Aktualności

Rekrutacja pracowników z zagranicy do Polski

02/11/2023

Rekrutacja pracowników z zagranicy do Polski: Firmy na całym świecie poszukują wykwalifikowanych pracowników, aby sprostać swoim potrzebom i zapewnić rozwój swojej działalności. W Polsce, jak i wielu innych krajach, coraz częściej decyduje się na rekrutację pracowników spoza granic kraju. 

Dlaczego rekrutacja pracowników z zagranicy?

Przede wszystkim, rekrutacja pracowników z zagranicy może być konieczna z powodu braku odpowiednio wykwalifikowanych kandydatów na rynku pracy w danym kraju. Firmy, które rosną i rozwijają się, często potrzebują specjalistów z różnych dziedzin, których nie można znaleźć lokalnie. Dodatkowo, praca z pracownikami z zagranicy może przynieść korzyści w postaci różnorodności kulturowej i nowych perspektyw, które mogą wpłynąć na innowacyjność i rozwój firmy.

Ukraina jako źródło wykwalifikowanych pracowników

Ukraina jest jednym z krajów, z którego Polska często rekrutuje pracowników. Istnieje wiele powodów, dla których Ukraina stała się atrakcyjnym źródłem wykwalifikowanych pracowników. Po pierwsze, bliskość geograficzna sprawia, że ​​pracownicy z Ukrainy mogą łatwo przemieszczać się do Polski, co ułatwia zarówno rekrutację, jak i codzienną pracę. Po drugie, Ukraina ma bogatą bazę edukacyjną, co oznacza, że ​​w kraju tym można znaleźć wykwalifikowanych specjalistów w różnych dziedzinach. Po trzecie, różnica kulturowa jest stosunkowo niewielka, co ułatwia integrację pracowników z Ukrainy w polskim środowisku pracy.

Składanie dokumentów

Proces rekrutacji pracowników z Ukrainy do Polski wymaga złożenia odpowiednich dokumentów i spełnienia określonych warunków. Oto lista niezbędnych dokumentów i procedur:

1. Umowa o pracę

Pierwszym krokiem jest podpisanie umowy o pracę między pracodawcą a pracownikiem. Umowa ta musi zawierać wszystkie niezbędne informacje dotyczące warunków zatrudnienia, takie jak wynagrodzenie, obowiązki, czas pracy i inne istotne szczegóły.

2. Wiza

Pracownicy z Ukrainy, którzy chcą pracować w Polsce, muszą ubiegać się o odpowiednią wizę. W zależności od rodzaju pracy i długości pobytu, może to być wiza turystyczna, wiza pracownicza lub inny rodzaj wizy. Ważne jest, aby zrozumieć, jaką wizę potrzebuje dany pracownik i jakie są wymagania związane z jej uzyskaniem.

3. Pozwolenie na pracę

Oprócz wizy, pracownicy z Ukrainy muszą uzyskać odpowiednie pozwolenie na pracę w Polsce. W zależności od rodzaju pracy, pozwolenie może być tymczasowe lub stałe. Firmy często pomagają swoim pracownikom w procesie uzyskiwania pozwolenia na pracę.

4. Zdrowotne badania lekarskie

Niektóre stanowiska pracy mogą wymagać specjalnych badań lekarskich, aby potwierdzić zdolność pracownika do wykonywania określonych obowiązków. To ważny krok w procesie rekrutacji pracowników z Ukrainy do Polski.

5. Ubezpieczenie zdrowotne

Pracownicy z Ukrainy, pracujący w Polsce, muszą być objęci odpowiednim ubezpieczeniem zdrowotnym. Pracodawcy często pomagają w załatwieniu tej kwestii.

6. Kursy językowe

W zależności od poziomu znajomości języka polskiego, niektórzy pracownicy z Ukrainy mogą potrzebować kursów językowych, aby poprawić swoje umiejętności komunikacyjne. To szczególnie ważne w zawodach, gdzie komunikacja jest kluczowa.

Rola agencji rekrutacyjnych

Rekrutacja pracowników z zagranicy, w tym z Ukrainy, może być skomplikowanym procesem, który wymaga znajomości przepisów i procedur. Dlatego wiele firm korzysta z usług agencji rekrutacyjnych, takich jak APS PROFIT, które specjalizują się w rekrutacji pracowników z zagranicy.

Agencje rekrutacyjne odgrywają istotną rolę w procesie rekrutacji pracowników z Ukrainy. Oto niektóre z głównych korzyści wynikających z korzystania z usług agencji:

1. Ekspertyza prawna i biurokratyczna

Agencje rekrutacyjne posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie przepisów i procedur związanych z rekrutacją pracowników z zagranicy. Dzięki temu mogą pomóc pracodawcom w prawidłowym wypełnieniu dokumentów i spełnieniu wszelkich wymogów prawnych.

2. Szybka rekrutacja

Agencje rekrutacyjne mają dostęp do szerokiej bazy danych potencjalnych pracowników z Ukrainy, co pozwala na szybkie znalezienie odpowiednich kandydatów na stanowiska pracy.

3. Pomoc w procesie integracji

Agencje rekrutacyjne często pomagają pracownikom z Ukrainy w procesie adaptacji i integracji w Polsce. Mogą organizować kursy językowe, wsparcie w znalezieniu zakwaterowania i inne usługi.

