Aktualności

Jak znaleźć pracowników z Ukrainy?

22/12/2021

Jak znaleźć pracowników z Ukrainy? Menadżerowie z polskich firm dbają o uzupełnianie kadry o wykwalifikowanych pracowników nie tylko z kraju. Często powierzają rekrutację agencji zatrudnienia, ponieważ nie wiedzą, jak znaleźć pracowników z Ukrainy. Opinia o ich pracy jest już znana przedsiębiorcom, dlatego zapotrzebowanie stale wzrasta. W Polsce widoczny jest deficyt specjalistów w wielu branżach w związku z tym pracodawcy chętnie sięgają po pracowników z Ukrainy którzy dali się poznać jako solidni i pracowici.

Jak znaleźć pracowników z Ukrainy?

Duża grupa przedsiębiorców planuje zatrudnić Ukraińców, ale korzystanie z serwisów ogłoszeniowych rzadko przynosi rezultaty, szczególnie jeśli dotyczy to większej liczby pracowników. Branże takie jak: sadownictwo, budownictwo, gastronomia, hotelarstwo, handel, przemysł stale poszukują kadry. Obecnie wzrosło zapotrzebowanie na pracowników z Ukrainy do pracy na taśmie, gdzie wymagana jest pełna dyspozycyjność i zmianowość (trzy zmiany). Niełatwo pozyskać robotników do w/w sektorów gospodarki, dlatego przedsiębiorcy chętnie korzystają z usług agencji zatrudniania pracowników z Ukrainy. To bardzo wygodne rozwiązanie, które wyręcza pracodawcę w załatwianiu wielu formalności i kwestii administracyjnych.    

Wielu przedsiębiorców przekonało się, że urzędy pracy, znajomi, serwisy internetowe nie są najlepszym źródłem pozyskiwania pracowników zarówno tych z wysokimi kwalifikacjami jak również tych do zwykłych prac fizycznych. Powierzenie tego zadania profesjonalnej agencji pracy, która na co dzień zajmuje się zatrudnianiem pracowników z Ukrainy do pracy tymczasowej oraz stałej jest optymalnym i korzystnym rozwiązaniem. Dlaczego? Agencja nie korzysta z pośredników, cały proces poszukiwania, rekrutacji i zatrudniania wykonuje samodzielnie. Posiada doświadczenie w tej dziedzinie i dysponuje dużą bazą pracowników ze Wschodu. Sprawnie działająca agencja pracy APS Profit posiada odpowiednie działy, które zajmują się takimi zagadnieniami jak: leasing pracowników tymczasowych (wynajem siły roboczej), rekrutacja, usługi płacowe oraz księgowo – kadrowe.

Zatrudnianie pracowników z Ukrainy – czy to łatwe zadanie?

Osoby nieposiadające doświadczenia w pozyskiwaniu siły roboczej od wschodnich sąsiadów, nie wiedzą, jak przeprowadzić rekrutację, która przyniesie korzyści i nie będzie generowała strat. Poszukując pracowników na wolne stanowiska w swojej firmie najlepszym posunięciem jest podjęcie współpracy z agencją zatrudnienia pracowników z Ukrainy.

Co składa się na usługi agencji pracy rekrutującej pracowników z Ukrainy?

 • Prawidłowy dobór pracowników pod kątem kwalifikacji – np. jednorazowa rekrutacja.
 • Leasing pracowników funkcjonujący na podstawie ustawy o pracy tymczasowej. To inaczej wynajem pracowników, oddelegowanie ich do wykonania konkretnej pracy. Tutaj podstawą jest sporządzona umowa z agencją którą podpisuje pracownik z Ukrainy oraz pracodawca korzystający z tej formy zatrudnienia.
 • Outsourcing płacowy, czyli powierzenie agencji pośrednictwa pracy obsługi kadrowej i płacowej w przedsiębiorstwie. Pracodawca nie musi tworzyć działu kadr, ogranicza tym samym swoje koszty.
 • Doradztwo w temacie legalizacji pobytu oraz zatrudnienia obcokrajowców. Tutaj konieczne jest pozwolenie na pobyt oraz na podjęcie zatrudnienia. Korzystając z usług APS Profit załatwienie takich formalności przechodzi na agencje pracy.
 • Podpisanie umowy z obcokrajowcem (przetłumaczona na język ukraiński). Zgłoszenie pracownika z Ukrainy do ZUS, załatwienie zakwaterowania i zameldowania.
 • Ubezpieczenie pracownika z Ukrainy w gestii agencji pracy i dotyczy to spowodowania przez niego ewentualnych szkód (do 500 000 złotych).

Przedsiębiorca korzystający z usług agencji pracy podaje niezbędne dane odnośnie wymagań jakie musi spełnić pracownik z Ukrainy. Agencja posiada w swojej bazie wielu chętnych do pracy obcokrajowców i przeprowadza rekrutację na potrzeby konkretnego klienta. Doświadczenie w pozyskiwaniu siły roboczej ze Wschodu pozwala na zapewnienia polskim przedsiębiorcom pracowników dopasowanych do konkretnych wymagań pod względem kwalifikacji i na żądany czas.

Korzyści ze współpracy z agencją pośrednictwa pracy

Kontakt ze specjalistami agencji zatrudnienia pośredniczącej w pozyskaniu pracowników z Ukrainy, przynosi wiele korzyści i uwalnia przedsiębiorcę od żmudnego procesu rekrutacji. Współpraca zaowocuje uzupełnieniem braków kadrowych o pracowników dopasowanych kwalifikacjami i umiejętnościami do konkretnych zadań.    

Komunikacja z cudzoziemcami ze Wschodu często wymaga znajomości języka ukraińskiego, który rzadko jest znany polskim przedsiębiorcom. W agencji pracują osoby biegle władające tym językiem i znające procedury administracyjne. To dla pracodawcy duża oszczędność czasu i brak konieczności samodzielnego załatwiania formalności.

