Aktualności

Agencja pracy dla tych co szukają pracownika

01/12/2023

Agencja pracy dla tych co szukają pracownika: W erze dynamicznych zmian rynkowych, stałego wzrostu konkurencji i rosnących oczekiwań zarówno ze strony pracowników, jak i pracodawców, znalezienie odpowiedniej osoby na odpowiednie stanowisko staje się coraz bardziej skomplikowanym zadaniem. Z jednej strony pracodawcy szukają kandydatów, którzy doskonale wpasują się w kulturę firmy, będą kompetentni i zaangażowani. Z drugiej strony, kandydaci oczekują stabilności, dobrej atmosfery i perspektyw rozwoju. Jak zatem znaleźć złoty środek w tym zakresie? Odpowiedź jest prosta: poprzez skorzystanie z usług agencji pracy. Ale czy warto? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Agencja pracy jako pośrednik

Agencje pracy pełnią rolę pośrednika pomiędzy pracodawcami poszukującymi pracowników a kandydatami szukającymi zatrudnienia. Ich zadaniem jest odnalezienie osób odpowiednich pod względem kompetencji oraz oczekiwań i skierowanie ich do firm, które poszukują pracowników o określonych profilach. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu agencje są w stanie dokładnie zrozumieć wymagania klienta i skutecznie przeszukać rynek pracy w poszukiwaniu idealnych kandydatów.

Indywidualne podejście do rekrutacji

Agencje pracy zdają sobie sprawę, że każda firma ma swoje unikalne potrzeby i oczekiwania względem nowych pracowników. Dlatego też, w ramach swoich usług, oferują indywidualne podejście do rekrutacji. Przedstawiciele agencji starają się poznać specyfikę firmy oraz jej kulturę organizacyjną, co pozwala im dopasować kandydatów nie tylko pod względem umiejętności, ale również charakteru i wartości.

Oszczędność czasu i zasobów: Proces rekrutacji może być czasochłonny i wymagać zaangażowania wielu zasobów. Agencje pracy znacząco przyspieszają ten proces, zajmując się zbieraniem aplikacji, przeprowadzaniem wstępnych rozmów oraz selekcją kandydatów. Dzięki temu pracodawcy mogą skupić się na swojej codziennej działalności, a jednocześnie mieć pewność, że prezentowani im kandydaci spełniają określone kryteria.

Dostęp do szerokiego rynku

Agencje pracy mają dostęp do szerokiej bazy danych kandydatów, co umożliwia im szybkie i efektywne wyszukiwanie pracowników o różnorodnych umiejętnościach i doświadczeniach. Przedsiębiorstwa, zwłaszcza te działające w specjalistycznych branżach, mogą skorzystać z tej bazy, by znaleźć kandydatów trudno dostępnych na otwartym rynku pracy.

Wsparcie na każdym etapie

Agencje pracy nie ograniczają swojej roli tylko do znalezienia odpowiednich kandydatów. Oferują one również wsparcie na każdym etapie rekrutacji – od przygotowania ogłoszeń i analizy aplikacji, poprzez prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, aż do finalnego wyboru pracowników. To oznacza, że pracodawcy mogą liczyć na kompleksową pomoc w całym procesie selekcji.

Optymalizacja kosztów

Choć wydawać by się mogło, że korzystanie z usług agencji pracy jest kosztowne, w rzeczywistości może przyczynić się do optymalizacji kosztów rekrutacji. Długotrwałe wakaty stanowisk pracy mogą wpłynąć negatywnie na efektywność firmy. Agencje pracy pomagają skrócić ten czas, minimalizując straty wynikające z brakujących pracowników.

Wsparcie dla firm

Agencje pracy stanowią cenne wsparcie dla firm, które poszukują pracowników. Ich rola jako pośredników pomiędzy pracodawcami a kandydatami jest nieoceniona w obliczu rosnącej konkurencji na rynku pracy. Dzięki indywidualnemu podejściu, oszczędności czasu i zasobów oraz dostępowi do szerokiej bazy kandydatów, agencje pracy mogą znacząco ułatwić proces rekrutacji i przyczynić się do budowy silnego zespołu pracowników, które stanowi fundamenty sukcesu każdego przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do kontaktu 

Współpraca z nami może przynieść wiele korzyści. Dzięki naszemu indywidualnemu podejściu do rekrutacji, jesteśmy w stanie dostosować poszukiwania do specyfiki Waszej firmy, aby znaleźć pracowników, którzy nie tylko posiadają wymagane umiejętności, ale także pasują do kultury organizacyjnej. Oszczędzamy Państwa czas i zasoby, przeprowadzając proces rekrutacji od początku do końca, a także oferując wsparcie na każdym etapie, byście mogli skupić się na prowadzeniu Waszego biznesu.

Podsumowanie

Współpraca z agencją pracy może przynieść liczne korzyści dla firm, które poszukują odpowiednich pracowników. Agencje pracy działają jako pośrednicy, łącząc pracodawców z kandydatami i oferując indywidualne podejście do rekrutacji. Zalety korzystania z usług agencji pracy obejmują oszczędność czasu i zasobów, dostęp do szerokiej bazy kandydatów, wsparcie na każdym etapie rekrutacji, indywidualne dopasowanie kandydatów do potrzeb firmy oraz optymalizację kosztów rekrutacji.

