Pracownicy z Azji - Zielona Góra

Poszukujesz niezawodnych i kompetentnych pracowników z Azji w Zielonej Górze?

 

Skontaktuj się z Nami i zobacz co mamy do zaoferowania

E-mail: elena@apsprofit.pl

    tel. +48 503 589 200 

Jesteśmy agencją pracy specjalizującą się w rekrutowaniu pracowników z Azji dla pracodawców w Zielonej Górze. Nasza misja polega na dostarczaniu najwyższej jakości kandydatów, którzy spełniają wymagania pracodawców, aby pomóc im w osiągnięciu sukcesu biznesowego.

Od początku działalności naszej agencji zawsze kładziemy nacisk na jakość i zaangażowanie w każdym kroku rekrutacji. Nasz zespół rekruterów składa się z doświadczonych specjalistów, którzy posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie rekrutacji oraz rozumieją potrzeby pracodawców w Zielonej Górze.

Nasza agencja specjalizuje się w rekrutowaniu pracowników z Azji, którzy są dobrze wykształceni i posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania różnych prac. Nasi kandydaci są wybierani na podstawie ich doświadczenia zawodowego, umiejętności językowych i osobistych cech, które mogą przyczynić się do ich sukcesu w miejscu pracy.

Jako agencja pracy wiemy, jak ważne jest zrozumienie potrzeb pracodawców w Zielonej Górze i dostarczenie kandydatów, którzy pasują do ich wymagań. Właśnie dlatego przed przystąpieniem do procesu rekrutacji dokładnie analizujemy wymagania pracodawców i dostarczamy kandydatów, którzy spełniają ich oczekiwania.

Nasza agencja współpracuje z wieloma pracodawcami w Zielonej Górze, którzy szukają pracowników z Azji do swoich firm. Nasze doświadczenie w rekrutacji pracowników z Azji pozwala nam na dostarczanie kandydatów, którzy pasują do różnych branż i sektorów.

Nasi kandydaci posiadają różne umiejętności i kwalifikacje, które są ważne dla pracodawców w Zielonej Górze. Wśród naszych kandydatów znajdują się specjaliści w dziedzinach takich jak IT, medycyna, nauki ścisłe, a także osoby z doświadczeniem w przemyśle spożywczym, turystyce i hotelarstwie.

Współpracując z nami, pracodawcy w Zielonej Górze mają pewność, że otrzymają kandydatów, którzy są gotowi do pracy i którzy mają odpowiednie umiejętności i kwalifikacje do wykonywania różnych zadań. Nasza agencja oferuje również wsparcie w procesie adaptacji i integracji kandydatów z Azji, którzy zostali zatrudnieni w firmie.

Jesteśmy również świadomi, że rekrutacja pracowników z Azji wymaga zrozumienia ich kultury i zwyczajów. Nasz zespół jest wykształcony w zakresie kultury i zwyczajów Azji i jest w stanie pomóc pracodawcom w Zielonej Górze w zrozumieniu i adaptacji do różnic kulturowych.

Nasza agencja działa zgodnie z polskimi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi rekrutacji pracowników z Azji. Jesteśmy świadomi, że przestrzeganie przepisów jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa naszych kandydatów i pracodawców w Zielonej Górze.

Wszystkie nasze oferty pracy są uczciwe i przejrzyste, a nasi kandydaci mają możliwość przeglądania ofert przed złożeniem swojej aplikacji. Zapewniamy również naszym kandydatom pomoc w procesie ubiegania się o wizy i pozwolenia na pracę, aby mogli bez przeszkód rozpocząć swoją karierę w Polsce.

Nasza agencja stara się zapewnić najlepszą jakość usług dla naszych pracodawców i kandydatów z Azji w Zielonej Górze. Jesteśmy zobowiązani do dostarczenia kandydatów, którzy są gotowi do pracy i którzy mają odpowiednie umiejętności i kwalifikacje do wykonywania różnych zadań.

Nasza agencja nie tylko dostarcza kandydatów, ale również oferuje usługi posprzedażowe, takie jak monitorowanie postępu pracy naszych kandydatów i ich dostosowywanie do zmieniających się wymagań pracodawców.

W naszej agencji pracy istnieje duże zapotrzebowanie na pracowników z Azji, ponieważ posiadają oni specjalistyczną wiedzę i umiejętności, które są cenne dla wielu firm w Zielonej Górze. Jesteśmy przekonani, że rekrutowanie pracowników z Azji może przynieść wiele korzyści dla pracodawców i gospodarki w Zielonej Górze.

Dlatego też, zachęcamy wszystkich zainteresowanych pracodawców w Zielonej Górze do skorzystania z naszych usług. Nasza agencja pracy jest gotowa pomóc w rekrutacji i zatrudnieniu najlepszych kandydatów z Azji, którzy są gotowi do pracy i którzy mają odpowiednie umiejętności i kwalifikacje do wykonywania różnych zadań. Nasz zespół jest gotowy do pracy z pracodawcami w celu zrozumienia ich potrzeb i dostarczenia kandydatów, którzy spełniają ich wymagania.

