Aktualności

Jaka jest najlepsza agencja pracy?

01/03/2022

Jaka jest najlepsza agencja pracy? Każdego roku tysiące obcokrajowców poszukuje pracy za granicą. Popyt jest spowodowany nie tylko brakiem dobrze płatnych miejsc pracy w swoim kraju i brakiem wiary w przyszłość. Migranci są zainteresowani stabilnością i ewentualną przeprowadzką do Polski w najbliższej przyszłości. Aby znaleźć pracę ważne jest, aby obywatele ze Wschodu i Azji umieli wybrać odpowiednio pracodawcę, a do tego potrzebna jest profesjonalna pomoc agencji pracy. To jej pracownicy dbają o stosowne pozwolenia i zapewniają pracę legalną i bezpieczną. Samodzielne załatwienie takich spraw jest z reguły niemożliwe, dlatego uznana za najlepszą agencję pracy na rynku specjalizuje się w świadczeniu pomocy w znalezieniu zatrudnienia w Polsce i nie tylko, oraz przygotowaniu do tego niezbędnych dokumentów.

Jaka jest najlepsza agencja pracy?

Za najlepszą agencję pracy uznaje się taką, która dostarcza wykwalifikowaną kadrę dla pracodawców. Zajmuje się ona rekrutacją pracowników z Polski oraz obcokrajowców. Wśród krajów, z których agencja pracy zapewnia kadrę pracowniczą kontrahentom, są takie kraje europejskie jak: Ukraina, Mołdawia, Gruzja, Armenia, Białoruś. Oraz z Azji: Indie, Bangladesz, Nepal, Malezja, Wietnam. To agencja która przez lata swojej obecności zdobyła pozycję lidera rynku.

Dla przedsiębiorców oferuje kompleksowe rozwiązania kadrowe tzn. rekrutację, zarządzanie personelem, outsourcing płacowy. Najlepsza agencja pracy tymczasowej zatrudnia profesjonalny zespół, który zajmuje się wszystkimi etapami procesu poszukiwania wykwalifikowanego pracownika, zarządzaniem i koordynacją jego pracy. Usługi agencji w naturalny sposób łączą wymagania przedsiębiorcy z potrzebami pracownika. Specjaliści agencji zapewniają szybkie i efektywne rozwiązania, minimalizując czas potrzebny na rozwiązanie problemów kadrowych w firmie, a także znalezienie satysfakcjonującej pracy.

Leasing pracowniczy to świetne rozwiązanie biznesowe oferowane przez agencję pracy

Wysoka konkurencja wśród pracodawców, duże oczekiwania pracowników zwiększają złożoność procesu rekrutacji. Jak w takiej sytuacji znaleźć dobrych pracowników i zamknąć wakat? Prawidłowa odpowiedź to leasing pracowniczy oferowany przez agencję pracy. Oprócz wybrania satysfakcjonującej oferty dba ona również o każdy etap współpracy. Załatwienie wszelkich formalności, organizacja wyjazdu, zakup biletów, organizacja transportu na miejscu i noclegu.

Ponadto każdy z pracowników zatrudnianych przez dobrą agencję pracy jest pod fachową opieką koordynatorów, którzy dbają o komfort i nawiązanie kontaktu podczas realizacji umowy. Czym odznacza się najlepsza agencja pracy? To wyróżnianie się na tle dotychczasowej konkurencji pomysłem, innowacyjnością i dokładną realizacją.

Z jednej strony jej dewizą jest to, że nie ma dla niej zadań niemożliwych, z drugiej jest pewność, że można wznieść rynek pracy na zupełnie nowy poziom. Korzystanie z usług takiej agencji zatrudnienie pozwala pracodawcom skupić się na swoim biznesie, skrócić czas potrzebny na proces pozyskiwania i utrzymania pracowników do minimum.

Znajdowanie pracowników przez najlepszą agencję pracy

Dzięki nienagannej organizacji i profesjonalnemu zespołowi codziennie przeprowadzane są setki rozmów kwalifikacyjnych i dziesiątki rekrutacji. Specjaliści agencji po zapoznaniu się z potrzebami przedsiębiorcy przeszukują swoją bazę pracowników krajowych oraz zagranicznych. Jeżeli nie zawiera ona osoby z odpowiednimi umiejętnościami i kwalifikacjami, rozpoczyna poszukiwanie nowych kandydatów. Staranny dobór ludzi pozwala już na wstępnym etapie poszukiwań zidentyfikować pracowników o największym potencjale i umiejętnościach. W bazie kandydatów znajdują się najczęściej dziesiątki tysięcy specjalistów. Profesjonalna agencja pracy nieustannie poszukujemy nowych talentów poprzez szeroko zakrojone kampanie reklamowe oraz wykorzystanie najnowszych technologii komunikacyjnych.

Najważniejsze zadania specjalistów z rzetelnej agencji pracy tymczasowej:

  • Zlecenie i dopilnowanie wykonania odpowiednich badań lekarskich przez pracowników.
  • Opracowanie i sporządzenie umowy.
  • Nadzorowanie czasu pracy pracowników.
  • Naliczanie wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników oraz ich wypłata.
  • Sporządzenie dokumentów niezbędnych do urzędu skarbowego oraz ZUS.
  • Wykupienie ubezpieczenia dla pracowników.
  • Wspieranie przy załatwianiu pozwolenia na pracę.

Przez cały czas trwania umowy jaką zawiera pracownik z agencją może on liczyć na jej wszechstronną pomoc. Specjaliści zajmują się wszelkimi kwestiami organizacyjnymi i logistycznymi. Od zorganizowania transportu do miejsca docelowego, zapewnienia zakwaterowania i transportu lokalnego, po powrót do domu.

