Aktualności

Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy przez pośrednika?

07/09/2020

W Polsce legalnie pracuje znaczny odsetek Ukraińców, którzy to właśnie w naszym kraju poszukują jak najlepszej formy zatrudnienia. Z racji zbyt małej ilości zainteresowanych pracą obywateli Polski, Ukraińcy stanowią najczęstszy wybór, na jaki stawiają pracodawcy. Są oni zatrudniani przez agencję pracy lub samego pracodawcę i w każdym przypadku sama procedura wymaga dopełnienia odpowiednich formalności. W jaki więc sposób zatrudnić pracownika z Ukrainy w Polsce? Jakich formalności należy dopełnić, aby obywatel Ukrainy mógł pracować w naszym kraju na odpowiednich warunkach, na umowę i ze spełnieniem wszelkich niezbędnych procedur?

Formalności to podstawa

Najlepszą formą zatrudnienia Ukraińca w Polsce jest działanie na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Jak wiadomo w Polsce jest deficyt pracowników, a w związku z tym, że brakuje rąk do pracy, Ukraińcy zainteresowani są niemal każdą formą zatrudnienia. Najpierw należy więc dopełnić wszelkich formalności, a następnie dopiero zawrzeć umowę, czy to o pracę czy też umowę zlecenie. 

Odpowiednie procedury

Pierwszym elementem na jakim należy się skupić jest uzyskanie od wojewody zezwolenia na pracę. W procedurze tej kluczowe znaczenie ma przeprowadzenie tak zwanego testu rynku pracy przez starostę. Należy więc zbadać rynek i zobaczyć, czy na stanowiska pracy w danej firmie nie ma możliwości zatrudnienia osoby z lokalnego rynku pracy. To stanowi rzecz najważniejszą. Jeśli będzie widoczny brak takich pracowników, wówczas wydana zostanie pozytywna decyzja odnośnie zatrudnienia obcokrajowca. Innym rozwiązaniem może być zezwolenie na pracę sezonową, ale w tym przypadku dotyczy to jedynie określonych prac, które takim mianem mogą być nazwane. Trudno byłoby mówić o pracy na produkcji, jako o tymczasowym działaniu. Może to dotyczyć na przykład zbioru owoców w określonych porach roku, tak jak na przykład truskawek latem czy jabłek jesienią.  Istnieje również i możliwość pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi. Ta jest najbardziej popularną i wybieraną przez pracodawców. Na czym ona polega?

Pracownicy z ukrainy

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Jest to jedna z form zatrudnienia pracownika z Ukrainy w Polsce, stanowiąca niezwykle uproszczoną procedurę. Taką można również stosować do obywateli innych państw: Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Armenii. Wystarczy otrzymać oświadczenie przez starostę, by móc zawrzeć umowę z nowym pracownikiem. Może to być umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna. Może być ona zawarta na okres maksymalnie sześciu miesięcy w kolejnych dwunastu miesiącach kalendarzowych. 

Zatrudnienie poprzez agencję pracy

Niezwykle popularną formą zatrudnienia jest korzystanie z usług agencji pracy tymczasowej, która jest zobowiązana do przestrzegania określonych przepisów, w tym kodeksu pracy, jak również i ustawy z dnia 9.07.2003 roku o zatrudnieniu pracowników tymczasowych. Jakie są obowiązki agencji? Jest to między innymi zawarcie z cudzoziemcem umowy na określonych warunkach, przetłumaczenie wszelkich niezbędnych dokumentów, tak, aby były one dla cudzoziemca w pełni zrozumiałe, a także i poinformowanie go o wszelkich procedurach i działaniach związanych z samą pracą. Tutaj nie pracodawca zatrudnia pracownika z Ukrainy, ale sama agencja pracy. Właściciel danej firmy współpracuje z agencją i z nią się rozlicza. Ta sama zatrudnia pracownika, z nim zawiera umowę i z nim się rozlicza. Agencja pracy tutaj również musi uzyskać pozwolenie od starosty, trzymając się ściśle określonych procedur. Może ona zatrudniać pracownika tymczasowego z Ukrainy przez 18 miesięcy w okresie 36 miesięcy, a więc oznacza to, że w ciągu trzech lat pracownik taki może u tego samego pracodawcy pracować tylko 1,5 roku. A co potem? Bardzo wiele firm korzysta z outsourcingu, jaki takie agencje pracy tymczasowej oferują. Firma zatrudnia danego pracownika, ale wszelkimi kwestiami formalnymi zajmuje się dalej agencja, która przez konkretnego właściciela firmy jest po prostu zatrudniana.

Wybór odpowiednich kandydatów do pracy

Głównym zadaniem agencji jest oprócz oczywiście dopełnienia późniejszych formalności wybór odpowiednich kandydatów do pracy. Wiadomo, iż pracodawca ma względem agencji określone oczekiwania, wymagania i potrzeby, dlatego też, aby taka agencja okazała się być dobrą dla pracodawcy, wówczas musi ona oferować mu jak najlepszych pracowników. Jej zadaniem jest więc przeprowadzenie odpowiedniego procesu zatrudnienia, by dany pracownik tymczasowy spełnił się na danym stanowisku pracy najlepiej, jak tylko to możliwe. Poszukując ludzi, należy przeprowadzić odpowiednią kampanię informacyjną, zaplanować cały proces rekrutacji i tak zainteresować potencjalnych Ukraińców ofertą, by przekonać ich do wyboru takiego właśnie pracodawcy i pracy w określonej firmie. 

