Aktualności

Kto to pracownik tymczasowy?

10/06/2021

Kto to pracownik tymczasowy? Prowadząc własną firmę, niezależnie od jej rozmiarów, zawsze przychodzi nieco gorętszy moment w jej działalności. Często jest to sezon, w którym po oferowane przez nią produkty sięga się częściej lub czas, w którym kampania promocyjna dobrze przedziera się do jej odbiorców. Co wtedy zrobić, by wyrobić z produkcją czy ze świadczeniem swoich usług, a jednocześnie nie stracić potencjalnych osób zainteresowanych nimi? Wystarczy zatrudnić pracownika tymczasowego. Ale kim on tak właściwie jest i jakie są jego prawa? O tym – w dzisiejszym wpisie.

Kim jest pracownik tymczasowy?

Pracownik tymczasowy jest osobą, która jest zatrudniona w danej firmie przez pośrednika – agencję pracy tymczasowej – na z góry określonych zasadach i na ściśle ustalony okres. Zazwyczaj mowa tutaj o niewielkim czasie, jednak jest to pojęcie dość płynne, zależne od indywidualnych ustaleń. Zawsze jednak musi to być praca tymczasowa, a zatem taka o charakterze sezonowym, doraźnym lub okresowym. 

To agencja pracy tymczasowej zajmuje się przeprowadzaniem procesu rekrutacyjnego, a zatem odnajdywaniem kandydatów idealnych względem oczekiwań firmy zatrudniającej (zwanej też pracodawcą użytkownikiem). Pracownicy tymczasowi są zatrudnieni właśnie w tejże agencji pracy tymczasowej i to od niej pobierają wynagrodzenie. Nie oznacza to jednak, że pracodawca użytkownik (a zatem firma, która korzysta z agencji) nie jest w stanie zatrudnić takich osób na stałe i bezpośrednio. W większości przypadków jednak reguluje to podpisana przez obie strony umowa. W przypadku takiego zatrudnienia, pracownik traci status tymczasowego. Mimo wszystko jednak, zwykle jest to możliwe dopiero po wygaśnięciu umowy z agencją.

Pracownika tymczasowego można więc zatrudnić wyłącznie przy skorzystaniu z usług agencji pośredniczącej w tym. Należy przy tym uważać, by wybrać tę rzeczywiście profesjonalnie podchodzącą do rzeczy. 

Kto to pracownik tymczasowy

Co trzeba wiedzieć na temat pracownika tymczasowego?

Choć wielu pracodawców uważa, że zatrudnienie pracownika tymczasowego to pójście na łatwiznę i możliwość zapomnienia o dbaniu o niego, rzeczywistość jest zgoła odmienna. Prawda, pracownik tymczasowy jest w stanie przynieść firmie sporo korzyści i zysku. Nie oznacza to jednak, że na pracodawcy użytkowniku nie spoczywają pewne obowiązki ściśle z tym związane. Istnieje zresztą wiele rzeczy, co do których pracodawcy zamierzający zatrudnić pracownika tymczasowego nie wiedzą, a które są kwestiami bardzo istotnymi. Kilka z nich przedstawiamy poniżej.

  • Najważniejsza w zatrudnianiu pracownika tymczasowego jest umowa z agencją – to ona definiuje rodzaj pracy powierzanej temu pracownikowi, wymagania kwalifikacyjne, przewidywany okres pracy, wymiar czasu tejże pracy oraz miejsce jej wykonywania. Ustala też wszelkiego rodzaju kwestie techniczne – chociażby te związane ze zwolnieniem pracownika. 
  • Większość zasad współpracy z pracownikiem tymczasowym jest taka sama, jak w przypadku „zwykłego” pracownika – obowiązuje go zatem ten sam maksymalny wymiar czasu pracy. Takie same są też jego warunki zatrudnienia i wymagania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy i wszystkim, co tylko ma z nimi związek.
  • Istnieje zakaz dyskryminacji pracowników tymczasowych – niezależnie od tego, czy pochodzą z tego samego kraju, czy też są zatrudniani spoza jego granic, nie mogą być dyskryminowani na jakimkolwiek tle. 
  • Urlop wypoczynkowy należący się pracownikowi tymczasowemu to dwa dni na miesiąc pracy, a zatem pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika. W praktyce jednak wszystko ustala agencja z pracownikiem tymczasowym – to ona bowiem zajmuje się tego typu rzeczami prawnymi i rozliczeniami. Pracodawca użytkownik może więc się tym nie przejmować.
  • Pracownik podpisuje umowę wyłącznie z agencją pracy – pracodawca użytkownik robi więc to samo. Nie jest zatem podpisywana żadna umowa z udziałem trzech stron. Agencja świadczy więc usługę względem pracodawcy, a ten ją wykupuje i rozlicza się za nią bezpośrednio z nią.

O ile pracownik tymczasowy jest w stanie być olbrzymim ułatwieniem, należy w tym wszystkim pamiętać, by zawsze była jasność co do wszystkich zasad jego zatrudnienia. Zadba o to dobrze wybrana agencja. Taka, jak APS Profit, które działa na rynku już długo i cieszy się na nim prawdziwą renomą.

