Aktualności

Na czym polega zawód headhuntera?

03/02/2021

Headhunter, nazywany inaczej łowcą głów, jest to pracownik agencji doradztwa personalnego, którego głównym zadaniem jest pozyskiwanie do firmy najlepszych menedżerów, przy użyciu odpowiednich sztuczek czy też konkretnych działań. Osoba taka nawiązuje kontakt z potencjalnym zainteresowanym i robi wszystko, co w jego mocy, aby skłonić go do zmiany pracy i przyjęcia go w tej właśnie firmie. Usługi takie są nazywane executive search i to, co ważne, całość działań headhuntera jest poufna. 

Kim dokładnie jest headhunter i czym się on zajmuje?

Headhunter w pospolitym tego słowa znaczeniu jest osobą, której zadaniem jest pozyskiwanie osób z ogromnymi talentami do firmy, w której sam pracuje. To tak naprawdę jest wyciąganie ludzi z jednej firmy do drugiej, w sposób jak najbardziej poufny. Czy headhunter to inaczej rekruter? Niekoniecznie, bowiem ten drugi ma zdecydowanie szerszy zakres obowiązków, a do tego wystawia on ogłoszenia, promuje je i zatrudnia osoby na konkretne stanowiska. Tutaj kandydaci sami zgłaszają się do firmy, a rekruter wybiera tych najbardziej odpowiednich na dane stanowiska. W przypadku łowcy głów, ten wyszukuje ich samych i robi wszystko, aby tylko ,,pozyskać” ich dla firmy, dla której świadczy swoje usługi. W większości przypadków headhunterzy zatrudniani są na zlecenie dla klientów zewnętrznych, rzadziej z kolei pracują w wewnętrznych szeregach firmy. 

Jak więc dokładnie wygląda ich praca? Headhunterzy zanim trafią na odpowiedni cel, a więc na osobę, którą będą chcieli ,,zdobyć”, najpierw muszą wykonać dziesiątki różnorodnych operacji, by uzyskać kontakt do tej jednej, konkretnej osoby. W pracy headhuntera podstawą jest poszukiwanie pracowników na wysokie stanowiska, bo jak wiadomo tych znaleźć jest najtrudniej. Ze względu na specyfikację swojej pracy, musi mieć on odpowiednie rozeznanie w danej branży, musi on rozumieć, czego oczekuje od niego właściciel danej firmy i co powinien on robić, by taka ,,poufna rekrutacja” zakończyła się pomyślnie. 

pozyskiwanie pracowników z ukrainy

Cechy headhuntera

Jakie cechy powinny charakteryzować headhuntera? Kim powinien on być, by wykonywał swoją pracę na najwyższym poziomie i z pełnym zadowoleniem odbiorców? Podstawą jest na pewno kontaktowość. W takim zawodzie trzeba liczyć się z ciągłym prowadzeniem rozmów, z pozyskiwaniem maksymalnej ilości informacji, z budowaniem odpowiednich relacji z klientem. Bardzo ważne są na pewno zdolności negocjacyjne, bo jak wiadomo ten musi tak poprowadzić rozmowę z osobą, którą jest zainteresowany, by móc wynegocjować z nim odpowiednie warunki i chęć przejścia takiej osoby do innej firmy. Co jeszcze? Na pewno łowca głów musi umieć pracować pod presją czasu, być odpornym na stres i na szybkość działania. Co istotne, musi on umieć samodzielne organizować sobie swoją pracę, będąc przy tym w pełni zdyscyplinowanym. Nad taką osobą nie stoi szef, który każe mu coś robić. Ten ma wolną rękę i im bardziej poświęci się swojej pracy, tym szybciej uzyska efekty, a wtedy będzie miał za wykonane zadanie odpowiednio zapłacone. Osoba na takim stanowisku musi być wytrwała i cierpliwa, a to nie jest zadaniem łatwym. Musi być ona ukierunkowana na wynik. Stawia sobie ona konkretny cel i krok po kroku konsekwentnie go realizuje. W większości przypadków headhunter nie ujawnia się, na zlecenie jakiej firmy pracuje.

Jak pracować w zawodzie headhuntera?

Aby zostać łowcą głów, trzeba przejść odpowiednią ścieżkę zawodową. Tak naprawdę w tym zawodzie, jest ona bardzo podobna do zawodu rekrutera. Najczęściej większość takich osób pracuje na stanowisku researchera. Wyszukuje on więc potencjalnych kandydatów do pracy na konkretnych stanowiskach, jakie w firmie są potrzebne. Co dalej? Następnym krokiem jest praca jako konsultant, a więc oprócz wyszukiwania kandydatów do pracy, przeprowadza się także z nimi rozmowy, aby pozyskać o potencjalnych osobach zainteresowanych jak najwięcej informacji. Taki kandydat przeprowadza zainteresowanego przez proces rekrutacji. Starszy konsultant to head hunter, a więc aby nim zostać, należy być stosunkowo dobrym konsultantem, by móc dalej awansować. Na tym stanowisku nie zajmuje się on już rekrutacją wszystkich pracowników w firmie, ale jedynie menedżerami wysokiego szczebla i odpowiednimi specjalistami. To jego główne i nadrzędne zadanie. Jakie headhunter powinien mieć wykształcenie? Najlepszą z opcji są studia na kierunki zarządzanie zasobami ludzkimi, ale także socjologia i psychologia, w tym psychologia w biznesie, która z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. 

