Recruitment services

Recruitment services

APS PROFIT Polska located in Szczecin. Our recruitment agency provides recruitment services at present in Poland, Denmark, Norway ,Sweden, Finland, Germany, The UK, and on infrequent basis in other European countries. Our company possesses a license granted by Marshal’s Office of Zachodniopomorskie Voivodeship for providing following recruitment services: employment agency in the Republic of Poland, labour exchange agency for citizens working for foreign employers and temporary work agency.

We have been on Polish market for 9 years now, rapidly developing our business and the range of services offered. APS Profit Polska specialises in seeking/recruiting polish and eastern workers ( Ukraine, Moldova, Georgia, Belorussia, Armenia)  and also workers from Asian countries for companies based in Poland and polish workers for international employers based in other EU countries in : metal and manufacturing industry, production, farming and building sectors, international petrochemical industry ( including highly skilled professionals) and finally in logistic & warehouses sectors . Besides, we are assisting in finding employees in any other industrial, private or public sectors, highly skilled professionals as well as less skilled professionals and young beginners for any manual positions.

APS PROFIT Polska  highly appreciates contacts with the customers. We are conformable to the clients’ needs and provide these workers or professionals that fulfil your criteria. We are in position to find for you relevant candidates within a couple of days or provide them immediately from our database. We are also able to organise the arrival of employee to the place of work in a very short periods based on arrangement with the customer. Finally, based on the arrangement with a costumer, we reserve a costumer right to verify the qualifications of our candidate at the place of work based on try & hire system. This gives our potential customer a chance to prove the real abilities and usefulness of the candidate before actual legal bind commence. As a result the customer is prevented from unnecessary expenses.

We are also ready to consider any forms of employment of potential workers in Poland and in your countries if within EU. One –time recruitment or a very attractive and significant cost & time reducing system for our client – leasing of Polish workers on the basis of an agency contract signed between us in Poland and your company. Therefore temporary is employee assigned for particular task or job if it is seasonal or defined by exact timing frames. This system of temporary work means that workers are not employed at client’s company but remain in commitment relation with our agency which takes care of the whole personnel and financial related services in Poland and in EU countries including registration and provision of all social insurance contribution as required by EU directive . Teamvikaren Polska reports, accounts, pay remuneration and prepare annual settlement of employees. We settle accounts with you only on the basis of an invoice.

If you are interested in our offer, please do not hesitate to contact directly Head of Office in Szczecin (we speak fluent English):

Artur Sawastian
Board Director

By contacting us in person, phoning our office or writing to us you will receive any other additional information on us, our offer and terms of co-operation.

Temporary work and employee leasing

APS PROFIT POLSKA SP. Z O.O.

ul. Emilii Plater 14B/U1, 71-635 Szczecin, Poland
Phone: +48 91 462 43 12, Fax +48 91 462 40 71

FAQ – pytania i odpowiedzi

Do zatrudnienia na terenie Polski obywateli z UE niezbędne jest udzielone mu zezwolenie na pobyt (przy pobycie stałym) oraz na podjęcie zatrudnienia. Następnie należy podpisać umowę, przetłumaczoną na język kandydata, zgłosić tę osobę do ZUSu, zameldować ją i znaleźć lekarza rodzinnego. Dzięki współpracy z APS Profit, załatwienie i dopilnowanie wszelkich formalności leży po stronie agencji.

APS Profit to agencja zatrudnienia, pozyskująca pracowników zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Oferujemy leasing pracowników, jednorazowe rekrutacje, usługi outsourcingowe i kadrowo - płacowe. Trafiają do nas osoby poszukujące pracy oraz przedsiębiorstwa potrzebujące dodatkowej siły roboczej lub pomocy w znalezieniu odpowiednich pracobiorców.

W przypadku Ukraińców, łączy nas bliskość kulturowa i językowa. Osoby te mają dużo chęci i motywacji do pracy, gdyż przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych. Formalności nie są bardziej skomplikowane, niż w przypadku przyjmowania do pracy rodaków, a dzięki temu, iż są to pracownicy tymczasowi, ilość zatrudnianych osób można dopasować do potrzeby chwili.

Leasing pracowniczy polega na “wynajmie” siły roboczej, którą zatrudnia agencja. Pracownik zostaje oddelegowany do podmiotu, który jest nazywany pracodawcą - użytkownikiem, zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Pozwala to na efektywne zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie, w ten sposób racjonalizuje się koszty związane z zatrudnieniem. W przypadku sezonowości branży, można elastycznie dopasować zasoby ludzkie do aktualnych potrzeb. Jest to także pomoc dla firm, w których następuje duża rotacja personelu. Obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy i cała administracja kadrowo - płacowa spoczywa na podmiocie wynajmującym.

Wystarczy zgłosić się do nas, przedstawiając swoje zapotrzebowanie i wymagania. Dobierzemy odpowiednich pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, na okres, jakim są Państwo zainteresowani. Dbamy o wszystkie szczegóły, aby każda ze stron była zadowolona i usatysfakcjonowana.

Oprócz oczywistych kwestii, jak prawo do wynagrodzenia i traktowania na równi z innymi, pracownik tymczasowy za każdy miesiąc przepracowany u jednego pracodawcy - użytkownika ma prawo do dwóch dni urlopu wypoczynkowego. Jeśli nie zostanie on wykorzystany, agencja jest zobowiązana do wypłaty należnego ekwiwalentu pieniężnego. Ponadto, ma także prawo do dochodzenia odszkodowań i korzystania ze wszystkich urządzeń socjalnych.

Outsourcing płacowy to zlecenie zewnętrznej firmie całej lub częściowej obsługi płacowej i kadrowej w firmie. Odciąża to pracowników przedsiębiorstwa, redukuje koszty związane z utrzymaniem osobnego działu i nie wymaga przeprowadzania rekrutacji do niego.

Oferta pracowników tymczasowych kierowana jest głównie do firm, które obejmuje sezonowość i nie mają potrzeby zatrudniać pełnej kadry przez cały rok. Również w sytuacjach, gdzie jest duża rotacja pracowników bądź gdy potrzeba ludzi z konkretnymi kwalifikacjami tylko przez pewien czas. Każde przedsiębiorstwo może podjąć się takiego zatrudnienia, służy to obniżeniu kosztów i formalności związanych z zatrudnianiem.

Do każdej rekrutacji podchodzimy skrupulatnie i z pełnym zaangażowaniem. Kierujemy się wymaganiami i oczekiwaniami przyszłego pracodawcy, szukamy osób doświadczonych i z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

Nie, mamy również ogłoszenia dla osób poszukujących prac umysłowych, np. w biurze w dziale kadr. Warto się z nami skontaktować nawet, gdy w danej chwili na stronie internetowej nie ma umieszczonych takich ogłoszeń - przekażemy wszystkie posiadane informacje.