Aktualności

Agencja pracy dla Ukraińców

01/06/2022

Agencja pracy dla Ukraińców. W Polsce poziom bezrobocia jest na optymalnym poziomie. Nie zmienia to jednak faktu, że nadal wiele osób nie chce podejmować niektórych stanowisk, ze zróżnicowanych względów. Często problemem jest znalezienie chętnych do pracy fizycznej, która z pewnością nie jest najprzyjemniejsza. W jaki sposób odbywa się rekrutacja pracowników, którzy pochodzą z Ukrainy? Jakie są kluczowe zadania pośredniczącej firmy? Dlaczego zatrudnianie pracowników z Ukrainy to dobre rozwiązanie? Czy agencja pracy dla Ukraińców może okazać się dobrym sposobem na uzupełnienie braków kadrowych? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w poniższym artykule, do którego przeczytania serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych czytelników. 

W jaki sposób odbywa się rekrutacja pracowników, którzy pochodzą z Ukrainy?

Tego typu usługi w zdecydowanej większości przypadków oferowane są przez pośredniczące firmy. W dużym stopniu ułatwiają one znalezienie nie tylko ekspertów i specjalistów, którzy mają predyspozycję do pracy na określonych stanowiskach, ale również pracowników fizycznych. Pracodawcy mogą złożyć zamówienie na osobę, które posiada określone wykształcenie, doświadczenie i predyspozycje. Na podstawie wcześniej wspomnianej prośby firma pośrednicząca uruchomi rekrutację niemalże na miejscu. Co więcej, pośrednik jest odpowiedzialny za to, aby uregulować wszelkie aspekty związane chociażby z legalizacją pobytu, a także podjęciem pracy. Agencja pracy dla Ukraińców to świetne rozwiązanie dla firm, które mają problemy ze znalezieniem kompetentnej kadry, która z zaangażowaniem będzie wykonywać powierzone im obowiązki.

Jakie są kluczowe zadania pośredniczącej firmy?

Nie bez powodu agencja pracy dla Ukraińców cieszy się coraz większą popularnością. Tego typu podmioty odpowiedzialne są za wykonywanie wielu różnorodnych czynności. Przede wszystkim zajmują się rekrutacją osób do pracy. Dodatkowo koordynowane są przyjazdy pracowników. Warto wspomnieć o organizowaniu zatrudniania pracowników z Ukrainy. Agencja pracy dla Ukraińców pomaga również pracownikom w szeroko rozumianym procesie wizowym- mowa chociażby o wizach pracowniczych lub wizach Schengen. Kolejnym zadaniem firmy pośredniczącej jest uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów i zezwoleń, które są niemalże obowiązkowe, jeśli osoba z zagranicy chciałaby rozpocząć pracę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Nie w sposób nie wspomnieć o dużej pomocy w zakresie rejestracji do Urzędu Pracy- formalności są dość skomplikowane i często nieintuicyjne, jednak poszczególne firmy wykonują powierzone im zadania. Ostatnim zadaniem, z którym mierzy się Agencja pracy dla Ukraińców, jest pomoc pracowników w znalezieniu zakwaterowania, a także przygotowania do podjęcia zatrudnienia. Jak można zatem wywnioskować na podstawie powyższego akapitu, tego typu podmioty gospodarcze mają niebagatelne znaczenie.

Dlaczego zatrudnianie pracowników z Ukrainy to dobre rozwiązanie?

Warto mieć świadomość tego, że pracownicy pochodzący z Ukrainy są w stanie w mniejszym lub większym stopniu porozumiewać się w języku polskim. Godne podkreślenia jest to, że oba te kraje są do siebie wysoce zbliżone, jeśli chodzi o aspekty kulturowe. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że stosunkowo szybko przystosują się do pracy, a to z pewnością jest ogromnym udogodnieniem. Jako ciekawostkę warto w tym miejscu przytoczyć, że Ukraińcy mają ogromną motywację do pracy, a także chętnie ją wykonują- zarobki w naszym kraju są znacznie bardziej satysfakcjonujące. Współpraca z agencją pracy dla Ukraińców to gwarancja otrzymania w możliwie krótkim czasie zmotywowanych pracowników. Nie musimy samodzielnie poświęcać wolnego czasu na to, aby przeprowadzać proces rekrutacyjny. Pracownicy, którzy potencjalnie ubiegają się o stanowisko, przechodzą wielopoziomowe szkolenie i walidację. W ten sposób specjaliści są w stanie dokonać wyboru najlepszego kandydata. 

Czy agencja pracy dla Ukraińców może okazać się dobrym sposobem na uzupełnienie braków kadrowych?

