Aktualności

Na czym polega umowa z agencją pracy

06/05/2024

Na rynku pracy, agencje pracy odgrywają coraz ważniejszą rolę w łączeniu pracodawców z potencjalnymi pracownikami. Dla osób, które dopiero zaczynają swoją drogę zawodową lub szukają zmiany kariery, agencje te stanowią niezastąpione wsparcie. Jednakże, dla wielu osób korzystających z usług agencji pracy, cały proces może być nieco zawiły i nieznany. Warto zatem zgłębić podstawowe aspekty związane z umową zawieraną z agencją pracy, aby móc podejmować świadome decyzje.

Rodzaje umów – stałe, czasowe i dorywcze co wybrać?

Kiedy przychodzi moment poszukiwania pracy za pośrednictwem agencji, warto mieć świadomość, że istnieją różne rodzaje umów, na jakie można się zdecydować.

Umowa stała

Umowa stała to forma zatrudnienia, która zakłada długoterminową współpracę z agencją pracy. W ramach tego rodzaju umowy pracownik jest zatrudniony na pełny etat i może korzystać z pełnego pakietu świadczeń socjalnych, takich jak ubezpieczenie zdrowotne czy plan emerytalny. Umowa stała daje pracownikowi stabilność finansową i pewność zatrudnienia na dłuższy okres.

Umowa czasowa

Umowa czasowa, w przeciwieństwie do umowy stałej, zakłada zatrudnienie na określony czas. Może to być kilka miesięcy, rok lub nawet krótszy okres, w zależności od potrzeb agencji pracy i pracodawcy, dla którego pracownik będzie wykonywał określone zadania. Umowa czasowa często występuje w przypadku projektów sezonowych lub zwiększonego zapotrzebowania na pracowników w określonym okresie.

Umowa dorywcza

Umowa dorywcza jest formą elastyczną, która pozwala pracownikowi podjąć pracę na krótki okres czasu lub na konkretne projekty. Jest to często wybierana opcja przez osoby, które poszukują dodatkowego źródła dochodu lub chcą pracować tylko okresowo, bez zobowiązań na dłuższą metę.

Wybór odpowiedniego rodzaju umowy zależy od indywidualnych preferencji oraz sytuacji życiowej i zawodowej każdej osoby.

Kluczowe elementy umowy – powinno być uwzględnione?

Niezbędne jest, aby umowa zawarta z agencją pracy była przejrzysta i jasno określała prawa i obowiązki obu stron. Kilka kluczowych elementów, które powinny być uwzględnione w umowie to:

 • Opis stanowiska pracy: Dokładny opis obowiązków oraz oczekiwane kwalifikacje i umiejętności.
 • Wynagrodzenie: Określenie wysokości wynagrodzenia oraz częstotliwość wypłaty.
 • Okres zatrudnienia: W przypadku umowy czasowej, precyzyjne określenie daty rozpoczęcia i zakończenia zatrudnienia.
 • Warunki pracy: Ustalenie godzin pracy, miejsca wykonywania pracy oraz ewentualnych dodatkowych warunków, takich jak praca w systemie zmianowym czy możliwość pracy zdalnej.
 • Świadczenia dodatkowe: Informacje na temat dodatkowych świadczeń, takich jak ubezpieczenie zdrowotne czy płatny urlop.

Ustalenie tych kluczowych elementów umowy zapewnia klarowność i uniknie ewentualnych nieporozumień między stronami.

Obowiązki pracownika w umowie z agencją pracy

Podpisując umowę z agencją pracy, pracownik zobowiązuje się do przestrzegania określonych warunków i obowiązków. Niektóre z typowych obowiązków pracownika w umowie z agencją pracy to:

 • Wykonywanie powierzonych obowiązków z należytą starannością i sumiennością.
 • Przestrzeganie regulaminów pracy oraz procedur obowiązujących w miejscu zatrudnienia.
 • Punktualność oraz rzetelność w wykonywaniu obowiązków.
 • Zachowanie poufności w kwestiach związanych z pracodawcą oraz informacjami poufnymi.

Przestrzeganie tych obowiązków jest kluczowe dla zachowania dobrej reputacji oraz utrzymania stabilnej współpracy z agencją pracy.

Elastyczność i korzyści – czy warto podpisać umowę z agencją pracy?

Umowa z agencją pracy często wiąże się z pewną elastycznością, która może być korzystna dla wielu osób. Oto kilka korzyści wynikających z podpisania umowy z agencją pracy:

 • Elastyczność czasowa: Umowy czasowe lub dorywcze pozwalają na dostosowanie pracy do indywidualnych potrzeb i preferencji. Można podjąć pracę na określony okres czasu, co może być korzystne dla osób, które chcą zarobić dodatkowe pieniądze w krótkim okresie.
 • Różnorodność doświadczeń: Praca poprzez agencję pozwala na zdobycie różnorodnych doświadczeń zawodowych, pracując dla różnych firm i w różnych sektorach.
 • Możliwość szybkiego zatrudnienia: Agencje pracy często posiadają bogatą bazę ofert pracy, co ułatwia szybkie znalezienie zatrudnienia.
 • Łatwiejszy dostęp do rynku pracy: Dla osób, które mają trudności z samodzielnym znalezieniem pracy, agencje pracy mogą być cennym wsparciem i ułatwieniem w podjęciu zatrudnienia.

