Dla pracodawcy

Pracownicy z Kirgistanu.

APS PROFIT POLSKA SP. Z O.O.

Biuro pośrednictwa pracy dla pracowników z Kirgistanu.

ul. Emilii Plater 14B/U1,

71-635 Szczecin

tel. : +48 91 462 43 12

fax : +48 91 462 40 71

Email: biuro@apsprofit.pl

pracownicy z Kirgistanu

Pracownicy z Kirgistanu coraz częściej znajdują zatrudnienie na polskim rynku pracy, zdobywając uznanie zarówno wśród pracodawców, jak i kolegów z zespołu. Słyną oni z nieprzeciętnego zaangażowania i doskonałego przygotowania do wykonywania zadań fizycznych, co czyni ich cennym zasobem w wielu sektorach gospodarki.

Zdolności pracowników z Kirgistanu są szczególnie cenione w branżach, które opierają się na pracy manualnej. Ich umiejętności, wiedza i doświadczenie często przekraczają oczekiwania pracodawców, co przekłada się na efektywność i jakość wykonywanych prac. Są oni często zatrudniani w budownictwie, przemyśle, rolnictwie czy usługach, gdzie ich zdolność do ciężkiej pracy i wytrzymałość fizyczna są kluczowe.

Co ważne, pracownicy z Kirgistanu nie tylko wykazują się wysokim poziomem kompetencji zawodowych, ale również są cenieni za etos pracy. Charakteryzują się oni dyscypliną, rzetelnością oraz zaangażowaniem, co sprawia, że są niezawodnymi i wartościowymi członkami zespołu. Ich podejście do pracy często stanowi wzór do naśladowania dla innych pracowników, podnosząc ogólny standard pracy.

Pracodawcy w Polsce coraz częściej zauważają te pozytywne aspekty współpracy z pracownikami z Kirgistanu, co przekłada się na wzrost ich zatrudnienia. Jest to szczególnie widoczne w regionach, gdzie brakuje rąk do pracy, a pracownicy z Kirgistanu są w stanie szybko i efektywnie wypełnić tę lukę.

Warto też zaznaczyć, że oprócz korzyści zawodowych, obecność pracowników z Kirgistanu wnosi również elementy kulturowe, sprzyjając wzajemnemu zrozumieniu i szacunkowi między różnymi narodowościami. Ich obecność na polskim rynku pracy przyczynia się nie tylko do rozwoju gospodarczego, ale również do budowania społeczeństwa opartego na wielokulturowości i otwartości.

Podsumowując, pracownicy z Kirgistanu stają się cennym składnikiem polskiego rynku pracy, a ich umiejętności, etos pracy i zaangażowanie są wysoko cenione w wielu branżach. Ich obecność w Polsce to nie tylko korzyść dla pracodawców, ale również wartościowy wkład w rozwój społeczny i kulturowy kraju.

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami! 

Dział rekrutacji krajowej i zagranicznej 

Olena Sorokopud
Kierownik Działu Rekrutacji – Pracownicy ze Wschodu
Tel. kom. +48 503 589 200
Email: elena@apsprofit.pl
Oksana Koczina
Starszy Specjalista ds. Rekrutacji
Tel. kom. +48 690 313 630
Email: k.oksana@apsprofit.pl
Svitlana Shults
Specjalista ds. Rekrutacji
Tel. kom. +48 518 109 018
Email: svitlana@apsprofit.pl

pośrednictwo pracy dla ukraińców


Tagi : kierowcy z Kirgistanu pracownicy z Kirgistanu pracownicy z Kirgistanu w Polsce zatrudnienie obywatela Kirgistanu

APS PROFIT POLSKA SP. Z O.O.

ul. Emilii Plater 14B/U1, 71-635 Szczecin
tel. +48 91 462 43 12, fax +48 91 462 40 71

FAQ – pytania i odpowiedzi

Do zatrudnienia na terenie Polski obywateli z UE niezbędne jest udzielone mu zezwolenie na pobyt (przy pobycie stałym) oraz na podjęcie zatrudnienia. Następnie należy podpisać umowę, przetłumaczoną na język kandydata, zgłosić tę osobę do ZUSu, zameldować ją i znaleźć lekarza rodzinnego. Dzięki współpracy z APS Profit, załatwienie i dopilnowanie wszelkich formalności leży po stronie agencji.

