Aktualności

Wsparcie agencji pracy przy legalnym zatrudnieniu osób z Ukrainy

01/02/2023

Wsparcie agencji pracy przy legalnym zatrudnieniu osób z Ukrainy. W związku z dużym popytem na polskim rynku pracy powstała agencja pracy APS PROFIT pośrednicząca w legalnym zatrudnieniu osób z Ukrainy. Agencja świadczy usługi doradcze i pomaga w znalezieniu pracy w Polsce, gromadzeniu dokumentów i otwieraniu wiz pracowniczych, udzielając wsparcia po uzyskaniu wizy i przekroczeniu granicy. Pamiętaj że, współpracując z profesjonalistami masz zagwarantowane ubezpieczenie medyczne dla siebie i swojej rodziny. Jeśli w najbliższych dniach wygasa Twoja umowa o pracę lub kontrakt, intensywnie pracujemy z naszymi partnerami nad przedłużeniem wszystkich umów z pracownikami z Ukrainy.

Wsparcie agencji pracy przy legalnym zatrudnieniu osób z Ukrainy

Agencja pracy Aps Profit rozumie, że sytuacja na Ukrainie jest wyjątkowa i dlatego chce pomóc każdemu ze zgłaszających się obcokrajowców. Wystarczy skontaktować się ze specjalistą i umówić się na spotkanie. Wraz ze swoimi partnerami biznesowymi pracuje on nad rozwiązaniami, które pozwolą dać pracę każdej pełnoletniej osobie z Ukrainy, która ma prawo do legalnej pracy w Polsce.

Posiadasz Kartę Polaka i przyjechałeś wraz z najbliższymi do Polski w związku z działaniami wojennymi? Na tej podstawie Ty i Twoi bliscy możecie uzyskać polski numer identyfikacyjny PESEL, który pozwala cieszyć się pełnym pakietem pomocy w Polsce, obejmującym świadczenia socjalne, medyczne i edukacyjne, a także umożliwiające podjęcie pracy. O nadanie numeru PESEL musisz wystąpić w gminie lub mieście, w którym obecnie mieszkasz.

Nie są wymagane żadne dodatkowe formalności, nie ma potrzeby uzyskiwania zezwolenia na pracę czy rejestrowania wniosku o pośrednictwo pracy dla cudzoziemca. Ważne jest, aby zrozumieć, że Ukraińcy w Polsce nie muszą ubiegać się o status uchodźcy. To właśnie PESEL gwarantuje im otrzymanie wszystkich niezbędnych usług. Tym samym, aby zalegalizować pobyt w Polsce, a co za tym idzie legalnie pracować, potrzebny jest kod PESEL.

W czym pomagają pracownicy agencji pracy osobom z Ukrainy?

Agencja pracy przeprowadza projekt rekrutacyjny i pozyskuje specjalistów, kadrę zarządzającą oraz pracowników fizycznych. Zajmuje się pośrednictwem pracy zarówno jednorazowej rekrutacji jak i leasingu pracowniczego w wielu branżach przemysłowo-produkcyjnych. Pracodawca poszukujący pracowników spoza Unii Europejskiej musi się liczyć z dodatkowymi formalnościami. Jak agencja pracy zatrudnia osobę z Ukrainy?

Przede wszystkim na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy obcokrajowcowi, jest to uproszczona procedura legalizacji zatrudnienia, nie ma potrzeby uzyskania standardowego zezwolenia na pracę. Taki dokument jest składany przez agencję pracy w Urzędzie Pracy i pracownik z Ukrainy ma możliwość świadczenia pracy przez okres sześciu miesięcy w ciągu 12 miesięcy. Ważne od dnia 29.01.2022 czas pracy na jednym oświadczeniu został wydłużony do 24 miesięcy, po jego upływie agencja może znowu zatrudnić osobę z Ukrainy na oświadczenie, w związku z tym nie ma konieczności ubiegania się o zezwolenie na pracę. 

Aby uzyskać pozytywną decyzję przedstawia dokumenty takie jak: potwierdzenie opłacania składek ZUS, umowę o pracę itd. O czym trzeba pamiętać? Poza posiadaniem zezwolenia na pracę pracownik ze wschodu musi posiadać tytuł pobytowy w Polsce. Legalne zatrudnienie osób z Ukrainy wiąże się z posiadaniem przez niego wizy, zezwolenie na pobyt czasowy.

Wsparcie agencji pracy przy legalnym zatrudnieniu osób z Ukrainy – umowa

Na podstawie danych znajdujących się w zezwoleniu na pracę lub oświadczeniu agencja pracy Aps Profit zawiera z osobą z Ukrainy umowę. Jest ona przetłumaczona na język ukraiński i przekazana pracownikowi. Agencja zobowiązuje się skierować cudzoziemca do konkretnego pracodawcy oraz miejsca wykonywania obowiązków zawodowych określonego w dokumencie poświadczającym legalność zatrudnienia oraz na uzgodnionych warunkach. Na podstawie w/w dokumentów osoba z Ukrainy może na przykład wnioskować o pobyt czasowy.  

