Dla pracodawcy

Pracownicy z Ameryki Południowej.

APS PROFIT POLSKA SP. Z O.O.

Biuro pośrednictwa pracy dla pracowników z Kolumbii.

ul. Emilii Plater 14B/U1,

71-635 Szczecin

tel. : +48 91 462 43 12

fax : +48 91 462 40 71

Email: biuro@apsprofit.pl

pracownicy z Ameryki Południowej

Pracownicy pochodzący z Ameryki Południowej zdobywają coraz większe uznanie na polskim rynku pracy, co widać poprzez rosnącą obecność i popularność w różnych sektorach. Są oni cenieni przez pracodawców i współpracowników dzięki swojemu profesjonalizmowi, zaangażowaniu, a także zdolności adaptacyjnym do nowego środowiska pracy. Ich umiejętność dostosowania się do różnorodnych warunków pracy i kultur jest kluczowa.

Szczególnie zauważalny jest ich wkład w zadania fizyczne. Pracownicy z Ameryki Południowej często wyróżniają się nieprzeciętnymi umiejętnościami i wytrzymałością, co przekłada się na ich wysoką wartość w miejscu pracy. Ich podejście do pracy jest często postrzegane jako przykład do naśladowania, co sprzyja budowaniu pozytywnego wizerunku zarówno wśród kolegów z pracy, jak i w szerszym kontekście społecznym.

Dodatkowo, pracownicy ci wniosą do polskiego rynku pracy swoje unikalne doświadczenia oraz perspektywy, co może przyczynić się do wzrostu innowacyjności i kreatywności. Ich obecność może także służyć jako most międzykulturowy, ułatwiający wymianę doświadczeń i współpracę międzynarodową.

Ostatecznie, wzbogacenie polskiego rynku pracy o pracowników z Ameryki Południowej jest korzystne zarówno dla samych pracowników, jak i dla polskich firm, które mogą skorzystać z ich różnorodnych umiejętności i doświadczeń. To zjawisko stanowi odzwierciedlenie globalnych trendów w migracji pracowników i podkreśla znaczenie różnorodności w miejscu pracy.

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami! 

Dział rekrutacji krajowej i zagranicznej 

Olena Sorokopud
Kierownik Działu Rekrutacji – Pracownicy ze Wschodu
Tel. kom. +48 503 589 200
Email: elena@apsprofit.pl
Oksana Koczina
Starszy Specjalista ds. Rekrutacji
Tel. kom. +48 690 313 630
Email: k.oksana@apsprofit.pl
Svitlana Shults
Specjalista ds. Rekrutacji
Tel. kom. +48 518 109 018
Email: svitlana@apsprofit.pl

pośrednictwo pracy dla ukraińców


Tagi : Pracownicy z Ameryki Południowej pracownik z Ameryki Południowej pracownicy z Ameryki Południowej agencja pracy rekrutacja pracowników z Ameryki Południowej pracownicy z Ameryki Południowej do pracy w rolnictwie rekrutacja pracownikow z Ameryki Południowej pracownicy sezonowi z Ameryki Południowej pracownicy Ameryka Południowa leasing pracowników z Ameryki Południowej agencja pracy pracownicy z Ameryki Południowej agencja pracownicy z Ameryki Południowej pracownicy budowlani z Ameryki Południowej wynajem pracowników z Ameryki Południowej leasing pracowników z Ameryki Południowej pracownicy z Ameryki Południowej na budowę agencja pośrednictwa pracy pracownicy z Ameryki Południowej agencja pracowników z Ameryki Południowej agencja pracy tymczasowej pracownicy z Ameryki Południowej agencja rekrutacja pracowników z Ameryki Południowej agencja zatrudnienia pracowników z Ameryki Południowej

APS PROFIT POLSKA SP. Z O.O.

ul. Emilii Plater 14B/U1, 71-635 Szczecin
tel. +48 91 462 43 12, fax +48 91 462 40 71

FAQ – pytania i odpowiedzi

Do zatrudnienia na terenie Polski obywateli z UE niezbędne jest udzielone mu zezwolenie na pobyt (przy pobycie stałym) oraz na podjęcie zatrudnienia. Następnie należy podpisać umowę, przetłumaczoną na język kandydata, zgłosić tę osobę do ZUSu, zameldować ją i znaleźć lekarza rodzinnego. Dzięki współpracy z APS Profit, załatwienie i dopilnowanie wszelkich formalności leży po stronie agencji.

