Aktualności

Rekrutacja pracowników przez agencję pracy

01/08/2023

Rekrutacja pracowników przez agencję pracy: Wraz z dynamicznym rozwojem rynku pracy, wiele firm zaczyna korzystać z usług agencji pracy w celu znalezienia odpowiednich kandydatów na swoje wolne stanowiska. Agencje pracy są pośrednikami pomiędzy pracodawcami a potencjalnymi pracownikami, oferując kompleksowe rozwiązania rekrutacyjne. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu, czym zajmuje się agencja pracy, jak zgłosić swoją ofertę do agencji, jakie korzyści płyną ze współpracy oraz jak wygląda proces rekrutacji. Jeśli poszukujesz nowych pracowników lub szukasz pracy, warto zainteresować się ofertą agencji pracy.

Agencja pracy – czym się zajmuje?

Agencja pracy to instytucja, która specjalizuje się w pośrednictwie pracy. Jej głównym celem jest znalezienie odpowiednich kandydatów dla firm, które poszukują pracowników. Agencje pracy współpracują z różnymi branżami i sektorami gospodarki, co oznacza, że mogą znaleźć pracowników dla różnych stanowisk, od produkcji po sektor usług.

Agencje pracy mają szeroką bazę danych potencjalnych pracowników, którzy zarejestrowali się w agencji, poszukując zatrudnienia. Dzięki temu, kiedy firma zgłasza zapotrzebowanie na pracownika, agencja może przeglądać swoje zasoby i zaproponować kilka odpowiednich kandydatur do wyboru.

Jak zgłosić swoją ofertę do agencji?

Jeśli jesteś pracodawcą i chciałbyś skorzystać z usług agencji pracy, pierwszym krokiem jest skontaktowanie się z wybraną agencją. Można to zrobić za pomocą telefonu, e-maila lub odwiedzając siedzibę agencji osobiście. Ważne jest, aby przedstawić swoje wymagania dotyczące stanowiska pracy oraz określić oczekiwane umiejętności i doświadczenie kandydatów.

Po zgłoszeniu oferty do agencji, pracownicy agencji rozpoczną proces poszukiwania odpowiednich kandydatów. Wykorzystując swoje narzędzia rekrutacyjne oraz bazę danych potencjalnych pracowników, agencja dokona wstępnej selekcji i przedstawi kilka propozycji.

Korzyści ze współpracy z agencją pracy

Współpraca z agencją pracy niesie ze sobą wiele korzyści zarówno dla pracodawców, jak i dla potencjalnych pracowników. Dla firm, korzyścią jest oszczędność czasu i zasobów, które musiałyby zostać poświęcone na przeprowadzenie całego procesu rekrutacyjnego. Agencja podejmuje się tego zadania, przeglądając CV i przeprowadzając wstępne rozmowy kwalifikacyjne. Dzięki temu, przedstawiane są tylko najbardziej odpowiednie kandydatury, co znacznie ułatwia proces wyboru.

Agencje pracy mają również szeroką wiedzę na temat rynku pracy i trendów branżowych. Mogą więc doradzać firmom w zakresie oczekiwań dotyczących stanowiska pracy, wynagrodzenia oraz dostępności kandydatów. Mając doświadczenie w rekrutacji, agencje są w stanie dostarczyć wartościowe informacje i porady, które mogą pomóc w znalezieniu idealnego kandydata.

Dla potencjalnych pracowników, korzyścią z korzystania z agencji pracy jest dostęp do większej liczby ofert pracy. Agencje posiadają szeroką sieć kontaktów wśród różnych firm, co oznacza, że mogą znaleźć stanowisko odpowiadające umiejętnościom i preferencjom kandydatów. Ponadto, agencje często oferują wsparcie w procesie aplikacji, pomagając w tworzeniu CV, przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej oraz udzielając porad dotyczących kariery zawodowej.

Rekrutacja – jak wygląda?

Proces rekrutacji prowadzony przez agencję pracy może różnić się w zależności od indywidualnych preferencji agencji oraz branży, dla której prowadzona jest rekrutacja. Ogólnie rzecz biorąc, proces rekrutacji składa się z kilku etapów.

Pierwszym etapem jest zgłoszenie się potencjalnego kandydata do agencji pracy. Może to być zrobione poprzez wypełnienie formularza online, przesłanie CV lub bezpośrednie spotkanie w siedzibie agencji. Ważne jest, aby potencjalny pracownik przedstawił swoje umiejętności, doświadczenie zawodowe oraz preferencje dotyczące stanowiska pracy.

Następnie agencja przeprowadza wstępną selekcję, porównując profil kandydata z wymaganiami danego stanowiska. Jeśli kandydat spełnia wymagania, zostanie zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną. Na tym etapie agencja może przeprowadzić wywiad telefoniczny lub osobiście. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest dokładne poznanie kandydata, ocena jego umiejętności oraz sprawdzenie, czy pasuje do kultury firmy, dla której prowadzona jest rekrutacja.

Jeśli kandydat zostanie zakwalifikowany po rozmowie kwalifikacyjnej, agencja przedstawi go firmie, która zgłosiła zapotrzebowanie na pracownika. To firma podejmuje ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia aplikacji, agencja odpowiada za formalności związane z zatrudnieniem, takie jak podpisanie umowy, negocjacje wynagrodzenia i inne aspekty administracyjne.

