Aktualności

Agencja pracy tymczasowej – jak działa?

09/02/2022

Agencja pracy tymczasowej – jak działa? Agencja pracy tymczasowej to po prostu organizacja, która poszukuje pracowników tymczasowych do firm, z którymi mają podpisaną umowę. Polskie prawo w trakcie całej działalności określa role, prawa i obowiązki podmiotów: agencji zatrudnienia – dokładniej pracodawcy, z której oddelegowani są pracownicy do przedsiębiorcy. Z punktu widzenia przyszłego pracownika najważniejszym tematem jest agencja pracy tymczasowej, to z nią podpisujesz umowę, uzgadniasz warunki pracy i płacisz podatki. Agencja pracy tymczasowej rekrutuje pracowników z Polski, krajów Wchodu oraz Azji.

Agencja pracy tymczasowej – co to jest?

Praca tymczasowa to rodzaj zatrudnienia, w którym dana osoba otrzymuje pracę, co jest rozumiane zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę – tymczasowo.Ten rodzaj zatrudnienia jest często wspomagany przez agencję pracy tymczasowej, która współpracuje z pracodawcami i potencjalnymi pracownikami w celu znalezienia odpowiednich dopasowań. Jest ono zwykle krótkoterminowe, często w celu zaspokojenia potrzeb w gorących porach roku lub gdy ktoś w firmie jest na wakacjach czy zwolnieniu lekarskim. 

Rodzaje pracy tymczasowej są najczęściej spotykane w placówkach handlowych, biurach, zakładach produkcyjnych, gdzie osoby z niezbędnymi umiejętnościami lub dyspozycyjnością mogą wejść i skutecznie uzupełnić istniejącą siłę roboczą. W handlu detalicznym ten rodzaj pracy może być często pracą sezonową lub świąteczną, co pozwala na zatrudnienie dodatkowych pracowników, gdy biznes znacznie się rozwinie w określonych porach roku. W przypadku biura praca tymczasowa może być często sposobem na zatrudnienie nowych osób do firmy bez konieczności przechodzenia przez procedury rekrutacyjne, pozwalając agencji zrobić to za nich i mając na uwadze zatrudnienie krótkoterminowe.

Agencja pracy tymczasowej – jak działa?

Agencja pracy tymczasowej to firma, która zajmuje się wyszukiwaniem osób z odpowiednimi umiejętnościami i wiedzą do pracy w firmie na okres tymczasowy, a następnie pomaganiem tym osobom w znalezieniu pracy tymczasowej.Tego typu firmy mogą być popularne w biznesie, ponieważ skutecznie przeprowadzają rozmowy kwalifikacyjne i testują kandydatów, aby upewnić się, że kwalifikują się do tego stanowiska. Dzięki temu inne firmy mogą zatrudniać za pośrednictwem takiej agencji bez przechodzenia przez długi proces rekrutacji. 

Chociaż zatrudnienie tymczasowe jest często tym, czym się wydaje, czasami istnieją możliwości zatrudnienia długoterminowego, jeśli pracownicy i firmy tego chcą. Dla przedsiębiorcy oznacza to często, że pracownik tymczasowy dobrze się sprawdził na danym stanowisku pracy i warto go nadal zatrudniać. Przedłużenie zatrudnienia tymczasowego często leży w najlepszym interesie agencji tymczasowej, ponieważ zapewni jej korzyści finansowe.

Jednym z najszybszych i najłatwiejszych sposobów zatrudnienia pracownika ze Wschodu (Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Armenii, Gruzji, Rosji) jest skorzystanie z ofert agencji pracy tymczasowej, która oferują tzw. leasing pracowników. Metoda ta jest bardzo popularna, ponieważ pozwala uniknąć wielu uciążliwych formalności związanych z selekcją i legalizacją pracy cudzoziemców.

Jak wygląda zatrudnienie za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej?

Leasing pracowników to usługa polegająca na wynajmowaniu pracowników z Polski, ze Wschodu i Azji za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Firma zatrudniająca jest klientem, a nie pracodawcą. Podpisuje umowę z agencją, która zatrudnia pracowników na czas określony pozostając oficjalnym pracodawcą. Oznacza to, że to agencja pracy tymczasowej wypłaca pensje pracownikom, pomaga w legalizacji ich pobytu i pracy w Polsce, dokonuje rozliczeń urzędowych i zajmuje się wszystkimi innymi sprawami formalnymi. Wykonuje obsługę kadrowo-płacowa (np. płace, składki ZUS czy rozliczenia z US). W takim przypadku klient nie jest nawet związany żadną umową z zatrudnionymi pracownikami.Tylko powierza im odpowiednie zadania, kontroluje ich pracę i rozlicza się z agencją organizującą pracę.

Warto rozważyć takie rozwiązanie, jeśli potrzebujesz szybko uzupełnić braki kadrowe w Twojej firmie. Leasing pracowników sprawdza się szczególnie dobrze w perspektywie krótko- i średnioterminowej. Korzystając z tego narzędzia szybko zatrudnisz nową siłę roboczą i unikniesz setek formalności i ryzyka prawnego związanego np. z zatrudnieniem obcokrajowców.

Co otrzymujesz współpracując z agencją pracy tymczasowej?

Wygoda

  • Szybka i sprawna rekrutacja.
  • Minimum formalności – tylko jedna umowa i faktura do zapłaty.
  • Brak zobowiązań pracodawcy.

Oszczędność

  • Koszty rekrutacji ponosi agencja.
  • Brak dodatkowych opłat.
  • Koszty personelu i wynagrodzenia są odpowiedzialnością agencji.

