Aktualności

Szukać pracownika samodzielnie czy z agencją pracy?

02/01/2023

Szukać pracownika samodzielnie czy z agencją pracy? Na polskim rynku pracy stale zachodzą zmiany, dlatego wielu przedsiębiorców zadaje sobie pytanie czy szukać pracownika samodzielnie czy z agencją pracy. W drugim przypadku można zatrudnić osobę pochodzącą nie tylko z Polski ale również ze wschodu i pozyskać w ten sposób dobrego specjalistę. Uproszczona procedura zatrudniania jest dużym ułatwieniem dla pracodawców, którzy coraz chętniej współpracują z agencją pracy. Jeżeli masz wolne etaty i poszukujesz wykwalifikowanego pracownika, który przyniesie firmie korzyści i zwiększy jej konkurencyjność, skontaktuj się z naszą agencją pracy APS Profit. Nie ma znaczenia czy poszukujesz osoby na stanowisko robotnicze czy menadżera, wykonamy dla Ciebie cały proces rekrutacyjny i zaoferujemy usługi w zakresie kadrowo – płacowym.

Szukać pracownika samodzielnie czy z agencją pracy?

Jakie metody pozyskiwania pracowników stosują polscy pracodawcy? Poszukiwanie nowego pracownika, a tym bardziej kompetentnego nowego specjalisty z Polski lub z zagranicy, to bardzo złożony i długotrwały proces, w którym łatwo popełnić błąd. W końcu każdy pracodawca dąży do znalezienia fachowców, którzy wykonają swoje obowiązki i przyniosą rzeczywiste korzyści firmie. Na etapie poszukiwań każdego pracodawcę nurtuje wiele pytań: czy szukać pracownika samodzielnie czy z agencją pracy?

Przeszukiwanie portali z bazą osób poszukujących pracy zajmie dużo czasu bez gwarancji znalezienia odpowiedniej osoby na wolne stanowisko. Zatrudnianie własnego działu kadrowego wymaga zainwestowania sporych środków i prowadzenia rekrutacji. Nic więc dziwnego, że pracodawcy chętnie powierzają tak ważne zadanie naszej agencji pracy, jesteśmy w tej dziedzinie specjalistami. A co za tym idzie dysponujemy odpowiednimi narzędziami, wiedzą i doświadczeniem, dlatego rzetelnie i profesjonalnie przeprowadzamy proces selekcji nowych pracowników. Na nasze usługi składa się leasing pracowników, jednorazowe rekrutacje a także prace outsourcingowe i kadrowo – płacowe.

Czy leasing pracowników spełnia oczekiwania pracodawców?

Leasing pracowników spotkał się z uznaniem ze strony przedsiębiorców, ponieważ uwalnia ich od różnych formalności związanych z rekrutacją i legalizacją pracy cudzoziemców. Pracodawca staje się klientem agencji zatrudnienia, a nie pracodawcą. Na jego obowiązki składa się podpisanie umowę z agencją zatrudniającą pracowników i zapewnienie im bezpiecznych warunków pracy. Oznacza to, że to agencja wypłaca pracownikom wynagrodzenia, pomaga zalegalizować ich pobyt i pracę w Polsce, przeprowadza oficjalne rozliczenia i załatwia wszelkie inne kwestie formalne. Leasing pracowników nie wymaga od przedsiębiorcy podpisywania z pracownikami umowy o pracę a wszystkie rozliczenia odbywają się z agencja pracy.

Kiedy poszukiwanie pracowników z agencją pracy jest niezbędne?

Poszukując pracowników, większość pracodawców powierza cały proces rekrutacji doświadczonej agencji.

Zwłaszcza gdy:

  • Planowany jest masowy nabór.
  • Firma poszukuje wysoko wykwalifikowanego pracownika, którego należy dokładnie sprawdzić na etapie rekrutacji.
  • Przedsiębiorcy zależy na tym, aby rekrutacja przebiegała szybko i sprawnie.
  • Pracodawca nie chce angażować działu personalnego w proces rekrutacji (agencja przeprowadza kalkulacje finansowe, podatkowe i ubezpieczeniowe dla pracowników).

Skorzystanie z pośrednictwa pracy gwarantuje szybkie, sprawne i profesjonalne zatrudnienie, a także minimalizuje ryzyko dla pracodawców związane z nieudanym zatrudnieniem, możliwością przetestowania nowego pracownika na okres próbny lub bezpłatnej zamiany na innego. Jeżeli chcesz zatrudnić pracowników z Unii Europejskiej konieczne jest otrzymanie przez niego zezwolenia na pobyt a także na podjęcie zatrudnienia. Niezbędne jest podpisanie umowy, która musi być przetłumaczona na język przyszłego pracownika, ponadto istnieje obowiązek zgłoszenia do ZUSu i znalezienia lekarza rodzinnego. Współpracując z APS Profit, dopilnowanie wszelkich formalności leży po naszej stronie.

Czy polskie firmy samodzielnie poszukują pracowników?

Samodzielne poszukiwanie pracowników z Polski lub krajów wschodnich z jednej strony zapewnia większą kontrolę nad procesem rekrutacji, ale z drugiej strony generuje wysokie koszty (finansowe i godzinowe) oraz ryzyko błędów. Oczywiście polscy pracodawcy również stosują tę metodę w niektórych przypadkach. Oczywistym miejscem poszukiwania pracowników jest Internet, portale społecznościowe, ale wymaga to czasu lub zatrudnienia osób, które przeprowadzą proces rekrutacji.

