Aktualności

Jak działa agencja pracy tymczasowej?

01/08/2022

Jak działa agencja pracy tymczasowej? Forma pracy tymczasowej jest obecnie bardzo popularna w Polsce, zwłaszcza jeśli chodzi o pracę dorywczą.Taki schemat pozbawia pracownika i pracodawcę konieczności załatwiania formalności, uzyskiwania niezbędnych zezwoleń i płacenia podatków, za to odpowiada agencja pracy tymczasowej. Zatrudnia ona Polaków oraz pracowników we Wschodu, zapewnia leasing pracowniczy, usługi kadrowo-księgowe oraz outsourcing płacowy. Do zatrudnienia obywateli z UE konieczne jest posiadanie przez nich zezwolenie na pobyt a także na podjęcie pracy. Kolejny krok to podpisanie przetłumaczonej na odpowiedni język umowy, zgłoszenie do ZUS-u i skierowanie cudzoziemca do lekarza rodzinnego. Renomowana agencja pracy tymczasowej przejmuje na siebie załatwienie wszystkich formalności.

Czym jest praca za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej?

Praca tymczasowa polega na wykonywaniu różnego rodzaju prac (sezonowych, okresowych, specjalnych itp.) poprzez przyciągnięcie dodatkowych pracowników. Z reguły są zatrudniani, gdy niezbędne czynności nie należą do obowiązków stałych pracowników lub nie posiadają oni wystarczających kwalifikacji.

Aby rozwiązać swoje tymczasowe potrzeby, pracodawca zawiera umowę z agencją pracy tymczasowej i wynajmuje dodatkową siłę roboczą, która jest w pełni kontrolowana. Jednocześnie pracownik tymczasowy faktycznie pracuje w agencji, która pełni rolę pośrednika. To z nią zawiera umowę o pracę. Agencja kieruje swojego pracownika do tymczasowego miejsca pracy, po zawarciu stosownej umowy z klientem.

Takie rozwiązanie jest korzystne dla wszystkich stron. Pracownik nie musi szukać pracy i prowadzić dokumentacji. Pracodawca otrzymuje  siłę roboczą, ale nie zajmuje się kompleksową administracją relacji z pracownikiem, ZUS-em, urzędem skarbowym. Całą pracą organizacyjną zajmuje się agencja pracy tymczasowej, która zatrudnia pracownika.

Jak działa agencja pracy tymczasowej?

Agencja pracy tymczasowej specjalizuje się w wyszukiwaniu wolnych etatów dla osób poszukujących sezonowego zatrudnienia. Realizuje ona także, obsadzanie wakatów dla przedsiębiorców chcących zatrudnić personel na określony czas. Zatrudnienie tymczasowe jest cenione przez pracodawców, jednak nie każdy z nich może z tej formy skorzystać. Polskie prawo przewiduje szereg ograniczeń w korzystaniu z tego rodzaju pracy. W szczególności pracodawca nie może zatrudnić własnego stałego pracownika do pracy tymczasowej.

Główna różnica między agencjami pracy tymczasowej a tradycyjnymi działami HR polega na tym, że agencje odpowiadają za zatrudnianie, zwalnianie i wdrażanie pracowników tymczasowych. Oznacza to, że firma zlecająca nie jest zaangażowana w wypłacanie ani dostarczanie świadczeń pracownikowi tymczasowemu. Klient po prostu negocjuje z agencją pracy tymczasowej na podstawie liczby przydzielonych pracowników. Przedsiębiorca płaci procent lub stawkę godzinową za każdego skierowanego do pracy pracownika.

Agencja zatrudnienia jest odpowiedzialna za koordynację harmonogramów pracy, płacy i wszystkich innych ważnych szczegółów zatrudnienia. Jeśli pojawi się problem z pracodawcą, pracownik udaje się do agencji pracy, aby go zgłosić. Jeśli natomiast klient jest niezadowolony z pracy pracownika tymczasowego, musi rozwiązać umowę z agencją pracy tymczasowej. Nie ma prawa do bezpośredniego zwolnienia pracownika.

Jakie są warunki umowy między agencją pracy tymczasowej a pracodawcą?

Umowa powinna więc zawierać:

  • Rodzaj pracy – może to być praca niebezpieczna lub taka, która nie jest określona w umowie. Ponadto pracownik nie może pracować dla innego pracodawcy, są wymagania kwalifikacyjne od pracownika, okres pracy tymczasowej (dla pracownika nie może przekroczyć 18 miesięcy w 36 kolejnych miesiącach u jednego pracodawcy).
  • Opis czasu i miejsca pracy – wynagrodzenie i zakaz dyskryminacji, tutaj obowiązują zasady wynagradzania (pracownik tymczasowy musi mieć takie same warunki wynagrodzenia i pracy jak inni pracownicy na tym samym stanowisku).
  • Bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
  • Urlop – agencja i pracodawca muszą się na to zgodzić, czyli zawrzeć w umowie plan urlopowy (najczęściej liczą się dwa dni za każdy miesiąc pracy, jeśli pracownik z nich nie korzystał, to agencja zwraca za nie pieniądze).
  • Warunki rozwiązania umowy – pracownik tymczasowy jest zatrudniany i zwalniany przez agencję pracy tymczasowej.

Taka umowa zawierana jest na piśmie. Powinna zawierać takie elementy jak: dane stron, rodzaj umowy i data zawarcia umowy.

