Aktualności

Ile kosztują pracownicy z Ukrainy?

22/12/2021

Ile kosztują pracownicy z Ukrainy? Wielu przedsiębiorców boryka się ze znalezieniem pracowników do wykonywania prostych prac, chociaż zdarza się, że poszukiwani są także dobrze wykwalifikowani specjaliści do pracy fizycznej i umysłowej. Czy jest dobre rozwiązanie tego palącego problemu? Tak, można podjąć współpracę z agencją zatrudnienia pracowników z Ukrainy i skorzystać z rekrutacji i leasingu pracowników. Okazuje się, że jest opłacalna opcja, wspierająca polskie firmy w ciągłości pracy bez kosztownych przestojów.

Ile kosztują pracownicy z Ukrainy?

To częste pytanie z jakim zwracają się polscy pracodawcy kontaktując się z agencją pośrednictwa pracy. Przedsiębiorca nie ponosi kosztów sprowadzenia Ukraińców do Polski i załatwienia im zakwaterowania, tym zajmuje się agencja. Pomaga ona także w załatwieniu legalnych dokumentów umożliwiającym zatrudnienie na terytorium naszego kraju. Przedsiębiorca opłaca tylko comiesięczną fakturę VAT wystawioną przez agencję pracy. Osoby ze Wschodu mówią podobnym językiem a wielu z nich zna podstawy języka polskiego, dlatego nie ma problemu z porozumiewaniem się.     

Czy warto inwestować w pracowników z Ukrainy? Wielu przedsiębiorców wydało im pozytywne rekomendacje, uznając ich za solidnych i pracowitych. Są chętni do pracy, ponieważ przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych, a część z nich jest nawet zainteresowana rozwojem zawodowym. Coraz częściej słyszy się, że Ukraińcy pomagają w rozwoju wielu polskich przedsiębiorstw. Jeśli chodzi o koszt zatrudnienia pracowników z Ukrainy, to na pewno będzie on zależny od zajmowanego stanowiska.

Na przykład malarz proszkowy będzie pracował ze stawką netto 21 złotych, magazynier z uprawnieniami na wózek widłowy ze stawką 20 złotych, a dla księgowej odpowiednim wynagrodzeniem będzie 4500 złotych.Trzeba przyznać, że wynajem pracowników z Ukrainy z agencji pracy to dla dużej rzeszy pracodawców szybki sposób na uzupełnienie kadry, bez konieczności zatrudnienia na stałą umowę na pracę.

Legalne zatrudnienie pracowników z Ukrainy

Legalne zatrudnienie Ukraińców zapewnia agencja, która zajmuje się rekrutowanie takich specjalistów jakich pracodawcy obecnie potrzebują. Nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów mogą zasilić swój zespół i prowadzić ciągłą produkcję w zakładzie przemysłowym, budować domy bez przerw przynoszących straty itd. Jeżeli przedsiębiorca ma czas na samodzielne poszukiwanie pracowników, będzie musiał ponieść koszt oświadczenia w PUP i dość długo oczekiwać na jego rozpatrzenie. W dokumencie muszą znaleźć się takie informacje jak: dane identyfikacyjne pracownika z Ukrainy, okres na jaki zostanie zatrudniony, opis miejsca wykonywania pracy oraz stanowiska. Jaki jest czas rejestracji takiego wniosku? Najczęściej to kilka lub kilkanaście tygodni.         

Nowoczesne rozwiązanie oferuje agencja pracy dla Ukraińców

Stały wzrost zapotrzebowania na siłę roboczą ze Wschodu doprowadził do powstawania agencji pracy, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców. Jest to nowoczesne rozwiązanie i trzeba przyznać, że korzystne dla każdej ze stron. Pracodawcy poszukują pracowników, którzy są chętni do pracy w godzinach nadliczbowych a to dla osób z Ukrainy gratka, ponieważ mogą więcej zarobić. Po to właśnie przyjechali do Polski.

Współpraca z agencją pośrednictwa pracy znacznie ułatwia cały proces zatrudniania obcokrajowców. Przedsiębiorca nie musi poświęcać swojego czasu lub posiadać dział kadr do rekrutowania pracowników. Tym zajmują się specjaliści z agencji, ponadto dopełniają formalności niezbędnych do zatrudnienia pracownika z Ukrainy to znaczy: pozwolenie na pracę, zezwolenie na pobyt w Polsce, umowa o pracę, miejsce zakwaterowania. Dlaczego to korzystna współpraca? Przedsiębiorcy korzystający z leasingu wynajmują pracownika na określone stanowiska pracy na dany czas. Jeżeli wzmożony sezon zapotrzebowania na dodatkową siłę roboczą dobiegnie końca nie będzie oni obciążeniem finansowym dla firmy.  

Koszty wynajmu pracowników z Ukrainy

Pracownicy ze Wschodu chętnie korzystają z możliwości podjęcia zatrudnienia w Polsce. Natomiast polscy pracodawcy coraz częściej poszukują kadry posiadającej odpowiednie kwalifikacje, aby nie tracić czasu i środków na szkolenie pracownika, który podejmuje u niego pracę tymczasową. Z tego też powodu współpraca z agencją zatrudnienia pracowników z Ukrainy jest uznawana za korzystną. Leasing pracowników nie wiąże się dla pracodawcy z kosztami na opłacanie składek ZUS – społecznych i zdrowotnych. Rozliczaniem wynagrodzenia Ukraińców zajmuje się agencja. Bierze ona na siebie także wykonanie badań lekarskich przez pracownika, dowiezienie go do miejsca zatrudnienia. 

