Aktualności

Zalety zatrudnienia przez agencję pracy dla pracodawcy

30/10/2020

Agencja pracy tymczasowej kojarzy nam się przede wszystkim z pomocą dla osób bezrobotnych, którym pomaga ona znaleźć odpowiednią pracę, adekwatną do ich kwalifikacji i umiejętności. W gruncie jednak rzeczy, jest ona także i ogromną pomocą dla wielu firm i przedsiębiorców, którym zależy na pozyskaniu odpowiednich pracowników. Wiele biznesów nie posiada w swojej działalności działu rekrutacji, inni nie mają czasu na to, by prowadzić na dane stanowisko odpowiednie poszukiwanie pracowników. Wybierając agencję, otrzymują oni szereg płynących z tego tytułu korzyści. Jakich? Tego dowiecie się w poniższym artykule.

Pojawienie się agencji pracy na rynku

Pierwszy raz agencje pracy tymczasowej pojawiły się na rynku w Stanach Zjednoczonych. Kiedy to na początku XX wieku miały miejsce braki w kadrach, rynek zaproponował działalność firm, które poszukiwały dla pracodawców odpowiednie osoby z konkretnymi kwalifikacjami. W ten w sposób rozwinął się tak zwany rynek pracowników wypożyczonych. W Europie agencje pracy zaczęły rozwijać się w latach 70 – tych XX wieku. Kim one właściwie są? To prywatne firmy, działające w bardzo podobny sposób, jak powiatowe urzędy pracy. Firmy takie poszukują odpowiednich stanowisk dla pracowników, ale i pozyskują ich dla określonych firm. 

Agencje pracy zajmują się między innymi rekrutacją oraz selekcją pracowników, zatrudnianiem pracowników, nawiązywaniem współpracy z pracodawcami i delegowaniem pracowników do pracodawców. Jeśli w grę wchodzą pracodawcy, dzięki agencjom pracy mogą oni pozyskać pracowników tymczasowych na określone stanowiska i dla konkretnych działań. Dziś coraz więcej firm z takich właśnie rozwiązań korzysta. 

Agencja pracy – oszczędność czasu dla firm

Bez wątpienia kluczowe znaczenie we współpracy pracodawca – agencja ma oszczędność czasu. Jak bowiem wiadomo, cała rekrutacja to niezwykle pracochłonny i skomplikowany proces. Aby pracodawca mógł bowiem znaleźć odpowiednich pracowników, musi sprawdzić CV, zaprosić odpowiednie osoby na rozmowę kwalifikacyjną, zdecydować, kto okaże się być odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu. Sięgając po współpracę z agencją, pracodawca otrzymuje od razu pracownika, który kompletnie spełnia jego oczekiwania, wymagania i potrzeby. Poszukuje i praktycznie od razu go otrzymuje. 

agencja pracy

Agencja pracy – mniej działań dla firmy

Jeśli pracodawca sam zajmuje się zatrudnianiem pracownika, musi sprawować nad nim pełną opiekę. Umowa, wszelkie składki, odprowadzane podatki, wypłaty. Kwestie dotyczące kadr, płac i księgowości są niezwykle skomplikowane. Jeśli pracodawca z kolei nie zatrudnia pracownika, a robi to agencja, ona sama podpisuje z daną osobą umowę i to ona tymi wszystkimi kwestiami się zajmuje. Pracodawca płaci agencji określoną sumę pieniędzy i sam nie ma wobec niej żadnych zobowiązań. 

Agencja pracy – oszczędności dla firmy

Każda firma poszukuje oszczędności, aby móc wydawać jak najmniej. Jeśli w grę wchodzi współpraca z agencją i poszukiwanie pracowników właśnie w takiej formie, można zaoszczędzić całkiem spore pieniądze. Jedyny wydatek, to tej dotyczący współpracy z agencją i zapłaty określonej kwoty za danego pracownika. Nie musi ona jednak zatrudniać osoby odpowiedzialnej za kwestie kadrowo – płacowe, nie musi kupować sprzętu biurowego, specjalnych programów. Ma odpowiednią, dobrze wykwalifikowaną kadrę pracowników, która zajmuje się konkretnym zadaniem, ale sama nie ma wobec niej żadnych zobowiązań. Prawda, że jest to bardzo dobre rozwiązanie dla tych mniejszych, jak również i dla tych większych przedsiębiorstw. 

Elastyczność zatrudnienia – czyli efektywna współpraca z agencją

W dzisiejszych czasach  elastyczność w zatrudnieniu odgrywa niezwykle ważną rolę. Dziś zmiany na rynku są bardzo szybkie. Pracodawcy wciąż poszukują nowych rąk do pracy, stale zmieniają branżę czy zakres konkretnych usług. W ten sposób nie muszą się martwić, co zrobić z pracownikami zatrudnionymi na stałe. Potrzebują konkretnych ludzi, zgłaszają się do agencji i zaraz takie osoby w swoich szeregach posiadają. 

