Pracownicy z Azji - Olsztyn

Poszukujesz niezawodnych i kompetentnych pracowników z Azji w Olsztynie?

 

Skontaktuj się z Nami i zobacz co mamy do zaoferowania

E-mail: elena@apsprofit.pl

    tel. +48 503 589 200 

Jesteśmy agencją pracy, specjalizującą się w rekrutowaniu pracowników z Azji dla polskich pracodawców w Olsztynie i okolicach Olsztyna. Nasze doświadczenie i ekspertyza w dziedzinie rekrutacji pracowników z Azji jest nieoceniona dla przedsiębiorstw, które poszukują wykwalifikowanej siły roboczej z tej części świata.

Nasz zespół składa się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy mają doświadczenie w rekrutowaniu pracowników z Azji i zapewnieniu im warunków pracy zgodnych z polskim prawem. Dzięki naszym usługom, polscy pracodawcy mogą pozyskać pracowników z Azji w sposób legalny i bezpieczny dla wszystkich stron.

Posiadamy szeroką bazę kandydatów z Azji, którzy są gotowi podjąć pracę w Polsce. Nasza baza obejmuje pracowników z różnych branż, w tym przemysłowej, rolniczej, budowlanej, gastronomicznej i wielu innych. Dlatego jesteśmy w stanie znaleźć pracowników, którzy spełniają wymagania i potrzeby konkretnych pracodawców.

Jesteśmy agencją pracy z pełną świadomością naszej roli i odpowiedzialności, jaką mamy wobec pracowników, którzy podpisują z nami umowę o pracę. Zawsze dbamy o ich dobre samopoczucie i bezpieczeństwo, zapewniając im opiekę w trakcie pobytu w Polsce i pomagając w załatwianiu wszelkich formalności związanych z legalnym pobytem.

Nasze usługi są skierowane do wszystkich pracodawców w Olsztynie i okolicach, którzy potrzebują wykwalifikowanych pracowników z Azji. Naszym celem jest zaspokojenie potrzeb pracodawców i dostarczenie im pracowników, którzy będą w stanie spełnić ich wymagania i oczekiwania.

Jeśli szukasz wykwalifikowanej siły roboczej z Azji, to jesteśmy agencją, na którą możesz polegać. Oferujemy kompleksowe usługi rekrutacyjne i pomoc w załatwianiu wszelkich formalności związanych z zatrudnieniem pracowników z Azji. Dzięki naszym usługom, możesz pozyskać wykwalifikowanych pracowników z Azji w sposób łatwy, bezpieczny i zgodny z prawem.

Na każdym etapie procesu rekrutacyjnego, dbamy o to, aby kandydaci byli odpowiednio przeszkoleni i posiadali odpowiednie kwalifikacje do wykonywania pracy, na którą aplikują. Przeprowadzamy wstępne rozmowy kwalifikacyjne, weryfikujemy dokumenty i referencje, a także organizujemy dodatkowe szkolenia, jeśli to konieczne. Dzięki temu możemy zapewnić pracodawcom pracowników, którzy posiadają odpowiednie umiejętności i doświadczenie w danej branży.

Jesteśmy agencją, która działa zgodnie z polskim prawem i normami etycznymi. Pracujemy w oparciu o procedury i standardy, które zapewniają pracownikom ochronę i godne warunki pracy. Wszyscy nasi kandydaci są legalnymi pracownikami, którzy posiadają niezbędne dokumenty, takie jak pozwolenia na pracę i wizy.

Nasze usługi rekrutacyjne są skierowane do różnych branż i sektorów, w tym do przemysłu, budownictwa, rolnictwa, turystyki, gastronomii i wielu innych. Nasza baza kandydatów obejmuje pracowników o różnych kwalifikacjach, od pracowników fizycznych po wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Dlatego jesteśmy w stanie zaspokoić potrzeby różnych pracodawców i dostarczyć im pracowników, którzy będą w stanie wykonywać swoją pracę na wysokim poziomie.

Ponadto, oferujemy również wsparcie i pomoc w załatwianiu wszelkich formalności związanych z legalnym pobytem pracowników z Azji w Polsce. Pomagamy w uzyskaniu niezbędnych dokumentów i pozwolenia na pracę, a także zapewniamy opiekę i wsparcie na każdym etapie pobytu pracowników w Polsce. Dzięki temu pracodawcy mogą skupić się na prowadzeniu swojego biznesu, a my zajmiemy się resztą.

Wierzymy, że rekrutowanie pracowników z Azji może przynieść wiele korzyści dla polskich pracodawców. Pracownicy z Azji często posiadają unikalne umiejętności i doświadczenie, które mogą wpłynąć na rozwój przedsiębiorstwa i zwiększenie konkurencyjności na rynku. Dlatego zachęcamy wszystkich pracodawców w Olsztynie i okolicach do skorzystania z naszych usług rekrutacyjnych i pozyskania wykwalifikowanej siły roboczej z Azji.

