Aktualności

Jak wygląda rekrutacja pracownika?

07/05/2021

Jak wygląda rekrutacja pracownika? Zatrudnienie nowego pracownika do pracy w firmie nigdy nie jest procesem łatwym i przyjemnym. Wymaga nie tylko czasu, ale i zachodu związanego z umieszczaniem ogłoszeń i każdym innym etapem rekrutacji. Zmusza też do sporego wysiłku związanego z dokonaniem selekcji zgłoszonych kandydatów. Jest to zachód często niewspółmierny do korzyści – zwłaszcza jeśli szuka się pracownika o charakterze tymczasowym, mającego pomóc w okresie najintensywniejszym dla działania danej firmy. Jak wygląda cały proces rekrutacyjny przeprowadzany bezpośrednio przez nią? Jak z kolei może on wyglądać przy jej skorzystaniu z agencji pracy tymczasowej? Te dwie kwestie wyjaśnimy w dzisiejszym wpisie.

Rekrutacja pracownika w sposób bezpośredni

Pierwszym krokiem, jaki musi wykonać firma potrzebująca pracownika chcąc przeprowadzić proces rekrutacji samodzielnie jest wystosowanie właściwego ogłoszenia. To musi zawierać w sobie wszystkie oczekiwania, wymagania oraz warunki współpracy, ale też korzyści dla pracownika po jego zatrudnieniu. Zatrudniając tymczasowo, trzeba to zaznaczyć już w ogłoszeniu.

Odpowiednio wystosowane ogłoszenie musi trafić na łamy serwisów pośredniczących na linii pracownik – pracodawca. Im więcej ich się wybierze, tym większej ilości zgłoszeń można się spodziewać. CV z listami motywacyjnymi spływają na skrzynkę mailową. To pierwszy moment, w którym należy dokonać selekcji. Odrzuca się w niej kandydatów niedoświadczonych i niepasujących do własnej wizji, a pozostałych zaprasza się do kolejnego etapu rekrutacji. Jeśli oczywiście wciąż są zainteresowani podjęciem się pracy.

Z wyselekcjonowanymi kandydatami rozmawia się już w sposób bezpośredni. Trzeba wcześniej przygotować sobie pytania, które rozwieją wszelkie wątpliwości na ich temat. To, jak każdy pracownik wypadnie trzeba dokładnie udokumentować – będzie to kluczowe przy podejmowaniu ostatecznej decyzji. Bezpośrednia rozmowa to moment, w którym można sprawdzić kwalifikacje kandydata, ale też zapoznać się z jego własnymi oczekiwaniami, umiejętnościami i predyspozycjami. Warto więc brać w niej udział osobiście, by z pracownika być w pełni zadowolonym. To sama firma zatrudniająca jest bowiem odpowiedzialna za swój wybór i musi ponieść wszelkie jego konsekwencje. Nie zawsze są one tymi pozytywnymi.

Po przeprowadzeniu rozmów, przychodzi czas wyboru. Jeśli nie jest się zdecydowanym co do niego, można zaprosić kandydatów do bezpośredniej konfrontacji. Zazwyczaj jednak to kłopot, na który nikt się nie decyduje. Ostatnim krokiem rekrutacji, niemniej jednak dość złożonym i kłopotliwym, jest dopełnienie wszelkich formalności urzędowych, przeprowadzenie właściwego szkolenia oraz bieżące sprawdzanie efektywności zatrudnionej osoby.

proces rekrutacji

Rekrutacja pracownika przez agencję pracy tymczasowej

Jak widać po powyższym, rekrutacja pracownika może być dla nas nie lada wyzwaniem. Takim, które jest niewspółmierne do czasu, na jaki jest on potrzebny (w przypadku pracowników tymczasowych, oczywiście). Na szczęście jednak wcale nie musimy się tego podejmować. Wystarczy bowiem, że podpiszemy umowę z agencją pracy tymczasowej. Nowoczesne, pokroju APS Profit, gwarantują bardzo kompleksowe podejście, zawsze indywidualnie dostosowane do potrzeb naszej firmy.

Rekrutacja pracownika przez agencję pracy tymczasowej może zostać zrealizowana na zasadzie leasingu albo też po prostu pośrednictwa w zatrudnieniu. Jak działa współpraca z agencją? Sprowadza się ona kolejno do:

  1. Zaprezentowania jej własnych wymagań i przedstawienia pozycji, na której miałby pracować konkretny pracownik.
  2. Podpisania umowy zobowiązującej agencję do znalezienia pracownika, a nas do zatrudnienia go.
  3. Zatrudnienia znalezionego przez agencję specjalisty lub zgłoszenia zapotrzebowania na innego, jeśli ten nie spełni oczekiwań.

Agencja pracy tymczasowej dba nie tylko o cały proces rekrutacji i wszelkie formalności towarzyszące mu. Prowadzi później monitoring „dostarczonego” przez siebie pracownika i dba o to, by spełniał on nasze oczekiwania pod każdym względem. To ona też się z nim rozlicza i radzi sobie z wszelkimi problemami, jakie mogłyby się pojawić w czasie jego zatrudnienia. Co ważne, agencje pracy tymczasowej pokroju wspomnianej firmy ASP Profit są bardzo elastyczne w kontekście warunków współpracy. Jeżeli więc potrzebuje się rozwiązań mniej szablonowych lub pomocy z zaledwie wybranymi elementami rekrutacji, również można z nich skorzystać. Agencje oszczędzają mnóstwo czasu. A czas w przypadku biznesu to rzeczywiście pieniądze.