Prawa pracownika z umową z agencją pracy

Ważne jest, aby pracownik zatrudniony za pośrednictwem agencji pracy znał swoje prawa i miał świadomość, jaka ochrona przysługuje mu na podstawie zawartej umowy. Kilka kluczowych praw pracownika z umową z agencją pracy to:

 • Prawo do wynagrodzenia: Pracownik ma prawo do wynagrodzenia za wykonaną pracę zgodnie z ustaleniami umowy.
 • Prawo do odpoczynku: Pracownik ma prawo do określonej liczby dni wolnych oraz do wypoczynku w trakcie pracy.
 • Prawo do bezpiecznych warunków pracy: Pracownik ma prawo do pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach.
 • Prawo do informacji: Pracownik ma prawo do pełnej informacji na temat warunków pracy oraz wszystkich związanych z nią kwestii.

Podsumowanie tematu – Na czym polega umowa z agencją pracy

Umowa z agencją pracy to niezwykle korzystna forma zatrudnienia dla osób poszukujących pracy. Daje ona możliwość elastycznego podejścia do kariery zawodowej, zapewniając różnorodność doświadczeń i szybkie zatrudnienie. Kluczowe elementy umowy, takie jak prawa i obowiązki pracownika, są precyzyjnie określone, co zapewnia bezpieczeństwo i klarowność relacji z pracodawcą. Świadome wybieranie oferty agencji pracy, jak APS PROFIT, to krok w stronę sukcesu zawodowego i zdobycia cennych umiejętności na rynku pracy. Dlatego zachęcamy do skorzystania z oferty Agencji pracy APS PROFIT już dziś i rozpoczęcia swojej ścieżki zawodowej!

APS PROFIT POLSKA SP. Z O.O.

ul. Emilii Plater 14B/U1, 71-635 Szczecin
tel. +48 91 462 43 12, fax +48 91 462 40 71

FAQ – pytania i odpowiedzi

Do zatrudnienia na terenie Polski obywateli z UE niezbędne jest udzielone mu zezwolenie na pobyt (przy pobycie stałym) oraz na podjęcie zatrudnienia. Następnie należy podpisać umowę, przetłumaczoną na język kandydata, zgłosić tę osobę do ZUSu, zameldować ją i znaleźć lekarza rodzinnego. Dzięki współpracy z APS Profit, załatwienie i dopilnowanie wszelkich formalności leży po stronie agencji.

APS Profit to agencja zatrudnienia, pozyskująca pracowników zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Oferujemy leasing pracowników, jednorazowe rekrutacje, usługi outsourcingowe i kadrowo - płacowe. Trafiają do nas osoby poszukujące pracy oraz przedsiębiorstwa potrzebujące dodatkowej siły roboczej lub pomocy w znalezieniu odpowiednich pracobiorców.

W przypadku Ukraińców, łączy nas bliskość kulturowa i językowa. Osoby te mają dużo chęci i motywacji do pracy, gdyż przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych. Formalności nie są bardziej skomplikowane, niż w przypadku przyjmowania do pracy rodaków, a dzięki temu, iż są to pracownicy tymczasowi, ilość zatrudnianych osób można dopasować do potrzeby chwili.

Leasing pracowniczy polega na “wynajmie” siły roboczej, którą zatrudnia agencja. Pracownik zostaje oddelegowany do podmiotu, który jest nazywany pracodawcą - użytkownikiem, zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Pozwala to na efektywne zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie, w ten sposób racjonalizuje się koszty związane z zatrudnieniem. W przypadku sezonowości branży, można elastycznie dopasować zasoby ludzkie do aktualnych potrzeb. Jest to także pomoc dla firm, w których następuje duża rotacja personelu. Obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy i cała administracja kadrowo - płacowa spoczywa na podmiocie wynajmującym.

Wystarczy zgłosić się do nas, przedstawiając swoje zapotrzebowanie i wymagania. Dobierzemy odpowiednich pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, na okres, jakim są Państwo zainteresowani. Dbamy o wszystkie szczegóły, aby każda ze stron była zadowolona i usatysfakcjonowana.

Oprócz oczywistych kwestii, jak prawo do wynagrodzenia i traktowania na równi z innymi, pracownik tymczasowy za każdy miesiąc przepracowany u jednego pracodawcy - użytkownika ma prawo do dwóch dni urlopu wypoczynkowego. Jeśli nie zostanie on wykorzystany, agencja jest zobowiązana do wypłaty należnego ekwiwalentu pieniężnego. Ponadto, ma także prawo do dochodzenia odszkodowań i korzystania ze wszystkich urządzeń socjalnych.

Outsourcing płacowy to zlecenie zewnętrznej firmie całej lub częściowej obsługi płacowej i kadrowej w firmie. Odciąża to pracowników przedsiębiorstwa, redukuje koszty związane z utrzymaniem osobnego działu i nie wymaga przeprowadzania rekrutacji do niego.

Oferta pracowników tymczasowych kierowana jest głównie do firm, które obejmuje sezonowość i nie mają potrzeby zatrudniać pełnej kadry przez cały rok. Również w sytuacjach, gdzie jest duża rotacja pracowników bądź gdy potrzeba ludzi z konkretnymi kwalifikacjami tylko przez pewien czas. Każde przedsiębiorstwo może podjąć się takiego zatrudnienia, służy to obniżeniu kosztów i formalności związanych z zatrudnianiem.

Do każdej rekrutacji podchodzimy skrupulatnie i z pełnym zaangażowaniem. Kierujemy się wymaganiami i oczekiwaniami przyszłego pracodawcy, szukamy osób doświadczonych i z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

Nie, mamy również ogłoszenia dla osób poszukujących prac umysłowych, np. w biurze w dziale kadr. Warto się z nami skontaktować nawet, gdy w danej chwili na stronie internetowej nie ma umieszczonych takich ogłoszeń - przekażemy wszystkie posiadane informacje.