Aktualności

Jak zatrudnić pracownika?

09/02/2022

Jak zatrudnić pracownika? Znalezienie odpowiedniego kandydata na stanowisko to tylko część sprawy, musi być to sformalizowane zgodnie z wymogami Kodeksu pracy. To pracownicy tworzą firmę, budują jej reputację i pomagają osiągnąć zyski. Dlatego ich prawidłowy dobór jest tak ważną sprawą. Gdzie pozyskać pracownika idealnie dopasowanego do wymagań świadczenia pracy na konkretnym stanowisku? Oczywiście, można skorzystać z internetowego serwisu rekrutacyjnego, dać ogłoszenie w prasie lub podjąć współpracę z agencją pośrednictwa pracy, która przeprowadzi cały proces rekrutacji.

Jak zatrudnić pracownika?

Procedura zatrudniania kadry do swojej firmy składa się z kilku elementów:

  • Rekrutacja – czyli pozyskiwanie kandydatów do pracy. Proces ten polega na znalezieniu odpowiednich pracowników do wykonywania pracy na danym stanowisku. Konieczne jest przeanalizowanie ich wiedzy i umiejętności na podstawie uzyskanej dokumentacji: CV, zaświadczeń o uprawnieniach, przebytych kursach itd. Kolejny krok to rozmowa kwalifikacyjna która zajmuje sporo czasu.
  • Przyjęcie do pracy – przede wszystkim trzeba podjąć decyzję o formie zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony, nieokreślony, umowa cywilnoprawna. Należy przygotować odpowiednie dokumenty i tutaj przydaje się dział kadr lub zlecenie tej procedury agencji pośrednictwa pracy.
  • Niezbędne formalności – to czego przedsiębiorcy nie lubią najbardziej, to znaczy rejestracja zatrudnionego w ZUS, przeprowadzenie szkolenia BHP, opodatkowanie.

Poszukując pracownika warto powierzyć jego pozyskiwanie agencji pracy. Dlaczego? Specjaliści z tej firmy mają doświadczenie w dobieraniu kandydatów do wykonywania poszczególnych zadań, dysponują dużą bazą pracowników z Polski, pracowników ze Wschodu i pracowników z Azji.Tak szeroki wybór daje pewność znalezienia specjalisty, który spełni wszystkie wymagania bez angażowania przedsiębiorcy w kwestie formalne.To agencja pośrednictwa pracy staje się pracodawcą a przedsiębiorca tylko użytkownikiem.

Jak zatrudnić pracownika tymczasowego?

Forma pracy tymczasowej jest obecnie bardzo popularna w Polsce, zwłaszcza jeśli chodzi o pracę dorywczą.Taki schemat pozbawia pracownika i pracodawcę konieczności załatwiania formalności, uzyskiwania niezbędnych zezwoleń, za to odpowiada agencja pracy tymczasowej. Każda firma chce, aby taka osoba posiadała odpowiednie kwalifikacje, łatwo wpasowała się w istniejący zespół i była zainteresowana pracą nastawioną zarówno na własny rozwój, jak i rozwój firmy zatrudniającej.Takich pracowników można znaleźć dla swojej firmy, powierzając ich poszukiwania agencji pośrednictwa pracy.

Praca tymczasowa polega na pilnym wykonywaniu różnego rodzaju prac (sezonowych, okresowych, specjalnych itp.) poprzez przyciągnięcie dodatkowych pracowników. Z reguły są zatrudniani, gdy niezbędne czynności nie należą do obowiązków stałych pracowników lub nie posiadają wystarczających kwalifikacji lub na zastępstwo. Aby rozwiązać swoje tymczasowe potrzeby, pracodawca zawiera umowę z agencją i wynajmuje dodatkową siłę roboczą, która jest w pełni przez niego kontrolowana.

Jednocześnie pracownik tymczasowy faktycznie pracuje w agencji, która pełni rolę pośrednika. Agencja kieruje swojego pracownika do tymczasowego miejsca pracy, po zawarciu stosownej umowy z przedsiębiorcą.Taka sytuacja jest korzystna dla wszystkich stron. Pracownik nie musi szukać pracy i gromadzić dokumentacji. Pracodawca otrzymuje siłę roboczą, ale nie zajmuje się kompleksową administracją relacji z pracownikiem oraz urzędami.

Całą pracą organizacyjną zajmuje się agencja, która zatrudnia pracownika. W szczególności jest obowiązana zawiadomić o zatrudnieniu ZUS, przeprowadzać wstępne badania lekarskie pracownika oraz prowadzić dokumentację pracowniczą. Relacje między pracownikiem a pracodawcą reguluje również polski Kodeks pracy. Jeżeli pracodawca jest zadowolony z pracownika tymczasowego, może przedłużyć z nim współpracę oferując inna formę umowy.

Dlaczego agencja pracy to dobry  wybór dla firm nastawionych na rozwój?