Nie każda agencja działa tak samo i nie każda jest w stanie świadczyć najwyższą jakość usług. Wybór odpowiedniej i współpraca z odpowiednią, zarówno od strony właściciela firmy, jak również i potencjalnych pracowników jest niezwykle ważna. 

Tagi: gdzie szukać Ukraińców do pracy, gdzie znaleźć Ukraińców do pracy jak pozyskać pracowników z Ukrainy, jak znaleźć pracownika z Ukrainy

APS PROFIT POLSKA SP. Z O.O.

ul. Emilii Plater 14B/U1, 71-635 Szczecin
tel. +48 91 462 43 12, fax +48 91 462 40 71

FAQ – pytania i odpowiedzi

Do zatrudnienia na terenie Polski obywateli z UE niezbędne jest udzielone mu zezwolenie na pobyt (przy pobycie stałym) oraz na podjęcie zatrudnienia. Następnie należy podpisać umowę, przetłumaczoną na język kandydata, zgłosić tę osobę do ZUSu, zameldować ją i znaleźć lekarza rodzinnego. Dzięki współpracy z APS Profit, załatwienie i dopilnowanie wszelkich formalności leży po stronie agencji.

APS Profit to agencja zatrudnienia, pozyskująca pracowników zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Oferujemy leasing pracowników, jednorazowe rekrutacje, usługi outsourcingowe i kadrowo - płacowe. Trafiają do nas osoby poszukujące pracy oraz przedsiębiorstwa potrzebujące dodatkowej siły roboczej lub pomocy w znalezieniu odpowiednich pracobiorców.

W przypadku Ukraińców, łączy nas bliskość kulturowa i językowa. Osoby te mają dużo chęci i motywacji do pracy, gdyż przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych. Formalności nie są bardziej skomplikowane, niż w przypadku przyjmowania do pracy rodaków, a dzięki temu, iż są to pracownicy tymczasowi, ilość zatrudnianych osób można dopasować do potrzeby chwili.

Leasing pracowniczy polega na “wynajmie” siły roboczej, którą zatrudnia agencja. Pracownik zostaje oddelegowany do podmiotu, który jest nazywany pracodawcą - użytkownikiem, zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Pozwala to na efektywne zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie, w ten sposób racjonalizuje się koszty związane z zatrudnieniem. W przypadku sezonowości branży, można elastycznie dopasować zasoby ludzkie do aktualnych potrzeb. Jest to także pomoc dla firm, w których następuje duża rotacja personelu. Obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy i cała administracja kadrowo - płacowa spoczywa na podmiocie wynajmującym.

Wystarczy zgłosić się do nas, przedstawiając swoje zapotrzebowanie i wymagania. Dobierzemy odpowiednich pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, na okres, jakim są Państwo zainteresowani. Dbamy o wszystkie szczegóły, aby każda ze stron była zadowolona i usatysfakcjonowana.

Oprócz oczywistych kwestii, jak prawo do wynagrodzenia i traktowania na równi z innymi, pracownik tymczasowy za każdy miesiąc przepracowany u jednego pracodawcy - użytkownika ma prawo do dwóch dni urlopu wypoczynkowego. Jeśli nie zostanie on wykorzystany, agencja jest zobowiązana do wypłaty należnego ekwiwalentu pieniężnego. Ponadto, ma także prawo do dochodzenia odszkodowań i korzystania ze wszystkich urządzeń socjalnych.

Outsourcing płacowy to zlecenie zewnętrznej firmie całej lub częściowej obsługi płacowej i kadrowej w firmie. Odciąża to pracowników przedsiębiorstwa, redukuje koszty związane z utrzymaniem osobnego działu i nie wymaga przeprowadzania rekrutacji do niego.

Oferta pracowników tymczasowych kierowana jest głównie do firm, które obejmuje sezonowość i nie mają potrzeby zatrudniać pełnej kadry przez cały rok. Również w sytuacjach, gdzie jest duża rotacja pracowników bądź gdy potrzeba ludzi z konkretnymi kwalifikacjami tylko przez pewien czas. Każde przedsiębiorstwo może podjąć się takiego zatrudnienia, służy to obniżeniu kosztów i formalności związanych z zatrudnianiem.

Do każdej rekrutacji podchodzimy skrupulatnie i z pełnym zaangażowaniem. Kierujemy się wymaganiami i oczekiwaniami przyszłego pracodawcy, szukamy osób doświadczonych i z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

Nie, mamy również ogłoszenia dla osób poszukujących prac umysłowych, np. w biurze w dziale kadr. Warto się z nami skontaktować nawet, gdy w danej chwili na stronie internetowej nie ma umieszczonych takich ogłoszeń - przekażemy wszystkie posiadane informacje.