Aktualności

Polska agencja pracy dla Ukraińców

22/12/2021

Polska agencja pracy dla Ukraińców. Pojawiły się braki kadrowe i niezbędna jest świeża siła robocza od wschodnich sąsiadów? Teraz to nie problem, polska agencja pracy dla Ukraińców, pomaga w znalezieniu fachowców z różnych branż. To profesjonaliści, którzy każdego dnia rekrutują obcokrajowców do pracy tymczasowej oraz stałej. Posiadają dużą bazę pracowników z Ukrainy, oferują takie usługi jak: rekrutacja, leasing pracowników, outsourcing płacowy oraz usługi księgowo – kadrowe.

Jak pomaga polska agencja pracy dla Ukraińców?

Cudzoziemcy ze Wschodu poszukujący pracy w Polsce mogą skorzystać z pomocy polskiej agencji pracy dla Ukraińców. Umożliwi to im znalezienie stanowiska spełniającego ich oczekiwania. Polscy przedsiębiorcy potrzebują kadry w różnych zawodach nie tylko budowlańców, ale także stolarzy, ogrodników, do pracy w zakładach przemysłowych i wiele więcej. W ofercie agencji znajduje się usługa leasingu pracowniczego, która umożliwia zatrudnienie obcokrajowca zarówno na dłuższy i krótszy okres czasu. Podpisując umowę z agencją przedsiębiorca opłaca tylko wystawioną fakturę VAT.

Wszystkie formalności, czyli umowa z pracownikiem z Ukrainy, ubezpieczenia ZUS, ubezpieczenie za ewentualne szkody spowodowane przez cudzoziemca oraz jego wynagrodzenie załatwia agencja zatrudnienia. Pracownicy ze Wschodu zgłaszający się do polskiej agencji pracy dla Ukraińców nie muszą obawiać się konsekwencji prawnych w związku z podjęciem pracy w Polsce. Zadaniem agencji jest pomoc w legalizacji zatrudnienia. Jeżeli jest taka potrzeba zostanie zorganizowane zakwaterowanie lub przetransportowanie do miejsca pracy. Po upływie przepracowanego okresu wstępnego (180 dni), specjaliści agencji pracy pomagają Ukraińcom w uzyskaniu karty pobytu i zezwolenia na dalszą pracę.

Jak przebiega współpraca z polską agencją pracy dla Ukraińców?

Jeżeli przedsiębiorca ma wzmożoną produkcję w swojej firmie i potrzebuje wsparcia ze strony pracowników z Ukrainy może zgłosić się do agencji zatrudnienia. Zajmuje się ona rekrutacją pracowników sezonowych ze Wschodu, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu są bardzo pomocni. W bazie agencji pracy są zarejestrowane zarówno osoby poszukujące prostej pracy fizycznej, jak też wykwalifikowane z różnymi certyfikatami, które mogą realizować nawet trudne zadania. Wystarczy podać jakie wymagania będą stawiane pracownikowi, z czym będzie wiązał się jego praca i agencja na tej podstawie wyselekcjonuje optymalnego pracownika z Ukrainy. Wszystkie sprawy formalne przejmuje na siebie agencja, pracodawca nie musi w nich uczestniczyć.

W agencji pracują specjaliści z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, znają bieżące przepisy prawne, posługują się biegle językiem ukraińskim, więc cały proces rekrutacji przebiega sprawnie. Przed oddelegowaniem pracownika z Ukrainy do danego przedsiębiorstwa dokładnie analizowane są wymagania na danym stanowisku pracy. Na tej podstawie wyszukiwany jest pracownik posiadający najlepsze kompetencje. Doświadczona polska agencja pracy dla Ukraińców znajduje nie tylko osoby do zatrudnienia na niższych szczeblach, ale również gotowe do podjęcia działań związanych z zarządzaniem.

Na co może liczyć pracownik z Ukrainy?

Wielu Ukraińców po przyjeździe do Polski rozpoczyna poszukiwanie pracy na własną rękę, niestety najczęściej wynik jest mierny. Polska agencja pracy dla Ukraińców współpracuje z osobami poszukującymi zatrudnienia w naszym kraju. Stara się znaleźć im pracę całkowicie legalną, sprawdza pod tym kątem wszystkie dokumenty. Dzięki temu obcokrajowiec będzie miał pewność, że pracodawca spełni jego wymagania. Specjaliści z agencji pracy podchodzą indywidualnie do każdego klienta i pomagają w każdym momencie współpracy, aby Ukrainiec czuł się bezpiecznie. Zatrudniony przez agencję pracy obcokrajowiec może mieć pewność, że otrzyma konieczne do legalnej pracy dokumenty.

Jak wygląda rekrutacja w polskiej agencji pracy dla Ukraińców?

Rekrutacja może być przeprowadzana zdalnie, weryfikując kwalifikacje oraz oczekiwania cudzoziemca a także kryteria zgłoszone przez pracodawcę. Jest to pomocne w sytuacji, gdy przedsiębiorca potrzebuje zatrudnić większą grupę osób która jest potrzebna „na już”. Po wstępnej rozmowie pracownik z Ukrainy otrzymuje informacje związane z zatrudnieniem i przyjazdem do Polski. Korzyścią dla cudzoziemca jest pewność otrzymania pracy, nie przyjeżdża w ciemno, lecz czeka na niego konkretne stanowisko pracy i konkretna płaca. Co uzyskuje przedsiębiorca współpracujący z polską agencją pracy dla Ukraińców?

