Aktualności

Kto najczęściej korzysta z pośrednictwa agencji pracy?

03/04/2023

Kto najczęściej korzysta z pośrednictwa agencji pracy? Dynamiczny rozwój polskiej gospodarki, powoduje, że zarówno Polacy i obcokrajowcy poszukują w naszym kraju zatrudnienia. Osoby zainteresowane znalezieniem pracy na określonym stanowisku przeglądają internetowe portale ogłoszeniowe, wymaga to jednak dużo czasu, energii i wiedzy, pozwala jednak uniknąć nieuczciwych ofert i niekorzystnych warunków płacy. Aby mieć pewność, że znaleziona praca będzie legalna i dobrze płatna, a pracodawca rzetelny i przyzwoity, warto powierzyć poszukiwanie wolnego etatu zawodowej agencji pracy. Nasza agencja realizuje wszystkie projekty rekrutacyjne, oferuje pracę na różnych stanowiskach pracy zarówno menadżerskich, specjalistycznych i fizycznych.  

Kto najczęściej korzysta z pośrednictwa agencji pracy?

Obecnie przedsiębiorcy nie posiadający w swoich firmach działu kadr korzystają z usług agencji pracy. Pozwala to na przeprowadzenie rzetelnej rekrutacji i pozyskanie najlepszych pracowników na wolne stanowiska bez angażowania swojego czasu. Wiele firm z kapitałem zagranicznym podejmuje współpracę z agencją pracy w Polsce, ponieważ ułatwia to wiele spraw formalnych. Pracodawca nie zorientowany w polskim rynku pracy, ma problemy z pozyskaniem pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami. Natomiast polscy obywatele wolą załatwiać wszystkie formalności przy udziale polskiej firmy takiej jak agencja pracy, ponieważ wiedzą, że unikną popełnienia błędu, dlatego rekrutacja jest mniej skomplikowana. Duże przedsiębiorstwa produkcyjne, cierpiące na braki kadrowe lub poszukujące pracowników o konkretnym profilu, korzystają z pośrednictwa agencji pracy.

Z pośrednictwa agencji pracy korzystają najczęściej osoby borykające się ze znalezieniem pracy na konkretnym stanowisku pracy. Chociaż zgłaszają się również ludzie, którzy od dłuższego czasu nie mogą uzyskać zatrudnienia w ogóle lub chcą zmienić dotychczasowe na lepiej płatne.Tutaj uzyskają najbardziej dopasowaną ofertę. Obcokrajowcy ze wschodu zatrudniani poprzez agencję otrzymują wszechstronną pomoc, ponieważ poza wolnym etatem mają zapewniony dojazd na miejsce pracy, zakwaterowane, opiekę medyczną i ubezpieczenie. Wszystkie dokumenty są tłumaczone na język danego obcy i oferowana jest pomoc podczas ich wypełniania.  

Korzyści z pośrednictwa agencji pracy 

Nasza agencja pracy utrzymuje stały kontakt z zatrudnionym, wspiera podczas wykonywania obowiązków zawodowych, pomaga w kontaktach z przedsiębiorcą. Pracownicy zatrudnieni przez agencję mają poczucie bezpieczeństwa, ponieważ otrzymują wsparcie przez cały okres współpracy. Natomiast przedsiębiorcy mogą liczyć na zatrudnienie nie tylko pracowników z Polski, ale również z zagranicy na wymagany okres czasu. Oferujemy zarówno rekrutacje jednorazowe jak i leasing pracowników, usługi outsourcingowe oraz kadrowo – płacowe. Z pośrednictwa naszej agencji pracy korzystają zarówno osoby poszukujące pracy jak i właściciele firm potrzebujący zwiększenia zatrudnienia i/lub pomocy w znalezieniu odpowiednich specjalistów. Tutaj można zaleźć pracę stałą lub tymczasową nie tylko w Polsce, ale również za granicą.

Korzystając z pośrednictwa agencji pracy można uzyskać:

  • Stałą pracę adekwatną do umiejętności, wykształcenia i oczekiwań finansowych.
  • Tymczasową pracę dla uzyskania np. dodatkowych środków.
  • Wsparcie podczas przygotowywania się do pracy, otrzymanie niezbędnych informacji na temat oferowanego stanowiska pracy. Kandydat zostaje zapoznany z pytaniami jakie mogą być zadane przez pracodawcę.
  • Pomoc w załatwieniu wszelkich formalności, co jest bardzo poszukiwane przez pracowników z Ukrainy i Azji. Obcokrajowcy uzyskują wsparcie w uzyskaniu wizy koniecznej do świadczenia pracy w Polsce lub Karty pobytu czasowego lub Karty Polaka, rezydenta UE bądź też zezwolenia na pobyt.
  • Pracownicy otrzymują pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, umowy o pracę tymczasową.  

Zarówno pracodawcy jak i osoby poszukujące pracy mogą skorzystać z pośrednictwa agencji pracy, ponieważ dokłada ona starań, aby pogodzić ich interesy.   

Korzyści dla pracodawcy z pośrednictwa agencji pracy

Zadania agencji pracy są zróżnicowane, ponieważ nie tylko przeprowadza rekrutację, ale również oferuje usługi księgowo-kadrowe i outsourcing płacowy. Dzięki temu pracownicy są zatrudniani na dowolny rodzaj umowy o pracę, natomiast agencja odpowiada za rozliczenia ze skierowanymi przez siebie osobami. Pracownicy agencji mają duże doświadczenie, dlatego potrafią pozyskać specjalistę jakiego poszukuje dany przedsiębiorca. Zapoznaje się ze zgłoszeniami klientów, ich praktyką zawodową, umiejętnościami i organizuje wstępną rozmowę kwalifikacyjną.

