Aktualności

Jak pozyskać pracowników z Ukrainy?

22/12/2021

Jak pozyskać pracowników z Ukrainy? Przedsiębiorcy poszukując sposobu na pozyskanie pracowników z Ukrainy, mogą to zrobić na własną rękę poprzez portale ogłoszeniowe lub nawiązać współpracę z agencją zatrudniającą cudzoziemców. W drugim przypadku można liczyć na profesjonalne podejście do zagadnienia i działania skoncentrowane na uzupełnieniu kadry danej firmy. Agencja pośrednictwa pracy posiada bogatą ofertę usług oraz dużą bazę pracowników z Ukrainy, którzy posiadają różne kwalifikacje i uprawnienia. Szybkość działania specjalistów z agencji gwarantuje zachowanie ciągłości procesu produkcyjnego czy też etapów pracy na budowie oraz rozwoju wielu przedsiębiorstw.

Jak pozyskać pracowników z Ukrainy?

Czym cechują się pracownicy z Ukrainy? Obcokrajowcy z tego regionu Europy wyróżniają się silną motywacją, pracowitością, podejmowaniem pracy w godzinach nadliczbowych, elastycznością. Bliskość kulturowa powoduje, że pracownicy ze Wschodu zostali już nieraz docenieni w wielu branżach. Są chętnie zatrudniani na linii produkcyjnej, w rolnictwie, budownictwie, handlu, przy obsłudze maszyn i pracy w magazynie.

Dużym ułatwieniem w pozyskaniu pracowników z Ukrainy jest polskie prawodawstwo, które umożliwia im legalną pracę a to dzięki uproszczonej procedurze. Agencja pracy posiada w swojej bazie osoby posiadające kwalifikacje w różnych zawodach i mogą z powodzeniem wesprzeć działalność przedsiębiorstwa. Planując zatrudnić pracowników ze Wschodu nie można zapominać o kwestiach bytowych.

Korzystając z leasingu pracowniczego przedsiębiorca nie musi podejmować działań w kierunku zapewnienia cudzoziemcom zakwaterowania, wykonania przez nich badań lekarskich, dowiezienia do miejsca wykonywania pracy. Są to niesłychanie ważne kwestie i prawidłowe ich rozwiązanie przekłada się sumienną pracę i sukces przedsiębiorstwa.

Firmy zewnętrzne ułatwiają pozyskiwanie pracowników z Ukrainy  

Coraz więcej przedsiębiorców wybiera łatwiejszą a zarazem korzystniejszą drogę pozyskania pracowników z Ukrainy. Podejmują współpracę z agencją zatrudnienia pracowników z Ukrainy, która samodzielnie zajmuje się procesem rekrutacji na wymagane przez pracodawcę stanowiska pracy uwzględniając oczekiwane kwalifikacje.

Taka firma zewnętrzna świadczy usługi leasingu pracowniczego gwarantując przedsiębiorcy a także cudzoziemcom bezpieczeństwo prawne. Pracownicy agencji pracy prowadzą obsługę podmiotów które dają pracę osobom ze Wschodu, stale śledzą pojawiające się zmiany prawne,  uwzględniając je w swoich działaniach. Współpracując z przedsiębiorą przestrzegają terminów, dają możliwość zaoszczędzenia przez niego czasu i dokonania optymalizacji budżetu.

Legalizacja zatrudnienia pracownika z Ukrainy

Oferta przedstawiana przez agencję pracy jest skierowana do właścicieli firm którzy chcą usprawnić działanie swojej firmy i potrzebują zatrudnić dobrze wykwalifikowanych pracowników z Ukrainy. Zdarza się oczywiście, że przedsiębiorcy chcą pozyskać pracowników do łatwiejszych prac fizycznych i zgłaszają takie zapotrzebowanie do agencji. To ona dba, aby jak najlepiej dopasować pracownika do konkretnego miejsca pracy. Dzięki temu udaje się uzyskać satysfakcję każdej ze stron i owocną współpracę.

Pozyskiwanie i zatrudnienie cudzoziemca ze Wschodu przez agencję pracy to:

  • Załatwianie koniecznych procedur, uzyskanie dla cudzoziemca zezwolenia na pobyt i zatrudnienie w Polsce.
  • Zgłoszenia cudzoziemca do ZUS, czyli opłacanie ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Leży to w gestii agencji i jest wymagane zgodnie polskim prawodawstwem.
  • Podpisanie umowy oraz jej przetłumaczenie na język ukraiński, ponieważ pracownik musi mieć możliwość zrozumienia zasad oraz warunków współpracy.
  • Zadbanie o przetransportowanie pracownika z Ukrainy do miejsca świadczenia pracy, dokonanie jego zameldowania.

Oferta przedstawiana przez agencje pracy jest kompleksowa

Agencja zatrudnienia pracowników z Ukrainy ceni czas klienta i ma świadomość, że przedsiębiorca nie chce zajmować się procesem rekrutacji i postanowił zaufać profesjonalistom. Dlatego pozyskuje pracowników i oferuje leasing pracowniczy przy zatrudnienia tymczasowym oraz stałym. Rekrutując obcokrajowców agencja dostosowuje do potrzeb konkretnej branży.

