Aktualności

Jak legalnie zatrudnić pracownika z Ukrainy?

22/12/2021

Jak legalnie zatrudnić pracownika z Ukrainy? Wielu przedsiębiorców z różnych sektorów gospodarki poszukuje pracowników nie tylko wśród obywateli z Polski, ale również Ukrainy. Jednak legalne powierzenie im pracy wymaga spełnienia pewnych warunków zapisanych w ustawie z 2004 roku oraz z 2012 i 2013 roku. Bardzo korzystnym rozwiązaniem zarówno dla polskich przedsiębiorców jak i pracowników ze Wschodu jest skorzystanie z usług agencji pracy, która specjalizuje się w organizowaniu rekrutacji cudzoziemców.

Co trzeba wiedzieć, aby legalnie zatrudnić pracownika z Ukrainy?

Czy każdy cudzoziemiec wjeżdżając na terytorium Polski musi posiadać wizę lub pozwolenie pobytowe? Obywatele Ukrainy którzy pracują w Polsce mają możliwość korzystania z ruchu bezwizowego. Co to oznacza? Do przekroczenia granicy państw należących do Schengen nie trzeba posiadać w/w dokumentów. Jest jedno „ale”. Obywatelami Ukrainy mającymi korzystać z tego przywileju są osoby legitymujące się paszportem biometrycznym. Co to za dokument? To dokument tożsamości w którym znajduje się mikroprocesor zawierający dane jego posiadacza np.: imię i nazwisko, pesel, serię i numer paszportu. W paszporcie biometrycznym jest także elektroniczny podpis właściciela, wizerunek twarzy, odciski palców.

Nie jest to oczywiście bezterminowy pobyt. Na podstawie ruchu bezwizowego obywatel Ukrainy może przebywać 90 dni w czasie każdego 180-dniowego okresu. Czyli wliczony jest cały okres jego przebywania na terytorium każdego państwa ze strefy Schengen. Jeżeli ten okres czasu upłynie a cudzoziemiec, będzie nadal chciał świadczyć pracę w Polsce będzie zobowiązany do uzyskania stosowanych dokumentów.Takimi dokumentami są wiza albo zezwolenie na pobyt czasowy. Polski pracodawca poszukujący pracowników, może skontaktować się z agencją pracy zajmującą się rekrutacją cudzoziemców ze Wschodu.To jej pracownicy załatwiają formalności dotyczące zatrudnienia, a cały proces przebiega sprawnie.

Jak polski pracodawca, może sprawnie i bezpiecznie zatrudnić cudzoziemca?

Aby uniknąć kary grzywny jaką może być obciążony pracodawca, przed powierzeniem pracy obywatelowi Ukrainy musi zawrzeć z nim umowę o pracę w formie pisemnej. Dotyczy to każdego rodzaju umowy cywilnoprawnej. Oczywiście niezbędne jest tłumaczenie takiej umowy, aby była ona w pełni zrozumiała dla cudzoziemca. Co musi zawierać umowa o pracę? Wysokość wynagrodzenia, pamiętając, że nie może być ona niższa niż tak podana w pozwoleniu na pracę. Jego obowiązkiem jest także, zgłoszenie pracownika z Ukrainy do ZUS i opłacanie składek.

Jest wiele formalności, które należy załatwić, aby można było mówić o legalnym zatrudnieniu cudzoziemca. Ale tutaj z pomocą przychodzi agencja pracy, która nie tylko znajdzie pracownika z Ukrainy o odpowiednich kwalifikacjach, ale również wesprze pracodawcę w formalnościach. Dotyczy to również samego pracownika, który może mieć trudności w poruszaniu się w przepisach polskiego prawa.

Tylko profesjonalna agencja pracy, specjalizująca się w zatrudnianiu pracowników potrafi zrekrutować cudzoziemców do pracy stałej lub tymczasowej. Dzieli się ona na różne działy i zapewnia takie usługi jak na przykład leasing pracowników tymczasowych czy usługi księgowo – kadrowe i płacowe.

Wsparcie ze strony agencji pracy podczas legalnego zatrudniania pracowników z Ukrainy

Agencja pracy wspiera pracowników z Ukrainy w przebrnięciu przez formalności i pomaga im w znalezieniu miejsca do zamieszkania. Wielu cudzoziemców ze Wschodu już przekonało się, że zatrudnienie przez agencję jest najbezpieczniejszym sposobem na znalezienie dobrej pracy i płacy. Dla obcokrajowców bardzo ważne jest uzyskanie dokumentów pozwalających na pracę i pobyt w Polsce.Tutaj agencja pracy udziela dużej pomocy, dzięki czemu nie czują się zagubieni.Trzeba przyznać, że legalne zatrudnienie pracownika z Ukrainy jest możliwe, ale tylko wtedy, gdy zajmują się tym profesjonaliści.

Co ma do zaoferowania agencja pracy dla pracodawców? Współpracę w formie leasingu pracowniczego, przedstawiając bazę pracowników z Ukrainy i wybierając tych którzy posiadają wymagane kwalifikacje do pracy na danych stanowiskach. A trzeba przyznać,  że mają oni duże doświadczenie w budownictwie, sadownictwie, przemyśle, handlu itd.  Czy jest to wygodne dla polskiego pracodawcy? Tak, ponieważ na przedsiębiorcy spoczywa tylko uregulowanie faktury VAT wystawionej przez agencje pracy dla pracowników z Ukrainy. A takie sprawy jak: ubezpieczenia w ZUS, umowy, pensja, bierze na siebie agencja. I wszystko jest legalne, dlatego zarówno pracodawca jak i pracownik mogą pracować i spać spokojnie.