Pewność zatrudnienia odpowiedniej ilości pracowników z pożądanymi kwalifikacjami. Pracodawca wie kogo zatrudnia, ponieważ dokumenty obcokrajowca są skrupulatnie weryfikowane. Agencja pracy posiada własny kapitał co daje jej możliwość swobodnej obsług finansowej osób zatrudnionych w ramach leasingu pracowniczego. Przedsiębiorca nie musi obawiać się konsekwencji finansowych w przypadku spowodowania szkody przez pracownika z Ukrainy. Dlaczego? Agencja pracy wykupuje każdemu pracownikowi ubezpieczenie na wypadek takiej sytuacji, często do kwoty 500 000 złotych.

Agencja pracy APS Profit działa nie tylko w Polsce, ale również posiada swoją filię na Ukrainie a dokładnie we Lwowie, dlatego ma łatwiejszy dostęp do osób chętnych do pracy. Specjaliści działający z ramienia agencji przestrzegają wszystkich obostrzeń prawnych związanych z zatrudnianiem Ukraińców. Dbają o zgromadzenie niezbędnych dokumentów i wykonanie niezbędnych kroków. Każdy z nich ma świadomość, że sprawy legislacyjne zmieniają się dość często. Warto zgłosić się do polskiej agencji pracy i powierzyć jej wszystkie czynności łączące się z zatrudnieniem pracowników z Ukrainy.

APS PROFIT POLSKA SP. Z O.O.

ul. Emilii Plater 14B/U1, 71-635 Szczecin
tel. +48 91 462 43 12, fax +48 91 462 40 71

FAQ – pytania i odpowiedzi

Do zatrudnienia na terenie Polski obywateli z UE niezbędne jest udzielone mu zezwolenie na pobyt (przy pobycie stałym) oraz na podjęcie zatrudnienia. Następnie należy podpisać umowę, przetłumaczoną na język kandydata, zgłosić tę osobę do ZUSu, zameldować ją i znaleźć lekarza rodzinnego. Dzięki współpracy z APS Profit, załatwienie i dopilnowanie wszelkich formalności leży po stronie agencji.

APS Profit to agencja zatrudnienia, pozyskująca pracowników zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Oferujemy leasing pracowników, jednorazowe rekrutacje, usługi outsourcingowe i kadrowo - płacowe. Trafiają do nas osoby poszukujące pracy oraz przedsiębiorstwa potrzebujące dodatkowej siły roboczej lub pomocy w znalezieniu odpowiednich pracobiorców.

W przypadku Ukraińców, łączy nas bliskość kulturowa i językowa. Osoby te mają dużo chęci i motywacji do pracy, gdyż przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych. Formalności nie są bardziej skomplikowane, niż w przypadku przyjmowania do pracy rodaków, a dzięki temu, iż są to pracownicy tymczasowi, ilość zatrudnianych osób można dopasować do potrzeby chwili.

Leasing pracowniczy polega na “wynajmie” siły roboczej, którą zatrudnia agencja. Pracownik zostaje oddelegowany do podmiotu, który jest nazywany pracodawcą - użytkownikiem, zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Pozwala to na efektywne zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie, w ten sposób racjonalizuje się koszty związane z zatrudnieniem. W przypadku sezonowości branży, można elastycznie dopasować zasoby ludzkie do aktualnych potrzeb. Jest to także pomoc dla firm, w których następuje duża rotacja personelu. Obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy i cała administracja kadrowo - płacowa spoczywa na podmiocie wynajmującym.

Wystarczy zgłosić się do nas, przedstawiając swoje zapotrzebowanie i wymagania. Dobierzemy odpowiednich pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, na okres, jakim są Państwo zainteresowani. Dbamy o wszystkie szczegóły, aby każda ze stron była zadowolona i usatysfakcjonowana.

Oprócz oczywistych kwestii, jak prawo do wynagrodzenia i traktowania na równi z innymi, pracownik tymczasowy za każdy miesiąc przepracowany u jednego pracodawcy - użytkownika ma prawo do dwóch dni urlopu wypoczynkowego. Jeśli nie zostanie on wykorzystany, agencja jest zobowiązana do wypłaty należnego ekwiwalentu pieniężnego. Ponadto, ma także prawo do dochodzenia odszkodowań i korzystania ze wszystkich urządzeń socjalnych.

Outsourcing płacowy to zlecenie zewnętrznej firmie całej lub częściowej obsługi płacowej i kadrowej w firmie. Odciąża to pracowników przedsiębiorstwa, redukuje koszty związane z utrzymaniem osobnego działu i nie wymaga przeprowadzania rekrutacji do niego.

Oferta pracowników tymczasowych kierowana jest głównie do firm, które obejmuje sezonowość i nie mają potrzeby zatrudniać pełnej kadry przez cały rok. Również w sytuacjach, gdzie jest duża rotacja pracowników bądź gdy potrzeba ludzi z konkretnymi kwalifikacjami tylko przez pewien czas. Każde przedsiębiorstwo może podjąć się takiego zatrudnienia, służy to obniżeniu kosztów i formalności związanych z zatrudnianiem.

Do każdej rekrutacji podchodzimy skrupulatnie i z pełnym zaangażowaniem. Kierujemy się wymaganiami i oczekiwaniami przyszłego pracodawcy, szukamy osób doświadczonych i z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

Nie, mamy również ogłoszenia dla osób poszukujących prac umysłowych, np. w biurze w dziale kadr. Warto się z nami skontaktować nawet, gdy w danej chwili na stronie internetowej nie ma umieszczonych takich ogłoszeń - przekażemy wszystkie posiadane informacje.