Aktualności

Jak sprawdzić czy agencja pracy istnieje?

09/02/2022

Jak sprawdzić czy agencja pracy istnieje? Jak polscy obywatele i obcokrajowcy mogą sprawdzić pracodawcę jakim jest agencja pracy w Polsce? Wiele osób boi się oszustwa. W końcu można spotkać pozbawionych skrupułów pośredników obiecujących góry złota. I trafić na pracodawcę, który w każdej chwili może zostawić Cię bez wynagrodzenia w obcym kraju. Aby tego uniknąć, warto sprawdzić czy agencja pracy istnieje naprawdę.

Solidna agencja pracy? Jak to potwierdzić?

Ludzie poszukujący stanowiska pracy dającego możliwość osiągnięcia dobrych zarobków często decydują się na wyjazd do innego miasta lub zagranicę. Ale samodzielne poszukiwanie uczciwego pracodawcy jest skomplikowanym procesem, dlatego coraz więcej obywateli Polski oraz krajów ze Wschodu i Azji korzysta z usług agencji pracy tymczasowej. Przecież, nie można mieć pewności, że ogłoszenia znalezione na stronach internetowych są prawdziwe. Aby zabezpieczyć się przed oszustwem lepiej zgłosić się do agencji pracy i otrzymać szczegółowe informacje na temat zatrudnienia, warunków pracy i wynagrodzenia.Taka organizacja specjalizuje się w rekrutacji i zatrudnianiu osób na konkretne stanowiska pracy, posiada dużą bazę pracowników z różnymi kwalifikacjami. Trzeba tylko sprawdzić, czy wybrana agencja istnieje.

Jak sprawdzić czy agencja pracy istnieje?

Aby zweryfikować czy agencja pracy istnieje, potrzebujesz jednej z następujących informacji:

  • Sądowy kod bazowy KRS.
  • Zarejestrowana nazwa osoby prawnej.
  • REGON jest identyfikatorem statystycznym firmy.
  • NIP – kod podatkowy.

KRS jest polskim rejestrem sądowym. Zawiera informacje o wszystkich podmiotach prawnych w Polsce. Mogą to być agencje pracy tymczasowej, jednoosobowe działalności gospodarcze, małe firmy, wszystkie przechodzą przez bazę KRS. Każda osoba jest uprawniona do przeglądania takiego rejestru. 

Jak sprawdzić, czy agencja pracy jest ujęta w rejestrze podmiotów gospodarczych? Są odpowiednie strony internetowe które pozwalają na odszukanie takiej firmy. Kto prowadzi taki rejestr? Marszałek Województwa i taki rejestr jest jawny.  Agencja pracy, ma obowiązek udzielić Ci informacji o zatrudnieniu w formie umowy na czas określony (warunki pracy, wynagrodzenie, ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, pokrywane koszty itp.). Informacja ta musi być poświadczona pieczęcią i podpisem osoby, dla której wydano licencję.

Agencja pracy tymczasowej musi posiadać oficjalny adres, który jest zarejestrowany w licencji, numer telefonu do komunikacji. I to nie tylko witryna, e-mail czy komunikacja za pośrednictwem prywatnych wiadomości. Zapytaj o adres agenta oraz osobisty i służbowy numer telefonu. Musisz sam sprawdzić takie numery telefonów, dzwoniąc i upewniając się, że osoba, która z Tobą negocjuje, lub przynajmniej pracownik tej samej agencji, odbierze zgłoszenie.

Potwierdzenie wiarygodności agencji pracy to podstawa bezpiecznego zatrudnienia

Mając już informacje na temat posiadania przez agencję pracy licencji na prowadzenie takiej działalności, warto sprawdzić inne zagadnienia. A dokładnie czy dana agencja nie zalega w płaceniu podatków oraz składek do ZUS. Takie dane potwierdzają istnienie agencji pracy i działanie na rynku. Czy można zwrócić się do agencji z prośbą o przesłanie zaświadczenia o niezaleganiu w płaceniu takich składek? Tak, można skierować do agencji taką prośbę.

Warto również skontrolować dokumentację takiego pracodawcy odnośnie ochrony danych osobowych, ponieważ istotne jest, czy agencja wdrożyła zalecenia RODO oraz czy wykupiła ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Ważna jest społeczna odpowiedzialność biznesu, dlatego dla sprawdzenia czy dana agencja pracy istnieje niezbędne jest przeszukanie jej strony www, partnerów biznesowych a także treści jakie się tam znajdują.Takie informacje świadczą o stałej działalności agencji pracy, jej profesjonalizmie, doświadczeniu w rekrutacji i zatrudnianiu obywateli Polskich, obywateli ze Wschody czy z Azji.

Ubezpieczenie OC agencji pracy tymczasowej

Rzetelna agencja pracy tymczasowej zatrudniająca Polaków, Ukraińców, Białorusinów oraz obywateli z Azji musi wykazać się wykupionym ubezpieczeniem OC swojej działalności gospodarczej. Dlatego przed podpisaniem umowy o pracę na czas określony warto poprosić o okazanie polisy. Zapisy jakie się tam znajdują są niezwykle ważne, chociażby klauzule dodatkowe które zwiększają ochronę ubezpieczeniową. Dlaczego? Chodzi o ewentualne szkody jakie mogą zaistnieć w czasie świadczenia pracy na danym stanowisku pracy, wypadku przy pracy a nawet takie które wynikają z niedbalstwa.Transparentność funkcjonowania agencji pracy potwierdza jej wiarygodność i bezpieczne zatrudnienie.

