Aktualności

Jak zatrudnić cudzoziemca? Czyli coraz większy napływ Azjatów.

28/04/2022

W minionym roku do Polski przybyła rekordowa liczba pracowników z Azji. Czy Hindusi i Uzbecy pomogą Ukraińcom w budowie „nowoczesnej Polski”?

Rok 2021 był rekordowy, jeśli chodzi o liczbę pracowników z Azji, którzy znaleźli zatrudnienie w Polsce. Jak wynika z oficjalnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w całym kraju wydano ok. 110 tys. zezwoleń na pracę. Do Polski najczęściej przybywają mieszkańcy Indii, Uzbekistanu i Filipin.

Mimo że liczba nieco ponad 110 tys. zezwoleń w skali całego kraju nie wydaje się duża, to w porównaniu do 2020 r. wzrost wynosi aż 80 proc. Pandemia ma tu drugorzędne znaczenie, bo w 2019 r. liczba zezwoleń wynosiła niecałe 70 tys. Skok jest widoczny i zdaniem ekspertów zwiększenie liczby pracowników z Azji w Polsce utrzyma się w najbliższych latach.

Dlaczego Azjaci zaczęli właśnie teraz przyjeżdżać do Polski? Po pierwsze, aktywność polskich firm rekrutujących w danych państwach. Jeszcze kilka lat temu w Azji działało zaledwie kilka polskich firm zajmujących się pośrednictwem pracy. Dziś jest ich już kilkadziesiąt, plus wiele współpracuje z lokalnymi podmiotami. Po drugie, polska gospodarka szybko się rozwija w branży produkcyjnej i przemysłowej. Tu potrzebne są przede wszystkim ręce do pracy, znajomość języka polskiego nie jest konieczna. 

Potwierdzają to dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przykładowo, spośród ponad 15 tys. Hindusów, którzy w ubiegłym roku otrzymali zezwolenie na pracę w Polsce, ponad 4,5 tys. znalazło zatrudnienie w branży przetwórstwa przemysłowego (kod PKD „C”), a 3,5 tys. w branży usług administrowania, ale w praktyce chodzi o zatrudnienie przez firmy zajmujące się pośrednictwem w pracy. Inne, popularne kategorie, to budownictwo czy hotelarstwo. 

Podobnie jest wśród innych narodowości, choć np. Uzbecy najczęściej pracują w przemyśle i budownictwie (po ponad 4 tys. z łącznie 15 tys.), a obywatele Bangladeszu w branży hotelarskiej i restauracyjnej (ponad 2,2 tys. z łącznie 7,5 tys. imigrantów).

Więcej można przeczytać na stronie: https://mycompanypolska.pl/artykul/z-azji-nad-wisle-czyli-jak-zatrudnic-cudzoziemca/8742

APS PROFIT POLSKA SP. Z O.O.

ul. Emilii Plater 14B/U1, 71-635 Szczecin
tel. +48 91 462 43 12, fax +48 91 462 40 71

FAQ – pytania i odpowiedzi

Do zatrudnienia na terenie Polski obywateli z UE niezbędne jest udzielone mu zezwolenie na pobyt (przy pobycie stałym) oraz na podjęcie zatrudnienia. Następnie należy podpisać umowę, przetłumaczoną na język kandydata, zgłosić tę osobę do ZUSu, zameldować ją i znaleźć lekarza rodzinnego. Dzięki współpracy z APS Profit, załatwienie i dopilnowanie wszelkich formalności leży po stronie agencji.

APS Profit to agencja zatrudnienia, pozyskująca pracowników zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Oferujemy leasing pracowników, jednorazowe rekrutacje, usługi outsourcingowe i kadrowo - płacowe. Trafiają do nas osoby poszukujące pracy oraz przedsiębiorstwa potrzebujące dodatkowej siły roboczej lub pomocy w znalezieniu odpowiednich pracobiorców.

W przypadku Ukraińców, łączy nas bliskość kulturowa i językowa. Osoby te mają dużo chęci i motywacji do pracy, gdyż przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych. Formalności nie są bardziej skomplikowane, niż w przypadku przyjmowania do pracy rodaków, a dzięki temu, iż są to pracownicy tymczasowi, ilość zatrudnianych osób można dopasować do potrzeby chwili.

Leasing pracowniczy polega na “wynajmie” siły roboczej, którą zatrudnia agencja. Pracownik zostaje oddelegowany do podmiotu, który jest nazywany pracodawcą - użytkownikiem, zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Pozwala to na efektywne zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie, w ten sposób racjonalizuje się koszty związane z zatrudnieniem. W przypadku sezonowości branży, można elastycznie dopasować zasoby ludzkie do aktualnych potrzeb. Jest to także pomoc dla firm, w których następuje duża rotacja personelu. Obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy i cała administracja kadrowo - płacowa spoczywa na podmiocie wynajmującym.

Wystarczy zgłosić się do nas, przedstawiając swoje zapotrzebowanie i wymagania. Dobierzemy odpowiednich pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, na okres, jakim są Państwo zainteresowani. Dbamy o wszystkie szczegóły, aby każda ze stron była zadowolona i usatysfakcjonowana.

Oprócz oczywistych kwestii, jak prawo do wynagrodzenia i traktowania na równi z innymi, pracownik tymczasowy za każdy miesiąc przepracowany u jednego pracodawcy - użytkownika ma prawo do dwóch dni urlopu wypoczynkowego. Jeśli nie zostanie on wykorzystany, agencja jest zobowiązana do wypłaty należnego ekwiwalentu pieniężnego. Ponadto, ma także prawo do dochodzenia odszkodowań i korzystania ze wszystkich urządzeń socjalnych.

Outsourcing płacowy to zlecenie zewnętrznej firmie całej lub częściowej obsługi płacowej i kadrowej w firmie. Odciąża to pracowników przedsiębiorstwa, redukuje koszty związane z utrzymaniem osobnego działu i nie wymaga przeprowadzania rekrutacji do niego.

Oferta pracowników tymczasowych kierowana jest głównie do firm, które obejmuje sezonowość i nie mają potrzeby zatrudniać pełnej kadry przez cały rok. Również w sytuacjach, gdzie jest duża rotacja pracowników bądź gdy potrzeba ludzi z konkretnymi kwalifikacjami tylko przez pewien czas. Każde przedsiębiorstwo może podjąć się takiego zatrudnienia, służy to obniżeniu kosztów i formalności związanych z zatrudnianiem.

Do każdej rekrutacji podchodzimy skrupulatnie i z pełnym zaangażowaniem. Kierujemy się wymaganiami i oczekiwaniami przyszłego pracodawcy, szukamy osób doświadczonych i z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

Nie, mamy również ogłoszenia dla osób poszukujących prac umysłowych, np. w biurze w dziale kadr. Warto się z nami skontaktować nawet, gdy w danej chwili na stronie internetowej nie ma umieszczonych takich ogłoszeń - przekażemy wszystkie posiadane informacje.