Aktualności

Legalne zatrudnienie pracownika z zagranicy tylko z agencją pracy

02/11/2022

Legalne zatrudnienie pracownika z zagranicy tylko z agencją pracy. Zatrudniając pracownika z zagranicy w swojej firmie, będziesz potrzebować dla niego pozwolenia na pracę. To bardzo ważny dokument, który daje możliwość legalnego zatrudnienia. Należy również pamiętać, że w tym celu konieczne jest dopełnienie różnych formalności przed rozpoczęciem pracy przez obcokrajowca. Legalne zatrudnienie pracownika z zagranicy tylko z agencją pracy nie wymaga żadnych działań ze strony przedsiębiorcy. W ramach usługi legalizacji pobytu oferujemy bezpłatną pomoc w formalnościach. Zapoznajemy pracownika z obowiązkami zawodowymi, szkolimy i przygotowujemy do rozpoczęcia pracy.

Legalne zatrudnienie pracownika z zagranicy przez agencję pracy

Przedsiębiorca zawierając umowę o pracę z pracownikiem z zagranicy jest zobowiązany do uzyskania dokumentów potwierdzających uprawnia cudzoziemca do pracy na terenie Polski. Pracodawca musi zapewnić pracownikowi ze wschodu wydanie wizy bądź też zezwolenia na pobyt czasowy. Jest również zobowiązany do przechowywania kopii dokumentów potwierdzających jego legalny pobyt w Polsce.

Zatrudnienie cudzoziemca wymaga spełnienia różnych kryteriów i formalności. Jako agencja pracy będziemy szukać pracowników w Twoim imieniu i wspierać Cię na każdym kroku. Możesz być pewien, że przeprowadzimy dokładną selekcję kandydatów i wybierzemy kompetentną osobę. W przypadku braku określonych umiejętności prowadzimy również szkolenia, ułatwiając tym samym zdobycie niezbędnych kwalifikacji.

Nie musisz martwić się kwestiami płacowymi, ponieważ oferujemy kompleksową obsługę księgowo-kadrową. Świetnie potrafimy też budować zespoły i organizować ich pracę. Cały proces zatrudniania pracownika i etapy z nim związane są znacznie łatwiejsze i szybsze niż przy tradycyjnym poszukiwaniu kandydata. Aby pracować w Polsce, cudzoziemcy muszą ubiegać się o wizy pracownicze. Okres ważności zezwolenia jest wskazany w dokumencie. Zezwolenie na pracę wymagane jest zarówno przy zatrudnianiu na podstawie umowy o pracę, jak i przy umowie cywilnoprawnej. Pomagamy w uzyskaniu wszelkich niezbędnych zezwoleń, w tym pozwoleń na pracę.

Pomoc agencji pracy na każdym etapie zatrudniania pracownika z zagranicy

Agencja pracy pomaga zorganizować życie w Polsce – mieszkanie i dojazdy do pracy. Współpracujemy z największymi firmami z sektora produkcyjnego, handlowego i nie tylko. Legalizacja pobytu to żmudny proces, przez który będziesz musiał przejść, aby zatrudnić cudzoziemca. Jako agencja pracy pomagamy w uzyskaniu zezwoleń na pobyt czasowy i pracę.

Istnieje możliwość wydania jednorazowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, dzięki czemu zaoszczędzisz dużo czasu. Nie musisz się jednak tym martwić, jeśli zdecydujesz się na współpracę z naszą agencją pracy. Zajmiemy się wszystkim, a Ty możesz realizować swoje inne cele. Z naszą pomocą zyskasz pracownika, który uzupełni Twój zespół. Posiadamy odpowiednie kompetencje i doświadczenie, które pozwalają nam rozwiązywać wszelkie kwestie związane z zatrudnieniem.

Popyt na pracowników z zagranicy

Rynek pracy i popyt na zatrudnienie pracowników z zagranicy rozwija się dynamicznie. Dlatego szybko i sprawnie reagujemy na potrzeby naszych klientów. Rekrutujemy i selekcjonujemy pracowników, świadczymy usługi kadrowo-płacowe, szkolenia i zarządzanie zasobami ludzkimi. Nasza agencja pracy od lat pomaga polskim pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników, którzy uzupełnią i wzmocnią kadrę firmy.

Dla naszych klientów poszukujemy pracowników z Polski, a także oferujemy możliwości zatrudnienia dla obcokrajowców. Nie musisz martwić się o dokumentację, bo wszystko zrobimy za Ciebie. Pomożemy Ci wybrać najlepszego pracownika, który spełni wszystkie Twoje wymagania. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i dbamy o zadowolenie wszystkich stron ze współpracy. Rekrutujemy pracowników z zagranicy do prostych prac magazynowych, ślusarzy w branży metalurgicznej, budowniczych, pakowaczy, sprzątaczy i wiele więcej.