Wystarczy przypomnieć, że agencja podejmuje kroki formalne w celu legalizacji zatrudnienia. Jeżeli upłynie 180 dni i kończy się możliwość pracy w Polsce, agencja pomaga cudzoziemcom w zdobyciu karty pobytu oraz zezwolenia na dalszą pracę. A to powoduje, że obcokrajowiec, który sprawdził się na powierzonym mu stanowisku pracy może zostać w firmie. Współpraca z profesjonalistami zawsze się sprawdza, ponieważ interesy każdej ze stron są zaspokojone. Każdy pracownik z Ukrainy jest ubezpieczony na wypadek jakichkolwiek szkód, w grę wchodzi nawet kwota 500 000 złotych. Agencja zajmuje się także przywiezieniem pracowników z Ukrainy do miejsca położenia przedsiębiorstwa.

APS PROFIT POLSKA SP. Z O.O.

ul. Emilii Plater 14B/U1, 71-635 Szczecin
tel. +48 91 462 43 12, fax +48 91 462 40 71

FAQ – pytania i odpowiedzi

Do zatrudnienia na terenie Polski obywateli z UE niezbędne jest udzielone mu zezwolenie na pobyt (przy pobycie stałym) oraz na podjęcie zatrudnienia. Następnie należy podpisać umowę, przetłumaczoną na język kandydata, zgłosić tę osobę do ZUSu, zameldować ją i znaleźć lekarza rodzinnego. Dzięki współpracy z APS Profit, załatwienie i dopilnowanie wszelkich formalności leży po stronie agencji.

APS Profit to agencja zatrudnienia, pozyskująca pracowników zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Oferujemy leasing pracowników, jednorazowe rekrutacje, usługi outsourcingowe i kadrowo - płacowe. Trafiają do nas osoby poszukujące pracy oraz przedsiębiorstwa potrzebujące dodatkowej siły roboczej lub pomocy w znalezieniu odpowiednich pracobiorców.

W przypadku Ukraińców, łączy nas bliskość kulturowa i językowa. Osoby te mają dużo chęci i motywacji do pracy, gdyż przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych. Formalności nie są bardziej skomplikowane, niż w przypadku przyjmowania do pracy rodaków, a dzięki temu, iż są to pracownicy tymczasowi, ilość zatrudnianych osób można dopasować do potrzeby chwili.

Leasing pracowniczy polega na “wynajmie” siły roboczej, którą zatrudnia agencja. Pracownik zostaje oddelegowany do podmiotu, który jest nazywany pracodawcą - użytkownikiem, zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Pozwala to na efektywne zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie, w ten sposób racjonalizuje się koszty związane z zatrudnieniem. W przypadku sezonowości branży, można elastycznie dopasować zasoby ludzkie do aktualnych potrzeb. Jest to także pomoc dla firm, w których następuje duża rotacja personelu. Obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy i cała administracja kadrowo - płacowa spoczywa na podmiocie wynajmującym.

Wystarczy zgłosić się do nas, przedstawiając swoje zapotrzebowanie i wymagania. Dobierzemy odpowiednich pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, na okres, jakim są Państwo zainteresowani. Dbamy o wszystkie szczegóły, aby każda ze stron była zadowolona i usatysfakcjonowana.

Oprócz oczywistych kwestii, jak prawo do wynagrodzenia i traktowania na równi z innymi, pracownik tymczasowy za każdy miesiąc przepracowany u jednego pracodawcy - użytkownika ma prawo do dwóch dni urlopu wypoczynkowego. Jeśli nie zostanie on wykorzystany, agencja jest zobowiązana do wypłaty należnego ekwiwalentu pieniężnego. Ponadto, ma także prawo do dochodzenia odszkodowań i korzystania ze wszystkich urządzeń socjalnych.

Outsourcing płacowy to zlecenie zewnętrznej firmie całej lub częściowej obsługi płacowej i kadrowej w firmie. Odciąża to pracowników przedsiębiorstwa, redukuje koszty związane z utrzymaniem osobnego działu i nie wymaga przeprowadzania rekrutacji do niego.

Oferta pracowników tymczasowych kierowana jest głównie do firm, które obejmuje sezonowość i nie mają potrzeby zatrudniać pełnej kadry przez cały rok. Również w sytuacjach, gdzie jest duża rotacja pracowników bądź gdy potrzeba ludzi z konkretnymi kwalifikacjami tylko przez pewien czas. Każde przedsiębiorstwo może podjąć się takiego zatrudnienia, służy to obniżeniu kosztów i formalności związanych z zatrudnianiem.

Do każdej rekrutacji podchodzimy skrupulatnie i z pełnym zaangażowaniem. Kierujemy się wymaganiami i oczekiwaniami przyszłego pracodawcy, szukamy osób doświadczonych i z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

Nie, mamy również ogłoszenia dla osób poszukujących prac umysłowych, np. w biurze w dziale kadr. Warto się z nami skontaktować nawet, gdy w danej chwili na stronie internetowej nie ma umieszczonych takich ogłoszeń - przekażemy wszystkie posiadane informacje.