauważyć, że pracownicy z Kazachstanu, przybywając do Polski, przyczyniają się do wymiany kulturowej i wzajemnego zrozumienia między narodami. Wprowadzają do środowiska pracy element międzynarodowego doświadczenia, co może mieć pozytywny wpływ na zespoły pracownicze i stwarzać możliwości do nauki i rozwoju.

Podsumowując, pracownicy z Kazachstanu stają się coraz bardziej cenionym zasobem na polskim rynku pracy. Ich zaangażowanie, umiejętności oraz etos pracy sprawiają, że są oni poszukiwani, szczególnie w branżach wymagających silnej etyki pracy i wytrzymałości fizycznej. Jest to trend, który prawdopodobnie będzie się utrzymywał, przynosząc korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom w Polsce.

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami! 

Dział rekrutacji krajowej i zagranicznej 

Olena Sorokopud
Kierownik Działu Rekrutacji – Pracownicy ze Wschodu
Tel. kom. +48 503 589 200
Email: elena@apsprofit.pl
Oksana Koczina
Starszy Specjalista ds. Rekrutacji
Tel. kom. +48 690 313 630
Email: k.oksana@apsprofit.pl
Svitlana Shults
Specjalista ds. Rekrutacji
Tel. kom. +48 518 109 018
Email: svitlana@apsprofit.pl

pośrednictwo pracy dla ukraińców


Tagi : pracownicy z Kazachstanu kierowcy z Kazachstanu pracownicy z Kazachstanu w Polsce zatrudnienie obywatela Kazachstanu

APS PROFIT POLSKA SP. Z O.O.

ul. Emilii Plater 14B/U1, 71-635 Szczecin
tel. +48 91 462 43 12, fax +48 91 462 40 71

FAQ – pytania i odpowiedzi

Do zatrudnienia na terenie Polski obywateli z UE niezbędne jest udzielone mu zezwolenie na pobyt (przy pobycie stałym) oraz na podjęcie zatrudnienia. Następnie należy podpisać umowę, przetłumaczoną na język kandydata, zgłosić tę osobę do ZUSu, zameldować ją i znaleźć lekarza rodzinnego. Dzięki współpracy z APS Profit, załatwienie i dopilnowanie wszelkich formalności leży po stronie agencji.

APS Profit to agencja zatrudnienia, pozyskująca pracowników zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Oferujemy leasing pracowników, jednorazowe rekrutacje, usługi outsourcingowe i kadrowo - płacowe. Trafiają do nas osoby poszukujące pracy oraz przedsiębiorstwa potrzebujące dodatkowej siły roboczej lub pomocy w znalezieniu odpowiednich pracobiorców.

W przypadku Ukraińców, łączy nas bliskość kulturowa i językowa. Osoby te mają dużo chęci i motywacji do pracy, gdyż przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych. Formalności nie są bardziej skomplikowane, niż w przypadku przyjmowania do pracy rodaków, a dzięki temu, iż są to pracownicy tymczasowi, ilość zatrudnianych osób można dopasować do potrzeby chwili.

Leasing pracowniczy polega na “wynajmie” siły roboczej, którą zatrudnia agencja. Pracownik zostaje oddelegowany do podmiotu, który jest nazywany pracodawcą - użytkownikiem, zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Pozwala to na efektywne zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie, w ten sposób racjonalizuje się koszty związane z zatrudnieniem. W przypadku sezonowości branży, można elastycznie dopasować zasoby ludzkie do aktualnych potrzeb. Jest to także pomoc dla firm, w których następuje duża rotacja personelu. Obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy i cała administracja kadrowo - płacowa spoczywa na podmiocie wynajmującym.

Wystarczy zgłosić się do nas, przedstawiając swoje zapotrzebowanie i wymagania. Dobierzemy odpowiednich pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, na okres, jakim są Państwo zainteresowani. Dbamy o wszystkie szczegóły, aby każda ze stron była zadowolona i usatysfakcjonowana.

Oprócz oczywistych kwestii, jak prawo do wynagrodzenia i traktowania na równi z innymi, pracownik tymczasowy za każdy miesiąc przepracowany u jednego pracodawcy - użytkownika ma prawo do dwóch dni urlopu wypoczynkowego. Jeśli nie zostanie on wykorzystany, agencja jest zobowiązana do wypłaty należnego ekwiwalentu pieniężnego. Ponadto, ma także prawo do dochodzenia odszkodowań i korzystania ze wszystkich urządzeń socjalnych.

Outsourcing płacowy to zlecenie zewnętrznej firmie całej lub częściowej obsługi płacowej i kadrowej w firmie. Odciąża to pracowników przedsiębiorstwa, redukuje koszty związane z utrzymaniem osobnego działu i nie wymaga przeprowadzania rekrutacji do niego.

Oferta pracowników tymczasowych kierowana jest głównie do firm, które obejmuje sezonowość i nie mają potrzeby zatrudniać pełnej kadry przez cały rok. Również w sytuacjach, gdzie jest duża rotacja pracowników bądź gdy potrzeba ludzi z konkretnymi kwalifikacjami tylko przez pewien czas. Każde przedsiębiorstwo może podjąć się takiego zatrudnienia, służy to obniżeniu kosztów i formalności związanych z zatrudnianiem.

Do każdej rekrutacji podchodzimy skrupulatnie i z pełnym zaangażowaniem. Kierujemy się wymaganiami i oczekiwaniami przyszłego pracodawcy, szukamy osób doświadczonych i z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

Nie, mamy również ogłoszenia dla osób poszukujących prac umysłowych, np. w biurze w dziale kadr. Warto się z nami skontaktować nawet, gdy w danej chwili na stronie internetowej nie ma umieszczonych takich ogłoszeń - przekażemy wszystkie posiadane informacje.