Bez wątpienia zawód łowcy głów nie jest łatwym zajęciem i absolutnie nie każdy jest w stanie w tym zawodzie się sprawdzić. Oprócz bowiem ukończonych studiów i doświadczenia na odpowiednich stanowiskach na swojej ścieżce zawodowej, kluczowe znaczenie mają odpowiednie cechy osobowości, charakter, sposób bycia. Tutaj na całość tego zawodu wpływ ma bardzo wiele czynników i należy mieć je w pełni na uwadze. 

APS PROFIT POLSKA SP. Z O.O.

ul. Emilii Plater 14B/U1, 71-635 Szczecin
tel. +48 91 462 43 12, fax +48 91 462 40 71

FAQ – pytania i odpowiedzi

Do zatrudnienia na terenie Polski obywateli z UE niezbędne jest udzielone mu zezwolenie na pobyt (przy pobycie stałym) oraz na podjęcie zatrudnienia. Następnie należy podpisać umowę, przetłumaczoną na język kandydata, zgłosić tę osobę do ZUSu, zameldować ją i znaleźć lekarza rodzinnego. Dzięki współpracy z APS Profit, załatwienie i dopilnowanie wszelkich formalności leży po stronie agencji.

APS Profit to agencja zatrudnienia, pozyskująca pracowników zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Oferujemy leasing pracowników, jednorazowe rekrutacje, usługi outsourcingowe i kadrowo - płacowe. Trafiają do nas osoby poszukujące pracy oraz przedsiębiorstwa potrzebujące dodatkowej siły roboczej lub pomocy w znalezieniu odpowiednich pracobiorców.

W przypadku Ukraińców, łączy nas bliskość kulturowa i językowa. Osoby te mają dużo chęci i motywacji do pracy, gdyż przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych. Formalności nie są bardziej skomplikowane, niż w przypadku przyjmowania do pracy rodaków, a dzięki temu, iż są to pracownicy tymczasowi, ilość zatrudnianych osób można dopasować do potrzeby chwili.

Leasing pracowniczy polega na “wynajmie” siły roboczej, którą zatrudnia agencja. Pracownik zostaje oddelegowany do podmiotu, który jest nazywany pracodawcą - użytkownikiem, zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Pozwala to na efektywne zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie, w ten sposób racjonalizuje się koszty związane z zatrudnieniem. W przypadku sezonowości branży, można elastycznie dopasować zasoby ludzkie do aktualnych potrzeb. Jest to także pomoc dla firm, w których następuje duża rotacja personelu. Obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy i cała administracja kadrowo - płacowa spoczywa na podmiocie wynajmującym.

Wystarczy zgłosić się do nas, przedstawiając swoje zapotrzebowanie i wymagania. Dobierzemy odpowiednich pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, na okres, jakim są Państwo zainteresowani. Dbamy o wszystkie szczegóły, aby każda ze stron była zadowolona i usatysfakcjonowana.

Oprócz oczywistych kwestii, jak prawo do wynagrodzenia i traktowania na równi z innymi, pracownik tymczasowy za każdy miesiąc przepracowany u jednego pracodawcy - użytkownika ma prawo do dwóch dni urlopu wypoczynkowego. Jeśli nie zostanie on wykorzystany, agencja jest zobowiązana do wypłaty należnego ekwiwalentu pieniężnego. Ponadto, ma także prawo do dochodzenia odszkodowań i korzystania ze wszystkich urządzeń socjalnych.

Outsourcing płacowy to zlecenie zewnętrznej firmie całej lub częściowej obsługi płacowej i kadrowej w firmie. Odciąża to pracowników przedsiębiorstwa, redukuje koszty związane z utrzymaniem osobnego działu i nie wymaga przeprowadzania rekrutacji do niego.

Oferta pracowników tymczasowych kierowana jest głównie do firm, które obejmuje sezonowość i nie mają potrzeby zatrudniać pełnej kadry przez cały rok. Również w sytuacjach, gdzie jest duża rotacja pracowników bądź gdy potrzeba ludzi z konkretnymi kwalifikacjami tylko przez pewien czas. Każde przedsiębiorstwo może podjąć się takiego zatrudnienia, służy to obniżeniu kosztów i formalności związanych z zatrudnianiem.

Do każdej rekrutacji podchodzimy skrupulatnie i z pełnym zaangażowaniem. Kierujemy się wymaganiami i oczekiwaniami przyszłego pracodawcy, szukamy osób doświadczonych i z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

Nie, mamy również ogłoszenia dla osób poszukujących prac umysłowych, np. w biurze w dziale kadr. Warto się z nami skontaktować nawet, gdy w danej chwili na stronie internetowej nie ma umieszczonych takich ogłoszeń - przekażemy wszystkie posiadane informacje.