Aktualności

Pracownicy z Ukrainy – gdzie szukać?

11/02/2022

Pracownicy z Ukrainy – gdzie szukać? Rynek pracy w dzisiejszych czasach ulega dynamicznym zmianom. Coraz częściej polscy pracodawcy decydują się na pozyskiwanie doświadczonych pracowników z Ukrainy, którzy są zainteresowani pracą w naszym kraju, ze względu na atrakcyjne dla nich zarobki i przyzwoite warunki. W praktyce poszukiwania mogą jednak okazać się nieco problematyczne. Jak samodzielnie znaleźć pracownika z Ukrainy? Gdzie ich szukać? Na co zwrócić uwagę w sposób szczególny? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w poniższym artykule, do którego przeczytania serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych czytelników. 

Jak samodzielnie znaleźć pracownika z Ukrainy?

O ile samodzielne szukanie pracowników z Ukrainy to niemalże gwarancja większej kontroli co do całego procesu związanego z rekrutacją, to jednak wiąże się to bezpośrednio z wyższymi kosztami- nie tylko tymi finansowymi, ale również czasowymi. Dodatkowo należy brać pod uwagę ewentualne ryzyko błędu, bowiem nie mamy pewności co do tego czy obcokrajowiec będzie wykonywał swoją pracę w sposób rzetelny. Jednym z najbardziej oczywistych miejsc poszukiwań jest oczywiście Internet- jego prawidłowe wykorzystanie niesie ze sobą wiele korzyści. W ten sposób jesteśmy w stanie nieco usprawnić cały proces, który z pozoru wygląda na bardzo łatwy, jednak w praktyce jest wysoce problematyczny. Zanim podejmiemy jednak jakiekolwiek kroki w tym zakresie, warto zastanowić się nad tym czy wybieramy rekrutację czynną, czy bierną. Ta pierwsza polega na tym, że samodzielnie wyszukujemy potencjalnych kandydatów, którzy posiadają, w naszym mniemaniu, odpowiednie kwalifikacje. Po wyborze specjalisty konieczne jest nawiązanie z nim kontaktu i zachęcenie go, aby rozpoczął z nami współpracę. Jeśli chodzi o rekrutację bierną, to jest ona z pozoru łatwiejsza dla pracodawcy, bowiem zamieszczane są ogłoszenia w popularnych lokalizacjach w sieci. W takim przypadku to pracownicy z Ukrainy są zainteresowani pracą w naszej firmie.

Agencje zatrudnienia

Jednym z pewniejszych, jednocześnie najpopularniejszych sposobów na pozyskanie pracowników z Ukrainy, jest agencja zatrudnienia. Największe firmy, które świadczą tego typu usługi, bardzo często mają swoje oddziały na Ukrainie. Dzięki temu cały proces rekrutacji jest łatwiejszy, a właściciele działalności mają pewność co do proponowanych osób. Co godne podkreślenia, nie musimy przejmować się kwestiami bezpośrednio związanymi z legalizacją pobytu czy zatrudnienia. Profesjonale agencje zajmą się tego typu kwestiami na własną rękę. Co więcej, udzielają nam pomocy w zakresie mniej oczywistych kwestii, wśród których wyróżnia się ubrania robocze, transport do pracy, badania lekarskie, wyżywienie, kwarantannę i niezbędne badania. Firmy, które specjalizują się rekrutacją osób z Ukrainy, są niemalże gwarancją nowej, doświadczonej kadry w firmie. Na agencję warto się zdecydować w sytuacji, kiedy w najbliższym czasie planujemy masową rekrutację, szukamy osób rzetelnych, które posiadają wysokie kwalifikacje lub gdy zależy nam na szybkim, jednocześnie sprawnym przeprowadzeniu rekrutacji. Skorzystanie z takiej oferty to niemalże gwarancja szybkiego, profesjonalnego i przede wszystkim skutecznego zatrudnienia. 

Darmowe ogłoszenia

Zdecydowana większość osób, która poszukuje pracy, najczęściej korzysta z dobrodziejstw Internetu. Odwiedzane są różnorodne strony, na których znaleźć można mnóstwo ogłoszeń o pracy. Ukrainiec potencjalnie zainteresowany pracą sprawdza dokładnie, które firmy szukają pracowników. Aby dotrzeć do osób, które mieszkają w tamtejszym kraju, konieczne jest umieszczanie ogłoszeń w takich portalach, do których Ukraińcy mają łatwy dostęp i którym ufają w sposób szczególny. Alternatywnym rozwiązaniem jest rozważenie wszystkich tych portali, które działają bezpośrednio na Ukrainie.

Urzędy pracy

Tradycyjną i popularną metodą na poszukiwanie pracowników są urzędy pracy. Badania w zakresie polskiego rynku pracy wskazują, że w praktyce niewielki odsetek osób korzysta z takiej formy. Oznacza to, że tylko mała część zgłasza się do takiej lokalizacji w celu poszukiwania zatrudnienia. Nie zmienia to jednak faktu, że można to potraktować jako pomocniczą metodę. Im łatwiejszy mamy dostęp do urzędów, które działają na terenie Ukrainy, tym skuteczniejsze będą podejmowane działania. 

