Pracownicy z Azji - dolnośląskie

Poszukujesz niezawodnych i kompetentnych pracowników z Azji w dolnośląskiem?

 

Skontaktuj się z Nami i zobacz co mamy do zaoferowania

E-mail: elena@apsprofit.pl

    tel. +48 503 589 200 

Jesteśmy agencją pracy, która specjalizuje się w rekrutacji pracowników z Azji dla pracodawców w dolnośląskim regionie. Nasza agencja ma długoletnie doświadczenie w dziedzinie rekrutacji i selekcji pracowników z Azji, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i umiejętności do pracy w różnych branżach.

Nasz zespół składa się z doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników, którzy posiadają wiedzę i umiejętności potrzebne do skutecznego pozyskiwania pracowników z Azji. Jesteśmy zawsze gotowi pomóc pracodawcom w znalezieniu najlepszych pracowników do ich firm.

Dolnośląski region jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się regionów w Polsce, z szerokim spektrum branż i sektorów, które oferują pracę dla różnych specjalistów. Współpracujemy z pracodawcami z różnych branż, w tym przemysłu, budownictwa, logistyki, transportu, hotelarstwa, gastronomii i innych.

W naszej pracy kładziemy duży nacisk na selekcję odpowiednich kandydatów dla pracodawców. Przeprowadzamy wstępne rozmowy i testy, aby upewnić się, że kandydaci posiadają odpowiednie kwalifikacje i umiejętności do pracy w danej branży. Ponadto, pomagamy pracodawcom w załatwieniu formalności związanych z zatrudnieniem pracowników z Azji.

Jako agencja pracy, mamy również wiele doświadczenia w zarządzaniu procesem rekrutacji. Oferujemy naszym klientom pełne wsparcie w całym procesie rekrutacji, włącznie z identyfikacją potrzeb pracodawcy, pozyskiwaniem kandydatów, weryfikacją ich kwalifikacji i umiejętności, organizacją procesu migracyjnego, aż do finalizacji procesu zatrudnienia.

Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin, którzy posiadają bogate doświadczenie w rekrutacji pracowników z Azji. Każdy z naszych pracowników jest zaangażowany w zapewnienie wysokiej jakości usług dla naszych klientów.

W naszej pracy korzystamy z najnowszych narzędzi i technologii, które pozwalają nam na szybkie i skuteczne pozyskiwanie kandydatów z różnych krajów Azji. Posiadamy szeroką sieć kontaktów w regionie, co pozwala nam na łatwe dotarcie do potencjalnych kandydatów.

Nasz cel to zapewnienie najlepszych warunków pracy dla pracowników z Azji i pomóc im w dostosowaniu się do nowego otoczenia pracy. Staramy się zapewnić im wsparcie i pomoc w trudnych sytuacjach, a także zapewnić im dostęp do potrzebnych narzędzi i sprzętu.

Jesteśmy przekonani, że zatrudnianie pracowników z Azji może przynieść wiele korzyści dla pracodawców w dolnośląskim regionie. Pracownicy ci często posiadają niezbędne kwalifikacje i umiejętności, które są wymagane w danym sektorze. Ponadto, posiadają oni często pozytywne podejście do pracy i duże zaangażowanie w wykonywane zadania.

Warto zaznaczyć, że rekrutacja pracowników z Azji wiąże się z pewnymi wyzwaniami i kosztami. Wymaga to czasu i środków na przeprowadzenie procesu rekrutacji, weryfikacji kwalifikacji i umiejętności, a także na organizację procesu migracyjnego. Jednak nasza agencja oferuje pełne wsparcie dla pracodawców w całym procesie rekrutacji, co pozwala na zaoszczędzenie czasu i środków.

Jeśli szukasz wysoko wykwalifikowanych pracowników z Azji, skontaktuj się z nami. Jesteśmy gotowi pomóc Ci w znalezieniu najlepszych pracowników dla Twojej firmy. Oferujemy kompleksowe usługi rekrutacyjne i wsparcie w organizacji procesu migracyjnego dla pracowników z Azji.