Agencja pośrednictwa pracy to dobry wybór firm, które dążą do podboju rynku i zdobycia strategicznej przewagi nad konkurencją. Pracownicy takich agencji są dobrze zaznajomieni z nowoczesnymi narzędziami i metodami rekrutacji, dlatego organizują cały proces w taki sposób, aby selekcja była szybka i w pełni odpowiadała wymaganiom klienta. Agencja pracy wybiera pracowników nie tylko o odpowiednich kompetencjach, ale także gotowych do pracy w danym regionie, w godzinach nadliczbowych. Pracownik tymczasowy posiada takie same prawa jak inne osoby zatrudnione w danej firmie: prawo do urlopu, zwolnienia lekarskiego.

Podsumowując zasadność współpracy z agencją zatrudnienia należy przyznać, że proces rekrutacji jest szybszy i tańszy, a selekcja obejmie szerszą grupę kandydatów. Ponadto agencja pracy świadczy usługę taką jak leasing pracowniczy, co pozwala na zatrudnienie idealnego personelu dla Twojej firmy. Plusem są również dodatkowe usługi z jakim może skorzystać przedsiębiorca a mianowicie usługi księgowo-kadrowe i outsourcing płacowy.

APS PROFIT POLSKA SP. Z O.O.

ul. Emilii Plater 14B/U1, 71-635 Szczecin
tel. +48 91 462 43 12, fax +48 91 462 40 71

FAQ – pytania i odpowiedzi

Do zatrudnienia na terenie Polski obywateli z UE niezbędne jest udzielone mu zezwolenie na pobyt (przy pobycie stałym) oraz na podjęcie zatrudnienia. Następnie należy podpisać umowę, przetłumaczoną na język kandydata, zgłosić tę osobę do ZUSu, zameldować ją i znaleźć lekarza rodzinnego. Dzięki współpracy z APS Profit, załatwienie i dopilnowanie wszelkich formalności leży po stronie agencji.

APS Profit to agencja zatrudnienia, pozyskująca pracowników zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Oferujemy leasing pracowników, jednorazowe rekrutacje, usługi outsourcingowe i kadrowo - płacowe. Trafiają do nas osoby poszukujące pracy oraz przedsiębiorstwa potrzebujące dodatkowej siły roboczej lub pomocy w znalezieniu odpowiednich pracobiorców.

W przypadku Ukraińców, łączy nas bliskość kulturowa i językowa. Osoby te mają dużo chęci i motywacji do pracy, gdyż przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych. Formalności nie są bardziej skomplikowane, niż w przypadku przyjmowania do pracy rodaków, a dzięki temu, iż są to pracownicy tymczasowi, ilość zatrudnianych osób można dopasować do potrzeby chwili.

Leasing pracowniczy polega na “wynajmie” siły roboczej, którą zatrudnia agencja. Pracownik zostaje oddelegowany do podmiotu, który jest nazywany pracodawcą - użytkownikiem, zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Pozwala to na efektywne zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie, w ten sposób racjonalizuje się koszty związane z zatrudnieniem. W przypadku sezonowości branży, można elastycznie dopasować zasoby ludzkie do aktualnych potrzeb. Jest to także pomoc dla firm, w których następuje duża rotacja personelu. Obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy i cała administracja kadrowo - płacowa spoczywa na podmiocie wynajmującym.

Wystarczy zgłosić się do nas, przedstawiając swoje zapotrzebowanie i wymagania. Dobierzemy odpowiednich pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, na okres, jakim są Państwo zainteresowani. Dbamy o wszystkie szczegóły, aby każda ze stron była zadowolona i usatysfakcjonowana.

Oprócz oczywistych kwestii, jak prawo do wynagrodzenia i traktowania na równi z innymi, pracownik tymczasowy za każdy miesiąc przepracowany u jednego pracodawcy - użytkownika ma prawo do dwóch dni urlopu wypoczynkowego. Jeśli nie zostanie on wykorzystany, agencja jest zobowiązana do wypłaty należnego ekwiwalentu pieniężnego. Ponadto, ma także prawo do dochodzenia odszkodowań i korzystania ze wszystkich urządzeń socjalnych.

Outsourcing płacowy to zlecenie zewnętrznej firmie całej lub częściowej obsługi płacowej i kadrowej w firmie. Odciąża to pracowników przedsiębiorstwa, redukuje koszty związane z utrzymaniem osobnego działu i nie wymaga przeprowadzania rekrutacji do niego.

Oferta pracowników tymczasowych kierowana jest głównie do firm, które obejmuje sezonowość i nie mają potrzeby zatrudniać pełnej kadry przez cały rok. Również w sytuacjach, gdzie jest duża rotacja pracowników bądź gdy potrzeba ludzi z konkretnymi kwalifikacjami tylko przez pewien czas. Każde przedsiębiorstwo może podjąć się takiego zatrudnienia, służy to obniżeniu kosztów i formalności związanych z zatrudnianiem.

Do każdej rekrutacji podchodzimy skrupulatnie i z pełnym zaangażowaniem. Kierujemy się wymaganiami i oczekiwaniami przyszłego pracodawcy, szukamy osób doświadczonych i z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

Nie, mamy również ogłoszenia dla osób poszukujących prac umysłowych, np. w biurze w dziale kadr. Warto się z nami skontaktować nawet, gdy w danej chwili na stronie internetowej nie ma umieszczonych takich ogłoszeń - przekażemy wszystkie posiadane informacje.