Aktualności

Czy agencja pracy tymczasowej jest pracodawcą?

01/09/2022

Czy agencja pracy tymczasowej jest pracodawcą? Zatrudnienie przez agencję pracy tymczasowej to bardzo popularny rodzaj poszukiwania pracy w Polsce, zarówno wśród mieszkańców, jak i obcokrajowców. A wszystko dlatego, że agencja zatrudnia specjalistów, którzy przygotowują wszystkie dokumenty niezbędne do szybkiego zatrudnienia kandydata. W taką formę zatrudnienia zaangażowane są 3 strony: przedsiębiorca, agencja pracy (pracodawca) oraz pracownik. Przedsiębiorca występuje do agencji o zatrudnienie określonej liczby osób i zobowiązuje się do zapewnienia pracownikom odpowiednich miejsc pracy, a także szkolenia mające na celu zapoznanie pracownika z jego obowiązkami zawodowymi, instrukcjami i bezpieczeństwem. Jest również odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji czasu pracy i przekazywanie jej do agencji.

Czy agencja pracy tymczasowej jest pracodawcą?

Agencja pracy tymczasowej jest pracodawcą, ponieważ zatrudnia pracownika i zawiera z nim umowę o pracę tymczasową. Następnie kieruje swojego pracownika do świadczenia pracy u konkretnego przedsiębiorcy (użytkownika). Ważne! Między pracownikiem tymczasowym a przedsiębiorcą nie powstaje stosunek pracy. Jednak użytkownik realizuje obowiązki i korzysta z praw jakie ma pracodawca, ale tylko w zakresie koniecznym do zapewnienia pracy dla pracownika tymczasowego. Zadaniem przedsiębiorcy jest zapewnienie pracownikowi warunków pracy zgodnych z BHP.

Przedsiębiorca nie jest pracodawcą, ale zgodnie z Kodeksem pracy wyznacza pracownikowi skierowanemu przez agencję zadania a także sprawdza ich wykonanie. Okres zatrudnienia to 18 miesięcy w przeciągu 36 miesięcy świadczenia pracy tymczasowej u jednego użytkownika. Dotyczy to umowy o pracę na czas określony i umów cywilnoprawnych. Wynagrodzenie pracownikowi wypłaca agencja pracy tymczasowej.

Za co odpowiada agencja pracy tymczasowej?

Agencja pracy tymczasowej odpowiada za pozyskiwanie kandydatów, przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów oraz proces zatrudniania przyszłych pracowników. Bezpośrednim pracodawcą wszystkich osób zatrudnionych jest agencja pracy tymczasowej, która nalicza i wypłaca pracownikom wynagrodzenia. W przypadku obcokrajowców agencja kontroluje dokumenty legalizujące pobyt i zatrudnienie, kontaktuje się ze służbami rządowymi, przygotowuje wszystkie niezbędne dokumenty dla pracowników, zapewnia pomoc w złożeniu dokumentów na karcie pobytu.

I oczywiście sam pracownik, który podpisuje umowę z agencją pracy tymczasowej jako pracodawcą, idzie do pracy w przedsiębiorstwie w wyznaczonym czasie. Podsumowując powyższe, należy podkreślić, że we współpracy pomiędzy agencją pracy a przedsiębiorcą-użytkownikiem istnieje wyraźny podział obowiązków, a każda ze stron odpowiada za swój własny obszar działania. Agencja zajmuje się dokumentacyjnym aspektem współpracy, gdy użytkownik zapewnia pracownikowi pracę i decyduje się na podwyższenie stawki lub naliczanie premii. Nasza agencja pracy tymczasowej jest znanym pracodawcą, który stara się w dużym stopniu upraszczać formalności i pomagać przy każdej procedurze zatrudnienia.

Dlaczego warto pracować w agencji pracy tymczasowej?

Nie potrzebujesz kwalifikacji i doświadczenia, aby znaleźć dobrą pracę. Możesz skontaktować się ze specjalistami agencji pracy tymczasowej, którzy wesprą Cię w sprawach związanych z zatrudnieniem obcokrajowców w Polsce. Pomagamy zebrać i przygotować dokumenty legalizujące pobyt i pracę. Masz takie same prawa jak polscy pracownicy: płatne urlopy, ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne.

Szukasz cudzoziemców ze wschodu do pracy tymczasowej? Skontaktuj się z naszą agencją, nie będziesz miał żadnych obowiązków kadrowych odnośnie skierowanego przez nas pracownika, nie musisz także kierować go badania lekarskie. Wszystko to wykonuje nasza agencja pracy tymczasowej będąca jego pracodawcą. Podstawy zatrudnienia pracownika tymczasowego znajdują się w umowie jaką zawierasz z naszą agencją.

Leasing pracowniczy – agencja pracy tymczasowej

Leasing pracowniczy oferowany przez agencję pracy tymczasowej polega na wynajmie zatrudnionych pracowników i oddelegowaniu ich do wykonywania zadań zawodowych do przedsiębiorcy. Wszystkie obowiązki związane z Kodeksem Pracy i czynności kadrowo – płacowe wykonuje wynajmujący, czyli agencja.

Korzyści z wynajmu siły roboczej w agencji pracy tymczasowej:

  • Zwiększenie produkcji – sprawna rekrutacja pracowników.
  • Zredukowanie ilości zatrudnionych osób – zmniejszanie ilości pracowników tymczasowych w wymaganym czasie, ograniczające wydatki firmy. Możliwość sprawdzenia pracownika przed podjęciem decyzji o współpracy bezpośredniej.
  • Znaczna redukcja kosztów związanych z procesem rekrutacji. Obsługa kadrowo-administracyjna jest w pełni obsługiwana przez agencję pracy tymczasowej.

