Dla pracodawcy

Leasing pracowniczy w Polsce

Leasing pracowniczy polega na wynajmie/użyczaniu pracowników tymczasowych, z którymi został zawarty stosunek pracy na rzecz innych podmiotów gospodarczych. Pracownicy pracują zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Agencja Pracy Tymczasowej jest podmiotem zatrudniającym pracownika. Pracownik oddelegowany do innego pracodawcy nazywany jest pracownikiem tymczasowym, natomiast pracodawca, na rzecz którego i pod którego kierownictwem świadczona jest praca zwany jest pracodawcą-użytkownikiem.

Możliwość zatrudniania w leasingu pracowniczym pracowników tymczasowych pozwala na racjonalizację kosztów zatrudniania oraz wspomaga zarządzanie zasobami ludzkimi w sposób efektywny, w szczególności dla tych firm, które to w znacznej mierze narażone są na ryzyko sezonowości/sprzedaży ich działalności, a zatem czy to znacznych wzrostów produkcji w jednych okresach oraz jej znacznego spadku w innych. Ponadto leasing wspomaga firmy borykające się z dużą rotacją personelu oraz pomaga w pilnym zastępstwie nieobecnych pracowników.

Pracodawcy korzystający z firmy zewnętrznej (agencji pracy tymczasowej), unikają dzięki temu wielu kosztów oraz oszczędzają sporo czasu, który poświęcają na procesy rekrutacyjne oraz administrację kadrowo-płacową. Ponadto obowiązki pracodawcy wynikające z Kodeksu Pracy spoczywają na firmie zewnętrznej. Zatrudniając, korzystające z usług agencji, przedsiębiorstwo (pracodawca–użytkownik), może znacząco zaoszczędzić (w szczególności przy dużej ilości personelu oraz gdy pracownik tymczasowy potrzebny jest na dłużej niż pól roku) nawet biorąc pod uwagę marże agencji! Zapraszamy do sprawdzenia kalkulacji dzwoniąc do nas.

wynajem pracowników ze wschodu

Korzyści z leasingu pracowniczego

Redukcja kosztów zatrudnienia, nawet o 30 procent:

 • brak kosztów rekrutacji i selekcji personelu,

Odciążenie z obsługi administracyjno-kadrowej

 • przejęcie obowiązków w kwestii umów(dowolny czas trwania umowy z zatrudnionym, krótkie okresy wypowiedzenia), ubezpieczenia, wystawienia PIT, list obecności,
 • obsługa płac pracowników tymczasowych ( Przedsiębiorca płaci jedną fakturę a ustawowy termin wypłaty wynagrodzeń dla pracowników należy do obowiązku Agencji ).

Redukcja kosztów przejętych przez agencję pracy:

 • badania lekarskie,
 • urlopy, chorobowe L-4,
 • optymalizacja nadgodzin.

Zobowiązania urzędowe

 • kontrole PIP i ZUS w zakresie dot. pracowników tymczasowych odbywają się w agencji i to ona jest wyłącznie odpowiedzialna za kwestie związane z odpowiednią formą zatrudnienia oraz bycia płatnikiem ZUS i PIT-4.

Całkowite koszty leasingu to koszt działalności firmy odliczany od podatku

Praca tymczasowa – jak działamy?

 • szybki czas realizacji zamówień – pracujemy na zasadzie dyżurów i jesteśmy dostępni 24h na dobę,
 • doświadczenie – posiadamy doświadczenie w zatrudnianiu Pracowników tymczasowych w wielu branżach (m.in. : logistyka, produkcja, magazyny).
 • wsparcie w związku z sezonowym wzrostem produkcji – mamy potwierdzoną zdolność użyczania kilkuset Pracowników tymczasowych dziennie na terytorium całego kraju oraz doświadczenie i umiejętność w dostarczaniu na 3 zmiany do kilkuset Pracowników tymczasowych dziennie, przy bardzo krótkich terminach realizacji zamówienia ( do 4 godzin przed zamówieniem), na terenie województwa zachodniopomorskiego.
 • kompleksowa obsługa działu Kadr i Płac – nasz wysoko wykwalifikowany zespół, doświadczony w obsłudze bardzo dużej liczby pracowników tymczasowych posiada ogromną wiedzę z zakresu prawa pracy oraz prawa cywilnego. Nasi specjaliści przejmą obowiązki pracodawcy w kwestii: umów, ZUS, PFRON ,świadczeń socjalnych, zasiłków (chorobowych, rehabilitacyjnych, wyrównawczych, macierzyńskich, opiekuńczych) podatków dochodowych PIT i IFT, badań lekarskich, oraz wszelkich innych powinności związanych z zatrudnianiem na umowy o pracę tymczasową oraz na umowy zlecenie.

WAŻNE: Nie zatrudniamy na podstawie umów o dzieło!

Zdolność do reagowania na rosnące zapotrzebowanie przekłada się na szybszy wzrost przychodów ! Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą prosimy o kontakt bezpośredni lub wypełnienie formularza zamówienia, po czym skontaktujemy się Państwem.

