Aktualności

Jak szukać pracowników z Ukrainy?

22/12/2021

Jak szukać pracowników z Ukrainy? Obcokrajowcy ze Wchodu chcą pracować w Polsce, a potwierdzają to dane podawane przez różne instytucje np. ZUS. Liczba pracowników z Ukrainy stale wzrasta, często przekazują sobie nawzajem informacje o rynku pracy w naszym kraju i dobrych warunkach oferowanych przez pracodawców. Obywatele Ukrainy sprowadzają do Polski swoich znajomych i załatwiają im pracę u swoich pracodawców. Oczywiście nie zawsze, ponieważ nie ma aż tak wielu miejsc pracy, żeby można było przebierać w nich jak w ulęgałkach. Skuteczną a zarazem bezpieczną metodą rekrutacyjną jest zgłoszenie się do agencji pracy zajmującej się zatrudnianiem cudzoziemców.

Jak szukać pracowników z Ukrainy?

Polscy przedsiębiorcy poszukują legalnego sposobu na zatrudnienie pracowników z Ukrainy. A takim jest skorzystanie z pomocy agencji pośrednictwa pracy, która zajmuje się rekrutowaniem fachowców na określone stanowiska. Również sami obcokrajowcy chętnie korzystają ze wsparcia agencji, ponieważ mogą znaleźć pracę z zakwaterowaniem. Ukraińcy już nie raz się przekonali, że ogłoszenia internetowe nie zawsze są tym czym miały być, dlatego wolą postawić na profesjonalistów.   

Natomiast pracodawcy zatrudniający już pracowników z Ukrainy zlecają im rozpytanie wśród rodziny i znajomych czy może nie są zainteresowani pracą w Polsce. Ale czy takie osoby potrafią pracować w danym zawodzie? To jest właśnie problem. Ale jego rozwiązaniem jest znowu agencja pracy dla pracowników z Ukrainy, która przeprowadzając rekrutację, zdobywa wiedzę, jakimi kwalifikacjami wykazuje się dana osoba. Dlatego przedsiębiorca zgłaszając się do agencji może skorzystać z dużej bazy fachowców, którzy spełnią jego oczekiwania.

Jak działa agencja pośrednictwa pracy dla pracowników z Ukrainy?

Oferta usług świadczonych przez agencję pracy jest bardzo obszerna i można skorzystać z rekrutacji jednorazowej lub leasingu pracowniczego. Co składa się na drugi wariant? To bardziej rozszerzona forma współpracy, ale bardzo korzystna dla przedsiębiorcy. Nie tylko nie musi poszukiwać pracowników z Ukrainy na własną rękę (co może okazać się nielegalne) ale agencja może przejąć zadania takie jak regulacja stosunku pracy.

Jaki zysk osiąga pracodawca? Ważny i konkretny, ponosi niższe koszty jakie zawsze wiążą się z tradycyjną formą zatrudnienia i agencja zajmuje się rekrutacją. Czy Ukraińcy powinni martwić się kwestią legalizacji pobytu i zatrudnienia? Nie muszą, ponieważ dobra agencja pośrednictwa pracy osobiście zajmuje się tą sprawą. Ponadto świadczy inne usługi jak załatwienie pracownikowi zakwaterowania, przewiezienie do pracy. Współpracując z agencją pracy przedsiębiorca nie musi powoływać działu do zarządzania zasobami ludzkimi, ponieważ tym tematem zajmują się pracownicy agencji. Rekrutuje pracowników z Ukrainy każdego szczebla, z różnych branż i posiadających różne kwalifikacje.   

Korzyści ze współpracy z agencją pracy przy poszukiwaniu pracowników z Ukrainy

Przedsiębiorcy posiadający doświadczenie w zatrudnianiu pracowników, wiedzą jak trudno jest znaleźć dobrego fachowca. I jakie koszty powoduje nieudana rekrutacja. Dlatego też, agencja pośrednictwa pracy znająca się na tym zagadnieniu, posiadająca narzędzia i wiedzę zawodową jest optymalnym wyborem. Potrafi rzetelnie przeprowadzić proces selekcji uwalniając od tego pracodawcę, który może się skupić na prowadzeniu swojego biznesu. Każda rekrutacja jest inna. Do agencji zgłaszają się przedsiębiorcy poszukujący na przykład niewykwalifikowanych pracowników do prac sezonowych na wakacje a także tacy którzy od dawna poszukują doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów, których chcą zatrudnić na stałe.

W jakich sytuacjach współpraca z agencją pracy jest najlepszym rozwiązaniem?

  • Przy planowaniu zatrudnienia większej ilości pracowników.
  • Poszukując pracownika z Ukrainy o określonych kwalifikacjach, które wymagają rzetelnego sprawdzenia.
  • Jeżeli przedsiębiorca nie chce tworzyć działu kadr do procesu rekrutacji. Agencja pracy wykonuje wszelkie rozliczenia podatkowe, finansowe, ubezpieczeniowe pracowników z Ukrainy.

Pracodawcy współpracujący z agencją potwierdzają, że takie posunięcie biznesowe daje możliwość uzyskania najlepszych efektów, ograniczając ryzyko oraz koszty własne.

Czy są inne źródła poszukiwania pracowników z Ukrainy?

