Pracownicy z Azji - Częstochowa

Poszukujesz niezawodnych i kompetentnych pracowników z Azji w Częstochowie?

 

Skontaktuj się z Nami i zobacz co mamy do zaoferowania

E-mail: elena@apsprofit.pl

    tel. +48 503 589 200 

Jesteśmy agencją pracy specjalizującą się w poszukiwaniu i rekrutowaniu pracowników z Azji dla pracodawców w Częstochowie. Nasze doświadczenie w branży i szeroka sieć kontaktów w Azji pozwalają nam na skuteczne i efektywne pozyskiwanie pracowników dla różnorodnych branż i sektorów.

Częstochowa jest miastem o dynamicznym rozwoju gospodarczym i coraz większym zapotrzebowaniu na wykwalifikowanych pracowników. Nasza agencja jest gotowa odpowiedzieć na to zapotrzebowanie i pomóc pracodawcom w znalezieniu najlepszych kandydatów z Azji.

Dlaczego warto zwrócić się do naszej agencji?

Przede wszystkim, nasza agencja jest specjalistą w dziedzinie rekrutacji pracowników z Azji. Posiadamy szeroką wiedzę na temat rynku pracy w Azji, a także umiejętności w zakresie rekrutacji i selekcji kandydatów. Dzięki temu jesteśmy w stanie skutecznie pozyskać i przetestować potencjalnych pracowników, aby zapewnić pracodawcom najlepszych kandydatów.

Nasza agencja zajmuje się również wszelkimi formalnościami związanymi z zatrudnieniem pracowników z Azji. Dzięki temu pracodawcy mogą skupić się na prowadzeniu swojego biznesu, a my zajmiemy się resztą.

Jesteśmy świadomi, że każda branża i sektor wymaga innego podejścia i innych kwalifikacji pracowników. Dlatego też dostosowujemy naszą ofertę do indywidualnych potrzeb każdego pracodawcy. Współpracujemy z firmami z różnych branż i sektorów, od przemysłu po usługi, w tym gastronomię, opiekę nad osobami starszymi czy opiekę nad dziećmi.

Dodatkowo, nasza agencja zapewnia wsparcie w zakresie integracji pracowników z Azji z lokalnym środowiskiem pracy i kulturą. Znajomość kultury i tradycji Azji pozwala nam na skuteczną integrację pracowników z lokalnym środowiskiem pracy, co pozytywnie wpływa na jakość pracy i zadowolenie pracowników.

Nasz proces rekrutacji składa się z kilku etapów. Na początku przeprowadzamy wstępną selekcję kandydatów na podstawie ich CV i listów motywacyjnych. Następnie przeprowadzamy rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami, które są przeprowadzane przez naszych specjalistów od rekrutacji. W trakcie tych rozmów sprawdzamy umiejętności językowe, doświadczenie zawodowe oraz motywację do pracy w Polsce.

Jeśli kandydat spełnia wymagania pracodawcy, zapraszamy go na testy kwalifikacyjne, które pozwalają nam na dokładniejszą ocenę jego umiejętności praktycznych. Testy te są dostosowane do wymagań konkretnej branży lub sektora, w którym pracownik ma pracować.

Po pomyślnym przejściu testów kwalifikacyjnych, kandydat otrzymuje propozycję pracy, którą musi zaakceptować. Następnie zajmujemy się wszelkimi formalnościami związanymi z zatrudnieniem pracownika, takimi jak uzyskanie wizy, pozwolenia na pracę oraz ubezpieczenia.

Po przyjeździe do Polski, pracownik zostaje odebrany z lotniska przez naszego przedstawiciela, który zaprowadzi go do miejsca zakwaterowania. W pierwszych dniach pobytu w Polsce, pracownik otrzymuje także wsparcie w zakresie integracji z lokalnym środowiskiem pracy i kulturą.

Wierzymy, że nasza agencja może pomóc pracodawcom w Częstochowie w pozyskaniu najlepszych pracowników z Azji, którzy przyczynią się do rozwoju ich biznesu i zwiększenia konkurencyjności na rynku. Jeśli szukasz skutecznego partnera w dziedzinie rekrutacji pracowników z Azji, skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o naszej ofercie.