Jeśli jesteś zainteresowany leasingiem pracowniczym, skontaktuj się z agencją pracy tymczasowej APS Profit. Doświadczeni specjaliści odpowiedzą na wszystkie pytania, dopasują pracownika do wymagań stanowiska pracy. Oferujemy leasing pracowniczy obywateli polskich oraz zagranicznych (Ukraina, Azja).

Zarządzanie dokumentami wymaga doświadczenia zawodowego

Nasze usługi wiążą się z prowadzeniem dokumentacji związanej z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium Polski. Monitorujemy stan rzeczy o rozpatrzenie wniosków złożonych do instytucji państwowych, a także czasu pobytu cudzoziemców i wydanych przez nie dokumentów.

Zajmujemy się wszystkimi sprawami obcokrajowców, w tym zapewnienie im zakwaterowania. Prowadzimy niezbędne szkolenia wprowadzające które dotyczą organizacji pracy a także procedur jakie obowiązują w polskich przedsiębiorstwach, ponadto informujemy naszych pracowników o prawidłowym zachowaniu w nowym miejscu pracy. Takie działania powodują, że osoby kierowane przez naszą agencję pracy tymczasowej szybciej aklimatyzują w nowym miejscu pracy i są bardziej produktywne. Jeśli zatrudniasz pracowników ze wschodu, ale papierkowa robota zajmuje CI dużo czasu lub chcesz zatrudnić cudzoziemców, ale nie wiesz, jak to zrobić? Zajmiemy się tym. Zapraszamy do kontaktu.

APS PROFIT POLSKA SP. Z O.O.

ul. Emilii Plater 14B/U1, 71-635 Szczecin
tel. +48 91 462 43 12, fax +48 91 462 40 71

FAQ – pytania i odpowiedzi

Do zatrudnienia na terenie Polski obywateli z UE niezbędne jest udzielone mu zezwolenie na pobyt (przy pobycie stałym) oraz na podjęcie zatrudnienia. Następnie należy podpisać umowę, przetłumaczoną na język kandydata, zgłosić tę osobę do ZUSu, zameldować ją i znaleźć lekarza rodzinnego. Dzięki współpracy z APS Profit, załatwienie i dopilnowanie wszelkich formalności leży po stronie agencji.

APS Profit to agencja zatrudnienia, pozyskująca pracowników zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Oferujemy leasing pracowników, jednorazowe rekrutacje, usługi outsourcingowe i kadrowo - płacowe. Trafiają do nas osoby poszukujące pracy oraz przedsiębiorstwa potrzebujące dodatkowej siły roboczej lub pomocy w znalezieniu odpowiednich pracobiorców.

W przypadku Ukraińców, łączy nas bliskość kulturowa i językowa. Osoby te mają dużo chęci i motywacji do pracy, gdyż przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych. Formalności nie są bardziej skomplikowane, niż w przypadku przyjmowania do pracy rodaków, a dzięki temu, iż są to pracownicy tymczasowi, ilość zatrudnianych osób można dopasować do potrzeby chwili.

Leasing pracowniczy polega na “wynajmie” siły roboczej, którą zatrudnia agencja. Pracownik zostaje oddelegowany do podmiotu, który jest nazywany pracodawcą - użytkownikiem, zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Pozwala to na efektywne zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie, w ten sposób racjonalizuje się koszty związane z zatrudnieniem. W przypadku sezonowości branży, można elastycznie dopasować zasoby ludzkie do aktualnych potrzeb. Jest to także pomoc dla firm, w których następuje duża rotacja personelu. Obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy i cała administracja kadrowo - płacowa spoczywa na podmiocie wynajmującym.

Wystarczy zgłosić się do nas, przedstawiając swoje zapotrzebowanie i wymagania. Dobierzemy odpowiednich pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, na okres, jakim są Państwo zainteresowani. Dbamy o wszystkie szczegóły, aby każda ze stron była zadowolona i usatysfakcjonowana.

Oprócz oczywistych kwestii, jak prawo do wynagrodzenia i traktowania na równi z innymi, pracownik tymczasowy za każdy miesiąc przepracowany u jednego pracodawcy - użytkownika ma prawo do dwóch dni urlopu wypoczynkowego. Jeśli nie zostanie on wykorzystany, agencja jest zobowiązana do wypłaty należnego ekwiwalentu pieniężnego. Ponadto, ma także prawo do dochodzenia odszkodowań i korzystania ze wszystkich urządzeń socjalnych.

Outsourcing płacowy to zlecenie zewnętrznej firmie całej lub częściowej obsługi płacowej i kadrowej w firmie. Odciąża to pracowników przedsiębiorstwa, redukuje koszty związane z utrzymaniem osobnego działu i nie wymaga przeprowadzania rekrutacji do niego.

Oferta pracowników tymczasowych kierowana jest głównie do firm, które obejmuje sezonowość i nie mają potrzeby zatrudniać pełnej kadry przez cały rok. Również w sytuacjach, gdzie jest duża rotacja pracowników bądź gdy potrzeba ludzi z konkretnymi kwalifikacjami tylko przez pewien czas. Każde przedsiębiorstwo może podjąć się takiego zatrudnienia, służy to obniżeniu kosztów i formalności związanych z zatrudnianiem.

Do każdej rekrutacji podchodzimy skrupulatnie i z pełnym zaangażowaniem. Kierujemy się wymaganiami i oczekiwaniami przyszłego pracodawcy, szukamy osób doświadczonych i z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

Nie, mamy również ogłoszenia dla osób poszukujących prac umysłowych, np. w biurze w dziale kadr. Warto się z nami skontaktować nawet, gdy w danej chwili na stronie internetowej nie ma umieszczonych takich ogłoszeń - przekażemy wszystkie posiadane informacje.