4. Stałe wsparcie

Agencje rekrutacyjne nie kończą swojej roli po zatrudnieniu pracowników. Zapewniają one stałe wsparcie zarówno pracodawcom, jak i pracownikom, aby upewnić się, że wszystko przebiega sprawnie.

Podsumowanie

Rekrutacja pracowników z zagranicy, w tym z Ukrainy, może przynieść wiele korzyści firmom, ale także wiąże się z szeregiem formalności i procedur. Składanie dokumentów, uzyskiwanie wiz i pozwoleń, a także wsparcie w procesie integracji są niezbędne do zatrudnienia pracowników z zagranicy w Polsce. Dlatego wiele firm korzysta z naszych usług – firmy  APS PROFIT. Pomagamy w całym procesie, od rekrutacji po wsparcie po zatrudnieniu. Dzięki temu pracodawcy mogą skupić się na rozwoju swojej działalności, mając pewność, że mają wykwalifikowany zespół pracowników gotowy do działania.

APS PROFIT POLSKA SP. Z O.O.

ul. Emilii Plater 14B/U1, 71-635 Szczecin
tel. +48 91 462 43 12, fax +48 91 462 40 71

FAQ – pytania i odpowiedzi

Do zatrudnienia na terenie Polski obywateli z UE niezbędne jest udzielone mu zezwolenie na pobyt (przy pobycie stałym) oraz na podjęcie zatrudnienia. Następnie należy podpisać umowę, przetłumaczoną na język kandydata, zgłosić tę osobę do ZUSu, zameldować ją i znaleźć lekarza rodzinnego. Dzięki współpracy z APS Profit, załatwienie i dopilnowanie wszelkich formalności leży po stronie agencji.

APS Profit to agencja zatrudnienia, pozyskująca pracowników zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Oferujemy leasing pracowników, jednorazowe rekrutacje, usługi outsourcingowe i kadrowo - płacowe. Trafiają do nas osoby poszukujące pracy oraz przedsiębiorstwa potrzebujące dodatkowej siły roboczej lub pomocy w znalezieniu odpowiednich pracobiorców.

W przypadku Ukraińców, łączy nas bliskość kulturowa i językowa. Osoby te mają dużo chęci i motywacji do pracy, gdyż przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych. Formalności nie są bardziej skomplikowane, niż w przypadku przyjmowania do pracy rodaków, a dzięki temu, iż są to pracownicy tymczasowi, ilość zatrudnianych osób można dopasować do potrzeby chwili.

Leasing pracowniczy polega na “wynajmie” siły roboczej, którą zatrudnia agencja. Pracownik zostaje oddelegowany do podmiotu, który jest nazywany pracodawcą - użytkownikiem, zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Pozwala to na efektywne zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie, w ten sposób racjonalizuje się koszty związane z zatrudnieniem. W przypadku sezonowości branży, można elastycznie dopasować zasoby ludzkie do aktualnych potrzeb. Jest to także pomoc dla firm, w których następuje duża rotacja personelu. Obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy i cała administracja kadrowo - płacowa spoczywa na podmiocie wynajmującym.

Wystarczy zgłosić się do nas, przedstawiając swoje zapotrzebowanie i wymagania. Dobierzemy odpowiednich pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, na okres, jakim są Państwo zainteresowani. Dbamy o wszystkie szczegóły, aby każda ze stron była zadowolona i usatysfakcjonowana.

Oprócz oczywistych kwestii, jak prawo do wynagrodzenia i traktowania na równi z innymi, pracownik tymczasowy za każdy miesiąc przepracowany u jednego pracodawcy - użytkownika ma prawo do dwóch dni urlopu wypoczynkowego. Jeśli nie zostanie on wykorzystany, agencja jest zobowiązana do wypłaty należnego ekwiwalentu pieniężnego. Ponadto, ma także prawo do dochodzenia odszkodowań i korzystania ze wszystkich urządzeń socjalnych.

Outsourcing płacowy to zlecenie zewnętrznej firmie całej lub częściowej obsługi płacowej i kadrowej w firmie. Odciąża to pracowników przedsiębiorstwa, redukuje koszty związane z utrzymaniem osobnego działu i nie wymaga przeprowadzania rekrutacji do niego.

Oferta pracowników tymczasowych kierowana jest głównie do firm, które obejmuje sezonowość i nie mają potrzeby zatrudniać pełnej kadry przez cały rok. Również w sytuacjach, gdzie jest duża rotacja pracowników bądź gdy potrzeba ludzi z konkretnymi kwalifikacjami tylko przez pewien czas. Każde przedsiębiorstwo może podjąć się takiego zatrudnienia, służy to obniżeniu kosztów i formalności związanych z zatrudnianiem.

Do każdej rekrutacji podchodzimy skrupulatnie i z pełnym zaangażowaniem. Kierujemy się wymaganiami i oczekiwaniami przyszłego pracodawcy, szukamy osób doświadczonych i z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

Nie, mamy również ogłoszenia dla osób poszukujących prac umysłowych, np. w biurze w dziale kadr. Warto się z nami skontaktować nawet, gdy w danej chwili na stronie internetowej nie ma umieszczonych takich ogłoszeń - przekażemy wszystkie posiadane informacje.