Podsumowanie

Chcąc zatrudnić pracownika, zwłaszcza tymczasowo, na z góry określony czas, trzeba podjąć się wielu różnych kroków. Przede wszystkim jednak jest się zmuszonym do przebrnięcia przez długotrwałą, a często i męczącą selekcję kandydatów. Cały proces można jednak sobie ułatwić, wykorzystując do tego agencję pracy tymczasowej. Powierzając jej proces rekrutacyjny jest się w stanie oszczędzić mnóstwo czasu i skupić się na tym, co w prowadzeniu firmy jest najważniejsze. Korzystanie z jej usług to zatem same plusy – pod warunkiem, że wybierze się tę właściwą, podchodzącą do całego tematu w sposób jak najbardziej poważny.

APS PROFIT POLSKA SP. Z O.O.

ul. Emilii Plater 14B/U1, 71-635 Szczecin
tel. +48 91 462 43 12, fax +48 91 462 40 71

FAQ – pytania i odpowiedzi

Do zatrudnienia na terenie Polski obywateli z UE niezbędne jest udzielone mu zezwolenie na pobyt (przy pobycie stałym) oraz na podjęcie zatrudnienia. Następnie należy podpisać umowę, przetłumaczoną na język kandydata, zgłosić tę osobę do ZUSu, zameldować ją i znaleźć lekarza rodzinnego. Dzięki współpracy z APS Profit, załatwienie i dopilnowanie wszelkich formalności leży po stronie agencji.

APS Profit to agencja zatrudnienia, pozyskująca pracowników zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Oferujemy leasing pracowników, jednorazowe rekrutacje, usługi outsourcingowe i kadrowo - płacowe. Trafiają do nas osoby poszukujące pracy oraz przedsiębiorstwa potrzebujące dodatkowej siły roboczej lub pomocy w znalezieniu odpowiednich pracobiorców.

W przypadku Ukraińców, łączy nas bliskość kulturowa i językowa. Osoby te mają dużo chęci i motywacji do pracy, gdyż przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych. Formalności nie są bardziej skomplikowane, niż w przypadku przyjmowania do pracy rodaków, a dzięki temu, iż są to pracownicy tymczasowi, ilość zatrudnianych osób można dopasować do potrzeby chwili.

Leasing pracowniczy polega na “wynajmie” siły roboczej, którą zatrudnia agencja. Pracownik zostaje oddelegowany do podmiotu, który jest nazywany pracodawcą - użytkownikiem, zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Pozwala to na efektywne zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie, w ten sposób racjonalizuje się koszty związane z zatrudnieniem. W przypadku sezonowości branży, można elastycznie dopasować zasoby ludzkie do aktualnych potrzeb. Jest to także pomoc dla firm, w których następuje duża rotacja personelu. Obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy i cała administracja kadrowo - płacowa spoczywa na podmiocie wynajmującym.

Wystarczy zgłosić się do nas, przedstawiając swoje zapotrzebowanie i wymagania. Dobierzemy odpowiednich pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, na okres, jakim są Państwo zainteresowani. Dbamy o wszystkie szczegóły, aby każda ze stron była zadowolona i usatysfakcjonowana.

Oprócz oczywistych kwestii, jak prawo do wynagrodzenia i traktowania na równi z innymi, pracownik tymczasowy za każdy miesiąc przepracowany u jednego pracodawcy - użytkownika ma prawo do dwóch dni urlopu wypoczynkowego. Jeśli nie zostanie on wykorzystany, agencja jest zobowiązana do wypłaty należnego ekwiwalentu pieniężnego. Ponadto, ma także prawo do dochodzenia odszkodowań i korzystania ze wszystkich urządzeń socjalnych.

Outsourcing płacowy to zlecenie zewnętrznej firmie całej lub częściowej obsługi płacowej i kadrowej w firmie. Odciąża to pracowników przedsiębiorstwa, redukuje koszty związane z utrzymaniem osobnego działu i nie wymaga przeprowadzania rekrutacji do niego.

Oferta pracowników tymczasowych kierowana jest głównie do firm, które obejmuje sezonowość i nie mają potrzeby zatrudniać pełnej kadry przez cały rok. Również w sytuacjach, gdzie jest duża rotacja pracowników bądź gdy potrzeba ludzi z konkretnymi kwalifikacjami tylko przez pewien czas. Każde przedsiębiorstwo może podjąć się takiego zatrudnienia, służy to obniżeniu kosztów i formalności związanych z zatrudnianiem.

Do każdej rekrutacji podchodzimy skrupulatnie i z pełnym zaangażowaniem. Kierujemy się wymaganiami i oczekiwaniami przyszłego pracodawcy, szukamy osób doświadczonych i z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

Nie, mamy również ogłoszenia dla osób poszukujących prac umysłowych, np. w biurze w dziale kadr. Warto się z nami skontaktować nawet, gdy w danej chwili na stronie internetowej nie ma umieszczonych takich ogłoszeń - przekażemy wszystkie posiadane informacje.