Współpraca z agencją pracy

Agencja pracy przestrzega wszystkich standardów obsługi, działa zgodnie z przepisami prawa i prowadzi działania zgodnie z potrzebami przedsiębiorców. Gwarantujemy profesjonalny outsourcing pracowniczy. Rekrutujemy pracowników z Ukrainy, Białorusi oraz z Azji. Zapewniamy transport, zakwaterowanie, opiekę medyczną. Zajmujemy się terminowym wykonywaniem badań lekarskich które potwierdzają zdolność danej osoby do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Leasing pracowniczy to legalne zatrudnienie pracownika z zagranicy tylko z agencją pracy. Na czym polega? To użyczanie przez agencję pracy pracowników do świadczenia pracy u konkretnego przedsiębiorcy. Agencja pracy zawiera umowę o zatrudnienie z cudzoziemcem który wykonuje powierzone mu obowiązki zawodowe na podstawie ustawy o pracy tymczasowej. Pracodawca korzystający z tej formy zatrudnienia obcokrajowców nie musi poświęcać czasu na rekrutację oraz sprawy kadrowo-płacowe. Pozwolenie na pracę, rozliczenia z ZUS-em i urzędem skarbowym prowadzone są przez agencję pracy, dlatego zatrudnienie pracownika z zagranicy jest w pełni legalne.  

APS PROFIT POLSKA SP. Z O.O.

ul. Emilii Plater 14B/U1, 71-635 Szczecin
tel. +48 91 462 43 12, fax +48 91 462 40 71

FAQ – pytania i odpowiedzi

Do zatrudnienia na terenie Polski obywateli z UE niezbędne jest udzielone mu zezwolenie na pobyt (przy pobycie stałym) oraz na podjęcie zatrudnienia. Następnie należy podpisać umowę, przetłumaczoną na język kandydata, zgłosić tę osobę do ZUSu, zameldować ją i znaleźć lekarza rodzinnego. Dzięki współpracy z APS Profit, załatwienie i dopilnowanie wszelkich formalności leży po stronie agencji.

APS Profit to agencja zatrudnienia, pozyskująca pracowników zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Oferujemy leasing pracowników, jednorazowe rekrutacje, usługi outsourcingowe i kadrowo - płacowe. Trafiają do nas osoby poszukujące pracy oraz przedsiębiorstwa potrzebujące dodatkowej siły roboczej lub pomocy w znalezieniu odpowiednich pracobiorców.

W przypadku Ukraińców, łączy nas bliskość kulturowa i językowa. Osoby te mają dużo chęci i motywacji do pracy, gdyż przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych. Formalności nie są bardziej skomplikowane, niż w przypadku przyjmowania do pracy rodaków, a dzięki temu, iż są to pracownicy tymczasowi, ilość zatrudnianych osób można dopasować do potrzeby chwili.

Leasing pracowniczy polega na “wynajmie” siły roboczej, którą zatrudnia agencja. Pracownik zostaje oddelegowany do podmiotu, który jest nazywany pracodawcą - użytkownikiem, zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Pozwala to na efektywne zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie, w ten sposób racjonalizuje się koszty związane z zatrudnieniem. W przypadku sezonowości branży, można elastycznie dopasować zasoby ludzkie do aktualnych potrzeb. Jest to także pomoc dla firm, w których następuje duża rotacja personelu. Obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy i cała administracja kadrowo - płacowa spoczywa na podmiocie wynajmującym.

Wystarczy zgłosić się do nas, przedstawiając swoje zapotrzebowanie i wymagania. Dobierzemy odpowiednich pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, na okres, jakim są Państwo zainteresowani. Dbamy o wszystkie szczegóły, aby każda ze stron była zadowolona i usatysfakcjonowana.

Oprócz oczywistych kwestii, jak prawo do wynagrodzenia i traktowania na równi z innymi, pracownik tymczasowy za każdy miesiąc przepracowany u jednego pracodawcy - użytkownika ma prawo do dwóch dni urlopu wypoczynkowego. Jeśli nie zostanie on wykorzystany, agencja jest zobowiązana do wypłaty należnego ekwiwalentu pieniężnego. Ponadto, ma także prawo do dochodzenia odszkodowań i korzystania ze wszystkich urządzeń socjalnych.

Outsourcing płacowy to zlecenie zewnętrznej firmie całej lub częściowej obsługi płacowej i kadrowej w firmie. Odciąża to pracowników przedsiębiorstwa, redukuje koszty związane z utrzymaniem osobnego działu i nie wymaga przeprowadzania rekrutacji do niego.

Oferta pracowników tymczasowych kierowana jest głównie do firm, które obejmuje sezonowość i nie mają potrzeby zatrudniać pełnej kadry przez cały rok. Również w sytuacjach, gdzie jest duża rotacja pracowników bądź gdy potrzeba ludzi z konkretnymi kwalifikacjami tylko przez pewien czas. Każde przedsiębiorstwo może podjąć się takiego zatrudnienia, służy to obniżeniu kosztów i formalności związanych z zatrudnianiem.

Do każdej rekrutacji podchodzimy skrupulatnie i z pełnym zaangażowaniem. Kierujemy się wymaganiami i oczekiwaniami przyszłego pracodawcy, szukamy osób doświadczonych i z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

Nie, mamy również ogłoszenia dla osób poszukujących prac umysłowych, np. w biurze w dziale kadr. Warto się z nami skontaktować nawet, gdy w danej chwili na stronie internetowej nie ma umieszczonych takich ogłoszeń - przekażemy wszystkie posiadane informacje.