О фирме

Лицензированное Агентство АПС Профит

Мы всегда находим «золотую середину» и это отличает нас от других.

Области деятельности, в которых занимаемся подбором персонала:

Промышленность:

 • легкая (текстильные заводы, швейные фабрики),
 • пищевая (рыбные заводы, мясокомбинаты, работа связанная с овощами и фруктами)
 • общественное питание (работа на кухни для поваров и помощников поваров),
 • металлургическая (металлозаводы, литейные заводы, заводы сварочного оборудования),
 • деревообрабатывающая (заводы по обработке дерева и досок, работа в лесу)

Сельское хозяйство:

 • садоводство (декоративное садоводство)
 • растениеводство (выращивание цветов, деревьев, обработка почвы)
 • птицеводство (птицефабрики, птицефермы)
 • производство и управление сельскохозяйственными машинами (тракторы, комбайны),

Строительство:

 • гражданское (жилые дома, общественные здания),
 • транспортное (дороги, линейные объекты, мосты, тоннели),
 • строительно-монтажные работы (каменные, бетонные, штукатурные),
 • коммерческое (торговые комплексы, склады)Нашим работникам и лицам, желающим сотрудничать с нашим агентством, мы помогаем в подготовке всех необходимых документов, позволяющих легально работать и проживать на територии Польши:
 • Получения рабочих виз в Польшу;
 • Получения разрешений на работу в Польше;
 • Получения разрешения на работу и карты побыта в Польше;
 • Получения ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика);
 • Получения Песеля*

Песель* — это польский идентификационный номер личности (аналог ИНН или привычное -идентификационный код), состоящий из 11 цифр.

Временная работа и лизинг сотрудников

APS PROFIT POLSKA SP. Z O.O.

Emilii Plater 14B/U1, 71-635 Szczecin, Poland
Tel. +48 91 462 43 12, Fax +48 91 462 40 71

FAQ — pytania i odpowiedzi

Do zatrudnienia na terenie Polski obywateli z UE niezbędne jest udzielone mu zezwolenie na pobyt (przy pobycie stałym) oraz na podjęcie zatrudnienia. Następnie należy podpisać umowę, przetłumaczoną na język kandydata, zgłosić tę osobę do ZUSu, zameldować ją i znaleźć lekarza rodzinnego. Dzięki współpracy z APS Profit, załatwienie i dopilnowanie wszelkich formalności leży po stronie agencji.

APS Profit to agencja zatrudnienia, pozyskująca pracowników zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Oferujemy leasing pracowników, jednorazowe rekrutacje, usługi outsourcingowe i kadrowo - płacowe. Trafiają do nas osoby poszukujące pracy oraz przedsiębiorstwa potrzebujące dodatkowej siły roboczej lub pomocy w znalezieniu odpowiednich pracobiorców.

W przypadku Ukraińców, łączy nas bliskość kulturowa i językowa. Osoby te mają dużo chęci i motywacji do pracy, gdyż przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych. Formalności nie są bardziej skomplikowane, niż w przypadku przyjmowania do pracy rodaków, a dzięki temu, iż są to pracownicy tymczasowi, ilość zatrudnianych osób można dopasować do potrzeby chwili.

Leasing pracowniczy polega na “wynajmie” siły roboczej, którą zatrudnia agencja. Pracownik zostaje oddelegowany do podmiotu, który jest nazywany pracodawcą - użytkownikiem, zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Pozwala to na efektywne zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie, w ten sposób racjonalizuje się koszty związane z zatrudnieniem. W przypadku sezonowości branży, można elastycznie dopasować zasoby ludzkie do aktualnych potrzeb. Jest to także pomoc dla firm, w których następuje duża rotacja personelu. Obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy i cała administracja kadrowo - płacowa spoczywa na podmiocie wynajmującym.

Wystarczy zgłosić się do nas, przedstawiając swoje zapotrzebowanie i wymagania. Dobierzemy odpowiednich pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, na okres, jakim są Państwo zainteresowani. Dbamy o wszystkie szczegóły, aby każda ze stron była zadowolona i usatysfakcjonowana.

Oprócz oczywistych kwestii, jak prawo do wynagrodzenia i traktowania na równi z innymi, pracownik tymczasowy za każdy miesiąc przepracowany u jednego pracodawcy - użytkownika ma prawo do dwóch dni urlopu wypoczynkowego. Jeśli nie zostanie on wykorzystany, agencja jest zobowiązana do wypłaty należnego ekwiwalentu pieniężnego. Ponadto, ma także prawo do dochodzenia odszkodowań i korzystania ze wszystkich urządzeń socjalnych.

Outsourcing płacowy to zlecenie zewnętrznej firmie całej lub częściowej obsługi płacowej i kadrowej w firmie. Odciąża to pracowników przedsiębiorstwa, redukuje koszty związane z utrzymaniem osobnego działu i nie wymaga przeprowadzania rekrutacji do niego.

Oferta pracowników tymczasowych kierowana jest głównie do firm, które obejmuje sezonowość i nie mają potrzeby zatrudniać pełnej kadry przez cały rok. Również w sytuacjach, gdzie jest duża rotacja pracowników bądź gdy potrzeba ludzi z konkretnymi kwalifikacjami tylko przez pewien czas. Każde przedsiębiorstwo może podjąć się takiego zatrudnienia, służy to obniżeniu kosztów i formalności związanych z zatrudnianiem.

Do każdej rekrutacji podchodzimy skrupulatnie i z pełnym zaangażowaniem. Kierujemy się wymaganiami i oczekiwaniami przyszłego pracodawcy, szukamy osób doświadczonych i z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

Nie, mamy również ogłoszenia dla osób poszukujących prac umysłowych, np. w biurze w dziale kadr. Warto się z nami skontaktować nawet, gdy w danej chwili na stronie internetowej nie ma umieszczonych takich ogłoszeń - przekażemy wszystkie posiadane informacje.