Hjælp til opstart og administrativ drift af din forretning i Polen!

Hr outsourcing og HR rådgivning – lønadministration og behandling

Vi har allerede været til stede på det polske marked i fem år og vi driver vores virksomhed på en hurtig og effektiv måde. APS PROFIT  finder polakker, der er villige til at påtage sig arbejde på et internationalt plan i følgende brancher: børnepasning, metal- og produktionsbranche, landbrug og byggebranche, international olieindustri (personer med et meget højt uddannelsesniveau og meget høje kvalifikationer). Udover dette er Teamvikaren.dk behjælpelig med at finde fagfolk i yderlige industribrancher – både privat og offentligt – med et højt uddannelsesniveau samt unge mennesker til alle slags jobs.

APS PROFIT  sætter vældig stor pris på kontakter med kunder.
Vi opfylder kundens behov og tilbyder kun de arbejdere og specialister, som vores kunder leder efter. Vi er i stand til i løbet af kun et par dage at finde de medarbejdere, som vores kunder behøver, og bekræfte dette ved at fremsende dataene fra vores database. Vi kan sende medarbejdere til det af kunden anførte sted og give vedkommende en chance for at tjekke kandidatens kvalifikationer ved anvendelse af try & hire –systemet (fast ansættelse efter endt prøvetid). Kun et positivt resultat garanterer indgåelse af en ansættelsesaftale med denne arbejdstager. Dette giver vores kunde en chance for at vurdere kandidatens egnethed til at blive fastansat inden ansættelsesforholdet begynder. Fordelen ved dette er, at kunden ikke behøver at afholder udgifterne til kandidatens vurdering.

Vi kan endvidere tage forskellige ansættelsesformer i betragtning, for så vidt angår arbejdstagerne i de lande, hvor vores kunder driver virksomhed. Det gælder også outsourcingaf polske arbejdstagere i henhold til agenturkontrakter, som bliver indgået mellem os i Polen og kundens arbejdstagere, der skal udføre konkrete opgaver i forbindelse med sæsonarbejde eller arbejde omfattet af konkrete tidsrammer.
Dette ansættelsessystem betyder, at arbejdstagere ikke bliver ansat af kundens virksomhed, men bliver sendt ud af os med henblik på udførelse af bestemte opgaver. Vores agentur sørger i så fald for både personalet og de finansielle tjenester i Polen. Teamvikaren.dk rapporterer, afregner, udbetaler løn og udarbejder årsrapporter vedrørende arbeidstagerne.

Afregninger mellem os og vores kunder finder kun sted i henhold til de udstedte fakturaer.

Skulle De være interesseret i vores tilbud, tag venligst direkte kontakt med vores kontorfuldmægtig i Szczecin (vi taler flydende engelsk).

Regnskab og rapportering af virksomheder og anden form for selvstændig iværksætter aktiviteter.

 • Lovpligtige bogholderi herunder vedligeholdelse af kundernes regnskaber og optegnelser i overensstemmelse med lokale regler og direktiver, udarbejdelse og udfyldelse af alle nødvendige rapporter og specifikationer.
 • Management Reporting Services, der er skræddersyet til den enkelte kundes individuelle behov, i dobbelt valuta format og som opfylder alle regnskabsstandarder.
 • Koncernregnskab.
 • Regelmæssig beregning af skat m.m., samt udfyldning af formularer til myndighederne.
 • Specifik projekt, såsom afstemning af konti, medvirke ved gennemførelsen eller reorganisering af regnskabsmæssige software, oprettelse af regnskabsprocedurer og politikker. Vores regnskabs og personaleafdeling besidder engelsktalende fagfolk med en bred vifte af færdigheder og ekspertise.

Hr outsourcing og HR rådgivning – lønadministration og behandling

Vi reducerer omkostningerne for virksomheder, og tilbyder drift og vedligeholdelse af menneskelige ressourcer og løn dokumentation, herunder:

 • Vedligeholdelse af personlige data.
 • Rettidig udstedelse af henvisninger til lægeundersøgelser og OHS uddannelse, kontrol af udløbsdatoer for licenser og gyldigheden af ​​uddannelse.
 • Beregning af vederlag i overensstemmelse med bestemmelserne i love og reglerne for aflønning.
 • Håndtering og bogføring af ansættelseskontrakter og civilretslige transaktioner, herunder dem der er indgået af udlændinge.
 • Udarbejdelse og indsendelse af alle nødvendige erklæringer til ZUS (Social Security kontor), inkl. registrering af medarbejdere med ZUS.
 • Udstedelse af beskæftigelses- og aflønnings bekræftelser.
 • Udarbejdelse og afsendelse af PFRON (National Handicappede Rehabilitering Fund) erklæringer. GUS (Polsk centrale statistisk kontor) rapportering relateret til vederlag.
 • Udarbejdelse af årlige PIT afkast.
 • Alle aktiviteter i forbindelse med lønkørsel og afregning.
 • Vedligeholdelse af dokumenter i forbindelse med afgørelsen af ​​ret til at modtage ydelser efter den sociale sikringsordning.
 • Vedligeholdelse og arkivering af alle nødvendige menneskelige ressourcer og løn dokumenter.
 • Udarbejdelse af årsopgørelse om skatteafregning for medarbejdere;
 • Alle øvrige HR funktioner der er nødvendige for at drive en velfungerende virksomhed i Polen.