Sprawdź co podpisujesz – umowa pośrednictwa pracy

Umowa pośrednictwa pracy zawierana z agencją pracy tymczasowej jest zabezpieczeniem przyszłych roszczeń. Profesjonalna agencja zawiera ją z pracownikiem i umieszcza w jej treści wszystkie ważne kwestie np.: koszty wiążące się z zakwaterowaniem, okres zatrudnienia, prawa oraz obowiązki.Taka umowa powinna być sporządzona w języku jakim posługuje się pracownik. Agencja ciesząca się reputacją w tej branży dba o zadowolenie przedsiębiorców, dlatego dokłada wszelkich starań, aby posiadać w swojej bazie tylko pracowników odpowiedzialnych.

Pamiętaj, to agencja pracy jest Twoim pracodawcom, mimo, że wykonujesz pracę dla innej firmy. To ona wypłaca Ci należne wynagrodzenie, odprowadza za Ciebie składki ZUS i podatki. Współpracując z agencja uzyskujesz takie sama prawa jak pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie na etacie. Co to oznacza w praktyce? Masz prawo do urlopu, zwolnienia chorobowego. Co więcej okres zatrudnienia jest wliczany do emerytury.

APS PROFIT POLSKA SP. Z O.O.

ul. Emilii Plater 14B/U1, 71-635 Szczecin
tel. +48 91 462 43 12, fax +48 91 462 40 71

FAQ – pytania i odpowiedzi

Do zatrudnienia na terenie Polski obywateli z UE niezbędne jest udzielone mu zezwolenie na pobyt (przy pobycie stałym) oraz na podjęcie zatrudnienia. Następnie należy podpisać umowę, przetłumaczoną na język kandydata, zgłosić tę osobę do ZUSu, zameldować ją i znaleźć lekarza rodzinnego. Dzięki współpracy z APS Profit, załatwienie i dopilnowanie wszelkich formalności leży po stronie agencji.

APS Profit to agencja zatrudnienia, pozyskująca pracowników zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Oferujemy leasing pracowników, jednorazowe rekrutacje, usługi outsourcingowe i kadrowo - płacowe. Trafiają do nas osoby poszukujące pracy oraz przedsiębiorstwa potrzebujące dodatkowej siły roboczej lub pomocy w znalezieniu odpowiednich pracobiorców.

W przypadku Ukraińców, łączy nas bliskość kulturowa i językowa. Osoby te mają dużo chęci i motywacji do pracy, gdyż przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych. Formalności nie są bardziej skomplikowane, niż w przypadku przyjmowania do pracy rodaków, a dzięki temu, iż są to pracownicy tymczasowi, ilość zatrudnianych osób można dopasować do potrzeby chwili.

Leasing pracowniczy polega na “wynajmie” siły roboczej, którą zatrudnia agencja. Pracownik zostaje oddelegowany do podmiotu, który jest nazywany pracodawcą - użytkownikiem, zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Pozwala to na efektywne zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie, w ten sposób racjonalizuje się koszty związane z zatrudnieniem. W przypadku sezonowości branży, można elastycznie dopasować zasoby ludzkie do aktualnych potrzeb. Jest to także pomoc dla firm, w których następuje duża rotacja personelu. Obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy i cała administracja kadrowo - płacowa spoczywa na podmiocie wynajmującym.

Wystarczy zgłosić się do nas, przedstawiając swoje zapotrzebowanie i wymagania. Dobierzemy odpowiednich pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, na okres, jakim są Państwo zainteresowani. Dbamy o wszystkie szczegóły, aby każda ze stron była zadowolona i usatysfakcjonowana.

Oprócz oczywistych kwestii, jak prawo do wynagrodzenia i traktowania na równi z innymi, pracownik tymczasowy za każdy miesiąc przepracowany u jednego pracodawcy - użytkownika ma prawo do dwóch dni urlopu wypoczynkowego. Jeśli nie zostanie on wykorzystany, agencja jest zobowiązana do wypłaty należnego ekwiwalentu pieniężnego. Ponadto, ma także prawo do dochodzenia odszkodowań i korzystania ze wszystkich urządzeń socjalnych.

Outsourcing płacowy to zlecenie zewnętrznej firmie całej lub częściowej obsługi płacowej i kadrowej w firmie. Odciąża to pracowników przedsiębiorstwa, redukuje koszty związane z utrzymaniem osobnego działu i nie wymaga przeprowadzania rekrutacji do niego.

Oferta pracowników tymczasowych kierowana jest głównie do firm, które obejmuje sezonowość i nie mają potrzeby zatrudniać pełnej kadry przez cały rok. Również w sytuacjach, gdzie jest duża rotacja pracowników bądź gdy potrzeba ludzi z konkretnymi kwalifikacjami tylko przez pewien czas. Każde przedsiębiorstwo może podjąć się takiego zatrudnienia, służy to obniżeniu kosztów i formalności związanych z zatrudnianiem.

Do każdej rekrutacji podchodzimy skrupulatnie i z pełnym zaangażowaniem. Kierujemy się wymaganiami i oczekiwaniami przyszłego pracodawcy, szukamy osób doświadczonych i z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

Nie, mamy również ogłoszenia dla osób poszukujących prac umysłowych, np. w biurze w dziale kadr. Warto się z nami skontaktować nawet, gdy w danej chwili na stronie internetowej nie ma umieszczonych takich ogłoszeń - przekażemy wszystkie posiadane informacje.