Agencja pracy będąca pracodawcą przechowuje wszystkie akta osobowe obcokrajowca to znaczy: dokumenty legalizujące pracę, kopie wizy, karty pobytu, paszportu. Odbywa się to na takich samych zasadach jak w przypadku pracowników z Polski, ponadto osoba z Ukrainy powinna uzyskać taką samą stawkę. Każdy pracownik jest informowany o wszelkich czynnościach związanych z jego pozwoleniem na pracę. Zatrudnianie osób pochodzących z Ukrainy wymaga zawarcie pisemnej umowy, przestrzegania ustalonego czasu pracy i przepisów BHP.

Pracownicy z Ukrainy zatrudniani są w przemyśle i sektorze usługowym. Przyjmują pracę w budownictwie, przemyśle meblarskim, stoczniowym, przetwórstwie. Dzięki współpracy z agencją pracy wielu przedsiębiorców znalazło rzetelnych pracowników. Osoby z Ukrainy podejmujący współpracę z agencją pracy są zadowoleni z możliwości rozwijania swojej kariery zawodowej. Legalny pobyt w Polsce pozwala zdobyć pracę stałą i tymczasową w zależności od potrzeb a także przygotować się do nowej pracy. Agencja pomaga w znalezieniu zakwaterowania i zapewnia opiekę medyczną.

APS PROFIT POLSKA SP. Z O.O.

ul. Emilii Plater 14B/U1, 71-635 Szczecin
tel. +48 91 462 43 12, fax +48 91 462 40 71

FAQ – pytania i odpowiedzi

Do zatrudnienia na terenie Polski obywateli z UE niezbędne jest udzielone mu zezwolenie na pobyt (przy pobycie stałym) oraz na podjęcie zatrudnienia. Następnie należy podpisać umowę, przetłumaczoną na język kandydata, zgłosić tę osobę do ZUSu, zameldować ją i znaleźć lekarza rodzinnego. Dzięki współpracy z APS Profit, załatwienie i dopilnowanie wszelkich formalności leży po stronie agencji.

APS Profit to agencja zatrudnienia, pozyskująca pracowników zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Oferujemy leasing pracowników, jednorazowe rekrutacje, usługi outsourcingowe i kadrowo - płacowe. Trafiają do nas osoby poszukujące pracy oraz przedsiębiorstwa potrzebujące dodatkowej siły roboczej lub pomocy w znalezieniu odpowiednich pracobiorców.

W przypadku Ukraińców, łączy nas bliskość kulturowa i językowa. Osoby te mają dużo chęci i motywacji do pracy, gdyż przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych. Formalności nie są bardziej skomplikowane, niż w przypadku przyjmowania do pracy rodaków, a dzięki temu, iż są to pracownicy tymczasowi, ilość zatrudnianych osób można dopasować do potrzeby chwili.

Leasing pracowniczy polega na “wynajmie” siły roboczej, którą zatrudnia agencja. Pracownik zostaje oddelegowany do podmiotu, który jest nazywany pracodawcą - użytkownikiem, zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Pozwala to na efektywne zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie, w ten sposób racjonalizuje się koszty związane z zatrudnieniem. W przypadku sezonowości branży, można elastycznie dopasować zasoby ludzkie do aktualnych potrzeb. Jest to także pomoc dla firm, w których następuje duża rotacja personelu. Obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy i cała administracja kadrowo - płacowa spoczywa na podmiocie wynajmującym.

Wystarczy zgłosić się do nas, przedstawiając swoje zapotrzebowanie i wymagania. Dobierzemy odpowiednich pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, na okres, jakim są Państwo zainteresowani. Dbamy o wszystkie szczegóły, aby każda ze stron była zadowolona i usatysfakcjonowana.

Oprócz oczywistych kwestii, jak prawo do wynagrodzenia i traktowania na równi z innymi, pracownik tymczasowy za każdy miesiąc przepracowany u jednego pracodawcy - użytkownika ma prawo do dwóch dni urlopu wypoczynkowego. Jeśli nie zostanie on wykorzystany, agencja jest zobowiązana do wypłaty należnego ekwiwalentu pieniężnego. Ponadto, ma także prawo do dochodzenia odszkodowań i korzystania ze wszystkich urządzeń socjalnych.

Outsourcing płacowy to zlecenie zewnętrznej firmie całej lub częściowej obsługi płacowej i kadrowej w firmie. Odciąża to pracowników przedsiębiorstwa, redukuje koszty związane z utrzymaniem osobnego działu i nie wymaga przeprowadzania rekrutacji do niego.

Oferta pracowników tymczasowych kierowana jest głównie do firm, które obejmuje sezonowość i nie mają potrzeby zatrudniać pełnej kadry przez cały rok. Również w sytuacjach, gdzie jest duża rotacja pracowników bądź gdy potrzeba ludzi z konkretnymi kwalifikacjami tylko przez pewien czas. Każde przedsiębiorstwo może podjąć się takiego zatrudnienia, służy to obniżeniu kosztów i formalności związanych z zatrudnianiem.

Do każdej rekrutacji podchodzimy skrupulatnie i z pełnym zaangażowaniem. Kierujemy się wymaganiami i oczekiwaniami przyszłego pracodawcy, szukamy osób doświadczonych i z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

Nie, mamy również ogłoszenia dla osób poszukujących prac umysłowych, np. w biurze w dziale kadr. Warto się z nami skontaktować nawet, gdy w danej chwili na stronie internetowej nie ma umieszczonych takich ogłoszeń - przekażemy wszystkie posiadane informacje.