Korzystanie z agencji pracy tymczasowej

Istnieje kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę, jeśli Twoja firma rozważa skorzystanie z usług agencji pracy tymczasowej. Czy potrzebujesz dużej liczby niewykwalifikowanych pracowników do pracy o dużej rotacji? Szukasz kilku wysoko wyspecjalizowanych specjalistów w obszarach technologicznych? W każdym przypadku agencja zapewni obsadę składająca się z odpowiednio wyselekcjonowanych pracowników.  

Koszt korzystania z agencji pracy tymczasowej w celu zapewnienia pracowników jest bardzo zróżnicowany. Będzie to zależeć od obsadzanych stanowisk (prace niewykwalifikowane, takie jak podstawowe prace biurowe lub prace w przemyśle lekkim, opłacane są mniej niż prace techniczne), kosztów życia w regionie, określonych standardów agencji i struktur wynagrodzeń.  

Dla pracowników proces korzystania z agencji pracy tymczasowej jest stosunkowo prosty. To dokładnie to samo, co ubieganie się o pracę. Przesyłasz CV (prawdopodobnie online, w zależności od agencji), wypełniasz wniosek i odbywasz rozmowę kwalifikacyjną. Gdy tylko zostaniesz przyjęty do personelu agencji, natychmiast otrzymasz jeden lub więcej wakatów odpowiadających Twoim umiejętnościom.

APS PROFIT POLSKA SP. Z O.O.

ul. Emilii Plater 14B/U1, 71-635 Szczecin
tel. +48 91 462 43 12, fax +48 91 462 40 71

FAQ – pytania i odpowiedzi

Do zatrudnienia na terenie Polski obywateli z UE niezbędne jest udzielone mu zezwolenie na pobyt (przy pobycie stałym) oraz na podjęcie zatrudnienia. Następnie należy podpisać umowę, przetłumaczoną na język kandydata, zgłosić tę osobę do ZUSu, zameldować ją i znaleźć lekarza rodzinnego. Dzięki współpracy z APS Profit, załatwienie i dopilnowanie wszelkich formalności leży po stronie agencji.

APS Profit to agencja zatrudnienia, pozyskująca pracowników zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Oferujemy leasing pracowników, jednorazowe rekrutacje, usługi outsourcingowe i kadrowo - płacowe. Trafiają do nas osoby poszukujące pracy oraz przedsiębiorstwa potrzebujące dodatkowej siły roboczej lub pomocy w znalezieniu odpowiednich pracobiorców.

W przypadku Ukraińców, łączy nas bliskość kulturowa i językowa. Osoby te mają dużo chęci i motywacji do pracy, gdyż przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych. Formalności nie są bardziej skomplikowane, niż w przypadku przyjmowania do pracy rodaków, a dzięki temu, iż są to pracownicy tymczasowi, ilość zatrudnianych osób można dopasować do potrzeby chwili.

Leasing pracowniczy polega na “wynajmie” siły roboczej, którą zatrudnia agencja. Pracownik zostaje oddelegowany do podmiotu, który jest nazywany pracodawcą - użytkownikiem, zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Pozwala to na efektywne zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie, w ten sposób racjonalizuje się koszty związane z zatrudnieniem. W przypadku sezonowości branży, można elastycznie dopasować zasoby ludzkie do aktualnych potrzeb. Jest to także pomoc dla firm, w których następuje duża rotacja personelu. Obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy i cała administracja kadrowo - płacowa spoczywa na podmiocie wynajmującym.

Wystarczy zgłosić się do nas, przedstawiając swoje zapotrzebowanie i wymagania. Dobierzemy odpowiednich pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, na okres, jakim są Państwo zainteresowani. Dbamy o wszystkie szczegóły, aby każda ze stron była zadowolona i usatysfakcjonowana.

Oprócz oczywistych kwestii, jak prawo do wynagrodzenia i traktowania na równi z innymi, pracownik tymczasowy za każdy miesiąc przepracowany u jednego pracodawcy - użytkownika ma prawo do dwóch dni urlopu wypoczynkowego. Jeśli nie zostanie on wykorzystany, agencja jest zobowiązana do wypłaty należnego ekwiwalentu pieniężnego. Ponadto, ma także prawo do dochodzenia odszkodowań i korzystania ze wszystkich urządzeń socjalnych.

Outsourcing płacowy to zlecenie zewnętrznej firmie całej lub częściowej obsługi płacowej i kadrowej w firmie. Odciąża to pracowników przedsiębiorstwa, redukuje koszty związane z utrzymaniem osobnego działu i nie wymaga przeprowadzania rekrutacji do niego.

Oferta pracowników tymczasowych kierowana jest głównie do firm, które obejmuje sezonowość i nie mają potrzeby zatrudniać pełnej kadry przez cały rok. Również w sytuacjach, gdzie jest duża rotacja pracowników bądź gdy potrzeba ludzi z konkretnymi kwalifikacjami tylko przez pewien czas. Każde przedsiębiorstwo może podjąć się takiego zatrudnienia, służy to obniżeniu kosztów i formalności związanych z zatrudnianiem.

Do każdej rekrutacji podchodzimy skrupulatnie i z pełnym zaangażowaniem. Kierujemy się wymaganiami i oczekiwaniami przyszłego pracodawcy, szukamy osób doświadczonych i z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

Nie, mamy również ogłoszenia dla osób poszukujących prac umysłowych, np. w biurze w dziale kadr. Warto się z nami skontaktować nawet, gdy w danej chwili na stronie internetowej nie ma umieszczonych takich ogłoszeń - przekażemy wszystkie posiadane informacje.