Aktualności

Czym zajmuje się agencja pracy?

11/10/2021

Czym zajmuje się agencja pracy? Jakie czynności na rzecz swoich Klientów wykonuje na co dzień agencja pracy? Ostatnio ta właśnie sprawa bardzo mocno Cię zainteresowała? Chcesz zdecydować się na profesjonalistów, którzy świadczą nie tylko nowoczesne, ale także urozmaicone usługi? Co jest konkretnie oferowane przez fachowo działające podmioty?

Rekrutacja pracowników z Polski i innych państw

Jednym z działań podejmowanych na rzecz zainteresowanych petentów jest rekrutacja. Wbrew temu, co niektórzy mogą sobie myśleć na ten temat, to wcale nie jest takie proste zadanie. W końcu trzeba posiadać odpowiednie kwalifikacje, dobrze znać rynek, czy techniki rekrutacyjne itd. Okazuje się, że nie wystarczy sprawdzić jedynie suchych faktów zawartych w CV. Eksperci wiedzą, jak należy weryfikować predyspozycje kandydatów do wykonywania zadań na danym stanowisku. Jeśli np. potrzebny jest pracownik potrafiący działać w grupie, to nie zostanie polecona osoba, która tego nie umie itd. Bardzo dużo Klientów decyduje się na agencję pracy APS Profit Polska ze strony internetowej https://apsprofit.pl. Jest to firma doświadczona, zbierająca bardzo dobre, pochlebne recenzje. W gronie pracowników są osoby mające odpowiednie kwalifikacje. Co więcej, wszyscy je regularnie poprawiają. Nie można spoczywać na laurach, ponieważ branża rekrutacyjna bardzo szybko i zarazem dynamicznie się rozwija. W związku z tym trzeba być ze wszystkim na bieżąco. Znajomość najlepszych technik i metod sprawia, że rekrutacja pracowników nie stanowi dla ekspertów żadnego problemu. Warto dodać, że podmiot APS Profit Polska jest w stanie dla Ciebie znaleźć również osoby spoza naszego państwa. Tutaj trzeba wspomnieć o jednej kwestii. Chodzi o to, że to wymaga znajomości prawa, które reguluje materię zatrudniania pracowników z krajów Unii Europejskiej, czy Białorusi albo Ukrainy. Eksperci nie tylko zatem szukają chętnych osób do podjęcia pracy na danym stanowisku. Poza tym załatwiają szereg formalności. Co konkretnie? Jest to np. przetłumaczenie umowy na język ojczysty kandydata. Agencja pracy APS Profit Polska zajmuje się tak samo zgłoszeniami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych itd.

Leasing pracowników – na czym to polega?

Warto zaznaczyć, że profesjonalna agencja pracy nie tylko wykonuje standardowe zadania w ramach tej dziedziny. Coraz popularniejszy jest m.in. leasing pracowników. Dlaczego jednak Klienci chętnie decydują się na takie właśnie usługi? Przede wszystkim chodzi o sprawy finansowe. Jeśli szukasz kogoś tylko na określony czas (nie na stałe), to będzie to znakomita opcja. Tak naprawdę dany pracownik jest zasadniczo zatrudniony przez agencję. Dzięki temu odchodzi już sporo kosztów. A nie są one małe, prawda? Jeśli będziesz zainteresowany leasingiem, to możesz zgłosić się np. właśnie do APS Profit Polska. Zatrudnione przez tę agencję osoby zostaną oddelegowane do wykonywania, przez ustalony czas, zadań na rzecz konkretnego Klienta. Kto szczególnie chętnie decyduje się na taki wybór? Generalnie tego typu usługi są coraz popularniejsze. Szczególnie w firmach, które co jakiś czas potrzebują pracowników sezonowych. W takiej sytuacji zatrudnianie kogoś na stałe tak naprawdę mija się z celem. Na szczęście jest ta alternatywa. Poza tym leasing pracowników jest chętnie wybierany przez podmioty, w których następuje duża rotacja zatrudnianego personelu. W takim położeniu także warto wybrać tę opcję. Dzięki temu można zracjonalizować koszty zatrudnienia. To nie wszystko. Dodatkowo nie będą występowały braki kadrowe. A takie zawsze negatywnie odbijają się na kondycji konkretnej firmy. Jeśli zatem chcesz zyskać na płaszczyźnie finansowej i zminimalizować formalności do minimum, to warto zastanowić się nad takim konkretnym wariantem. Trzeba zauważyć, że leasing pracowniczy dotyczy pracowników różnych narodowości. Także tych pochodzących ze Wschodu lub Azji. A osoby z innych państw są u nas coraz chętniej zatrudniane. Szczególnie że takim pracownikom nie brakuje chęci i motywacji do rzetelnego wykonywania konkretnych zadań. Dzięki temu pracodawca jest z nich bardzo zadowolony.

Czym jeszcze zajmują się na co dzień eksperci?