Media społecznościowe

W dzisiejszych czasach media społecznościowe cieszą się ogromną popularnością. Wśród takowych wyróżnić możemy chociażby Facebook, Instagram, LinkedIn. Za pośrednictwem wcześniej wymienionych platform jesteśmy w stanie dotrzeć do pracowników, którzy aktualnie mieszkają na terenie Ukrainy. Wystarczy odwiedzić odpowiednie grupy, które zostały stworzone z myślą o zatrudnianiu Ukraińców. Możemy tam wysłać informację o poszukiwaniu potencjalnego pracownika i to w zupełności za darmo. Tego typu rekrutacja uznawana jest za nowoczesną i sprawną. Co godne podkreślenia, jest ona bardzo skuteczna. W końcu zdecydowana większość osób ma dostęp do tego typu narzędzi.

APS PROFIT POLSKA SP. Z O.O.

ul. Emilii Plater 14B/U1, 71-635 Szczecin
tel. +48 91 462 43 12, fax +48 91 462 40 71

FAQ – pytania i odpowiedzi

Do zatrudnienia na terenie Polski obywateli z UE niezbędne jest udzielone mu zezwolenie na pobyt (przy pobycie stałym) oraz na podjęcie zatrudnienia. Następnie należy podpisać umowę, przetłumaczoną na język kandydata, zgłosić tę osobę do ZUSu, zameldować ją i znaleźć lekarza rodzinnego. Dzięki współpracy z APS Profit, załatwienie i dopilnowanie wszelkich formalności leży po stronie agencji.

APS Profit to agencja zatrudnienia, pozyskująca pracowników zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Oferujemy leasing pracowników, jednorazowe rekrutacje, usługi outsourcingowe i kadrowo - płacowe. Trafiają do nas osoby poszukujące pracy oraz przedsiębiorstwa potrzebujące dodatkowej siły roboczej lub pomocy w znalezieniu odpowiednich pracobiorców.

W przypadku Ukraińców, łączy nas bliskość kulturowa i językowa. Osoby te mają dużo chęci i motywacji do pracy, gdyż przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych. Formalności nie są bardziej skomplikowane, niż w przypadku przyjmowania do pracy rodaków, a dzięki temu, iż są to pracownicy tymczasowi, ilość zatrudnianych osób można dopasować do potrzeby chwili.

Leasing pracowniczy polega na “wynajmie” siły roboczej, którą zatrudnia agencja. Pracownik zostaje oddelegowany do podmiotu, który jest nazywany pracodawcą - użytkownikiem, zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Pozwala to na efektywne zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie, w ten sposób racjonalizuje się koszty związane z zatrudnieniem. W przypadku sezonowości branży, można elastycznie dopasować zasoby ludzkie do aktualnych potrzeb. Jest to także pomoc dla firm, w których następuje duża rotacja personelu. Obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy i cała administracja kadrowo - płacowa spoczywa na podmiocie wynajmującym.

Wystarczy zgłosić się do nas, przedstawiając swoje zapotrzebowanie i wymagania. Dobierzemy odpowiednich pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, na okres, jakim są Państwo zainteresowani. Dbamy o wszystkie szczegóły, aby każda ze stron była zadowolona i usatysfakcjonowana.

Oprócz oczywistych kwestii, jak prawo do wynagrodzenia i traktowania na równi z innymi, pracownik tymczasowy za każdy miesiąc przepracowany u jednego pracodawcy - użytkownika ma prawo do dwóch dni urlopu wypoczynkowego. Jeśli nie zostanie on wykorzystany, agencja jest zobowiązana do wypłaty należnego ekwiwalentu pieniężnego. Ponadto, ma także prawo do dochodzenia odszkodowań i korzystania ze wszystkich urządzeń socjalnych.

Outsourcing płacowy to zlecenie zewnętrznej firmie całej lub częściowej obsługi płacowej i kadrowej w firmie. Odciąża to pracowników przedsiębiorstwa, redukuje koszty związane z utrzymaniem osobnego działu i nie wymaga przeprowadzania rekrutacji do niego.

Oferta pracowników tymczasowych kierowana jest głównie do firm, które obejmuje sezonowość i nie mają potrzeby zatrudniać pełnej kadry przez cały rok. Również w sytuacjach, gdzie jest duża rotacja pracowników bądź gdy potrzeba ludzi z konkretnymi kwalifikacjami tylko przez pewien czas. Każde przedsiębiorstwo może podjąć się takiego zatrudnienia, służy to obniżeniu kosztów i formalności związanych z zatrudnianiem.

Do każdej rekrutacji podchodzimy skrupulatnie i z pełnym zaangażowaniem. Kierujemy się wymaganiami i oczekiwaniami przyszłego pracodawcy, szukamy osób doświadczonych i z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

Nie, mamy również ogłoszenia dla osób poszukujących prac umysłowych, np. w biurze w dziale kadr. Warto się z nami skontaktować nawet, gdy w danej chwili na stronie internetowej nie ma umieszczonych takich ogłoszeń - przekażemy wszystkie posiadane informacje.