Riktige folk på riktige plasser

APS PROFIT POLSKA setter en veldig stor pris på kontaktene med kunder

Vi fyller ut kundens behov og tilbyr kun arbeidere og spesialister som våre kunder spør etter. Vi er istand i løpa av kun noen dager til å finde folk våre kunder har behov på, og bekrefte dette ved oversendelse av informasjonene fra vår databasis. Vi kan sende ut folk til det stedet kunden ønsker, og gi ham sjansen til å kontrollere kandidatens kvalifikasjoner ved å bruke try & hire –system (fast ansettelse etter endt prøvetid). Kun et positivt resultat garanterer undertegnelse av arbeidskontrakten med arbeidstakeren. Dette gir vår kunde en sjanse til å vurdere kandidatens mulighet til å bli fast ansatt før beggesidig pliktforholdet begynner. Fordelen av dette er at kunden ikke behøver å dekke utgifter som er forbundet med kandidatens vurdering.

Vi kan også ta i betraktning forskjellige ansettelsesformer av arbeidstakere i landene våre kunder har bedrifter i. Det gjelder også en outsourcing av polske arbeitstakere på grunnlag av agenturkontrakter som blir inngått mellom oss i Polen og kundens arbeidstakere som skal fylle ut konkrete oppgaver i forbindelse med saisonarbeid eller arbeid som blir omfattet av konkrete tidsrammer. Dette ansettelsessystemet betyr at arbeidstakere ikke blir ansatt av kundens firma, men blir utsendt av oss til utfylling av bestemte oppgaver. Vår agentur sørger i et slikt tilfelle for både personalet og finanstjennester i Polen. APS PROFIT Polska rapporterer, avregner, utbetaler lønninger og setter opp årsrapporter vedrørende arbeidstakere.

Avregninger mellom oss og våre kunder skjer kum på grunnlag av utstedte fakturaer.

Skulle De blitt interessert i vårt tilbud, få en direkt kontakt med vår kontorleder i Szczecin (vi snakker flyttende engelsk).

Artur Sawastian – Direktør

Emilii Plater 14b/U1, 71-635 Szczecin

  • Tel.: +48 914 624 312
  • Faks: + 48 914 624 071
  • Mobil: + 48 503 14 66 30

Ved å ta en personlig kontakt med oss, telefonkontakt eller når De henvender Dem til oss skriftlig, skal De få fra oss ekstra informasjoner om oss selv, om det vi driver med og om betingelser av et eventuelt samarbeid i fremtiden.

Midlertidig arbeid og ansettelse

APS PROFIT POLSKA SP. Z O.O.

Emilii Plater 14B/U1, 71-635 Szczecin, Poland
Tel. +48 91 462 43 12, Fax +48 91 462 40 71

FAQ – pytania i odpowiedzi

Do zatrudnienia na terenie Polski obywateli z UE niezbędne jest udzielone mu zezwolenie na pobyt (przy pobycie stałym) oraz na podjęcie zatrudnienia. Następnie należy podpisać umowę, przetłumaczoną na język kandydata, zgłosić tę osobę do ZUSu, zameldować ją i znaleźć lekarza rodzinnego. Dzięki współpracy z APS Profit, załatwienie i dopilnowanie wszelkich formalności leży po stronie agencji.

APS Profit to agencja zatrudnienia, pozyskująca pracowników zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Oferujemy leasing pracowników, jednorazowe rekrutacje, usługi outsourcingowe i kadrowo - płacowe. Trafiają do nas osoby poszukujące pracy oraz przedsiębiorstwa potrzebujące dodatkowej siły roboczej lub pomocy w znalezieniu odpowiednich pracobiorców.

W przypadku Ukraińców, łączy nas bliskość kulturowa i językowa. Osoby te mają dużo chęci i motywacji do pracy, gdyż przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych. Formalności nie są bardziej skomplikowane, niż w przypadku przyjmowania do pracy rodaków, a dzięki temu, iż są to pracownicy tymczasowi, ilość zatrudnianych osób można dopasować do potrzeby chwili.

Leasing pracowniczy polega na “wynajmie” siły roboczej, którą zatrudnia agencja. Pracownik zostaje oddelegowany do podmiotu, który jest nazywany pracodawcą - użytkownikiem, zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Pozwala to na efektywne zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie, w ten sposób racjonalizuje się koszty związane z zatrudnieniem. W przypadku sezonowości branży, można elastycznie dopasować zasoby ludzkie do aktualnych potrzeb. Jest to także pomoc dla firm, w których następuje duża rotacja personelu. Obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy i cała administracja kadrowo - płacowa spoczywa na podmiocie wynajmującym.

Wystarczy zgłosić się do nas, przedstawiając swoje zapotrzebowanie i wymagania. Dobierzemy odpowiednich pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, na okres, jakim są Państwo zainteresowani. Dbamy o wszystkie szczegóły, aby każda ze stron była zadowolona i usatysfakcjonowana.

Oprócz oczywistych kwestii, jak prawo do wynagrodzenia i traktowania na równi z innymi, pracownik tymczasowy za każdy miesiąc przepracowany u jednego pracodawcy - użytkownika ma prawo do dwóch dni urlopu wypoczynkowego. Jeśli nie zostanie on wykorzystany, agencja jest zobowiązana do wypłaty należnego ekwiwalentu pieniężnego. Ponadto, ma także prawo do dochodzenia odszkodowań i korzystania ze wszystkich urządzeń socjalnych.

Outsourcing płacowy to zlecenie zewnętrznej firmie całej lub częściowej obsługi płacowej i kadrowej w firmie. Odciąża to pracowników przedsiębiorstwa, redukuje koszty związane z utrzymaniem osobnego działu i nie wymaga przeprowadzania rekrutacji do niego.

Oferta pracowników tymczasowych kierowana jest głównie do firm, które obejmuje sezonowość i nie mają potrzeby zatrudniać pełnej kadry przez cały rok. Również w sytuacjach, gdzie jest duża rotacja pracowników bądź gdy potrzeba ludzi z konkretnymi kwalifikacjami tylko przez pewien czas. Każde przedsiębiorstwo może podjąć się takiego zatrudnienia, służy to obniżeniu kosztów i formalności związanych z zatrudnianiem.

Do każdej rekrutacji podchodzimy skrupulatnie i z pełnym zaangażowaniem. Kierujemy się wymaganiami i oczekiwaniami przyszłego pracodawcy, szukamy osób doświadczonych i z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

Nie, mamy również ogłoszenia dla osób poszukujących prac umysłowych, np. w biurze w dziale kadr. Warto się z nami skontaktować nawet, gdy w danej chwili na stronie internetowej nie ma umieszczonych takich ogłoszeń - przekażemy wszystkie posiadane informacje.