Podsumowanie

Współpraca z agencją pracy może być korzystna zarówno dla pracodawców, jak i dla potencjalnych pracowników. Dla firm, agencje stanowią skuteczne narzędzie w poszukiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne stanowiska, oszczędzając czas i zasoby. Dla kandydatów, agencje oferują dostęp do większej liczby ofert pracy oraz wsparcie w procesie aplikacji.

Jeśli jesteś pracodawcą szukającym pracowników lub osobą poszukującą nowych możliwości zawodowych, warto rozważyć skorzystanie z usług agencji pracy. Zapewni to profesjonalne wsparcie w procesie rekrutacji, oszczędzając Twój czas i umożliwiając znalezienie idealnego kandydata lub stanowiska pracy. Skontaktuj się z firmą APS Profit już dziś i zobacz, jak mogą Ci pomóc w znalezieniu najlepszych rozwiązań rekrutacyjnych.

APS PROFIT POLSKA SP. Z O.O.

ul. Emilii Plater 14B/U1, 71-635 Szczecin
tel. +48 91 462 43 12, fax +48 91 462 40 71

FAQ – pytania i odpowiedzi

Do zatrudnienia na terenie Polski obywateli z UE niezbędne jest udzielone mu zezwolenie na pobyt (przy pobycie stałym) oraz na podjęcie zatrudnienia. Następnie należy podpisać umowę, przetłumaczoną na język kandydata, zgłosić tę osobę do ZUSu, zameldować ją i znaleźć lekarza rodzinnego. Dzięki współpracy z APS Profit, załatwienie i dopilnowanie wszelkich formalności leży po stronie agencji.

APS Profit to agencja zatrudnienia, pozyskująca pracowników zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Oferujemy leasing pracowników, jednorazowe rekrutacje, usługi outsourcingowe i kadrowo - płacowe. Trafiają do nas osoby poszukujące pracy oraz przedsiębiorstwa potrzebujące dodatkowej siły roboczej lub pomocy w znalezieniu odpowiednich pracobiorców.

W przypadku Ukraińców, łączy nas bliskość kulturowa i językowa. Osoby te mają dużo chęci i motywacji do pracy, gdyż przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych. Formalności nie są bardziej skomplikowane, niż w przypadku przyjmowania do pracy rodaków, a dzięki temu, iż są to pracownicy tymczasowi, ilość zatrudnianych osób można dopasować do potrzeby chwili.

Leasing pracowniczy polega na “wynajmie” siły roboczej, którą zatrudnia agencja. Pracownik zostaje oddelegowany do podmiotu, który jest nazywany pracodawcą - użytkownikiem, zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Pozwala to na efektywne zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie, w ten sposób racjonalizuje się koszty związane z zatrudnieniem. W przypadku sezonowości branży, można elastycznie dopasować zasoby ludzkie do aktualnych potrzeb. Jest to także pomoc dla firm, w których następuje duża rotacja personelu. Obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy i cała administracja kadrowo - płacowa spoczywa na podmiocie wynajmującym.

Wystarczy zgłosić się do nas, przedstawiając swoje zapotrzebowanie i wymagania. Dobierzemy odpowiednich pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, na okres, jakim są Państwo zainteresowani. Dbamy o wszystkie szczegóły, aby każda ze stron była zadowolona i usatysfakcjonowana.

Oprócz oczywistych kwestii, jak prawo do wynagrodzenia i traktowania na równi z innymi, pracownik tymczasowy za każdy miesiąc przepracowany u jednego pracodawcy - użytkownika ma prawo do dwóch dni urlopu wypoczynkowego. Jeśli nie zostanie on wykorzystany, agencja jest zobowiązana do wypłaty należnego ekwiwalentu pieniężnego. Ponadto, ma także prawo do dochodzenia odszkodowań i korzystania ze wszystkich urządzeń socjalnych.

Outsourcing płacowy to zlecenie zewnętrznej firmie całej lub częściowej obsługi płacowej i kadrowej w firmie. Odciąża to pracowników przedsiębiorstwa, redukuje koszty związane z utrzymaniem osobnego działu i nie wymaga przeprowadzania rekrutacji do niego.

Oferta pracowników tymczasowych kierowana jest głównie do firm, które obejmuje sezonowość i nie mają potrzeby zatrudniać pełnej kadry przez cały rok. Również w sytuacjach, gdzie jest duża rotacja pracowników bądź gdy potrzeba ludzi z konkretnymi kwalifikacjami tylko przez pewien czas. Każde przedsiębiorstwo może podjąć się takiego zatrudnienia, służy to obniżeniu kosztów i formalności związanych z zatrudnianiem.

Do każdej rekrutacji podchodzimy skrupulatnie i z pełnym zaangażowaniem. Kierujemy się wymaganiami i oczekiwaniami przyszłego pracodawcy, szukamy osób doświadczonych i z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

Nie, mamy również ogłoszenia dla osób poszukujących prac umysłowych, np. w biurze w dziale kadr. Warto się z nami skontaktować nawet, gdy w danej chwili na stronie internetowej nie ma umieszczonych takich ogłoszeń - przekażemy wszystkie posiadane informacje.