Cechy najlepszej agencji pracy

Agencja pracy działa tak, aby zarządzanie zasobami ludzkimi obniżyły koszty zatrudnienia i zoptymalizowały dany biznes. Wyniki w tym obszarze osiąga dzięki znakomitej kadrze, której kompetencje i codzienne poświęcenie pozwalają z roku na rok dostarczać personel do rosnącej grupy pracodawców.Tysiące zakończonych spotkań rekrutacyjnych i oddelegowanych pracowników, coroczny wzrost zatrudnienia oraz zadowolenie klientów to sygnały potwierdzające skuteczne decyzje biznesowe.

W każdym obszarze działalności agencji wykorzystywane są najlepsze praktyki. Zdobyte doświadczenie pozwala oferować rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb. Dlatego klienci są pewni, że wszystkie wysiłki skupiają się na wysokim poziomie usług. Kadra agencji dba o zatrudnionych pracowników zapewniając im zdrowe środowisko pracy i wypłatę wynagrodzenia na czas. Celem pracy agencji jest długofalowa współpraca z najlepszymi specjalistami i możliwość zawarcia dla nich nowych kontraktów. Zawsze starają się spełniać oczekiwania współpracowników i partnerów.

APS PROFIT POLSKA SP. Z O.O.

ul. Emilii Plater 14B/U1, 71-635 Szczecin
tel. +48 91 462 43 12, fax +48 91 462 40 71

FAQ – pytania i odpowiedzi

Do zatrudnienia na terenie Polski obywateli z UE niezbędne jest udzielone mu zezwolenie na pobyt (przy pobycie stałym) oraz na podjęcie zatrudnienia. Następnie należy podpisać umowę, przetłumaczoną na język kandydata, zgłosić tę osobę do ZUSu, zameldować ją i znaleźć lekarza rodzinnego. Dzięki współpracy z APS Profit, załatwienie i dopilnowanie wszelkich formalności leży po stronie agencji.

APS Profit to agencja zatrudnienia, pozyskująca pracowników zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Oferujemy leasing pracowników, jednorazowe rekrutacje, usługi outsourcingowe i kadrowo - płacowe. Trafiają do nas osoby poszukujące pracy oraz przedsiębiorstwa potrzebujące dodatkowej siły roboczej lub pomocy w znalezieniu odpowiednich pracobiorców.

W przypadku Ukraińców, łączy nas bliskość kulturowa i językowa. Osoby te mają dużo chęci i motywacji do pracy, gdyż przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych. Formalności nie są bardziej skomplikowane, niż w przypadku przyjmowania do pracy rodaków, a dzięki temu, iż są to pracownicy tymczasowi, ilość zatrudnianych osób można dopasować do potrzeby chwili.

Leasing pracowniczy polega na “wynajmie” siły roboczej, którą zatrudnia agencja. Pracownik zostaje oddelegowany do podmiotu, który jest nazywany pracodawcą - użytkownikiem, zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Pozwala to na efektywne zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie, w ten sposób racjonalizuje się koszty związane z zatrudnieniem. W przypadku sezonowości branży, można elastycznie dopasować zasoby ludzkie do aktualnych potrzeb. Jest to także pomoc dla firm, w których następuje duża rotacja personelu. Obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy i cała administracja kadrowo - płacowa spoczywa na podmiocie wynajmującym.

Wystarczy zgłosić się do nas, przedstawiając swoje zapotrzebowanie i wymagania. Dobierzemy odpowiednich pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, na okres, jakim są Państwo zainteresowani. Dbamy o wszystkie szczegóły, aby każda ze stron była zadowolona i usatysfakcjonowana.

Oprócz oczywistych kwestii, jak prawo do wynagrodzenia i traktowania na równi z innymi, pracownik tymczasowy za każdy miesiąc przepracowany u jednego pracodawcy - użytkownika ma prawo do dwóch dni urlopu wypoczynkowego. Jeśli nie zostanie on wykorzystany, agencja jest zobowiązana do wypłaty należnego ekwiwalentu pieniężnego. Ponadto, ma także prawo do dochodzenia odszkodowań i korzystania ze wszystkich urządzeń socjalnych.

Outsourcing płacowy to zlecenie zewnętrznej firmie całej lub częściowej obsługi płacowej i kadrowej w firmie. Odciąża to pracowników przedsiębiorstwa, redukuje koszty związane z utrzymaniem osobnego działu i nie wymaga przeprowadzania rekrutacji do niego.

Oferta pracowników tymczasowych kierowana jest głównie do firm, które obejmuje sezonowość i nie mają potrzeby zatrudniać pełnej kadry przez cały rok. Również w sytuacjach, gdzie jest duża rotacja pracowników bądź gdy potrzeba ludzi z konkretnymi kwalifikacjami tylko przez pewien czas. Każde przedsiębiorstwo może podjąć się takiego zatrudnienia, służy to obniżeniu kosztów i formalności związanych z zatrudnianiem.

Do każdej rekrutacji podchodzimy skrupulatnie i z pełnym zaangażowaniem. Kierujemy się wymaganiami i oczekiwaniami przyszłego pracodawcy, szukamy osób doświadczonych i z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

Nie, mamy również ogłoszenia dla osób poszukujących prac umysłowych, np. w biurze w dziale kadr. Warto się z nami skontaktować nawet, gdy w danej chwili na stronie internetowej nie ma umieszczonych takich ogłoszeń - przekażemy wszystkie posiadane informacje.