Aktualności

Jak zatrudnić Ukraińca?

22/12/2021

Jak zatrudnić Ukraińca? Bezrobocie w Polsce wynosi 5,5 procenta, jednak nadal wiele branż ma problem w pozyskaniu pracowników. Ukraińcy przyjeżdżający do Polski w celach zarobkowych dali się poznać jako osoby pracowite i sumienne, dlatego stale rośnie zapotrzebowanie na ich zatrudnienie. W związku ze wzrostem popytu na siłą roboczą z tego kraju wielu przedsiębiorców zwraca się do agencji pośrednictwa pracy z pytaniem – jak zatrudnić Ukraińca? Pracodawcy z takich branż jak: budownictwo, sadownictwo, logistyka, hotelarstwo i gastronomia, zlecają agencji rekrutację i zatrudnienie pracowników z Ukrainy.

Formalności niezbędne do zatrudnienia pracownika z Ukrainy

Aby zatrudnić Ukraińca trzeba poznać kilka niezbędnych zasad. Otóż, jak wiadomo Ukraina nie jest członkiem Unii Europejskiej, dlatego jej obywateli dotyczą przepisy zatrudniania cudzoziemców z państw trzecich. Aby obywatel Ukrainy mógł legalnie pracować w Polsce musi posiadać ważny dokument pobytowy a także zezwolenie na pracę. Wyjątkiem jest sytuacja zwolnienia z konieczności uzyskania zezwolenia na pracę i wtedy pierwszy dokument wystarczy. Ważne! Jeżeli polski pracodawca chce zatrudnić pracownika z Ukrainy na umowę zlecenie jest zobowiązany do uzyskania dla niego zezwolenia na pracę. Umowa o pracę musi zostać przetłumaczona na język ukraiński. Pracownika z innego kraju należy zgłosić do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, czyli ZUS, załatwić zakwaterowanie i zameldowanie oraz pomoc lekarza rodzinnego. 

Przedsiębiorca może ułatwić sobie całą drogę zatrudniania Ukraińców, korzystając z usług agencji pracy APS Profit która zajmuje się pozyskiwaniem pracowników ze Wschodu.To pracodawca decyduje, czy chce skorzystać z jednorazowej rekrutacji, leasingu pracowników czy dodatkowo także z usługi outsourcingowej oraz kadrowo – płacowej. Usługi agencji zatrudnienia uwalniają przedsiębiorcę od takich formalności jak: zezwolenie na pobyt Ukraińca i zezwolenie na podjęcie zatrudnienia. Współpracując z agencją pracy, w/w obowiązki będą tylko po jej stronie.

Jakie są możliwości zatrudnienia Ukraińca?

Jedną z możliwości zatrudnienia osób z Ukrainy jest zaproszenie do pracy, czyli inaczej mówiąc oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy. Jest to uproszczona forma zatrudnienia i dotyczy powierzenia pracy obywatelowi Ukrainy na czas do pół roku w ciągu kolejnych 12 miesięcy. W takim przypadku nie jest nałożony obowiązek posiadania zezwolenia na pracę. Jeżeli przedsiębiorca chciałby samodzielnie zatrudnić obcokrajowca powinien zacząć od wypełnienia oświadczenia i dokonania opłaty. Taki dokument trzeba zarejestrować w powiatowym UP a jego oryginał wręczyć pracownikowi.

Rozpatrując zagadnienie legalnego zatrudniania Ukraińców, tak naprawdę nie ma znaczenia rodzaj podpisywanej umowy. Dokument pobytowy i zezwolenie o pracę uprawniają do podjęcia pracy nie tylko na podstawie umowy o pracę, ale również na podstawie umowy cywilnoprawnej, czyli umowy zlecenia. Dokumenty pobytowe to karta pobytu lub paszport paszportu biometrycznego, wiza. O paszport biometryczny cudzoziemiec stara się na Ukrainie w polskim konsulacie i jest on wydawany na 12 miesięcy. Natomiast karta pobytu jest już wydawana w Polsce. Najbardziej powszechna jest karta pobytu czasowego na trzy lata.Taki wniosek obcokrajowiec musi złożyć do urzędu wojewódzkiego w Polsce odpowiedniego terytorialnie do swojego miejsca pobytu. 

Zezwolenie na pracę to: oświadczenie, zezwolenie na pobyt i pracę, zezwolenie sezonowe. Spora część polskich pracodawców jako formę zatrudnienia wybiera umowę zlecenie ze względu na mniejszy koszt utrzymania pracownika z Ukrainy a także prostszy sposób zakończenia takiej umowy o pracę. Niuanse zatrudnienia obcokrajowca w Polsce są doskonale znane pracownikom agencji pośrednictwa pracy, dlatego poszukując wykwalifikowanej czy też niewykwalifikowanej (najczęściej sezonowych) siły roboczej lepiej powierzyć to profesjonalistom.

Zasadność zatrudniania Ukraińców

Ukraińcy przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych, dlatego starają się dobrze pracować i utrzymać zatrudnienie jak najdłużej. Jeżeli formalności związane z ich zatrudnieniem są załatwiane przez agencję pracy, pracodawca nie musi angażować się w ich dopełnianie czy organizować dział zarządzania zasobami ludzkimi w swojej firmie. Jeżeli przedsiębiorca poszukuje pracowników w konkretnym zawodzie z odpowiednimi kwalifikacjami jedynym słusznym rozwiązaniem jest powierzenie rekrutacji agencji zatrudnienia. Jej pracownicy dbają o każdy szczegół, dlatego praca cudzoziemców jest w pełni legalna. Bez względu na to, czy jest to rekrutacja jednorazowa czy leasing pracowniczy starają się sprostać wymaganiom polskiego przedsiębiorcy i poszukują doświadczonych pracowników.  