Profesjonalny podmiot z tej branży stale poszerza ofertę usług. Tak, by Klienci mogli zdecydować się na wiele korzystnych dla siebie opcji. Nie ma problemu, by wybrać np. obsługę płacową i kadrową, która będzie realizowana w firmie konkretnego interesanta. Do tych zadań zostaną oddelegowani profesjonaliści, którzy posiadają nie tylko odpowiednie kwalifikacje, ale także chęci do ich systematycznego poszerzania. Warto zauważyć, że Klient zyskuje na tych usługach na szereg sposobów. M.in. można zminimalizować koszty. W końcu nie ma potrzeby zatrudniania pracowników do innego działu. Jeśli Ty się do tej pory zajmowałeś tymi sprawami, to na skutek podjęcia kooperacji z fachowcami będziesz miał więcej czasu wolnego. A jak wiadomo, prowadzenie firmy i tak jest dość zajmujące. Poza tym w tej sytuacji nie będzie potrzeby, by ponosić koszty związane z rekrutowaniem pracowników do tego działu. Po przeanalizowaniu rozmaitych kwestii sporo osób dochodzi do wniosku, że jest to pod wieloma względami korzystna dla nich opcja.

APS PROFIT POLSKA SP. Z O.O.

ul. Emilii Plater 14B/U1, 71-635 Szczecin
tel. +48 91 462 43 12, fax +48 91 462 40 71

FAQ – pytania i odpowiedzi

Do zatrudnienia na terenie Polski obywateli z UE niezbędne jest udzielone mu zezwolenie na pobyt (przy pobycie stałym) oraz na podjęcie zatrudnienia. Następnie należy podpisać umowę, przetłumaczoną na język kandydata, zgłosić tę osobę do ZUSu, zameldować ją i znaleźć lekarza rodzinnego. Dzięki współpracy z APS Profit, załatwienie i dopilnowanie wszelkich formalności leży po stronie agencji.

APS Profit to agencja zatrudnienia, pozyskująca pracowników zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Oferujemy leasing pracowników, jednorazowe rekrutacje, usługi outsourcingowe i kadrowo - płacowe. Trafiają do nas osoby poszukujące pracy oraz przedsiębiorstwa potrzebujące dodatkowej siły roboczej lub pomocy w znalezieniu odpowiednich pracobiorców.

W przypadku Ukraińców, łączy nas bliskość kulturowa i językowa. Osoby te mają dużo chęci i motywacji do pracy, gdyż przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych. Formalności nie są bardziej skomplikowane, niż w przypadku przyjmowania do pracy rodaków, a dzięki temu, iż są to pracownicy tymczasowi, ilość zatrudnianych osób można dopasować do potrzeby chwili.

Leasing pracowniczy polega na “wynajmie” siły roboczej, którą zatrudnia agencja. Pracownik zostaje oddelegowany do podmiotu, który jest nazywany pracodawcą - użytkownikiem, zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Pozwala to na efektywne zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie, w ten sposób racjonalizuje się koszty związane z zatrudnieniem. W przypadku sezonowości branży, można elastycznie dopasować zasoby ludzkie do aktualnych potrzeb. Jest to także pomoc dla firm, w których następuje duża rotacja personelu. Obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy i cała administracja kadrowo - płacowa spoczywa na podmiocie wynajmującym.

Wystarczy zgłosić się do nas, przedstawiając swoje zapotrzebowanie i wymagania. Dobierzemy odpowiednich pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, na okres, jakim są Państwo zainteresowani. Dbamy o wszystkie szczegóły, aby każda ze stron była zadowolona i usatysfakcjonowana.

Oprócz oczywistych kwestii, jak prawo do wynagrodzenia i traktowania na równi z innymi, pracownik tymczasowy za każdy miesiąc przepracowany u jednego pracodawcy - użytkownika ma prawo do dwóch dni urlopu wypoczynkowego. Jeśli nie zostanie on wykorzystany, agencja jest zobowiązana do wypłaty należnego ekwiwalentu pieniężnego. Ponadto, ma także prawo do dochodzenia odszkodowań i korzystania ze wszystkich urządzeń socjalnych.

Outsourcing płacowy to zlecenie zewnętrznej firmie całej lub częściowej obsługi płacowej i kadrowej w firmie. Odciąża to pracowników przedsiębiorstwa, redukuje koszty związane z utrzymaniem osobnego działu i nie wymaga przeprowadzania rekrutacji do niego.

Oferta pracowników tymczasowych kierowana jest głównie do firm, które obejmuje sezonowość i nie mają potrzeby zatrudniać pełnej kadry przez cały rok. Również w sytuacjach, gdzie jest duża rotacja pracowników bądź gdy potrzeba ludzi z konkretnymi kwalifikacjami tylko przez pewien czas. Każde przedsiębiorstwo może podjąć się takiego zatrudnienia, służy to obniżeniu kosztów i formalności związanych z zatrudnianiem.

Do każdej rekrutacji podchodzimy skrupulatnie i z pełnym zaangażowaniem. Kierujemy się wymaganiami i oczekiwaniami przyszłego pracodawcy, szukamy osób doświadczonych i z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

Nie, mamy również ogłoszenia dla osób poszukujących prac umysłowych, np. w biurze w dziale kadr. Warto się z nami skontaktować nawet, gdy w danej chwili na stronie internetowej nie ma umieszczonych takich ogłoszeń - przekażemy wszystkie posiadane informacje.