APS Profit to agencja zatrudnienia, pozyskująca pracowników zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Oferujemy leasing pracowników, jednorazowe rekrutacje, usługi outsourcingowe i kadrowo - płacowe. Trafiają do nas osoby poszukujące pracy oraz przedsiębiorstwa potrzebujące dodatkowej siły roboczej lub pomocy w znalezieniu odpowiednich pracobiorców.

W przypadku Ukraińców, łączy nas bliskość kulturowa i językowa. Osoby te mają dużo chęci i motywacji do pracy, gdyż przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych. Formalności nie są bardziej skomplikowane, niż w przypadku przyjmowania do pracy rodaków, a dzięki temu, iż są to pracownicy tymczasowi, ilość zatrudnianych osób można dopasować do potrzeby chwili.

Leasing pracowniczy polega na “wynajmie” siły roboczej, którą zatrudnia agencja. Pracownik zostaje oddelegowany do podmiotu, który jest nazywany pracodawcą - użytkownikiem, zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Pozwala to na efektywne zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie, w ten sposób racjonalizuje się koszty związane z zatrudnieniem. W przypadku sezonowości branży, można elastycznie dopasować zasoby ludzkie do aktualnych potrzeb. Jest to także pomoc dla firm, w których następuje duża rotacja personelu. Obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy i cała administracja kadrowo - płacowa spoczywa na podmiocie wynajmującym.

Wystarczy zgłosić się do nas, przedstawiając swoje zapotrzebowanie i wymagania. Dobierzemy odpowiednich pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, na okres, jakim są Państwo zainteresowani. Dbamy o wszystkie szczegóły, aby każda ze stron była zadowolona i usatysfakcjonowana.

Oprócz oczywistych kwestii, jak prawo do wynagrodzenia i traktowania na równi z innymi, pracownik tymczasowy za każdy miesiąc przepracowany u jednego pracodawcy - użytkownika ma prawo do dwóch dni urlopu wypoczynkowego. Jeśli nie zostanie on wykorzystany, agencja jest zobowiązana do wypłaty należnego ekwiwalentu pieniężnego. Ponadto, ma także prawo do dochodzenia odszkodowań i korzystania ze wszystkich urządzeń socjalnych.

Outsourcing płacowy to zlecenie zewnętrznej firmie całej lub częściowej obsługi płacowej i kadrowej w firmie. Odciąża to pracowników przedsiębiorstwa, redukuje koszty związane z utrzymaniem osobnego działu i nie wymaga przeprowadzania rekrutacji do niego.

Oferta pracowników tymczasowych kierowana jest głównie do firm, które obejmuje sezonowość i nie mają potrzeby zatrudniać pełnej kadry przez cały rok. Również w sytuacjach, gdzie jest duża rotacja pracowników bądź gdy potrzeba ludzi z konkretnymi kwalifikacjami tylko przez pewien czas. Każde przedsiębiorstwo może podjąć się takiego zatrudnienia, służy to obniżeniu kosztów i formalności związanych z zatrudnianiem.

Do każdej rekrutacji podchodzimy skrupulatnie i z pełnym zaangażowaniem. Kierujemy się wymaganiami i oczekiwaniami przyszłego pracodawcy, szukamy osób doświadczonych i z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

Nie, mamy również ogłoszenia dla osób poszukujących prac umysłowych, np. w biurze w dziale kadr. Warto się z nami skontaktować nawet, gdy w danej chwili na stronie internetowej nie ma umieszczonych takich ogłoszeń - przekażemy wszystkie posiadane informacje.