Zapraszamy do kontaktu:

Artur Sawastian
Prezes Zarządu

Tel. +48 914 624 312 – Fax. +48 914 624 071
Tel. kom. +48 503 14 66 30
E-mail: artur@apsprofit.pl
Olena Sorokopud
Kierownik Działu Rekrutacji – Pracownicy z Azji
Tel. kom. +48 503 589 200
+48 914 624 312 – Fax. +48 914 624 071
E-mail: elena@apsprofit.pl

APS PROFIT POLSKA SP. Z O.O.

ul. Emilii Plater 14B/U1, 71-635 Szczecin
tel. +48 91 462 43 12, fax +48 91 462 40 71

FAQ – pytania i odpowiedzi

Do zatrudnienia na terenie Polski obywateli z UE niezbędne jest udzielone mu zezwolenie na pobyt (przy pobycie stałym) oraz na podjęcie zatrudnienia. Następnie należy podpisać umowę, przetłumaczoną na język kandydata, zgłosić tę osobę do ZUSu, zameldować ją i znaleźć lekarza rodzinnego. Dzięki współpracy z APS Profit, załatwienie i dopilnowanie wszelkich formalności leży po stronie agencji.

APS Profit to agencja zatrudnienia, pozyskująca pracowników zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Oferujemy leasing pracowników, jednorazowe rekrutacje, usługi outsourcingowe i kadrowo - płacowe. Trafiają do nas osoby poszukujące pracy oraz przedsiębiorstwa potrzebujące dodatkowej siły roboczej lub pomocy w znalezieniu odpowiednich pracobiorców.

W przypadku Ukraińców, łączy nas bliskość kulturowa i językowa. Osoby te mają dużo chęci i motywacji do pracy, gdyż przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych. Formalności nie są bardziej skomplikowane, niż w przypadku przyjmowania do pracy rodaków, a dzięki temu, iż są to pracownicy tymczasowi, ilość zatrudnianych osób można dopasować do potrzeby chwili.

Leasing pracowniczy polega na “wynajmie” siły roboczej, którą zatrudnia agencja. Pracownik zostaje oddelegowany do podmiotu, który jest nazywany pracodawcą - użytkownikiem, zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Pozwala to na efektywne zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie, w ten sposób racjonalizuje się koszty związane z zatrudnieniem. W przypadku sezonowości branży, można elastycznie dopasować zasoby ludzkie do aktualnych potrzeb. Jest to także pomoc dla firm, w których następuje duża rotacja personelu. Obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy i cała administracja kadrowo - płacowa spoczywa na podmiocie wynajmującym.

Wystarczy zgłosić się do nas, przedstawiając swoje zapotrzebowanie i wymagania. Dobierzemy odpowiednich pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, na okres, jakim są Państwo zainteresowani. Dbamy o wszystkie szczegóły, aby każda ze stron była zadowolona i usatysfakcjonowana.

Oprócz oczywistych kwestii, jak prawo do wynagrodzenia i traktowania na równi z innymi, pracownik tymczasowy za każdy miesiąc przepracowany u jednego pracodawcy - użytkownika ma prawo do dwóch dni urlopu wypoczynkowego. Jeśli nie zostanie on wykorzystany, agencja jest zobowiązana do wypłaty należnego ekwiwalentu pieniężnego. Ponadto, ma także prawo do dochodzenia odszkodowań i korzystania ze wszystkich urządzeń socjalnych.

Outsourcing płacowy to zlecenie zewnętrznej firmie całej lub częściowej obsługi płacowej i kadrowej w firmie. Odciąża to pracowników przedsiębiorstwa, redukuje koszty związane z utrzymaniem osobnego działu i nie wymaga przeprowadzania rekrutacji do niego.

Oferta pracowników tymczasowych kierowana jest głównie do firm, które obejmuje sezonowość i nie mają potrzeby zatrudniać pełnej kadry przez cały rok. Również w sytuacjach, gdzie jest duża rotacja pracowników bądź gdy potrzeba ludzi z konkretnymi kwalifikacjami tylko przez pewien czas. Każde przedsiębiorstwo może podjąć się takiego zatrudnienia, służy to obniżeniu kosztów i formalności związanych z zatrudnianiem.

Do każdej rekrutacji podchodzimy skrupulatnie i z pełnym zaangażowaniem. Kierujemy się wymaganiami i oczekiwaniami przyszłego pracodawcy, szukamy osób doświadczonych i z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

Nie, mamy również ogłoszenia dla osób poszukujących prac umysłowych, np. w biurze w dziale kadr. Warto się z nami skontaktować nawet, gdy w danej chwili na stronie internetowej nie ma umieszczonych takich ogłoszeń - przekażemy wszystkie posiadane informacje.