Zapraszamy do kontaktu:

Artur Sawastian
Prezes Zarządu

Tel. +48 914 624 312 – Fax. +48 914 624 071
Tel. kom. +48 503 14 66 30
E-mail: artur@apsprofit.pl
Olena Sorokopud
Kierownik Działu Rekrutacji – Pracownicy z Azji
Tel. kom. +48 503 589 200
+48 914 624 312 – Fax. +48 914 624 071
E-mail: elena@apsprofit.pl

APS PROFIT POLSKA SP. Z O.O.

ul. Emilii Plater 14B/U1, 71-635 Szczecin
tel. +48 91 462 43 12, fax +48 91 462 40 71

FAQ – pytania i odpowiedzi

Do zatrudnienia na terenie Polski obywateli z UE niezbędne jest udzielone mu zezwolenie na pobyt (przy pobycie stałym) oraz na podjęcie zatrudnienia. Następnie należy podpisać umowę, przetłumaczoną na język kandydata, zgłosić tę osobę do ZUSu, zameldować ją i znaleźć lekarza rodzinnego. Dzięki współpracy z APS Profit, załatwienie i dopilnowanie wszelkich formalności leży po stronie agencji.

APS Profit to agencja zatrudnienia, pozyskująca pracowników zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Oferujemy leasing pracowników, jednorazowe rekrutacje, usługi outsourcingowe i kadrowo - płacowe. Trafiają do nas osoby poszukujące pracy oraz przedsiębiorstwa potrzebujące dodatkowej siły roboczej lub pomocy w znalezieniu odpowiednich pracobiorców.

W przypadku Ukraińców, łączy nas bliskość kulturowa i językowa. Osoby te mają dużo chęci i motywacji do pracy, gdyż przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych. Formalności nie są bardziej skomplikowane, niż w przypadku przyjmowania do pracy rodaków, a dzięki temu, iż są to pracownicy tymczasowi, ilość zatrudnianych osób można dopasować do potrzeby chwili.

Leasing pracowniczy polega na “wynajmie” siły roboczej, którą zatrudnia agencja. Pracownik zostaje oddelegowany do podmiotu, który jest nazywany pracodawcą - użytkownikiem, zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Pozwala to na efektywne zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie, w ten sposób racjonalizuje się koszty związane z zatrudnieniem. W przypadku sezonowości branży, można elastycznie dopasować zasoby ludzkie do aktualnych potrzeb. Jest to także pomoc dla firm, w których następuje duża rotacja personelu. Obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy i cała administracja kadrowo - płacowa spoczywa na podmiocie wynajmującym.

Wystarczy zgłosić się do nas, przedstawiając swoje zapotrzebowanie i wymagania. Dobierzemy odpowiednich pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, na okres, jakim są Państwo zainteresowani. Dbamy o wszystkie szczegóły, aby każda ze stron była zadowolona i usatysfakcjonowana.

Oprócz oczywistych kwestii, jak prawo do wynagrodzenia i traktowania na równi z innymi, pracownik tymczasowy za każdy miesiąc przepracowany u jednego pracodawcy - użytkownika ma prawo do dwóch dni urlopu wypoczynkowego. Jeśli nie zostanie on wykorzystany, agencja jest zobowiązana do wypłaty należnego ekwiwalentu pieniężnego. Ponadto, ma także prawo do dochodzenia odszkodowań i korzystania ze wszystkich urządzeń socjalnych.

Outsourcing płacowy to zlecenie zewnętrznej firmie całej lub częściowej obsługi płacowej i kadrowej w firmie. Odciąża to pracowników przedsiębiorstwa, redukuje koszty związane z utrzymaniem osobnego działu i nie wymaga przeprowadzania rekrutacji do niego.

Oferta pracowników tymczasowych kierowana jest głównie do firm, które obejmuje sezonowość i nie mają potrzeby zatrudniać pełnej kadry przez cały rok. Również w sytuacjach, gdzie jest duża rotacja pracowników bądź gdy potrzeba ludzi z konkretnymi kwalifikacjami tylko przez pewien czas. Każde przedsiębiorstwo może podjąć się takiego zatrudnienia, służy to obniżeniu kosztów i formalności związanych z zatrudnianiem.

Do każdej rekrutacji podchodzimy skrupulatnie i z pełnym zaangażowaniem. Kierujemy się wymaganiami i oczekiwaniami przyszłego pracodawcy, szukamy osób doświadczonych i z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

Nie, mamy również ogłoszenia dla osób poszukujących prac umysłowych, np. w biurze w dziale kadr. Warto się z nami skontaktować nawet, gdy w danej chwili na stronie internetowej nie ma umieszczonych takich ogłoszeń - przekażemy wszystkie posiadane informacje.