Aktualności

Jak zatrudnić pracownika z Azji?

09/02/2022

Jak zatrudnić pracownika z Azji? Każda firma cechuje się indywidualnie wyznaczonymi zasadami zatrudniania kadry. Dlatego agencja pracy tymczasowej dla każdej firmy, z którą współpracuje, tworzy od podstaw indywidualną ofertę, aby w pełni zaspokoić jej potrzeby. Każdy pracownik ze swoim indywidualnym potencjałem jest również wyjątkowy. Wiedzą o tym pracownicy agencji pracy i dlatego przed złożeniem oferty,  ustalają indywidualną ścieżkę kariery danej osoby. Jeżeli przedsiębiorca chce zatrudnić pracownika z Azji, agencja pracy umożliwia zrealizowanie takie przedsięwzięcia.

Jak zatrudnić pracownika z Azji?

Czy warto szukać pracowników z krajów azjatyckich takich jak: Indie, Bangladesz, Nepal, Malezja, Wietnam? Okazuje się, że tak, coraz więcej przedsiębiorców zwraca się do agencji pracy tymczasowej z zapytaniem o pracowników z Azji. Dlaczego? Otóż, Azjaci zostali uznani za ludzi obowiązkowych i niezwykle pracowitych, wkładających w wykonywaną pracę całe serce.

Jednak zatrudnienie cudzoziemca wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Między innymi konieczne jest przetłumaczenie dokumentów na język, który on rozumie, uzyskanie niezbędnych prawnie dokumentów legalizujących jego pracę. Zapewnienie legalnego pobytu dla pracownika z Azji. dbanie o jego zakwaterowanie i dojazdy do pracy. Agencja pracy dba o dobrą współpracę z kontrahentami dlatego wychodzi naprzeciw ich potrzebom. Wspiera klientów w wielu innych obszarach. Dzięki temu firmy mogą korzystać z pracy obcokrajowców bez ponoszenia odpowiedzialności za ich zatrudnienie.

Dlaczego pracownicy z Azji?

Każdy na pewno zdaje sobie sprawę, że Azjaci prezentują inną kulturę niż Europejczycy. Odnoszą się do powierzonej pracy z szacunkiem i z dużym zaangażowaniem wykonują powierzone zadania zawodowe. Pracownicy z Azji dysponują wyjątkowymi umiejętnościami, dlatego znajdują zatrudnienie w gastronomii, potrafią z niezwykłą precyzją i znajomością sztuki kulinarnej przygotowywać dania kuchni orientalnej. Są również poszukiwani przez salony SPA które powierzają im wykonywanie masaży czy zabiegów kosmetycznych.  

Oczywiście, to nie jedyne dziedziny w których pracownicy z Azji sprawdzają się i są dobrze oceniani. Agencja pracy tymczasowej posiada w swojej bazie pracowników, którzy podejmują się pracy fizycznej, nawet w systemie trzyzmianowym, w weekendy. Agencja uczestniczy w rekrutacji Azjatów zapewniając im korzystne warunki finansowe oraz zakwaterowania a pracodawcom fachowców jakich poszukują. W jakim języku można porozumiewać z Azjatami? Oczywiście w angielskim, chociaż zdarzają się przypadki, że obcokrajowiec zna podstawy języka polskiego.     

Jak odbywa się rekrutacja pracowników z Azji?

Bariera językowa oraz duża odległość dzieląca Polskę i kraje azjatyckie powoduje, że zatrudnienie obcokrajowców jest najbardziej skuteczne poprzez współpracę z agencją pracy tymczasowej.Taka organizacja posiada w swojej bazie pracowników z Azji, którzy wyróżniają się zdolnościami i kwalifikacjami jakich poszukują polscy pracodawcy. Również wielu Azjatów chętnie wybiera zatrudnienie w Polsce, niektórzy regularnie współpracują z agencją pracy i zawsze odpowiadają na zgłoszone zapotrzebowanie. 

Czy korzystanie z pomocy agencji pracy w rekrutowaniu pracowników z Azji jest korzystnym rozwiązaniem? Na pewno tak, trzeba tylko wybrać organizację, która posiada doświadczenie w pozyskiwaniu takiej siły roboczej. Solidna agencja pracy poza rekrutacją gwarantuje usługi księgowe i kadrowe oraz outsourcing płacowy. Poszukując sprawdzonych pracowników z Azji, najlepiej powierzyć to zadanie takiej firmie. Udaje się uniknąć załatwiania różnych formalności urzędowych, śledzenia wytycznych Kodeksu pracy. Dlaczego? Ponieważ to agencja zatrudnienia cudzoziemców jest pracodawcą i to ona przejmuje na siebie te obowiązki. Przedsiębiorca jest stroną umowy, korzystającym z pracy oddelegowanego pracownika z Azji. Dzięki temu, nie trzeba załatwiać spraw kadrowych, badań lekarskich, tłumaczenia dokumentów, opłacania składek ZUS i wyliczania podatków.

