Aktualności

Jak wygląda zatrudnienie za pośrednictwem agencji pracy?

01/03/2023

Jak wygląda zatrudnienie za pośrednictwem agencji pracy? Kto teraz nie ma smartfonu, tabletu, komputera? Oferty pracy wyświetlają się na stronach internetowych, pojawiają się informacje na Facebooku itp. A ci, którzy odwiedzają takie strony z pięknym projektem, recenzjami i ofertami, widzą jedynie to co wystawiający chce pokazać. Poszukiwanie pracy na własną rękę za granicą, w szczególności w Polsce, zawsze wiąże się z dość dużym ryzykiem. Pracodawca może nie dotrzymywać obietnic, dokumenty nie zostaną sporządzone na czas, okazuje się, że warunki pracy nie odpowiadają tym, które były oferowane.

Agencja pracy Aps Profit nawiązuje bezpośrednie kontakty z firmami oferującymi pracę, sprawdza pracodawców i oferuje osobom poszukującym pracy tylko oferty, którym można zaufać. Poszukiwanie i pozyskanie pracy za pośrednictwem agencji pośrednictwa pracy to pełna gwarancja oficjalnego zatrudnienia, przestrzegania wszelkich praw pracowniczych, obiecanego wynagrodzenia itp.

Jak wygląda zatrudnienie za pośrednictwem agencji pracy?

Polska była w przeszłości głównym celem relokacji, a ze względu na wojnę na Ukrainie ostatnio coraz więcej jej obywateli tutaj przyjeżdża. Jeśli Ukrainiec jest już w Polsce (np. przyjechał z paszportem biometrycznym i ma prawo przebywać w kraju przez 3 miesiące), agencja pracy Aps Profit zapewni  stanowisko pracy zgodnie z wykształceniem, umiejętnościami.

Jeśli chce otrzymać pozwolenie na pracę po wygaśnięciu wizy/ruchu bezwizowego, musi złożyć wniosek o wydanie karty pobytu. Agencja zatrudnia zarówno obywateli polskich jak i zagranicznych ze wschodu, Azji, Bangladeszu, Wietnamu, Malezji, Indii oraz Nepalu. Po skontaktowaniu się z agencją pracy specjaliści pomogą wybrać najlepszą  opcję wakatu zgodnie z wymaganiami i przygotują niezbędne dokumenty do pracy.

Razem z agencją uda się przejść przez następujące etapy współpracy:

  • Przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów.
  • Wybór wolnych miejsc zgodnie z wymaganiami.
  • Planowanie daty podjęcia pracy.
  • Rejestracja u pracodawcy.
  • Pełne wsparcie informacyjne o życiu w Polsce.
  • Pełen zakres usług dla pracodawcy.

Znalezienie pracowników zagranicznych i legalne ich zatrudnienie to bardzo skomplikowany proces. Agencja pracy zajmuje się wszelkimi problemami w sferze personalnej i zapewnia kadrę wykwalifikowanych specjalistów.

Co oferuje agencja pracy?

  • Wyszukiwanie, selekcja, sprawdzanie pracowników z zagranicy.
  • Koordynacja w sprawach kierowania i przyjmowania pracowników.
  • Usługi księgowo / kadrowe, outsourcing płacowy – rachunkowość w sferze personalnej.
  • Leasing pracowniczy – użyczaniu pracowników tymczasowych, z którymi została zawarta umowa o pracę na rzecz innych podmiotów gospodarczych.

Firma Aps Profit nie wymaga od pracownika żadnych płatności. Wszelkie wydatki związane z rozliczeniami za usługi agencji ponosi pracodawca i nie ma to wpływu na wysokość wynagrodzeń pracowników. Agencja pracy jako pośrednik sporządza pełen pakiet dokumentów, a pracownik zgłasza się na miejsce pracy i pracuje całkowicie legalnie, pewny swojej przyszłości. Ponadto jako bonus, zespół udziela wsparcia informacyjnego na temat życia w Polsce. Agencja jest zawsze otwarta na współpracę. Gwarantuje podpisanie umowy z każdym z partnerów. Oferuje konkurencyjne stawki za ich pracę.

Jak się zatrudnić za pośrednictwem agencji pracy?

Jak pracować z agencją pracy? To tylko trzy proste kroki:

Pierwszy krok

Rozmowa ze specjalistą agencji pracy. Zapoznanie się z firmą. Omówienie szczegółów współpracy i potwierdzenie chęci podjęcia pracy przez kandydata. Uzyskanie danych paszportowych do dokumentów do pracy.

Drugi Krok

Podpisanie umowy o współpracy. Z każdym z pracowników podpisywana jest umowa (w języku zatrudnianego), która będzie zawierała wszystkie wcześniej omówione szczegóły.

Trzeci krok

Rekrutacja. Pracownik z agencji zatrudnienia otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z uzgodnionymi warunki pracy co najmniej raz w miesiącu.

Do legalnej pracy w Polsce potrzebny jest paszport, ważna wiza wydana w celu wykonywania pracy lub: Karta Polaka, Karta Pobytu Czasowego, zezwolenie na pobyt lub karta rezydenta UE. Zatrudnienie za pośrednictwem agencji odbywa się zgodnie z obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi.