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że agencja pracy dla Ukraińców to świetny sposób na to, aby firma uzupełniła swoje braki kadrowe, co w wielu przypadkach jest wysoce problematyczne. Pozyskiwani pracownicy mogą brać udział w różnych gałęziach przemysłu, ale również w sektorze związanym z usługami. Nasi wschodni sąsiedzi znajdą zatrudnienie nie tylko w budowlanej branży, ale również w sądownictwie, przemyśle przetwórczym, przemyśle stoczniowym i przemyśle meblarskim. Jeśli jako właściciele firmy poszukujemy skutecznych sposobów na to, by szybko uzupełnić kadrę, nie ponosząc przy tym ogromnym kosztów, wówczas oferowane przez agencje usługi mogą okazać się strzałem w dziesiątkę. Nie da się ukryć, że wdrażanie krótkoterminowych projektów często wiąże się z koniecznością poszerzenia personelu. Agencja pracy dla Ukraińców rekrutuje personel do sezonowych zadań. Jest to świetne rozwiązanie, jeśli w określonym czasie planujemy zintensyfikowanie produkcji. 

APS PROFIT POLSKA SP. Z O.O.

ul. Emilii Plater 14B/U1, 71-635 Szczecin
tel. +48 91 462 43 12, fax +48 91 462 40 71

FAQ – pytania i odpowiedzi

Do zatrudnienia na terenie Polski obywateli z UE niezbędne jest udzielone mu zezwolenie na pobyt (przy pobycie stałym) oraz na podjęcie zatrudnienia. Następnie należy podpisać umowę, przetłumaczoną na język kandydata, zgłosić tę osobę do ZUSu, zameldować ją i znaleźć lekarza rodzinnego. Dzięki współpracy z APS Profit, załatwienie i dopilnowanie wszelkich formalności leży po stronie agencji.

APS Profit to agencja zatrudnienia, pozyskująca pracowników zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Oferujemy leasing pracowników, jednorazowe rekrutacje, usługi outsourcingowe i kadrowo - płacowe. Trafiają do nas osoby poszukujące pracy oraz przedsiębiorstwa potrzebujące dodatkowej siły roboczej lub pomocy w znalezieniu odpowiednich pracobiorców.

W przypadku Ukraińców, łączy nas bliskość kulturowa i językowa. Osoby te mają dużo chęci i motywacji do pracy, gdyż przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych. Formalności nie są bardziej skomplikowane, niż w przypadku przyjmowania do pracy rodaków, a dzięki temu, iż są to pracownicy tymczasowi, ilość zatrudnianych osób można dopasować do potrzeby chwili.

Leasing pracowniczy polega na “wynajmie” siły roboczej, którą zatrudnia agencja. Pracownik zostaje oddelegowany do podmiotu, który jest nazywany pracodawcą - użytkownikiem, zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Pozwala to na efektywne zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie, w ten sposób racjonalizuje się koszty związane z zatrudnieniem. W przypadku sezonowości branży, można elastycznie dopasować zasoby ludzkie do aktualnych potrzeb. Jest to także pomoc dla firm, w których następuje duża rotacja personelu. Obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy i cała administracja kadrowo - płacowa spoczywa na podmiocie wynajmującym.

Wystarczy zgłosić się do nas, przedstawiając swoje zapotrzebowanie i wymagania. Dobierzemy odpowiednich pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, na okres, jakim są Państwo zainteresowani. Dbamy o wszystkie szczegóły, aby każda ze stron była zadowolona i usatysfakcjonowana.

Oprócz oczywistych kwestii, jak prawo do wynagrodzenia i traktowania na równi z innymi, pracownik tymczasowy za każdy miesiąc przepracowany u jednego pracodawcy - użytkownika ma prawo do dwóch dni urlopu wypoczynkowego. Jeśli nie zostanie on wykorzystany, agencja jest zobowiązana do wypłaty należnego ekwiwalentu pieniężnego. Ponadto, ma także prawo do dochodzenia odszkodowań i korzystania ze wszystkich urządzeń socjalnych.

Outsourcing płacowy to zlecenie zewnętrznej firmie całej lub częściowej obsługi płacowej i kadrowej w firmie. Odciąża to pracowników przedsiębiorstwa, redukuje koszty związane z utrzymaniem osobnego działu i nie wymaga przeprowadzania rekrutacji do niego.

Oferta pracowników tymczasowych kierowana jest głównie do firm, które obejmuje sezonowość i nie mają potrzeby zatrudniać pełnej kadry przez cały rok. Również w sytuacjach, gdzie jest duża rotacja pracowników bądź gdy potrzeba ludzi z konkretnymi kwalifikacjami tylko przez pewien czas. Każde przedsiębiorstwo może podjąć się takiego zatrudnienia, służy to obniżeniu kosztów i formalności związanych z zatrudnianiem.

Do każdej rekrutacji podchodzimy skrupulatnie i z pełnym zaangażowaniem. Kierujemy się wymaganiami i oczekiwaniami przyszłego pracodawcy, szukamy osób doświadczonych i z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

Nie, mamy również ogłoszenia dla osób poszukujących prac umysłowych, np. w biurze w dziale kadr. Warto się z nami skontaktować nawet, gdy w danej chwili na stronie internetowej nie ma umieszczonych takich ogłoszeń - przekażemy wszystkie posiadane informacje.