Aktualności

Na czym polega zatrudnienie osób z Ukrainy

02/04/2024

Agencje pracy stanowią istotny element ekosystemu rynku pracy, zapewniając płynne połączenie między pracodawcami a poszukującymi zatrudnienia. Działając jako pośrednicy, agencje skupiają w sobie potrzeby obu stron – pracodawców, którzy poszukują odpowiednich pracowników, oraz pracowników, którzy szukają satysfakcjonującej pracy. Dzięki specjalistycznym usługom, takim jak rekrutacja, selekcja kandydatów oraz doradztwo personalne, agencje pracy umożliwiają efektywne i szybkie dopasowanie ofert pracy do umiejętności i oczekiwań pracowników. To właśnie w agencjach pracy odbywa się często pierwszy kontakt między pracodawcą a potencjalnym pracownikiem, co czyni je kluczowymi graczami na rynku zatrudnienia.

Agencja pracy – zalety usług agencji

Korzystanie z usług agencji pracy niesie za sobą wiele korzyści zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Pracodawcy zyskują dostęp do szerokiej bazy potencjalnych pracowników, co umożliwia im szybkie i efektywne zaspokojenie potrzeb kadrowych. Zamiast tracić cenny czas i zasoby na zgłaszanie ofert pracy i przeprowadzanie rekrutacji samodzielnie, mogą zaufać agencjom pracy, które specjalizują się w wyszukiwaniu odpowiednich kandydatów. Dzięki temu mogą skoncentrować się na kluczowych aspektach swojego biznesu, zapewniając jego płynne funkcjonowanie.

Z drugiej strony, dla pracowników korzyścią jest łatwiejszy dostęp do różnorodnych ofert pracy, które są dostępne w agencjach pracy. Agencje te często posiadają szeroki wachlarz ofert z różnych branż i sektorów gospodarki, co daje pracownikom możliwość znalezienia pracy odpowiadającej ich umiejętnościom i preferencjom. Dodatkowo, agencje pracy mogą oferować pomoc w sporządzeniu CV oraz udzielać porad dotyczących procesu rekrutacji, co jest szczególnie wartościowe dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową lub zmieniają ścieżkę zawodową.

W ten sposób, agencje pracy pełnią istotną rolę w łączeniu pracodawców z potencjalnymi pracownikami, wspierając obie strony w procesie rekrutacji i zatrudniania. Dzięki temu modelowi współpracy, rynki pracy stają się bardziej elastyczne i efektywne, przyczyniając się do wzrostu gospodarczego oraz zadowolenia zarówno pracodawców, jak i pracowników.

Na czym polega zatrudnienie osób z Ukrainy

W ostatnich latach coraz większą rolę w rynku pracy w Polsce odgrywają osoby z Ukrainy. Zatrudnienie ich może być korzystne zarówno dla pracodawców, jak i samych pracowników. Osoby z Ukrainy często posiadają cenne umiejętności zawodowe, są chętne do pracy i cechują się dużą mobilnością. Ponadto, wielu Ukraińców posiada znajomość języka polskiego, co ułatwia komunikację w miejscu pracy.

Na jaką pracę mogą liczyć osoby z Ukrainy zgłaszając się do agencji?

Osoby z Ukrainy, które zgłaszają się do agencji pracy, mają szeroki zakres możliwości pod względem ofert zatrudnienia. Agencje pracy często posiadają bogatą bazę klientów z różnych sektorów gospodarki, co umożliwia Ukraińcom znalezienie pracy odpowiadającej ich umiejętnościom, doświadczeniu i oczekiwaniom.

W sektorze usług, osoby z Ukrainy mogą liczyć na oferty pracy w obszarach takich jak gastronomia, hotelarstwo, sprzątanie, opieka nad osobami starszymi czy też usługi pielęgniarskie. W tych branżach często brakuje rąk do pracy, dlatego agencje pracy mogą zapewnić Ukraińcom możliwość podjęcia pracy na różnych stanowiskach, zarówno dla osób z doświadczeniem, jak i dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową.

W sektorze produkcji, osoby z Ukrainy mogą otrzymać propozycję zatrudnienia w fabrykach, zakładach przemysłowych, czy też w sektorze montażowym. Te branże często poszukują pracowników o różnych umiejętnościach, od operatorów maszyn po pracowników linii produkcyjnych, co daje Ukraińcom szansę na znalezienie pracy zgodnej z ich umiejętnościami i predyspozycjami.

Budownictwo również stanowi obszar, w którym osoby z Ukrainy mogą liczyć na zatrudnienie poprzez agencję pracy. Oferty pracy w tym sektorze mogą obejmować prace na budowach, remontach, czy też wykończeniach wnętrz. Wielu pracodawców budowlanych docenia umiejętności i doświadczenie pracowników z Ukrainy, co czyni ich atrakcyjnymi kandydatami do pracy w tym sektorze.

Dzięki elastyczności agencji pracy, osoby z Ukrainy mają możliwość znalezienia pracy, która odpowiada ich kwalifikacjom, umiejętnościom oraz oczekiwaniom co do warunków zatrudnienia. W ten sposób agencje pracy pełnią istotną rolę w ułatwianiu dostępu do rynku pracy dla Ukraińców, wspierając ich w procesie znalezienia satysfakcjonującej pracy w Polsce.

Dokumenty potrzebne aby zgłosić się do agencji pracy – osoby z Ukrainy

Osoby z Ukrainy, które zamierzają skorzystać z usług agencji pracy w Polsce, muszą przygotować odpowiednie dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz legalny status pobytu. Wśród najważniejszych dokumentów wymaganych przez agencje znajduje się paszport lub inny ważny dokument tożsamości, który potwierdzi narodowość oraz tożsamość osoby poszukującej pracy. Kolejnym istotnym dokumentem jest zezwolenie na pracę, które jest niezbędne dla obcokrajowców planujących podjęcie pracy w Polsce.