Artur Sawastian
Prezes Zarządu

Tel. kom. +48 503 146 630
E-mail: artur@apsprofit.pl
Olena Sorokopud
Kierownik Działu Rekrutacji – Pracownicy ze Wschodu
Tel. kom. +48 503 589 200

E-mail: olena@apsprofit.pl
Dorota Jankowska
Kierownik Działu Rekrutacji na Polskę i Zagranicę

Tel. kom. +48 503 590 607
E-mail: dorota@apsprofit.pl
Leasing pracowników z Ukrainy
⭐⭐⭐⭐⭐
Ocena 5/5 Głosów 326

Tagi: biuro pośrednictwa pracy dla Ukraińców, pośrednictwo pracy Koszalin, spawacze z Wietnamu

APS PROFIT POLSKA SP. Z O.O.

ul. Emilii Plater 14B/U1, 71-635 Szczecin
tel. +48 91 462 43 12, fax +48 91 462 40 71

FAQ – pytania i odpowiedzi

Do zatrudnienia na terenie Polski obywateli z UE niezbędne jest udzielone mu zezwolenie na pobyt (przy pobycie stałym) oraz na podjęcie zatrudnienia. Następnie należy podpisać umowę, przetłumaczoną na język kandydata, zgłosić tę osobę do ZUSu, zameldować ją i znaleźć lekarza rodzinnego. Dzięki współpracy z APS Profit, załatwienie i dopilnowanie wszelkich formalności leży po stronie agencji.

APS Profit to agencja zatrudnienia, pozyskująca pracowników zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Oferujemy leasing pracowników, jednorazowe rekrutacje, usługi outsourcingowe i kadrowo - płacowe. Trafiają do nas osoby poszukujące pracy oraz przedsiębiorstwa potrzebujące dodatkowej siły roboczej lub pomocy w znalezieniu odpowiednich pracobiorców.

W przypadku Ukraińców, łączy nas bliskość kulturowa i językowa. Osoby te mają dużo chęci i motywacji do pracy, gdyż przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych. Formalności nie są bardziej skomplikowane, niż w przypadku przyjmowania do pracy rodaków, a dzięki temu, iż są to pracownicy tymczasowi, ilość zatrudnianych osób można dopasować do potrzeby chwili.

Leasing pracowniczy polega na “wynajmie” siły roboczej, którą zatrudnia agencja. Pracownik zostaje oddelegowany do podmiotu, który jest nazywany pracodawcą - użytkownikiem, zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Pozwala to na efektywne zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie, w ten sposób racjonalizuje się koszty związane z zatrudnieniem. W przypadku sezonowości branży, można elastycznie dopasować zasoby ludzkie do aktualnych potrzeb. Jest to także pomoc dla firm, w których następuje duża rotacja personelu. Obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy i cała administracja kadrowo - płacowa spoczywa na podmiocie wynajmującym.

Wystarczy zgłosić się do nas, przedstawiając swoje zapotrzebowanie i wymagania. Dobierzemy odpowiednich pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, na okres, jakim są Państwo zainteresowani. Dbamy o wszystkie szczegóły, aby każda ze stron była zadowolona i usatysfakcjonowana.

Oprócz oczywistych kwestii, jak prawo do wynagrodzenia i traktowania na równi z innymi, pracownik tymczasowy za każdy miesiąc przepracowany u jednego pracodawcy - użytkownika ma prawo do dwóch dni urlopu wypoczynkowego. Jeśli nie zostanie on wykorzystany, agencja jest zobowiązana do wypłaty należnego ekwiwalentu pieniężnego. Ponadto, ma także prawo do dochodzenia odszkodowań i korzystania ze wszystkich urządzeń socjalnych.

Outsourcing płacowy to zlecenie zewnętrznej firmie całej lub częściowej obsługi płacowej i kadrowej w firmie. Odciąża to pracowników przedsiębiorstwa, redukuje koszty związane z utrzymaniem osobnego działu i nie wymaga przeprowadzania rekrutacji do niego.

Oferta pracowników tymczasowych kierowana jest głównie do firm, które obejmuje sezonowość i nie mają potrzeby zatrudniać pełnej kadry przez cały rok. Również w sytuacjach, gdzie jest duża rotacja pracowników bądź gdy potrzeba ludzi z konkretnymi kwalifikacjami tylko przez pewien czas. Każde przedsiębiorstwo może podjąć się takiego zatrudnienia, służy to obniżeniu kosztów i formalności związanych z zatrudnianiem.

Do każdej rekrutacji podchodzimy skrupulatnie i z pełnym zaangażowaniem. Kierujemy się wymaganiami i oczekiwaniami przyszłego pracodawcy, szukamy osób doświadczonych i z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

Nie, mamy również ogłoszenia dla osób poszukujących prac umysłowych, np. w biurze w dziale kadr. Warto się z nami skontaktować nawet, gdy w danej chwili na stronie internetowej nie ma umieszczonych takich ogłoszeń - przekażemy wszystkie posiadane informacje.