W przypadku wolnych etatów pozyskanie pracowników z Ukrainy niesie za sobą wiele zalet:

  • Celem przyjazdu Ukraińców do Polski jest uzyskanie dobrych zarobków. Dlatego wykonują pracę sumiennie, zdobywając w ten sposób zadowolenie pracodawcy, który stara się stworzyć im dobre warunki pracy.
  • Dużą zaletą zatrudniania Ukraińców jest ich dyspozycyjność. Chętnie pracują nadliczbowo, co pozwala przedsiębiorcy rozwiązać wiele problemów kadrowych.
  • Ukraina nie jest członkiem Unii Europejskiej i załatwianie wszelkich formalności wymaga nieco wiedzy. Ale tym zajmuje się agencja pracy, tak więc cudzoziemiec pracuje legalnie.  

Agencja pracy działająca z nastawieniem na maksymalne skoncentrowane na satysfakcji klienta zyskuje renomę na rynku. Najważniejsze jest poznanie jego potrzeb, znalezienie idealnego pracownika do konkretnego zadania. Bez konieczności angażowania przedsiębiorcy w procesy zachodzące w czasie jego pozyskiwania. 

APS PROFIT POLSKA SP. Z O.O.

ul. Emilii Plater 14B/U1, 71-635 Szczecin
tel. +48 91 462 43 12, fax +48 91 462 40 71

FAQ – pytania i odpowiedzi

Do zatrudnienia na terenie Polski obywateli z UE niezbędne jest udzielone mu zezwolenie na pobyt (przy pobycie stałym) oraz na podjęcie zatrudnienia. Następnie należy podpisać umowę, przetłumaczoną na język kandydata, zgłosić tę osobę do ZUSu, zameldować ją i znaleźć lekarza rodzinnego. Dzięki współpracy z APS Profit, załatwienie i dopilnowanie wszelkich formalności leży po stronie agencji.

APS Profit to agencja zatrudnienia, pozyskująca pracowników zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Oferujemy leasing pracowników, jednorazowe rekrutacje, usługi outsourcingowe i kadrowo - płacowe. Trafiają do nas osoby poszukujące pracy oraz przedsiębiorstwa potrzebujące dodatkowej siły roboczej lub pomocy w znalezieniu odpowiednich pracobiorców.

W przypadku Ukraińców, łączy nas bliskość kulturowa i językowa. Osoby te mają dużo chęci i motywacji do pracy, gdyż przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych. Formalności nie są bardziej skomplikowane, niż w przypadku przyjmowania do pracy rodaków, a dzięki temu, iż są to pracownicy tymczasowi, ilość zatrudnianych osób można dopasować do potrzeby chwili.

Leasing pracowniczy polega na “wynajmie” siły roboczej, którą zatrudnia agencja. Pracownik zostaje oddelegowany do podmiotu, który jest nazywany pracodawcą - użytkownikiem, zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Pozwala to na efektywne zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie, w ten sposób racjonalizuje się koszty związane z zatrudnieniem. W przypadku sezonowości branży, można elastycznie dopasować zasoby ludzkie do aktualnych potrzeb. Jest to także pomoc dla firm, w których następuje duża rotacja personelu. Obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy i cała administracja kadrowo - płacowa spoczywa na podmiocie wynajmującym.

Wystarczy zgłosić się do nas, przedstawiając swoje zapotrzebowanie i wymagania. Dobierzemy odpowiednich pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, na okres, jakim są Państwo zainteresowani. Dbamy o wszystkie szczegóły, aby każda ze stron była zadowolona i usatysfakcjonowana.

Oprócz oczywistych kwestii, jak prawo do wynagrodzenia i traktowania na równi z innymi, pracownik tymczasowy za każdy miesiąc przepracowany u jednego pracodawcy - użytkownika ma prawo do dwóch dni urlopu wypoczynkowego. Jeśli nie zostanie on wykorzystany, agencja jest zobowiązana do wypłaty należnego ekwiwalentu pieniężnego. Ponadto, ma także prawo do dochodzenia odszkodowań i korzystania ze wszystkich urządzeń socjalnych.

Outsourcing płacowy to zlecenie zewnętrznej firmie całej lub częściowej obsługi płacowej i kadrowej w firmie. Odciąża to pracowników przedsiębiorstwa, redukuje koszty związane z utrzymaniem osobnego działu i nie wymaga przeprowadzania rekrutacji do niego.

Oferta pracowników tymczasowych kierowana jest głównie do firm, które obejmuje sezonowość i nie mają potrzeby zatrudniać pełnej kadry przez cały rok. Również w sytuacjach, gdzie jest duża rotacja pracowników bądź gdy potrzeba ludzi z konkretnymi kwalifikacjami tylko przez pewien czas. Każde przedsiębiorstwo może podjąć się takiego zatrudnienia, służy to obniżeniu kosztów i formalności związanych z zatrudnianiem.

Do każdej rekrutacji podchodzimy skrupulatnie i z pełnym zaangażowaniem. Kierujemy się wymaganiami i oczekiwaniami przyszłego pracodawcy, szukamy osób doświadczonych i z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

Nie, mamy również ogłoszenia dla osób poszukujących prac umysłowych, np. w biurze w dziale kadr. Warto się z nami skontaktować nawet, gdy w danej chwili na stronie internetowej nie ma umieszczonych takich ogłoszeń - przekażemy wszystkie posiadane informacje.