Aby koszty wynajmu pracowników z Ukrainy z agencji zatrudnienia były dopasowane do potrzeb, trzeba dokładnie określić swoje potrzeby. Na tej podstawie będzie możliwe dokładnie dopasowanie kwalifikacji konkretnej osoby do wymagań przedsiębiorcy. Koszty zatrudnienia pracownika ze Wschodu na zasadzie leasingu są bardzo zróżnicowane a zależy to od tego, czy poszukiwana jest księgowa, sekretarka czy stolarz, malarz, majster na budowie.

APS PROFIT POLSKA SP. Z O.O.

ul. Emilii Plater 14B/U1, 71-635 Szczecin
tel. +48 91 462 43 12, fax +48 91 462 40 71

FAQ – pytania i odpowiedzi

Do zatrudnienia na terenie Polski obywateli z UE niezbędne jest udzielone mu zezwolenie na pobyt (przy pobycie stałym) oraz na podjęcie zatrudnienia. Następnie należy podpisać umowę, przetłumaczoną na język kandydata, zgłosić tę osobę do ZUSu, zameldować ją i znaleźć lekarza rodzinnego. Dzięki współpracy z APS Profit, załatwienie i dopilnowanie wszelkich formalności leży po stronie agencji.

APS Profit to agencja zatrudnienia, pozyskująca pracowników zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Oferujemy leasing pracowników, jednorazowe rekrutacje, usługi outsourcingowe i kadrowo - płacowe. Trafiają do nas osoby poszukujące pracy oraz przedsiębiorstwa potrzebujące dodatkowej siły roboczej lub pomocy w znalezieniu odpowiednich pracobiorców.

W przypadku Ukraińców, łączy nas bliskość kulturowa i językowa. Osoby te mają dużo chęci i motywacji do pracy, gdyż przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych. Formalności nie są bardziej skomplikowane, niż w przypadku przyjmowania do pracy rodaków, a dzięki temu, iż są to pracownicy tymczasowi, ilość zatrudnianych osób można dopasować do potrzeby chwili.

Leasing pracowniczy polega na “wynajmie” siły roboczej, którą zatrudnia agencja. Pracownik zostaje oddelegowany do podmiotu, który jest nazywany pracodawcą - użytkownikiem, zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Pozwala to na efektywne zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie, w ten sposób racjonalizuje się koszty związane z zatrudnieniem. W przypadku sezonowości branży, można elastycznie dopasować zasoby ludzkie do aktualnych potrzeb. Jest to także pomoc dla firm, w których następuje duża rotacja personelu. Obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy i cała administracja kadrowo - płacowa spoczywa na podmiocie wynajmującym.

Wystarczy zgłosić się do nas, przedstawiając swoje zapotrzebowanie i wymagania. Dobierzemy odpowiednich pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, na okres, jakim są Państwo zainteresowani. Dbamy o wszystkie szczegóły, aby każda ze stron była zadowolona i usatysfakcjonowana.

Oprócz oczywistych kwestii, jak prawo do wynagrodzenia i traktowania na równi z innymi, pracownik tymczasowy za każdy miesiąc przepracowany u jednego pracodawcy - użytkownika ma prawo do dwóch dni urlopu wypoczynkowego. Jeśli nie zostanie on wykorzystany, agencja jest zobowiązana do wypłaty należnego ekwiwalentu pieniężnego. Ponadto, ma także prawo do dochodzenia odszkodowań i korzystania ze wszystkich urządzeń socjalnych.

Outsourcing płacowy to zlecenie zewnętrznej firmie całej lub częściowej obsługi płacowej i kadrowej w firmie. Odciąża to pracowników przedsiębiorstwa, redukuje koszty związane z utrzymaniem osobnego działu i nie wymaga przeprowadzania rekrutacji do niego.

Oferta pracowników tymczasowych kierowana jest głównie do firm, które obejmuje sezonowość i nie mają potrzeby zatrudniać pełnej kadry przez cały rok. Również w sytuacjach, gdzie jest duża rotacja pracowników bądź gdy potrzeba ludzi z konkretnymi kwalifikacjami tylko przez pewien czas. Każde przedsiębiorstwo może podjąć się takiego zatrudnienia, służy to obniżeniu kosztów i formalności związanych z zatrudnianiem.

Do każdej rekrutacji podchodzimy skrupulatnie i z pełnym zaangażowaniem. Kierujemy się wymaganiami i oczekiwaniami przyszłego pracodawcy, szukamy osób doświadczonych i z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

Nie, mamy również ogłoszenia dla osób poszukujących prac umysłowych, np. w biurze w dziale kadr. Warto się z nami skontaktować nawet, gdy w danej chwili na stronie internetowej nie ma umieszczonych takich ogłoszeń - przekażemy wszystkie posiadane informacje.