HR funktioner

 • Udarbejdelse og gennemgang af stillingsannoncer, ansættelseskontrakter, beskæftigelsespolitik og procedurer.
 • Sikker vedligeholdelse af personlige fortrolige oplysninger (f.eks. vedrørende disciplinær afskedigelse, afskedigelse og materiale ansvaret for dette)
 • Vedligeholdelse af medarbejderregistreringer af alle typer.

Komplet omkostningsanalyse

 • Netto-brutto arbejdsgiver omkostninger og samlede lønanalyse

Andre udvalgte tjenester

 • Registreret adresse og sekretærservice
 • Iværksætter og Corporate business opstart i Polen – juridiske tjeneste arrangement, dokumentbehandling ved registreringen, bistand og rådgivning i alle fase af en opstart.

Midlertidigt arbejde og medarbejderleasing

APS PROFIT POLSKA SP. Z O.O.

Emilii Plater 14B/U1, 71-635 Szczecin, Poland
Tel. +48 91 462 43 12, Fax +48 91 462 40 71

FAQ – pytania i odpowiedzi

Do zatrudnienia na terenie Polski obywateli z UE niezbędne jest udzielone mu zezwolenie na pobyt (przy pobycie stałym) oraz na podjęcie zatrudnienia. Następnie należy podpisać umowę, przetłumaczoną na język kandydata, zgłosić tę osobę do ZUSu, zameldować ją i znaleźć lekarza rodzinnego. Dzięki współpracy z APS Profit, załatwienie i dopilnowanie wszelkich formalności leży po stronie agencji.

APS Profit to agencja zatrudnienia, pozyskująca pracowników zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Oferujemy leasing pracowników, jednorazowe rekrutacje, usługi outsourcingowe i kadrowo - płacowe. Trafiają do nas osoby poszukujące pracy oraz przedsiębiorstwa potrzebujące dodatkowej siły roboczej lub pomocy w znalezieniu odpowiednich pracobiorców.

W przypadku Ukraińców, łączy nas bliskość kulturowa i językowa. Osoby te mają dużo chęci i motywacji do pracy, gdyż przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych. Formalności nie są bardziej skomplikowane, niż w przypadku przyjmowania do pracy rodaków, a dzięki temu, iż są to pracownicy tymczasowi, ilość zatrudnianych osób można dopasować do potrzeby chwili.

Leasing pracowniczy polega na “wynajmie” siły roboczej, którą zatrudnia agencja. Pracownik zostaje oddelegowany do podmiotu, który jest nazywany pracodawcą - użytkownikiem, zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Pozwala to na efektywne zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie, w ten sposób racjonalizuje się koszty związane z zatrudnieniem. W przypadku sezonowości branży, można elastycznie dopasować zasoby ludzkie do aktualnych potrzeb. Jest to także pomoc dla firm, w których następuje duża rotacja personelu. Obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy i cała administracja kadrowo - płacowa spoczywa na podmiocie wynajmującym.

Wystarczy zgłosić się do nas, przedstawiając swoje zapotrzebowanie i wymagania. Dobierzemy odpowiednich pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, na okres, jakim są Państwo zainteresowani. Dbamy o wszystkie szczegóły, aby każda ze stron była zadowolona i usatysfakcjonowana.

Oprócz oczywistych kwestii, jak prawo do wynagrodzenia i traktowania na równi z innymi, pracownik tymczasowy za każdy miesiąc przepracowany u jednego pracodawcy - użytkownika ma prawo do dwóch dni urlopu wypoczynkowego. Jeśli nie zostanie on wykorzystany, agencja jest zobowiązana do wypłaty należnego ekwiwalentu pieniężnego. Ponadto, ma także prawo do dochodzenia odszkodowań i korzystania ze wszystkich urządzeń socjalnych.

Outsourcing płacowy to zlecenie zewnętrznej firmie całej lub częściowej obsługi płacowej i kadrowej w firmie. Odciąża to pracowników przedsiębiorstwa, redukuje koszty związane z utrzymaniem osobnego działu i nie wymaga przeprowadzania rekrutacji do niego.

Oferta pracowników tymczasowych kierowana jest głównie do firm, które obejmuje sezonowość i nie mają potrzeby zatrudniać pełnej kadry przez cały rok. Również w sytuacjach, gdzie jest duża rotacja pracowników bądź gdy potrzeba ludzi z konkretnymi kwalifikacjami tylko przez pewien czas. Każde przedsiębiorstwo może podjąć się takiego zatrudnienia, służy to obniżeniu kosztów i formalności związanych z zatrudnianiem.

Do każdej rekrutacji podchodzimy skrupulatnie i z pełnym zaangażowaniem. Kierujemy się wymaganiami i oczekiwaniami przyszłego pracodawcy, szukamy osób doświadczonych i z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

Nie, mamy również ogłoszenia dla osób poszukujących prac umysłowych, np. w biurze w dziale kadr. Warto się z nami skontaktować nawet, gdy w danej chwili na stronie internetowej nie ma umieszczonych takich ogłoszeń - przekażemy wszystkie posiadane informacje.