Aktualności

Na czym polega leasing pracowników z Ukrainy?

02/07/2020

Polski rynek pracy jest bardzo otwarty na pracowników spoza granic naszego kraju, zwłaszcza ostatnimi czasy. Dużą ich część stanowią osoby z Ukrainy, które są cenione ze względu na sumienność wykonywanych przez siebie obowiązków, pracowitość i uczciwość. Zatrudnianie ich w Polsce najczęściej odbywa się na podstawie tak zwanego „leasingu pracowników”. Na czym on polega i jakie korzyści może wyciągnąć z niego pracodawca? Co płynie z niego dobrego dla pracownika? 

Leasing pracowników z Ukrainy – na czym polega?

Leasing pracowniczy polega na dosłownym wypożyczeniu pracownika innemu pracodawcy. Odbywa się to na podstawie przyznania mu bezpłatnego urlopu u pierwotnego pracodawcy, w czasie którego ten może zawrzeć umowę z inną firmą. Pozostając w dwóch stosunkach pracy (jeden zostaje zawieszony), zachowuje jej ciągłość oraz wszystkie korzyści ściśle z tym związane. Oczywiście w sprawie leasingu obie firmy muszą najpierw wzajemnie ustalić szczegóły (choć prawo nie narzuca formy takiego porozumienia), ale też wszystko ustalić z pracownikiem, którego ta opcja dotyczy. 

Tę procedurę można sprowadzić do realizacji następujących kroków:

  1. Firma chcąca pozyskać pracownika porozumiewa się z firmą posiadającą go na „wypożyczenie”, najczęściej na z góry określony czas. Wtedy ustalane są również warunki leasingu.
  2. Firma zatrudniająca pracownika daje mu bezpłatny urlop na okres obejmujący pełne wypożyczenie.

  3. Firma „wypożyczająca” zawiera z pracownikiem umowę na wcześniej określonych warunkach (możliwe nawet zatrudnienie na czas nieokreślony), zawsze zgodnych z Kodeksem Pracy.

Rekrutacja pracowników z Ukrainy

Korzyści płynące z leasingu pracowników z Ukrainy

Istnieje wiele powodów, ze względu na które coraz więcej przedsiębiorców sięga po https://apsprofit.pl/aktualnosci/ z Ukrainy. Jednym z największych jest możliwość łatwego i sprawnego pozyskania dobrego pracownika na ściśle określony czas i na z góry określonych warunkach. Nie wymaga to wprowadzania modyfikacji w stałej kadrze pracowniczej ani konieczności uruchamiania procesu rekrutacyjnego. Plusem jest też możliwość rozwijania relacji między obiema zaangażowanymi w wypożyczanie firmami – współpraca na jego polu często jest w stanie przerodzić się w znacznie bliższą, na której w tym przypadku zawsze skorzystają obaj przedsiębiorcy. Leasing jest też świetną opcją na radzenie sobie z przestojem w działalności – jeżeli takowy występuje, można, za zgodą pracownika, wysłać go na bezpłatny urlop i “wypożyczyć” w miejsce, w którym zachowa stałość wypłat. 

Plusy związane z leasingiem dostrzec mogą również sami pracownicy – nie bez powodu oni sami najczęściej zabiegają o bycie „wypożyczonymi”. Największą zaletą tego rozwiązania jest dla nich możliwość uniknięcia stałego lub czasowego bezrobocia – jako że pracodawca mógłby ich zwolnić w przypadku dłuższego zastoju, wypożyczenie może mu pomóc poradzić sobie z takowym bez uszczerbku na karierze pracownika. Ten może zwykle liczyć na bardziej elastyczny czas pracy, który pozwoli mu pogodzić ją z obowiązkami rodzinnymi. Co ważne, Ukrainiec na wypożyczeniu jest objęty pełnią ubezpieczeń zdrowotnych – przysługują mu wszystkie świadczenia, które posiada Polak zatrudniony na umowie o pracę. Olbrzymią korzyścią dla wypożyczonego pracownika jest też możliwość pokazania się na rynku pracy, uważanym za lepszy niż ten na Ukrainie, pozwalającym na rozwinięcie skrzydeł i po prostu zarobienie więcej.

Fakty na temat leasingu pracowników z Ukrainy

  • Strona wypożyczająca musi zawrzeć umowę z pracownikiem, którą zaakceptują obaj pracodawcy i sam pracownik.

  • Pracownikowi z Ukrainy przysługują wszystkie prawa, w tym również to do minimalnego wynagrodzenia (w przypadku umowy o pracę).

  • Pracownik z Ukrainy może zarabiać mniej, niż u pierwotnego pracodawcy – musi się jednak na to zgodzić.

  • Porozumienie między oboma pracodawcami powinno być zawarte na piśmie, aby zapobiec późniejszym problemom, jeśli te by się pojawiły. Jego zawarcie jest konieczne do osiągnięcia legalności całego przedsięwzięcia.

  • Wszystko musi być ustalane w zgodzie z pracownikiem, który zawsze ma ostatnie słowo w sprawie „wypożyczenia”.