APS Profit to agencja zatrudnienia, pozyskująca pracowników zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Oferujemy leasing pracowników, jednorazowe rekrutacje, usługi outsourcingowe i kadrowo - płacowe. Trafiają do nas osoby poszukujące pracy oraz przedsiębiorstwa potrzebujące dodatkowej siły roboczej lub pomocy w znalezieniu odpowiednich pracobiorców.

W przypadku Ukraińców, łączy nas bliskość kulturowa i językowa. Osoby te mają dużo chęci i motywacji do pracy, gdyż przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych. Formalności nie są bardziej skomplikowane, niż w przypadku przyjmowania do pracy rodaków, a dzięki temu, iż są to pracownicy tymczasowi, ilość zatrudnianych osób można dopasować do potrzeby chwili.

Leasing pracowniczy polega na “wynajmie” siły roboczej, którą zatrudnia agencja. Pracownik zostaje oddelegowany do podmiotu, który jest nazywany pracodawcą - użytkownikiem, zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Pozwala to na efektywne zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie, w ten sposób racjonalizuje się koszty związane z zatrudnieniem. W przypadku sezonowości branży, można elastycznie dopasować zasoby ludzkie do aktualnych potrzeb. Jest to także pomoc dla firm, w których następuje duża rotacja personelu. Obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy i cała administracja kadrowo - płacowa spoczywa na podmiocie wynajmującym.

Wystarczy zgłosić się do nas, przedstawiając swoje zapotrzebowanie i wymagania. Dobierzemy odpowiednich pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, na okres, jakim są Państwo zainteresowani. Dbamy o wszystkie szczegóły, aby każda ze stron była zadowolona i usatysfakcjonowana.

Oprócz oczywistych kwestii, jak prawo do wynagrodzenia i traktowania na równi z innymi, pracownik tymczasowy za każdy miesiąc przepracowany u jednego pracodawcy - użytkownika ma prawo do dwóch dni urlopu wypoczynkowego. Jeśli nie zostanie on wykorzystany, agencja jest zobowiązana do wypłaty należnego ekwiwalentu pieniężnego. Ponadto, ma także prawo do dochodzenia odszkodowań i korzystania ze wszystkich urządzeń socjalnych.

Outsourcing płacowy to zlecenie zewnętrznej firmie całej lub częściowej obsługi płacowej i kadrowej w firmie. Odciąża to pracowników przedsiębiorstwa, redukuje koszty związane z utrzymaniem osobnego działu i nie wymaga przeprowadzania rekrutacji do niego.

Oferta pracowników tymczasowych kierowana jest głównie do firm, które obejmuje sezonowość i nie mają potrzeby zatrudniać pełnej kadry przez cały rok. Również w sytuacjach, gdzie jest duża rotacja pracowników bądź gdy potrzeba ludzi z konkretnymi kwalifikacjami tylko przez pewien czas. Każde przedsiębiorstwo może podjąć się takiego zatrudnienia, służy to obniżeniu kosztów i formalności związanych z zatrudnianiem.

Do każdej rekrutacji podchodzimy skrupulatnie i z pełnym zaangażowaniem. Kierujemy się wymaganiami i oczekiwaniami przyszłego pracodawcy, szukamy osób doświadczonych i z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

Nie, mamy również ogłoszenia dla osób poszukujących prac umysłowych, np. w biurze w dziale kadr. Warto się z nami skontaktować nawet, gdy w danej chwili na stronie internetowej nie ma umieszczonych takich ogłoszeń - przekażemy wszystkie posiadane informacje.