Tak można to zrobić na własną rękę, poprzez ogłoszenia internetowe, portale społecznościowe. W tym przypadku trzeba samodzielnie kontaktować się potencjalnymi kandydatami i przekonać ich podjęcia pracy. Należy jednak mieć świadomość, że obcokrajowcy, którzy pracują już w innej firmie, niechętnie zmieniają miejsce zatrudnienia, ponadto osoby posiadające duże kwalifikacje zarabiają spore pieniądze.Taki model rekrutacji może przynieść jakieś rezultaty jest chodzi o zatrudnienie dwóch czy też trzech pracowników.

Co to znaczy „wypożyczyć pracowników z Ukrainy”?

Niektórzy przedsiębiorczy wybierają taką formę zatrudnienia pracowników z Ukrainy jak leasing pracowniczy. Co to oznacza? Taki pracownik będzie świadczył pracę, ale nie będzie zatrudniony w danym przedsiębiorstwie, lecz wypożyczony przez agencje pracy. Jest to przeprowadzane na podstawie zlecenia. Jak widać jest wiele sposobów na zatrudnienie pracowników z Ukrainy, ale jednym z najlepszych jest skorzystanie z oferty agencji pośrednictwa pracy. To sprawdzone usługi, które zapewniają pozyskanie wykwalifikowanych specjalistów, którzy sprawdzą się w działaniu.

APS PROFIT POLSKA SP. Z O.O.

ul. Emilii Plater 14B/U1, 71-635 Szczecin
tel. +48 91 462 43 12, fax +48 91 462 40 71

FAQ – pytania i odpowiedzi

Do zatrudnienia na terenie Polski obywateli z UE niezbędne jest udzielone mu zezwolenie na pobyt (przy pobycie stałym) oraz na podjęcie zatrudnienia. Następnie należy podpisać umowę, przetłumaczoną na język kandydata, zgłosić tę osobę do ZUSu, zameldować ją i znaleźć lekarza rodzinnego. Dzięki współpracy z APS Profit, załatwienie i dopilnowanie wszelkich formalności leży po stronie agencji.

APS Profit to agencja zatrudnienia, pozyskująca pracowników zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Oferujemy leasing pracowników, jednorazowe rekrutacje, usługi outsourcingowe i kadrowo - płacowe. Trafiają do nas osoby poszukujące pracy oraz przedsiębiorstwa potrzebujące dodatkowej siły roboczej lub pomocy w znalezieniu odpowiednich pracobiorców.

W przypadku Ukraińców, łączy nas bliskość kulturowa i językowa. Osoby te mają dużo chęci i motywacji do pracy, gdyż przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych. Formalności nie są bardziej skomplikowane, niż w przypadku przyjmowania do pracy rodaków, a dzięki temu, iż są to pracownicy tymczasowi, ilość zatrudnianych osób można dopasować do potrzeby chwili.

Leasing pracowniczy polega na “wynajmie” siły roboczej, którą zatrudnia agencja. Pracownik zostaje oddelegowany do podmiotu, który jest nazywany pracodawcą - użytkownikiem, zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Pozwala to na efektywne zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie, w ten sposób racjonalizuje się koszty związane z zatrudnieniem. W przypadku sezonowości branży, można elastycznie dopasować zasoby ludzkie do aktualnych potrzeb. Jest to także pomoc dla firm, w których następuje duża rotacja personelu. Obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy i cała administracja kadrowo - płacowa spoczywa na podmiocie wynajmującym.

Wystarczy zgłosić się do nas, przedstawiając swoje zapotrzebowanie i wymagania. Dobierzemy odpowiednich pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, na okres, jakim są Państwo zainteresowani. Dbamy o wszystkie szczegóły, aby każda ze stron była zadowolona i usatysfakcjonowana.

Oprócz oczywistych kwestii, jak prawo do wynagrodzenia i traktowania na równi z innymi, pracownik tymczasowy za każdy miesiąc przepracowany u jednego pracodawcy - użytkownika ma prawo do dwóch dni urlopu wypoczynkowego. Jeśli nie zostanie on wykorzystany, agencja jest zobowiązana do wypłaty należnego ekwiwalentu pieniężnego. Ponadto, ma także prawo do dochodzenia odszkodowań i korzystania ze wszystkich urządzeń socjalnych.

Outsourcing płacowy to zlecenie zewnętrznej firmie całej lub częściowej obsługi płacowej i kadrowej w firmie. Odciąża to pracowników przedsiębiorstwa, redukuje koszty związane z utrzymaniem osobnego działu i nie wymaga przeprowadzania rekrutacji do niego.

Oferta pracowników tymczasowych kierowana jest głównie do firm, które obejmuje sezonowość i nie mają potrzeby zatrudniać pełnej kadry przez cały rok. Również w sytuacjach, gdzie jest duża rotacja pracowników bądź gdy potrzeba ludzi z konkretnymi kwalifikacjami tylko przez pewien czas. Każde przedsiębiorstwo może podjąć się takiego zatrudnienia, służy to obniżeniu kosztów i formalności związanych z zatrudnianiem.

Do każdej rekrutacji podchodzimy skrupulatnie i z pełnym zaangażowaniem. Kierujemy się wymaganiami i oczekiwaniami przyszłego pracodawcy, szukamy osób doświadczonych i z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

Nie, mamy również ogłoszenia dla osób poszukujących prac umysłowych, np. w biurze w dziale kadr. Warto się z nami skontaktować nawet, gdy w danej chwili na stronie internetowej nie ma umieszczonych takich ogłoszeń - przekażemy wszystkie posiadane informacje.