Professional accounting & HR outsourcing

Helping your start and run your business in Poland!

Accounting and reporting both corporate and other form of self-employed entrepreneur activities.

 • Statutory bookkeeping services including the maintenance of clients’ books and records in accordance with local rules and directives, and the preparation and filling of all required reports and specifications
 • Management reporting services, tailored to each client’s individual requirements, in dual currency format and meeting any accounting standards
 • Consolidates financial statements
 • Regular calculation of a tax position and filling of tax forms with authorities
 • Specific project, such as reconciliation of accounts, assisting with the implementation or reorganizing of accounting software, establishing accounting procedures and policies Our Accounting & an Human resources Department possess speaking professionals with a broad range of skills and expertise.

Hr outsourcing and HR advisory – pay-roll management and processing

We reduce the functioning costs of enterprises, offering the maintenance of full human resources and payroll documentation, including:

 • maintenance of personal records;
 • timely issuance of referrals for medical examinations and OHS training, control of expiry dates of licences and the validity of training;
 • calculation of remuneration in accordance with the provisions of the law and the remuneration rules;
 • handling and accounting of employment contracts and civil law transactions, including those concluded by foreigners;
 • preparation and submission of all necessary declarations to ZUS (Social Security Office), registration of employees with ZUS;
 • issuance of employment and remuneration confirmations;
 • preparation and sending of PFRON (National Disabled Persons Rehabilitation Fund) declarations. GUS (Polish Central Statistical Office) reporting related to remuneration;
 • preparation of annual PIT returns;
 • all activities related to the attachment of earnings;
 • maintenance of documents related to the determination of rights to receive benefits under the social security scheme;
 • maintenance and archiving of all necessary human resources and payroll documents;
 • preparation of annual information on tax settlement for employees;
 • all other human resources and payroll activities necessary for the proper functioning of your company.

Human resource services

 • Preparation and review of job contracts, employment policies and procedures, in-house in instructions and organization charts
 • Secure maintenance of personal confidential information (e.g., relating to breaches of work discipline, termination of employment and the material liability of employees)
 • Maintenance of labor records of all kind

Complete cost analysis

 • Net-gross- employer cost total salary analysis

Other selected services

 • Registered address and secretarial services
 • Entrepreneur and Corporate business startup in Poland – legal service arrangement, document preparation for registration, assistance and advice at each phase of a startup

Temporary work and employee leasing

APS PROFIT POLSKA SP. Z O.O.

ul. Emilii Plater 14B/U1, 71-635 Szczecin, Poland
Phone: +48 91 462 43 12, Fax +48 91 462 40 71

FAQ – pytania i odpowiedzi

Do zatrudnienia na terenie Polski obywateli z UE niezbędne jest udzielone mu zezwolenie na pobyt (przy pobycie stałym) oraz na podjęcie zatrudnienia. Następnie należy podpisać umowę, przetłumaczoną na język kandydata, zgłosić tę osobę do ZUSu, zameldować ją i znaleźć lekarza rodzinnego. Dzięki współpracy z APS Profit, załatwienie i dopilnowanie wszelkich formalności leży po stronie agencji.

APS Profit to agencja zatrudnienia, pozyskująca pracowników zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Oferujemy leasing pracowników, jednorazowe rekrutacje, usługi outsourcingowe i kadrowo - płacowe. Trafiają do nas osoby poszukujące pracy oraz przedsiębiorstwa potrzebujące dodatkowej siły roboczej lub pomocy w znalezieniu odpowiednich pracobiorców.

W przypadku Ukraińców, łączy nas bliskość kulturowa i językowa. Osoby te mają dużo chęci i motywacji do pracy, gdyż przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych. Formalności nie są bardziej skomplikowane, niż w przypadku przyjmowania do pracy rodaków, a dzięki temu, iż są to pracownicy tymczasowi, ilość zatrudnianych osób można dopasować do potrzeby chwili.

Leasing pracowniczy polega na “wynajmie” siły roboczej, którą zatrudnia agencja. Pracownik zostaje oddelegowany do podmiotu, który jest nazywany pracodawcą - użytkownikiem, zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Pozwala to na efektywne zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie, w ten sposób racjonalizuje się koszty związane z zatrudnieniem. W przypadku sezonowości branży, można elastycznie dopasować zasoby ludzkie do aktualnych potrzeb. Jest to także pomoc dla firm, w których następuje duża rotacja personelu. Obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy i cała administracja kadrowo - płacowa spoczywa na podmiocie wynajmującym.

Wystarczy zgłosić się do nas, przedstawiając swoje zapotrzebowanie i wymagania. Dobierzemy odpowiednich pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, na okres, jakim są Państwo zainteresowani. Dbamy o wszystkie szczegóły, aby każda ze stron była zadowolona i usatysfakcjonowana.

Oprócz oczywistych kwestii, jak prawo do wynagrodzenia i traktowania na równi z innymi, pracownik tymczasowy za każdy miesiąc przepracowany u jednego pracodawcy - użytkownika ma prawo do dwóch dni urlopu wypoczynkowego. Jeśli nie zostanie on wykorzystany, agencja jest zobowiązana do wypłaty należnego ekwiwalentu pieniężnego. Ponadto, ma także prawo do dochodzenia odszkodowań i korzystania ze wszystkich urządzeń socjalnych.

Outsourcing płacowy to zlecenie zewnętrznej firmie całej lub częściowej obsługi płacowej i kadrowej w firmie. Odciąża to pracowników przedsiębiorstwa, redukuje koszty związane z utrzymaniem osobnego działu i nie wymaga przeprowadzania rekrutacji do niego.

Oferta pracowników tymczasowych kierowana jest głównie do firm, które obejmuje sezonowość i nie mają potrzeby zatrudniać pełnej kadry przez cały rok. Również w sytuacjach, gdzie jest duża rotacja pracowników bądź gdy potrzeba ludzi z konkretnymi kwalifikacjami tylko przez pewien czas. Każde przedsiębiorstwo może podjąć się takiego zatrudnienia, służy to obniżeniu kosztów i formalności związanych z zatrudnianiem.

Do każdej rekrutacji podchodzimy skrupulatnie i z pełnym zaangażowaniem. Kierujemy się wymaganiami i oczekiwaniami przyszłego pracodawcy, szukamy osób doświadczonych i z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

Nie, mamy również ogłoszenia dla osób poszukujących prac umysłowych, np. w biurze w dziale kadr. Warto się z nami skontaktować nawet, gdy w danej chwili na stronie internetowej nie ma umieszczonych takich ogłoszeń - przekażemy wszystkie posiadane informacje.