Bez tego dokumentu, osoba z Ukrainy nie może legalnie pracować na terenie kraju. Dodatkowo, agencje pracy mogą wymagać dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie w danej branży. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku ofert pracy wymagających specjalistycznych umiejętności lub wykształcenia. Dostarczenie kompletnych i aktualnych dokumentów jest kluczowym krokiem w procesie rejestracji w agencji pracy, umożliwiającym skuteczne znalezienie pracy odpowiadającej oczekiwaniom i umiejętnościom osoby z Ukrainy.

Podsumowanie tematu – Na czym polega zatrudnienie osób z Ukrainy

Zatrudnienie osób z Ukrainy stanowi istotny element rynku pracy w Polsce. Dla pracodawców oznacza to możliwość szybkiego i efektywnego uzupełnienia kadry pracowniczej, natomiast dla samych Ukraińców jest to szansa na podjęcie pracy odpowiadającej ich kwalifikacjom i umiejętnościom. Agencje pracy odgrywają kluczową rolę w procesie rekrutacji osób z Ukrainy, zapewniając im wsparcie i doradztwo na każdym etapie poszukiwania zatrudnienia. Dzięki temu, zatrudnienie osób z Ukrainy staje się nie tylko korzystne dla obu stron, ale także sprzyja integracji międzykulturowej oraz rozwojowi gospodarczemu.

APS PROFIT POLSKA SP. Z O.O.

ul. Emilii Plater 14B/U1, 71-635 Szczecin
tel. +48 91 462 43 12, fax +48 91 462 40 71

FAQ – pytania i odpowiedzi

Do zatrudnienia na terenie Polski obywateli z UE niezbędne jest udzielone mu zezwolenie na pobyt (przy pobycie stałym) oraz na podjęcie zatrudnienia. Następnie należy podpisać umowę, przetłumaczoną na język kandydata, zgłosić tę osobę do ZUSu, zameldować ją i znaleźć lekarza rodzinnego. Dzięki współpracy z APS Profit, załatwienie i dopilnowanie wszelkich formalności leży po stronie agencji.

APS Profit to agencja zatrudnienia, pozyskująca pracowników zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Oferujemy leasing pracowników, jednorazowe rekrutacje, usługi outsourcingowe i kadrowo - płacowe. Trafiają do nas osoby poszukujące pracy oraz przedsiębiorstwa potrzebujące dodatkowej siły roboczej lub pomocy w znalezieniu odpowiednich pracobiorców.

W przypadku Ukraińców, łączy nas bliskość kulturowa i językowa. Osoby te mają dużo chęci i motywacji do pracy, gdyż przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych. Formalności nie są bardziej skomplikowane, niż w przypadku przyjmowania do pracy rodaków, a dzięki temu, iż są to pracownicy tymczasowi, ilość zatrudnianych osób można dopasować do potrzeby chwili.

Leasing pracowniczy polega na “wynajmie” siły roboczej, którą zatrudnia agencja. Pracownik zostaje oddelegowany do podmiotu, który jest nazywany pracodawcą - użytkownikiem, zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Pozwala to na efektywne zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie, w ten sposób racjonalizuje się koszty związane z zatrudnieniem. W przypadku sezonowości branży, można elastycznie dopasować zasoby ludzkie do aktualnych potrzeb. Jest to także pomoc dla firm, w których następuje duża rotacja personelu. Obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy i cała administracja kadrowo - płacowa spoczywa na podmiocie wynajmującym.

Wystarczy zgłosić się do nas, przedstawiając swoje zapotrzebowanie i wymagania. Dobierzemy odpowiednich pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, na okres, jakim są Państwo zainteresowani. Dbamy o wszystkie szczegóły, aby każda ze stron była zadowolona i usatysfakcjonowana.

Oprócz oczywistych kwestii, jak prawo do wynagrodzenia i traktowania na równi z innymi, pracownik tymczasowy za każdy miesiąc przepracowany u jednego pracodawcy - użytkownika ma prawo do dwóch dni urlopu wypoczynkowego. Jeśli nie zostanie on wykorzystany, agencja jest zobowiązana do wypłaty należnego ekwiwalentu pieniężnego. Ponadto, ma także prawo do dochodzenia odszkodowań i korzystania ze wszystkich urządzeń socjalnych.

Outsourcing płacowy to zlecenie zewnętrznej firmie całej lub częściowej obsługi płacowej i kadrowej w firmie. Odciąża to pracowników przedsiębiorstwa, redukuje koszty związane z utrzymaniem osobnego działu i nie wymaga przeprowadzania rekrutacji do niego.

Oferta pracowników tymczasowych kierowana jest głównie do firm, które obejmuje sezonowość i nie mają potrzeby zatrudniać pełnej kadry przez cały rok. Również w sytuacjach, gdzie jest duża rotacja pracowników bądź gdy potrzeba ludzi z konkretnymi kwalifikacjami tylko przez pewien czas. Każde przedsiębiorstwo może podjąć się takiego zatrudnienia, służy to obniżeniu kosztów i formalności związanych z zatrudnianiem.

Do każdej rekrutacji podchodzimy skrupulatnie i z pełnym zaangażowaniem. Kierujemy się wymaganiami i oczekiwaniami przyszłego pracodawcy, szukamy osób doświadczonych i z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

Nie, mamy również ogłoszenia dla osób poszukujących prac umysłowych, np. w biurze w dziale kadr. Warto się z nami skontaktować nawet, gdy w danej chwili na stronie internetowej nie ma umieszczonych takich ogłoszeń - przekażemy wszystkie posiadane informacje.