Dzięki agencjom pracy, przedsiębiorstwa mogą skrócić proces rekrutacji, znaleźć pracowników idealnie pasujących do ich kultury organizacyjnej oraz uniknąć strat wynikających z długotrwałych wakatów. Współpraca z agencją pracy może przyczynić się do zbudowania silnego zespołu pracowników, co stanowi klucz do sukcesu każdej firmy. 

Zachęcamy do skorzystania z usług naszej agencji pracy, która oferuje kompleksowe wsparcie i indywidualne podejście do rekrutacji.

APS PROFIT POLSKA SP. Z O.O.

ul. Emilii Plater 14B/U1, 71-635 Szczecin
tel. +48 91 462 43 12, fax +48 91 462 40 71

FAQ – pytania i odpowiedzi

Do zatrudnienia na terenie Polski obywateli z UE niezbędne jest udzielone mu zezwolenie na pobyt (przy pobycie stałym) oraz na podjęcie zatrudnienia. Następnie należy podpisać umowę, przetłumaczoną na język kandydata, zgłosić tę osobę do ZUSu, zameldować ją i znaleźć lekarza rodzinnego. Dzięki współpracy z APS Profit, załatwienie i dopilnowanie wszelkich formalności leży po stronie agencji.

APS Profit to agencja zatrudnienia, pozyskująca pracowników zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Oferujemy leasing pracowników, jednorazowe rekrutacje, usługi outsourcingowe i kadrowo - płacowe. Trafiają do nas osoby poszukujące pracy oraz przedsiębiorstwa potrzebujące dodatkowej siły roboczej lub pomocy w znalezieniu odpowiednich pracobiorców.

W przypadku Ukraińców, łączy nas bliskość kulturowa i językowa. Osoby te mają dużo chęci i motywacji do pracy, gdyż przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych. Formalności nie są bardziej skomplikowane, niż w przypadku przyjmowania do pracy rodaków, a dzięki temu, iż są to pracownicy tymczasowi, ilość zatrudnianych osób można dopasować do potrzeby chwili.

Leasing pracowniczy polega na “wynajmie” siły roboczej, którą zatrudnia agencja. Pracownik zostaje oddelegowany do podmiotu, który jest nazywany pracodawcą - użytkownikiem, zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Pozwala to na efektywne zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie, w ten sposób racjonalizuje się koszty związane z zatrudnieniem. W przypadku sezonowości branży, można elastycznie dopasować zasoby ludzkie do aktualnych potrzeb. Jest to także pomoc dla firm, w których następuje duża rotacja personelu. Obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy i cała administracja kadrowo - płacowa spoczywa na podmiocie wynajmującym.

Wystarczy zgłosić się do nas, przedstawiając swoje zapotrzebowanie i wymagania. Dobierzemy odpowiednich pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, na okres, jakim są Państwo zainteresowani. Dbamy o wszystkie szczegóły, aby każda ze stron była zadowolona i usatysfakcjonowana.

Oprócz oczywistych kwestii, jak prawo do wynagrodzenia i traktowania na równi z innymi, pracownik tymczasowy za każdy miesiąc przepracowany u jednego pracodawcy - użytkownika ma prawo do dwóch dni urlopu wypoczynkowego. Jeśli nie zostanie on wykorzystany, agencja jest zobowiązana do wypłaty należnego ekwiwalentu pieniężnego. Ponadto, ma także prawo do dochodzenia odszkodowań i korzystania ze wszystkich urządzeń socjalnych.

Outsourcing płacowy to zlecenie zewnętrznej firmie całej lub częściowej obsługi płacowej i kadrowej w firmie. Odciąża to pracowników przedsiębiorstwa, redukuje koszty związane z utrzymaniem osobnego działu i nie wymaga przeprowadzania rekrutacji do niego.

Oferta pracowników tymczasowych kierowana jest głównie do firm, które obejmuje sezonowość i nie mają potrzeby zatrudniać pełnej kadry przez cały rok. Również w sytuacjach, gdzie jest duża rotacja pracowników bądź gdy potrzeba ludzi z konkretnymi kwalifikacjami tylko przez pewien czas. Każde przedsiębiorstwo może podjąć się takiego zatrudnienia, służy to obniżeniu kosztów i formalności związanych z zatrudnianiem.

Do każdej rekrutacji podchodzimy skrupulatnie i z pełnym zaangażowaniem. Kierujemy się wymaganiami i oczekiwaniami przyszłego pracodawcy, szukamy osób doświadczonych i z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

Nie, mamy również ogłoszenia dla osób poszukujących prac umysłowych, np. w biurze w dziale kadr. Warto się z nami skontaktować nawet, gdy w danej chwili na stronie internetowej nie ma umieszczonych takich ogłoszeń - przekażemy wszystkie posiadane informacje.