Kontaktiere uns

APS PROFIT POLSKA SP. Z O.O.

ul. Emilii Plater 14B/U1,
71-635 Szczecin, Polen
Tel. +48 91 462 43 12,
fax +48 91 462 40 71
Email: biuro@apsprofit.pl

Bei Geschäfts- und Zusammenarbeit Anfragen wenden Sie sich bitte direkt an unsere Vorstandsmitglieder:

Artur Sawastian
Vorstandsvorsitzender
Tel. kom. +48 503 146 630
Email: artur@apsprofit.pl

Anna Selmaj
Exekutivdirektor, Proqurist
Tel. kom. +48 501 185 900
Email: anna@apsprofit.pl

ABTEILUNG DER PERSONALBESCHAFFUNG – FESTE ARBEIT UND GELEGENHEITSARBEIT

Dorota Jankowska
Abteilungsleiter
Tel. kom. +48 503 590 607
Email: dorota@apsprofit.pl

Piotr Romaniuk
Senior Spezialist für Personalbeschaffung
Tel. kom. +48 503 590 603
Email: piotr@apsprofit.pl

Dorota Cioch
Junior Spezialist für Personalbeschaffung
Tel. kom. +48 690 358 980
Email: c.dorota@apsprofit.pl

ABTEILUNG DER PERSONALBESCHAFFUNG – PERSONAL AUS OSTEUROPA

Olena Sorokopud
Koordinator der Personalabteilung – Eastern Mitarbeiter
тел. +48 503 589 200
Email: elena@apsprofit.pl

Oksana Koczina
Senior Spezialist für Personalbeschaffung
тел. +48 690 313 630
e-mail: k.oksana@apsprofit.pl

Alina Yarmolitska
Junior Spezialist für Personalbeschaffung
тел. +48 509 920 917
e-mail: alina@apsprofit.pl

Anastasiia Popovych
Junior Spezialist für Personalbeschaffung
тел. +48 508 365 004
e-mail: anastazja@apsprofit.pl

ABTEILUNG FüR FINANZ- UND RECHUNGSWESEN

Tatjana Sidorowa
Senior Spezialist für Finanz- und Rechnungswesen
Tel. kom. +48 506 314 533
E-mail: tatjana@apsprofit.pl

Yuliia Shyt
Junior Spezialist für Finanz- und Rechnungswesen
Tel. kom. +48 517 596 162
E-mail: yuliia@apsprofit.pl

Kamil Hejman
Selbständige Buchhalterin
Tel. kom. +48 516 656 663
E-mail: ksiegowosc@apsprofit.pl

  Kontaktformular

  APS PROFIT POLSKA SP. Z O.O.

  Emilii Plater 14B/U1, 71-635 Stettin, Polen
  Tel. +48 91 462 43 12, Fax +48 91 462 40 71

  FAQ – pytania i odpowiedzi

  Do zatrudnienia na terenie Polski obywateli z UE niezbędne jest udzielone mu zezwolenie na pobyt (przy pobycie stałym) oraz na podjęcie zatrudnienia. Następnie należy podpisać umowę, przetłumaczoną na język kandydata, zgłosić tę osobę do ZUSu, zameldować ją i znaleźć lekarza rodzinnego. Dzięki współpracy z APS Profit, załatwienie i dopilnowanie wszelkich formalności leży po stronie agencji.

  APS Profit to agencja zatrudnienia, pozyskująca pracowników zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Oferujemy leasing pracowników, jednorazowe rekrutacje, usługi outsourcingowe i kadrowo - płacowe. Trafiają do nas osoby poszukujące pracy oraz przedsiębiorstwa potrzebujące dodatkowej siły roboczej lub pomocy w znalezieniu odpowiednich pracobiorców.

  W przypadku Ukraińców, łączy nas bliskość kulturowa i językowa. Osoby te mają dużo chęci i motywacji do pracy, gdyż przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych. Formalności nie są bardziej skomplikowane, niż w przypadku przyjmowania do pracy rodaków, a dzięki temu, iż są to pracownicy tymczasowi, ilość zatrudnianych osób można dopasować do potrzeby chwili.

  Leasing pracowniczy polega na “wynajmie” siły roboczej, którą zatrudnia agencja. Pracownik zostaje oddelegowany do podmiotu, który jest nazywany pracodawcą - użytkownikiem, zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Pozwala to na efektywne zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie, w ten sposób racjonalizuje się koszty związane z zatrudnieniem. W przypadku sezonowości branży, można elastycznie dopasować zasoby ludzkie do aktualnych potrzeb. Jest to także pomoc dla firm, w których następuje duża rotacja personelu. Obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy i cała administracja kadrowo - płacowa spoczywa na podmiocie wynajmującym.

  Wystarczy zgłosić się do nas, przedstawiając swoje zapotrzebowanie i wymagania. Dobierzemy odpowiednich pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, na okres, jakim są Państwo zainteresowani. Dbamy o wszystkie szczegóły, aby każda ze stron była zadowolona i usatysfakcjonowana.

  Oprócz oczywistych kwestii, jak prawo do wynagrodzenia i traktowania na równi z innymi, pracownik tymczasowy za każdy miesiąc przepracowany u jednego pracodawcy - użytkownika ma prawo do dwóch dni urlopu wypoczynkowego. Jeśli nie zostanie on wykorzystany, agencja jest zobowiązana do wypłaty należnego ekwiwalentu pieniężnego. Ponadto, ma także prawo do dochodzenia odszkodowań i korzystania ze wszystkich urządzeń socjalnych.

  Outsourcing płacowy to zlecenie zewnętrznej firmie całej lub częściowej obsługi płacowej i kadrowej w firmie. Odciąża to pracowników przedsiębiorstwa, redukuje koszty związane z utrzymaniem osobnego działu i nie wymaga przeprowadzania rekrutacji do niego.

  Oferta pracowników tymczasowych kierowana jest głównie do firm, które obejmuje sezonowość i nie mają potrzeby zatrudniać pełnej kadry przez cały rok. Również w sytuacjach, gdzie jest duża rotacja pracowników bądź gdy potrzeba ludzi z konkretnymi kwalifikacjami tylko przez pewien czas. Każde przedsiębiorstwo może podjąć się takiego zatrudnienia, służy to obniżeniu kosztów i formalności związanych z zatrudnianiem.

  Do każdej rekrutacji podchodzimy skrupulatnie i z pełnym zaangażowaniem. Kierujemy się wymaganiami i oczekiwaniami przyszłego pracodawcy, szukamy osób doświadczonych i z odpowiednimi kwalifikacjami.

   

  Nie, mamy również ogłoszenia dla osób poszukujących prac umysłowych, np. w biurze w dziale kadr. Warto się z nami skontaktować nawet, gdy w danej chwili na stronie internetowej nie ma umieszczonych takich ogłoszeń - przekażemy wszystkie posiadane informacje.