Zapraszamy do kontaktu:

Artur Sawastian
Prezes Zarządu

Tel. +48 914 624 312 – Fax. +48 914 624 071
Tel. kom. +48 503 14 66 30
E-mail: artur@apsprofit.pl
Olena Sorokopud
Kierownik Działu Rekrutacji – Pracownicy z Azji
Tel. kom. +48 503 589 200
+48 914 624 312 – Fax. +48 914 624 071
E-mail: elena@apsprofit.pl

APS PROFIT POLSKA SP. Z O.O.

ul. Emilii Plater 14B/U1, 71-635 Szczecin
tel. +48 91 462 43 12, fax +48 91 462 40 71

FAQ – pytania i odpowiedzi

Do zatrudnienia na terenie Polski obywateli z UE niezbędne jest udzielone mu zezwolenie na pobyt (przy pobycie stałym) oraz na podjęcie zatrudnienia. Następnie należy podpisać umowę, przetłumaczoną na język kandydata, zgłosić tę osobę do ZUSu, zameldować ją i znaleźć lekarza rodzinnego. Dzięki współpracy z APS Profit, załatwienie i dopilnowanie wszelkich formalności leży po stronie agencji.

APS Profit to agencja zatrudnienia, pozyskująca pracowników zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Oferujemy leasing pracowników, jednorazowe rekrutacje, usługi outsourcingowe i kadrowo - płacowe. Trafiają do nas osoby poszukujące pracy oraz przedsiębiorstwa potrzebujące dodatkowej siły roboczej lub pomocy w znalezieniu odpowiednich pracobiorców.

W przypadku Ukraińców, łączy nas bliskość kulturowa i językowa. Osoby te mają dużo chęci i motywacji do pracy, gdyż przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych. Formalności nie są bardziej skomplikowane, niż w przypadku przyjmowania do pracy rodaków, a dzięki temu, iż są to pracownicy tymczasowi, ilość zatrudnianych osób można dopasować do potrzeby chwili.

Leasing pracowniczy polega na “wynajmie” siły roboczej, którą zatrudnia agencja. Pracownik zostaje oddelegowany do podmiotu, który jest nazywany pracodawcą - użytkownikiem, zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Pozwala to na efektywne zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie, w ten sposób racjonalizuje się koszty związane z zatrudnieniem. W przypadku sezonowości branży, można elastycznie dopasować zasoby ludzkie do aktualnych potrzeb. Jest to także pomoc dla firm, w których następuje duża rotacja personelu. Obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy i cała administracja kadrowo - płacowa spoczywa na podmiocie wynajmującym.

Wystarczy zgłosić się do nas, przedstawiając swoje zapotrzebowanie i wymagania. Dobierzemy odpowiednich pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, na okres, jakim są Państwo zainteresowani. Dbamy o wszystkie szczegóły, aby każda ze stron była zadowolona i usatysfakcjonowana.

Oprócz oczywistych kwestii, jak prawo do wynagrodzenia i traktowania na równi z innymi, pracownik tymczasowy za każdy miesiąc przepracowany u jednego pracodawcy - użytkownika ma prawo do dwóch dni urlopu wypoczynkowego. Jeśli nie zostanie on wykorzystany, agencja jest zobowiązana do wypłaty należnego ekwiwalentu pieniężnego. Ponadto, ma także prawo do dochodzenia odszkodowań i korzystania ze wszystkich urządzeń socjalnych.

Outsourcing płacowy to zlecenie zewnętrznej firmie całej lub częściowej obsługi płacowej i kadrowej w firmie. Odciąża to pracowników przedsiębiorstwa, redukuje koszty związane z utrzymaniem osobnego działu i nie wymaga przeprowadzania rekrutacji do niego.

Oferta pracowników tymczasowych kierowana jest głównie do firm, które obejmuje sezonowość i nie mają potrzeby zatrudniać pełnej kadry przez cały rok. Również w sytuacjach, gdzie jest duża rotacja pracowników bądź gdy potrzeba ludzi z konkretnymi kwalifikacjami tylko przez pewien czas. Każde przedsiębiorstwo może podjąć się takiego zatrudnienia, służy to obniżeniu kosztów i formalności związanych z zatrudnianiem.

Do każdej rekrutacji podchodzimy skrupulatnie i z pełnym zaangażowaniem. Kierujemy się wymaganiami i oczekiwaniami przyszłego pracodawcy, szukamy osób doświadczonych i z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

Nie, mamy również ogłoszenia dla osób poszukujących prac umysłowych, np. w biurze w dziale kadr. Warto się z nami skontaktować nawet, gdy w danej chwili na stronie internetowej nie ma umieszczonych takich ogłoszeń - przekażemy wszystkie posiadane informacje.