W przypadku leasingu pracowniczego to agencja pracy prowadzi wszelkie rozliczenia z Ukraińcem i załatwia formalności. Rozwiązuje również ewentualne problemy jakie mogą pojawić się w czasie współpracy z obcokrajowcem. Pracownik zostaje oddelegowany przez agencję do danego pracodawcy na podstawie ustawy o pracy tymczasowej. Jest to duże ułatwienie dla właścicieli firm, ponieważ mogą lepiej zarządzać pracownikami, minimalizować koszty zatrudnienia. Agencja zatrudnienia przejmuje wszystkie obowiązki jakie wiążą się z przestrzeganiem Kodeksu Pracy i administrowaniem kadrowo-płacowym. 

APS PROFIT POLSKA SP. Z O.O.

ul. Emilii Plater 14B/U1, 71-635 Szczecin
tel. +48 91 462 43 12, fax +48 91 462 40 71

FAQ – pytania i odpowiedzi

Do zatrudnienia na terenie Polski obywateli z UE niezbędne jest udzielone mu zezwolenie na pobyt (przy pobycie stałym) oraz na podjęcie zatrudnienia. Następnie należy podpisać umowę, przetłumaczoną na język kandydata, zgłosić tę osobę do ZUSu, zameldować ją i znaleźć lekarza rodzinnego. Dzięki współpracy z APS Profit, załatwienie i dopilnowanie wszelkich formalności leży po stronie agencji.

APS Profit to agencja zatrudnienia, pozyskująca pracowników zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Oferujemy leasing pracowników, jednorazowe rekrutacje, usługi outsourcingowe i kadrowo - płacowe. Trafiają do nas osoby poszukujące pracy oraz przedsiębiorstwa potrzebujące dodatkowej siły roboczej lub pomocy w znalezieniu odpowiednich pracobiorców.

W przypadku Ukraińców, łączy nas bliskość kulturowa i językowa. Osoby te mają dużo chęci i motywacji do pracy, gdyż przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych. Formalności nie są bardziej skomplikowane, niż w przypadku przyjmowania do pracy rodaków, a dzięki temu, iż są to pracownicy tymczasowi, ilość zatrudnianych osób można dopasować do potrzeby chwili.

Leasing pracowniczy polega na “wynajmie” siły roboczej, którą zatrudnia agencja. Pracownik zostaje oddelegowany do podmiotu, który jest nazywany pracodawcą - użytkownikiem, zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Pozwala to na efektywne zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie, w ten sposób racjonalizuje się koszty związane z zatrudnieniem. W przypadku sezonowości branży, można elastycznie dopasować zasoby ludzkie do aktualnych potrzeb. Jest to także pomoc dla firm, w których następuje duża rotacja personelu. Obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy i cała administracja kadrowo - płacowa spoczywa na podmiocie wynajmującym.

Wystarczy zgłosić się do nas, przedstawiając swoje zapotrzebowanie i wymagania. Dobierzemy odpowiednich pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, na okres, jakim są Państwo zainteresowani. Dbamy o wszystkie szczegóły, aby każda ze stron była zadowolona i usatysfakcjonowana.

Oprócz oczywistych kwestii, jak prawo do wynagrodzenia i traktowania na równi z innymi, pracownik tymczasowy za każdy miesiąc przepracowany u jednego pracodawcy - użytkownika ma prawo do dwóch dni urlopu wypoczynkowego. Jeśli nie zostanie on wykorzystany, agencja jest zobowiązana do wypłaty należnego ekwiwalentu pieniężnego. Ponadto, ma także prawo do dochodzenia odszkodowań i korzystania ze wszystkich urządzeń socjalnych.

Outsourcing płacowy to zlecenie zewnętrznej firmie całej lub częściowej obsługi płacowej i kadrowej w firmie. Odciąża to pracowników przedsiębiorstwa, redukuje koszty związane z utrzymaniem osobnego działu i nie wymaga przeprowadzania rekrutacji do niego.

Oferta pracowników tymczasowych kierowana jest głównie do firm, które obejmuje sezonowość i nie mają potrzeby zatrudniać pełnej kadry przez cały rok. Również w sytuacjach, gdzie jest duża rotacja pracowników bądź gdy potrzeba ludzi z konkretnymi kwalifikacjami tylko przez pewien czas. Każde przedsiębiorstwo może podjąć się takiego zatrudnienia, służy to obniżeniu kosztów i formalności związanych z zatrudnianiem.

Do każdej rekrutacji podchodzimy skrupulatnie i z pełnym zaangażowaniem. Kierujemy się wymaganiami i oczekiwaniami przyszłego pracodawcy, szukamy osób doświadczonych i z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

Nie, mamy również ogłoszenia dla osób poszukujących prac umysłowych, np. w biurze w dziale kadr. Warto się z nami skontaktować nawet, gdy w danej chwili na stronie internetowej nie ma umieszczonych takich ogłoszeń - przekażemy wszystkie posiadane informacje.