Podsumowanie

Współcześnie rynek pracy bardzo chętnie sięga po pracowników tymczasowych. Korzystaniu z ich usług towarzyszy mnóstwo zalet, główną z których jest ich dostępność, ale i mniejsza ilość formalności związanych z ich zatrudnianiem. Co więcej, w Polsce istnieje wiele agencji pracy tymczasowej, których oferta w tym kontekście jest nie tylko atrakcyjna, ale i bardzo szeroka. Jedną z takich jest APS Profit, które zawsze podchodzi do swoich klientów biznesowych w sposób indywidualny, starając się wypracować dla nich rozwiązanie idealne i „dostarczyć” pracownika, który rzeczywiście sprawdzi się w akcji. Jeżeli więc potrzebujemy tego typu pracownika, nie wahajmy się sięgnąć po ich usługi, koniecznie wybierając taką, która jest tak samo solidna i profesjonalna.

APS PROFIT POLSKA SP. Z O.O.

ul. Emilii Plater 14B/U1, 71-635 Szczecin
tel. +48 91 462 43 12, fax +48 91 462 40 71

FAQ – pytania i odpowiedzi

Do zatrudnienia na terenie Polski obywateli z UE niezbędne jest udzielone mu zezwolenie na pobyt (przy pobycie stałym) oraz na podjęcie zatrudnienia. Następnie należy podpisać umowę, przetłumaczoną na język kandydata, zgłosić tę osobę do ZUSu, zameldować ją i znaleźć lekarza rodzinnego. Dzięki współpracy z APS Profit, załatwienie i dopilnowanie wszelkich formalności leży po stronie agencji.

APS Profit to agencja zatrudnienia, pozyskująca pracowników zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Oferujemy leasing pracowników, jednorazowe rekrutacje, usługi outsourcingowe i kadrowo - płacowe. Trafiają do nas osoby poszukujące pracy oraz przedsiębiorstwa potrzebujące dodatkowej siły roboczej lub pomocy w znalezieniu odpowiednich pracobiorców.

W przypadku Ukraińców, łączy nas bliskość kulturowa i językowa. Osoby te mają dużo chęci i motywacji do pracy, gdyż przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych. Formalności nie są bardziej skomplikowane, niż w przypadku przyjmowania do pracy rodaków, a dzięki temu, iż są to pracownicy tymczasowi, ilość zatrudnianych osób można dopasować do potrzeby chwili.

Leasing pracowniczy polega na “wynajmie” siły roboczej, którą zatrudnia agencja. Pracownik zostaje oddelegowany do podmiotu, który jest nazywany pracodawcą - użytkownikiem, zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Pozwala to na efektywne zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie, w ten sposób racjonalizuje się koszty związane z zatrudnieniem. W przypadku sezonowości branży, można elastycznie dopasować zasoby ludzkie do aktualnych potrzeb. Jest to także pomoc dla firm, w których następuje duża rotacja personelu. Obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy i cała administracja kadrowo - płacowa spoczywa na podmiocie wynajmującym.

Wystarczy zgłosić się do nas, przedstawiając swoje zapotrzebowanie i wymagania. Dobierzemy odpowiednich pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, na okres, jakim są Państwo zainteresowani. Dbamy o wszystkie szczegóły, aby każda ze stron była zadowolona i usatysfakcjonowana.

Oprócz oczywistych kwestii, jak prawo do wynagrodzenia i traktowania na równi z innymi, pracownik tymczasowy za każdy miesiąc przepracowany u jednego pracodawcy - użytkownika ma prawo do dwóch dni urlopu wypoczynkowego. Jeśli nie zostanie on wykorzystany, agencja jest zobowiązana do wypłaty należnego ekwiwalentu pieniężnego. Ponadto, ma także prawo do dochodzenia odszkodowań i korzystania ze wszystkich urządzeń socjalnych.

Outsourcing płacowy to zlecenie zewnętrznej firmie całej lub częściowej obsługi płacowej i kadrowej w firmie. Odciąża to pracowników przedsiębiorstwa, redukuje koszty związane z utrzymaniem osobnego działu i nie wymaga przeprowadzania rekrutacji do niego.

Oferta pracowników tymczasowych kierowana jest głównie do firm, które obejmuje sezonowość i nie mają potrzeby zatrudniać pełnej kadry przez cały rok. Również w sytuacjach, gdzie jest duża rotacja pracowników bądź gdy potrzeba ludzi z konkretnymi kwalifikacjami tylko przez pewien czas. Każde przedsiębiorstwo może podjąć się takiego zatrudnienia, służy to obniżeniu kosztów i formalności związanych z zatrudnianiem.

Do każdej rekrutacji podchodzimy skrupulatnie i z pełnym zaangażowaniem. Kierujemy się wymaganiami i oczekiwaniami przyszłego pracodawcy, szukamy osób doświadczonych i z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

Nie, mamy również ogłoszenia dla osób poszukujących prac umysłowych, np. w biurze w dziale kadr. Warto się z nami skontaktować nawet, gdy w danej chwili na stronie internetowej nie ma umieszczonych takich ogłoszeń - przekażemy wszystkie posiadane informacje.