  • Urlop bezpłatny (a zatem i wypożyczenie) dawany pracownikowi nie może zostać skrócony czy przerwany, chyba, że obaj pracodawcy dogadają się ze sobą, a pracownik wyrazi na to zgodę.

  • Okres przebywania na urlopie bezpłatnym wlicza się pracownikowi do stażu pracy, ale u pierwotnego pracodawcy i tylko wtedy, gdy wróci on do pracy po zakończeniu tegoż urlopu.

Podsumowanie

Leasing pracowników z Ukrainy jest czymś, na czym skorzystać mogą nie tylko pracodawcy, ale i pracownicy. Dla tych pierwszych stanowi świetny sposób na pozyskanie dobrego pracownika do konkretnej pracy, bez konieczności załatwiania mnóstwa spraw powiązanych z systemem kadrowym czy administracyjnym. Dla drugich z kolei jest to świetna forma na wypromowanie się na rynku pracy i zarobienie pieniędzy na swoją dalszą przyszłość.

APS PROFIT POLSKA SP. Z O.O.

ul. Emilii Plater 14B/U1, 71-635 Szczecin
tel. +48 91 462 43 12, fax +48 91 462 40 71

FAQ – pytania i odpowiedzi

Do zatrudnienia na terenie Polski obywateli z UE niezbędne jest udzielone mu zezwolenie na pobyt (przy pobycie stałym) oraz na podjęcie zatrudnienia. Następnie należy podpisać umowę, przetłumaczoną na język kandydata, zgłosić tę osobę do ZUSu, zameldować ją i znaleźć lekarza rodzinnego. Dzięki współpracy z APS Profit, załatwienie i dopilnowanie wszelkich formalności leży po stronie agencji.

APS Profit to agencja zatrudnienia, pozyskująca pracowników zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Oferujemy leasing pracowników, jednorazowe rekrutacje, usługi outsourcingowe i kadrowo - płacowe. Trafiają do nas osoby poszukujące pracy oraz przedsiębiorstwa potrzebujące dodatkowej siły roboczej lub pomocy w znalezieniu odpowiednich pracobiorców.

W przypadku Ukraińców, łączy nas bliskość kulturowa i językowa. Osoby te mają dużo chęci i motywacji do pracy, gdyż przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych. Formalności nie są bardziej skomplikowane, niż w przypadku przyjmowania do pracy rodaków, a dzięki temu, iż są to pracownicy tymczasowi, ilość zatrudnianych osób można dopasować do potrzeby chwili.

Leasing pracowniczy polega na “wynajmie” siły roboczej, którą zatrudnia agencja. Pracownik zostaje oddelegowany do podmiotu, który jest nazywany pracodawcą - użytkownikiem, zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Pozwala to na efektywne zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie, w ten sposób racjonalizuje się koszty związane z zatrudnieniem. W przypadku sezonowości branży, można elastycznie dopasować zasoby ludzkie do aktualnych potrzeb. Jest to także pomoc dla firm, w których następuje duża rotacja personelu. Obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy i cała administracja kadrowo - płacowa spoczywa na podmiocie wynajmującym.

Wystarczy zgłosić się do nas, przedstawiając swoje zapotrzebowanie i wymagania. Dobierzemy odpowiednich pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, na okres, jakim są Państwo zainteresowani. Dbamy o wszystkie szczegóły, aby każda ze stron była zadowolona i usatysfakcjonowana.

Oprócz oczywistych kwestii, jak prawo do wynagrodzenia i traktowania na równi z innymi, pracownik tymczasowy za każdy miesiąc przepracowany u jednego pracodawcy - użytkownika ma prawo do dwóch dni urlopu wypoczynkowego. Jeśli nie zostanie on wykorzystany, agencja jest zobowiązana do wypłaty należnego ekwiwalentu pieniężnego. Ponadto, ma także prawo do dochodzenia odszkodowań i korzystania ze wszystkich urządzeń socjalnych.

Outsourcing płacowy to zlecenie zewnętrznej firmie całej lub częściowej obsługi płacowej i kadrowej w firmie. Odciąża to pracowników przedsiębiorstwa, redukuje koszty związane z utrzymaniem osobnego działu i nie wymaga przeprowadzania rekrutacji do niego.

Oferta pracowników tymczasowych kierowana jest głównie do firm, które obejmuje sezonowość i nie mają potrzeby zatrudniać pełnej kadry przez cały rok. Również w sytuacjach, gdzie jest duża rotacja pracowników bądź gdy potrzeba ludzi z konkretnymi kwalifikacjami tylko przez pewien czas. Każde przedsiębiorstwo może podjąć się takiego zatrudnienia, służy to obniżeniu kosztów i formalności związanych z zatrudnianiem.

Do każdej rekrutacji podchodzimy skrupulatnie i z pełnym zaangażowaniem. Kierujemy się wymaganiami i oczekiwaniami przyszłego pracodawcy, szukamy osób doświadczonych i z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

Nie, mamy również ogłoszenia dla osób poszukujących prac umysłowych, np. w biurze w dziale kadr. Warto się z nami skontaktować nawet, gdy w danej chwili na stronie internetowej nie ma umieszczonych takich ogłoszeń - przekażemy wszystkie posiadane informacje.