Następnie przedsiębiorcy oczekują informacji zwrotnej od zainteresowanych kandydatów. Tym samym firma nie musi samodzielnie szukać potencjalnych pracowników, ale wybór kandydatów ogranicza się tylko do tych, którzy aktywnie poszukują nowej pracy i widzieli konkretne ogłoszenie, podczas gdy najlepsi kandydaci mogą nie odpowiedzieć. Dlatego w większości przypadków pracodawcy nie stosują tylko tej metody.

Obecnie wynajęcie pracowników z agencji pracy jest optymalnym sposobem obsadzania wakatów. Nasza agencja pracy świadczy usługę outsourcingu płacowego na zlecenie przedsiębiorcy, redukując jego koszty związane z utrzymaniem osobnego działu i nie ma potrzeby przeprowadzania rekrutacji. 

APS PROFIT POLSKA SP. Z O.O.

ul. Emilii Plater 14B/U1, 71-635 Szczecin
tel. +48 91 462 43 12, fax +48 91 462 40 71

FAQ – pytania i odpowiedzi

Do zatrudnienia na terenie Polski obywateli z UE niezbędne jest udzielone mu zezwolenie na pobyt (przy pobycie stałym) oraz na podjęcie zatrudnienia. Następnie należy podpisać umowę, przetłumaczoną na język kandydata, zgłosić tę osobę do ZUSu, zameldować ją i znaleźć lekarza rodzinnego. Dzięki współpracy z APS Profit, załatwienie i dopilnowanie wszelkich formalności leży po stronie agencji.

APS Profit to agencja zatrudnienia, pozyskująca pracowników zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Oferujemy leasing pracowników, jednorazowe rekrutacje, usługi outsourcingowe i kadrowo - płacowe. Trafiają do nas osoby poszukujące pracy oraz przedsiębiorstwa potrzebujące dodatkowej siły roboczej lub pomocy w znalezieniu odpowiednich pracobiorców.

W przypadku Ukraińców, łączy nas bliskość kulturowa i językowa. Osoby te mają dużo chęci i motywacji do pracy, gdyż przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych. Formalności nie są bardziej skomplikowane, niż w przypadku przyjmowania do pracy rodaków, a dzięki temu, iż są to pracownicy tymczasowi, ilość zatrudnianych osób można dopasować do potrzeby chwili.

Leasing pracowniczy polega na “wynajmie” siły roboczej, którą zatrudnia agencja. Pracownik zostaje oddelegowany do podmiotu, który jest nazywany pracodawcą - użytkownikiem, zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Pozwala to na efektywne zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie, w ten sposób racjonalizuje się koszty związane z zatrudnieniem. W przypadku sezonowości branży, można elastycznie dopasować zasoby ludzkie do aktualnych potrzeb. Jest to także pomoc dla firm, w których następuje duża rotacja personelu. Obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy i cała administracja kadrowo - płacowa spoczywa na podmiocie wynajmującym.

Wystarczy zgłosić się do nas, przedstawiając swoje zapotrzebowanie i wymagania. Dobierzemy odpowiednich pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, na okres, jakim są Państwo zainteresowani. Dbamy o wszystkie szczegóły, aby każda ze stron była zadowolona i usatysfakcjonowana.

Oprócz oczywistych kwestii, jak prawo do wynagrodzenia i traktowania na równi z innymi, pracownik tymczasowy za każdy miesiąc przepracowany u jednego pracodawcy - użytkownika ma prawo do dwóch dni urlopu wypoczynkowego. Jeśli nie zostanie on wykorzystany, agencja jest zobowiązana do wypłaty należnego ekwiwalentu pieniężnego. Ponadto, ma także prawo do dochodzenia odszkodowań i korzystania ze wszystkich urządzeń socjalnych.

Outsourcing płacowy to zlecenie zewnętrznej firmie całej lub częściowej obsługi płacowej i kadrowej w firmie. Odciąża to pracowników przedsiębiorstwa, redukuje koszty związane z utrzymaniem osobnego działu i nie wymaga przeprowadzania rekrutacji do niego.

Oferta pracowników tymczasowych kierowana jest głównie do firm, które obejmuje sezonowość i nie mają potrzeby zatrudniać pełnej kadry przez cały rok. Również w sytuacjach, gdzie jest duża rotacja pracowników bądź gdy potrzeba ludzi z konkretnymi kwalifikacjami tylko przez pewien czas. Każde przedsiębiorstwo może podjąć się takiego zatrudnienia, służy to obniżeniu kosztów i formalności związanych z zatrudnianiem.

Do każdej rekrutacji podchodzimy skrupulatnie i z pełnym zaangażowaniem. Kierujemy się wymaganiami i oczekiwaniami przyszłego pracodawcy, szukamy osób doświadczonych i z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

Nie, mamy również ogłoszenia dla osób poszukujących prac umysłowych, np. w biurze w dziale kadr. Warto się z nami skontaktować nawet, gdy w danej chwili na stronie internetowej nie ma umieszczonych takich ogłoszeń - przekażemy wszystkie posiadane informacje.