Konkretne korzyści dla pracodawcy w zatrudnianiu pracowników z Ukrainy:

 • Niższy koszt zatrudnienia cudzoziemca ze Wschodu.
 • Duża baza pracowników ułatwia dokładne dopasowanie do danego stanowiska pracy.
 • Szybki czas rekrutacji od momentu złożenia zapotrzebowania do czasu podpisania umowy.
 • Uniknięcie prawnych ograniczeń przy zatrudnianiu tymczasowym.
 • Ułatwione zarządzanie wewnętrzną rotacją zatrudnionych pracowników.
 • Możliwość zatrudniania pracowników w większej ilości godzin w przeciągu całego miesiąca, ponieważ pracownicy z Ukrainy chętnie podejmują się pracy w nadgodzinach.

Oferta agencji pośrednictwa pracy przy zatrudnianiu Ukraińców wyróżnia się dużą konkurencyjnością na rynku. Zapewnia polskiemu przedsiębiorcy płynną organizację zatrudnienia poprzez znalezienie pracowników z Ukrainy posiadających uprawnienia do wykonywania konkretnych zadań. Organizuje rekrutację do pracy stałej oraz tymczasowej. Współpracę z agencją pracy mogą podjąć firmy o różnych profilu działalności. Elastyczność usług umożliwia korzystną współpracę i uzupełnienie kadry pracowniczej w każdej firmie. 

APS PROFIT POLSKA SP. Z O.O.

ul. Emilii Plater 14B/U1, 71-635 Szczecin
tel. +48 91 462 43 12, fax +48 91 462 40 71

FAQ – pytania i odpowiedzi

Do zatrudnienia na terenie Polski obywateli z UE niezbędne jest udzielone mu zezwolenie na pobyt (przy pobycie stałym) oraz na podjęcie zatrudnienia. Następnie należy podpisać umowę, przetłumaczoną na język kandydata, zgłosić tę osobę do ZUSu, zameldować ją i znaleźć lekarza rodzinnego. Dzięki współpracy z APS Profit, załatwienie i dopilnowanie wszelkich formalności leży po stronie agencji.

APS Profit to agencja zatrudnienia, pozyskująca pracowników zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Oferujemy leasing pracowników, jednorazowe rekrutacje, usługi outsourcingowe i kadrowo - płacowe. Trafiają do nas osoby poszukujące pracy oraz przedsiębiorstwa potrzebujące dodatkowej siły roboczej lub pomocy w znalezieniu odpowiednich pracobiorców.

W przypadku Ukraińców, łączy nas bliskość kulturowa i językowa. Osoby te mają dużo chęci i motywacji do pracy, gdyż przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych. Formalności nie są bardziej skomplikowane, niż w przypadku przyjmowania do pracy rodaków, a dzięki temu, iż są to pracownicy tymczasowi, ilość zatrudnianych osób można dopasować do potrzeby chwili.

Leasing pracowniczy polega na “wynajmie” siły roboczej, którą zatrudnia agencja. Pracownik zostaje oddelegowany do podmiotu, który jest nazywany pracodawcą - użytkownikiem, zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Pozwala to na efektywne zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie, w ten sposób racjonalizuje się koszty związane z zatrudnieniem. W przypadku sezonowości branży, można elastycznie dopasować zasoby ludzkie do aktualnych potrzeb. Jest to także pomoc dla firm, w których następuje duża rotacja personelu. Obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy i cała administracja kadrowo - płacowa spoczywa na podmiocie wynajmującym.

Wystarczy zgłosić się do nas, przedstawiając swoje zapotrzebowanie i wymagania. Dobierzemy odpowiednich pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, na okres, jakim są Państwo zainteresowani. Dbamy o wszystkie szczegóły, aby każda ze stron była zadowolona i usatysfakcjonowana.

Oprócz oczywistych kwestii, jak prawo do wynagrodzenia i traktowania na równi z innymi, pracownik tymczasowy za każdy miesiąc przepracowany u jednego pracodawcy - użytkownika ma prawo do dwóch dni urlopu wypoczynkowego. Jeśli nie zostanie on wykorzystany, agencja jest zobowiązana do wypłaty należnego ekwiwalentu pieniężnego. Ponadto, ma także prawo do dochodzenia odszkodowań i korzystania ze wszystkich urządzeń socjalnych.

Outsourcing płacowy to zlecenie zewnętrznej firmie całej lub częściowej obsługi płacowej i kadrowej w firmie. Odciąża to pracowników przedsiębiorstwa, redukuje koszty związane z utrzymaniem osobnego działu i nie wymaga przeprowadzania rekrutacji do niego.

Oferta pracowników tymczasowych kierowana jest głównie do firm, które obejmuje sezonowość i nie mają potrzeby zatrudniać pełnej kadry przez cały rok. Również w sytuacjach, gdzie jest duża rotacja pracowników bądź gdy potrzeba ludzi z konkretnymi kwalifikacjami tylko przez pewien czas. Każde przedsiębiorstwo może podjąć się takiego zatrudnienia, służy to obniżeniu kosztów i formalności związanych z zatrudnianiem.

Do każdej rekrutacji podchodzimy skrupulatnie i z pełnym zaangażowaniem. Kierujemy się wymaganiami i oczekiwaniami przyszłego pracodawcy, szukamy osób doświadczonych i z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

Nie, mamy również ogłoszenia dla osób poszukujących prac umysłowych, np. w biurze w dziale kadr. Warto się z nami skontaktować nawet, gdy w danej chwili na stronie internetowej nie ma umieszczonych takich ogłoszeń - przekażemy wszystkie posiadane informacje.