Pracownicy zatrudniani są na podstawie umowy o pracę tymczasową, umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę. Agencja oferuje pracę najczęściej na okres co najmniej 6 miesięcy. Istnieją również oferty pracy na krótszy okres – od kilku dni (praca tymczasowa) do 2-3 miesięcy. Taką pracę krótkoterminową najczęściej podejmują osoby, które już mieszkają w Polsce. 

Obcokrajowiec zatrudniany przez agencję pracy otrzymuje wsparcie, które poza wymienionymi już zagadnieniami zawiera pomoc w zaaklimatyzowaniu się w mieszkaniu. Ponadto agencja zapewnia przeprowadzenie badań lekarskich. Posiada oferty pracy zarówno dla osób rozpoczynających swoją karierę zawodową, jak i dla wykwalifikowanych specjalistów o różnych profilach zawodowych. Pracownik otrzymuje legalne, bezpieczne i stabilne zatrudnienie oraz terminowe wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę. Agencja zapewnia pomoc w uzyskaniu wizy pracowniczej i karty czasowego pobytu. 

APS PROFIT POLSKA SP. Z O.O.

ul. Emilii Plater 14B/U1, 71-635 Szczecin
tel. +48 91 462 43 12, fax +48 91 462 40 71

FAQ – pytania i odpowiedzi

Do zatrudnienia na terenie Polski obywateli z UE niezbędne jest udzielone mu zezwolenie na pobyt (przy pobycie stałym) oraz na podjęcie zatrudnienia. Następnie należy podpisać umowę, przetłumaczoną na język kandydata, zgłosić tę osobę do ZUSu, zameldować ją i znaleźć lekarza rodzinnego. Dzięki współpracy z APS Profit, załatwienie i dopilnowanie wszelkich formalności leży po stronie agencji.

APS Profit to agencja zatrudnienia, pozyskująca pracowników zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Oferujemy leasing pracowników, jednorazowe rekrutacje, usługi outsourcingowe i kadrowo - płacowe. Trafiają do nas osoby poszukujące pracy oraz przedsiębiorstwa potrzebujące dodatkowej siły roboczej lub pomocy w znalezieniu odpowiednich pracobiorców.

W przypadku Ukraińców, łączy nas bliskość kulturowa i językowa. Osoby te mają dużo chęci i motywacji do pracy, gdyż przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych. Formalności nie są bardziej skomplikowane, niż w przypadku przyjmowania do pracy rodaków, a dzięki temu, iż są to pracownicy tymczasowi, ilość zatrudnianych osób można dopasować do potrzeby chwili.

Leasing pracowniczy polega na “wynajmie” siły roboczej, którą zatrudnia agencja. Pracownik zostaje oddelegowany do podmiotu, który jest nazywany pracodawcą - użytkownikiem, zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Pozwala to na efektywne zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie, w ten sposób racjonalizuje się koszty związane z zatrudnieniem. W przypadku sezonowości branży, można elastycznie dopasować zasoby ludzkie do aktualnych potrzeb. Jest to także pomoc dla firm, w których następuje duża rotacja personelu. Obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy i cała administracja kadrowo - płacowa spoczywa na podmiocie wynajmującym.

Wystarczy zgłosić się do nas, przedstawiając swoje zapotrzebowanie i wymagania. Dobierzemy odpowiednich pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, na okres, jakim są Państwo zainteresowani. Dbamy o wszystkie szczegóły, aby każda ze stron była zadowolona i usatysfakcjonowana.

Oprócz oczywistych kwestii, jak prawo do wynagrodzenia i traktowania na równi z innymi, pracownik tymczasowy za każdy miesiąc przepracowany u jednego pracodawcy - użytkownika ma prawo do dwóch dni urlopu wypoczynkowego. Jeśli nie zostanie on wykorzystany, agencja jest zobowiązana do wypłaty należnego ekwiwalentu pieniężnego. Ponadto, ma także prawo do dochodzenia odszkodowań i korzystania ze wszystkich urządzeń socjalnych.

Outsourcing płacowy to zlecenie zewnętrznej firmie całej lub częściowej obsługi płacowej i kadrowej w firmie. Odciąża to pracowników przedsiębiorstwa, redukuje koszty związane z utrzymaniem osobnego działu i nie wymaga przeprowadzania rekrutacji do niego.

Oferta pracowników tymczasowych kierowana jest głównie do firm, które obejmuje sezonowość i nie mają potrzeby zatrudniać pełnej kadry przez cały rok. Również w sytuacjach, gdzie jest duża rotacja pracowników bądź gdy potrzeba ludzi z konkretnymi kwalifikacjami tylko przez pewien czas. Każde przedsiębiorstwo może podjąć się takiego zatrudnienia, służy to obniżeniu kosztów i formalności związanych z zatrudnianiem.

Do każdej rekrutacji podchodzimy skrupulatnie i z pełnym zaangażowaniem. Kierujemy się wymaganiami i oczekiwaniami przyszłego pracodawcy, szukamy osób doświadczonych i z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

Nie, mamy również ogłoszenia dla osób poszukujących prac umysłowych, np. w biurze w dziale kadr. Warto się z nami skontaktować nawet, gdy w danej chwili na stronie internetowej nie ma umieszczonych takich ogłoszeń - przekażemy wszystkie posiadane informacje.