Podjęcie współpracy z agencji pracy jest sprawdzonym rozwiązaniem, dla osób poszukujących zatrudnienia. Dotyczy to zarówno polskich obywateli i osób z zagranicy. Specjaliści pośredniczący w zatrudnianiu sprawdzą poprawność przygotowania dokumentów. Baza wolnych etatów jest stale aktualizowana dzięki czemu oferowanych jest kilka stanowisk. Przedsiębiorcy chętnie zatrudniają do pracy tymczasowej pracowników, z Ukrainy którzy wykonują zadania przez określony czas. Usługa ma charakter outsourcingu, to znaczy, że agencja pracy przejmujemy na siebie wszystkie obowiązki pracodawcy. Rekrutacja jest realizowana na podstawie przemyślanego planu, dlatego wyłaniani są najlepsi kandydaci spełniający konkretne wymagania. Dzięki pośrednictwu agencji pracownicy z Ukrainy uzyskują pomoc w legalizacji pobytu i pracy w Polsce. 

APS PROFIT POLSKA SP. Z O.O.

ul. Emilii Plater 14B/U1, 71-635 Szczecin
tel. +48 91 462 43 12, fax +48 91 462 40 71

FAQ – pytania i odpowiedzi

Do zatrudnienia na terenie Polski obywateli z UE niezbędne jest udzielone mu zezwolenie na pobyt (przy pobycie stałym) oraz na podjęcie zatrudnienia. Następnie należy podpisać umowę, przetłumaczoną na język kandydata, zgłosić tę osobę do ZUSu, zameldować ją i znaleźć lekarza rodzinnego. Dzięki współpracy z APS Profit, załatwienie i dopilnowanie wszelkich formalności leży po stronie agencji.

APS Profit to agencja zatrudnienia, pozyskująca pracowników zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Oferujemy leasing pracowników, jednorazowe rekrutacje, usługi outsourcingowe i kadrowo - płacowe. Trafiają do nas osoby poszukujące pracy oraz przedsiębiorstwa potrzebujące dodatkowej siły roboczej lub pomocy w znalezieniu odpowiednich pracobiorców.

W przypadku Ukraińców, łączy nas bliskość kulturowa i językowa. Osoby te mają dużo chęci i motywacji do pracy, gdyż przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych. Formalności nie są bardziej skomplikowane, niż w przypadku przyjmowania do pracy rodaków, a dzięki temu, iż są to pracownicy tymczasowi, ilość zatrudnianych osób można dopasować do potrzeby chwili.

Leasing pracowniczy polega na “wynajmie” siły roboczej, którą zatrudnia agencja. Pracownik zostaje oddelegowany do podmiotu, który jest nazywany pracodawcą - użytkownikiem, zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Pozwala to na efektywne zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie, w ten sposób racjonalizuje się koszty związane z zatrudnieniem. W przypadku sezonowości branży, można elastycznie dopasować zasoby ludzkie do aktualnych potrzeb. Jest to także pomoc dla firm, w których następuje duża rotacja personelu. Obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy i cała administracja kadrowo - płacowa spoczywa na podmiocie wynajmującym.

Wystarczy zgłosić się do nas, przedstawiając swoje zapotrzebowanie i wymagania. Dobierzemy odpowiednich pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, na okres, jakim są Państwo zainteresowani. Dbamy o wszystkie szczegóły, aby każda ze stron była zadowolona i usatysfakcjonowana.

Oprócz oczywistych kwestii, jak prawo do wynagrodzenia i traktowania na równi z innymi, pracownik tymczasowy za każdy miesiąc przepracowany u jednego pracodawcy - użytkownika ma prawo do dwóch dni urlopu wypoczynkowego. Jeśli nie zostanie on wykorzystany, agencja jest zobowiązana do wypłaty należnego ekwiwalentu pieniężnego. Ponadto, ma także prawo do dochodzenia odszkodowań i korzystania ze wszystkich urządzeń socjalnych.

Outsourcing płacowy to zlecenie zewnętrznej firmie całej lub częściowej obsługi płacowej i kadrowej w firmie. Odciąża to pracowników przedsiębiorstwa, redukuje koszty związane z utrzymaniem osobnego działu i nie wymaga przeprowadzania rekrutacji do niego.

Oferta pracowników tymczasowych kierowana jest głównie do firm, które obejmuje sezonowość i nie mają potrzeby zatrudniać pełnej kadry przez cały rok. Również w sytuacjach, gdzie jest duża rotacja pracowników bądź gdy potrzeba ludzi z konkretnymi kwalifikacjami tylko przez pewien czas. Każde przedsiębiorstwo może podjąć się takiego zatrudnienia, służy to obniżeniu kosztów i formalności związanych z zatrudnianiem.

Do każdej rekrutacji podchodzimy skrupulatnie i z pełnym zaangażowaniem. Kierujemy się wymaganiami i oczekiwaniami przyszłego pracodawcy, szukamy osób doświadczonych i z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

Nie, mamy również ogłoszenia dla osób poszukujących prac umysłowych, np. w biurze w dziale kadr. Warto się z nami skontaktować nawet, gdy w danej chwili na stronie internetowej nie ma umieszczonych takich ogłoszeń - przekażemy wszystkie posiadane informacje.