Wybór odpowiedniej agencji

Oczywiście niezwykle ważną rolę odgrywa wybór odpowiedniej agencji, z którą pracodawca ma podjąć współpracę. Należy bowiem zdać sobie sprawę z tego, że nie każda jest sobie równa i nie każda może zaoferować taką samą jakość usług. Jeśli właściciel firmy współpracuje z najlepszą, wtedy jest w stanie te wszystkie korzyści otrzymać. W dzisiejszych czasach z takiej opcji korzysta blisko 75% firm, zarówno małych, średnich czy dużych, a także i samych spółek. Po co bowiem tracić czas na procesy rekrutacyjne, tworzyć w firmie dział kadrowo – płacowy, po co zajmować się wszelkimi formalnościami i sprawować pełną opiekę nad pracownikami, jeśli nie ponosząc większych wydatków, można mieć pracowników, bez całej tej mniej przyjemnej strony? Dobry wybór to zadowolenie wszystkich właścicieli firm. I na tym właśnie należy w pełni się skupić. 

APS PROFIT POLSKA SP. Z O.O.

ul. Emilii Plater 14B/U1, 71-635 Szczecin
tel. +48 91 462 43 12, fax +48 91 462 40 71

FAQ – pytania i odpowiedzi

Do zatrudnienia na terenie Polski obywateli z UE niezbędne jest udzielone mu zezwolenie na pobyt (przy pobycie stałym) oraz na podjęcie zatrudnienia. Następnie należy podpisać umowę, przetłumaczoną na język kandydata, zgłosić tę osobę do ZUSu, zameldować ją i znaleźć lekarza rodzinnego. Dzięki współpracy z APS Profit, załatwienie i dopilnowanie wszelkich formalności leży po stronie agencji.

APS Profit to agencja zatrudnienia, pozyskująca pracowników zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Oferujemy leasing pracowników, jednorazowe rekrutacje, usługi outsourcingowe i kadrowo - płacowe. Trafiają do nas osoby poszukujące pracy oraz przedsiębiorstwa potrzebujące dodatkowej siły roboczej lub pomocy w znalezieniu odpowiednich pracobiorców.

W przypadku Ukraińców, łączy nas bliskość kulturowa i językowa. Osoby te mają dużo chęci i motywacji do pracy, gdyż przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych. Formalności nie są bardziej skomplikowane, niż w przypadku przyjmowania do pracy rodaków, a dzięki temu, iż są to pracownicy tymczasowi, ilość zatrudnianych osób można dopasować do potrzeby chwili.

Leasing pracowniczy polega na “wynajmie” siły roboczej, którą zatrudnia agencja. Pracownik zostaje oddelegowany do podmiotu, który jest nazywany pracodawcą - użytkownikiem, zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Pozwala to na efektywne zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie, w ten sposób racjonalizuje się koszty związane z zatrudnieniem. W przypadku sezonowości branży, można elastycznie dopasować zasoby ludzkie do aktualnych potrzeb. Jest to także pomoc dla firm, w których następuje duża rotacja personelu. Obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy i cała administracja kadrowo - płacowa spoczywa na podmiocie wynajmującym.

Wystarczy zgłosić się do nas, przedstawiając swoje zapotrzebowanie i wymagania. Dobierzemy odpowiednich pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, na okres, jakim są Państwo zainteresowani. Dbamy o wszystkie szczegóły, aby każda ze stron była zadowolona i usatysfakcjonowana.

Oprócz oczywistych kwestii, jak prawo do wynagrodzenia i traktowania na równi z innymi, pracownik tymczasowy za każdy miesiąc przepracowany u jednego pracodawcy - użytkownika ma prawo do dwóch dni urlopu wypoczynkowego. Jeśli nie zostanie on wykorzystany, agencja jest zobowiązana do wypłaty należnego ekwiwalentu pieniężnego. Ponadto, ma także prawo do dochodzenia odszkodowań i korzystania ze wszystkich urządzeń socjalnych.

Outsourcing płacowy to zlecenie zewnętrznej firmie całej lub częściowej obsługi płacowej i kadrowej w firmie. Odciąża to pracowników przedsiębiorstwa, redukuje koszty związane z utrzymaniem osobnego działu i nie wymaga przeprowadzania rekrutacji do niego.

Oferta pracowników tymczasowych kierowana jest głównie do firm, które obejmuje sezonowość i nie mają potrzeby zatrudniać pełnej kadry przez cały rok. Również w sytuacjach, gdzie jest duża rotacja pracowników bądź gdy potrzeba ludzi z konkretnymi kwalifikacjami tylko przez pewien czas. Każde przedsiębiorstwo może podjąć się takiego zatrudnienia, służy to obniżeniu kosztów i formalności związanych z zatrudnianiem.

Do każdej rekrutacji podchodzimy skrupulatnie i z pełnym zaangażowaniem. Kierujemy się wymaganiami i oczekiwaniami przyszłego pracodawcy, szukamy osób doświadczonych i z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

Nie, mamy również ogłoszenia dla osób poszukujących prac umysłowych, np. w biurze w dziale kadr. Warto się z nami skontaktować nawet, gdy w danej chwili na stronie internetowej nie ma umieszczonych takich ogłoszeń - przekażemy wszystkie posiadane informacje.