Bezpieczeństwo

  • Wszelkie ryzyko ponosi agencja.
  • Natychmiastowe zastępstwo w przypadku zwolnienia jednego z pracowników.

Dzięki temu z leasingu pracowników za pośrednictwem agencji zatrudnienia korzysta obecnie wiele firm na polskim rynku.

Co jest ważne:

Agencja pracy tymczasowej zarejestrowana w Polsce musi posiadać certyfikat poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia oraz zgłaszać swoją działalność Krajowej Radzie Sądowniczej (KRS). A co za tym idzie, aby mieć NIP, a dokładniej numer identyfikacji podatkowej. Polskie przepisy nakładają również na agencje pracy tymczasowej obowiązek posiadania zaświadczenia marszałka województwa. Wszystkie te dane tworzą swoisty odcisk firmy. 

Im bliżej wyjazdu do pracy w Polsce, tym więcej takich pytań może się pojawić, odpowiedzi na nie trzeba szukać zarówno wśród pracowników, jak i u samego źródła, a dokładniej u potencjalnego pracodawcy. Solidna agencja pracy tymczasowej nie ma problemu z odpowiedzią na nie. Wszelkie kwestie związane z podróżami, warunkami pracy, potencjalnymi kosztami są przejrzyste i nie budzące wątpliwości. 

APS PROFIT POLSKA SP. Z O.O.

ul. Emilii Plater 14B/U1, 71-635 Szczecin
tel. +48 91 462 43 12, fax +48 91 462 40 71

FAQ – pytania i odpowiedzi

Do zatrudnienia na terenie Polski obywateli z UE niezbędne jest udzielone mu zezwolenie na pobyt (przy pobycie stałym) oraz na podjęcie zatrudnienia. Następnie należy podpisać umowę, przetłumaczoną na język kandydata, zgłosić tę osobę do ZUSu, zameldować ją i znaleźć lekarza rodzinnego. Dzięki współpracy z APS Profit, załatwienie i dopilnowanie wszelkich formalności leży po stronie agencji.

APS Profit to agencja zatrudnienia, pozyskująca pracowników zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Oferujemy leasing pracowników, jednorazowe rekrutacje, usługi outsourcingowe i kadrowo - płacowe. Trafiają do nas osoby poszukujące pracy oraz przedsiębiorstwa potrzebujące dodatkowej siły roboczej lub pomocy w znalezieniu odpowiednich pracobiorców.

W przypadku Ukraińców, łączy nas bliskość kulturowa i językowa. Osoby te mają dużo chęci i motywacji do pracy, gdyż przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych. Formalności nie są bardziej skomplikowane, niż w przypadku przyjmowania do pracy rodaków, a dzięki temu, iż są to pracownicy tymczasowi, ilość zatrudnianych osób można dopasować do potrzeby chwili.

Leasing pracowniczy polega na “wynajmie” siły roboczej, którą zatrudnia agencja. Pracownik zostaje oddelegowany do podmiotu, który jest nazywany pracodawcą - użytkownikiem, zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Pozwala to na efektywne zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie, w ten sposób racjonalizuje się koszty związane z zatrudnieniem. W przypadku sezonowości branży, można elastycznie dopasować zasoby ludzkie do aktualnych potrzeb. Jest to także pomoc dla firm, w których następuje duża rotacja personelu. Obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy i cała administracja kadrowo - płacowa spoczywa na podmiocie wynajmującym.

Wystarczy zgłosić się do nas, przedstawiając swoje zapotrzebowanie i wymagania. Dobierzemy odpowiednich pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, na okres, jakim są Państwo zainteresowani. Dbamy o wszystkie szczegóły, aby każda ze stron była zadowolona i usatysfakcjonowana.

Oprócz oczywistych kwestii, jak prawo do wynagrodzenia i traktowania na równi z innymi, pracownik tymczasowy za każdy miesiąc przepracowany u jednego pracodawcy - użytkownika ma prawo do dwóch dni urlopu wypoczynkowego. Jeśli nie zostanie on wykorzystany, agencja jest zobowiązana do wypłaty należnego ekwiwalentu pieniężnego. Ponadto, ma także prawo do dochodzenia odszkodowań i korzystania ze wszystkich urządzeń socjalnych.

Outsourcing płacowy to zlecenie zewnętrznej firmie całej lub częściowej obsługi płacowej i kadrowej w firmie. Odciąża to pracowników przedsiębiorstwa, redukuje koszty związane z utrzymaniem osobnego działu i nie wymaga przeprowadzania rekrutacji do niego.

Oferta pracowników tymczasowych kierowana jest głównie do firm, które obejmuje sezonowość i nie mają potrzeby zatrudniać pełnej kadry przez cały rok. Również w sytuacjach, gdzie jest duża rotacja pracowników bądź gdy potrzeba ludzi z konkretnymi kwalifikacjami tylko przez pewien czas. Każde przedsiębiorstwo może podjąć się takiego zatrudnienia, służy to obniżeniu kosztów i formalności związanych z zatrudnianiem.

Do każdej rekrutacji podchodzimy skrupulatnie i z pełnym zaangażowaniem. Kierujemy się wymaganiami i oczekiwaniami przyszłego pracodawcy, szukamy osób doświadczonych i z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

Nie, mamy również ogłoszenia dla osób poszukujących prac umysłowych, np. w biurze w dziale kadr. Warto się z nami skontaktować nawet, gdy w danej chwili na stronie internetowej nie ma umieszczonych takich ogłoszeń - przekażemy wszystkie posiadane informacje.