Zapraszamy do kontaktu:

Artur Sawastian
Prezes Zarządu

Tel. +48 914 624 312 – Fax. +48 914 624 071
Tel. kom. +48 503 14 66 30
E-mail: artur@apsprofit.pl
Olena Sorokopud
Kierownik Działu Rekrutacji – Pracownicy z Azji
Tel. kom. +48 503 589 200
+48 914 624 312 – Fax. +48 914 624 071
E-mail: elena@apsprofit.pl

APS PROFIT POLSKA SP. Z O.O.

ul. Emilii Plater 14B/U1, 71-635 Szczecin
tel. +48 91 462 43 12, fax +48 91 462 40 71

FAQ – pytania i odpowiedzi

Do zatrudnienia na terenie Polski obywateli z UE niezbędne jest udzielone mu zezwolenie na pobyt (przy pobycie stałym) oraz na podjęcie zatrudnienia. Następnie należy podpisać umowę, przetłumaczoną na język kandydata, zgłosić tę osobę do ZUSu, zameldować ją i znaleźć lekarza rodzinnego. Dzięki współpracy z APS Profit, załatwienie i dopilnowanie wszelkich formalności leży po stronie agencji.

APS Profit to agencja zatrudnienia, pozyskująca pracowników zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Oferujemy leasing pracowników, jednorazowe rekrutacje, usługi outsourcingowe i kadrowo - płacowe. Trafiają do nas osoby poszukujące pracy oraz przedsiębiorstwa potrzebujące dodatkowej siły roboczej lub pomocy w znalezieniu odpowiednich pracobiorców.

W przypadku Ukraińców, łączy nas bliskość kulturowa i językowa. Osoby te mają dużo chęci i motywacji do pracy, gdyż przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych. Formalności nie są bardziej skomplikowane, niż w przypadku przyjmowania do pracy rodaków, a dzięki temu, iż są to pracownicy tymczasowi, ilość zatrudnianych osób można dopasować do potrzeby chwili.

Leasing pracowniczy polega na “wynajmie” siły roboczej, którą zatrudnia agencja. Pracownik zostaje oddelegowany do podmiotu, który jest nazywany pracodawcą - użytkownikiem, zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Pozwala to na efektywne zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie, w ten sposób racjonalizuje się koszty związane z zatrudnieniem. W przypadku sezonowości branży, można elastycznie dopasować zasoby ludzkie do aktualnych potrzeb. Jest to także pomoc dla firm, w których następuje duża rotacja personelu. Obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy i cała administracja kadrowo - płacowa spoczywa na podmiocie wynajmującym.

Wystarczy zgłosić się do nas, przedstawiając swoje zapotrzebowanie i wymagania. Dobierzemy odpowiednich pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, na okres, jakim są Państwo zainteresowani. Dbamy o wszystkie szczegóły, aby każda ze stron była zadowolona i usatysfakcjonowana.

Oprócz oczywistych kwestii, jak prawo do wynagrodzenia i traktowania na równi z innymi, pracownik tymczasowy za każdy miesiąc przepracowany u jednego pracodawcy - użytkownika ma prawo do dwóch dni urlopu wypoczynkowego. Jeśli nie zostanie on wykorzystany, agencja jest zobowiązana do wypłaty należnego ekwiwalentu pieniężnego. Ponadto, ma także prawo do dochodzenia odszkodowań i korzystania ze wszystkich urządzeń socjalnych.

Outsourcing płacowy to zlecenie zewnętrznej firmie całej lub częściowej obsługi płacowej i kadrowej w firmie. Odciąża to pracowników przedsiębiorstwa, redukuje koszty związane z utrzymaniem osobnego działu i nie wymaga przeprowadzania rekrutacji do niego.

Oferta pracowników tymczasowych kierowana jest głównie do firm, które obejmuje sezonowość i nie mają potrzeby zatrudniać pełnej kadry przez cały rok. Również w sytuacjach, gdzie jest duża rotacja pracowników bądź gdy potrzeba ludzi z konkretnymi kwalifikacjami tylko przez pewien czas. Każde przedsiębiorstwo może podjąć się takiego zatrudnienia, służy to obniżeniu kosztów i formalności związanych z zatrudnianiem.

Do każdej rekrutacji podchodzimy skrupulatnie i z pełnym zaangażowaniem. Kierujemy się wymaganiami i oczekiwaniami przyszłego pracodawcy, szukamy osób doświadczonych i z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

Nie, mamy również ogłoszenia dla osób poszukujących prac umysłowych, np. w biurze w dziale kadr. Warto się z nami skontaktować nawet, gdy w danej chwili na stronie internetowej nie ma umieszczonych takich ogłoszeń - przekażemy wszystkie posiadane informacje.