Jakie procedury prawne obowiązują przy zatrudnianiu pracownika z Azji?

Decydując się na zatrudnienie pracownika z Azji, trzeba mieć świadomość, że wszelkie procedury prawne będą trwały dłużej niż w przypadku zatrudniania osób ze Wschodu. Co należy zrobić? Trzeba złożyć stosowany wniosek zaopatrzony w opinię wydaną przez miejscowego starostę. Jest to niezbędne ze względu na to, że firma przedsiębiorcy znajduje się na terytorium Polski. Starosta potwierdza, że na danym terenie występują braki kadrowe, wyjątek stanowią zawody deficytowe. Zakończenie tej procedury powoduje, że pracownicy z Azji uzyskują zezwolenie na pracę w agencji zatrudnienia obcokrajowców.

Kolejny etap zatrudnienia pracownika z Azji ma miejsce przed upływem roku, ponieważ w tym czasie pracownicy agencji pracy rozpoczynają proces wydłużenia zezwolenia na pracę na następny okres to znaczy do 3 lat. O czym trzeba pamiętać? Agencja zatrudnia pracownika tymczasowego przez okres 18 miesięcy w czasie 36 miesięcy. Dlatego następne zezwolenie najlepiej składać na pracodawcę użytkownika. Agencja pracy oferuje w tym przypadku pełną obsługę kadrową i sprawuje opiekę nad obywatelem z Azji.

Profesjonalna agencja zatrudnienia dysponuje filiami w Azji, działa online oraz osobiście na terenie Polski.Tutaj nie ma problemu z prawidłowym doborem pracowników, sprawdzeniem umiejętności obcokrajowca, dlatego do pracy kierowani są tylko idealni dobrani pracownicy spełniający wymagania przedsiębiorców z różnych branż.

APS PROFIT POLSKA SP. Z O.O.

ul. Emilii Plater 14B/U1, 71-635 Szczecin
tel. +48 91 462 43 12, fax +48 91 462 40 71

FAQ – pytania i odpowiedzi

Do zatrudnienia na terenie Polski obywateli z UE niezbędne jest udzielone mu zezwolenie na pobyt (przy pobycie stałym) oraz na podjęcie zatrudnienia. Następnie należy podpisać umowę, przetłumaczoną na język kandydata, zgłosić tę osobę do ZUSu, zameldować ją i znaleźć lekarza rodzinnego. Dzięki współpracy z APS Profit, załatwienie i dopilnowanie wszelkich formalności leży po stronie agencji.

APS Profit to agencja zatrudnienia, pozyskująca pracowników zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Oferujemy leasing pracowników, jednorazowe rekrutacje, usługi outsourcingowe i kadrowo - płacowe. Trafiają do nas osoby poszukujące pracy oraz przedsiębiorstwa potrzebujące dodatkowej siły roboczej lub pomocy w znalezieniu odpowiednich pracobiorców.

W przypadku Ukraińców, łączy nas bliskość kulturowa i językowa. Osoby te mają dużo chęci i motywacji do pracy, gdyż przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych. Formalności nie są bardziej skomplikowane, niż w przypadku przyjmowania do pracy rodaków, a dzięki temu, iż są to pracownicy tymczasowi, ilość zatrudnianych osób można dopasować do potrzeby chwili.

Leasing pracowniczy polega na “wynajmie” siły roboczej, którą zatrudnia agencja. Pracownik zostaje oddelegowany do podmiotu, który jest nazywany pracodawcą - użytkownikiem, zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Pozwala to na efektywne zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie, w ten sposób racjonalizuje się koszty związane z zatrudnieniem. W przypadku sezonowości branży, można elastycznie dopasować zasoby ludzkie do aktualnych potrzeb. Jest to także pomoc dla firm, w których następuje duża rotacja personelu. Obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy i cała administracja kadrowo - płacowa spoczywa na podmiocie wynajmującym.

Wystarczy zgłosić się do nas, przedstawiając swoje zapotrzebowanie i wymagania. Dobierzemy odpowiednich pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, na okres, jakim są Państwo zainteresowani. Dbamy o wszystkie szczegóły, aby każda ze stron była zadowolona i usatysfakcjonowana.

Oprócz oczywistych kwestii, jak prawo do wynagrodzenia i traktowania na równi z innymi, pracownik tymczasowy za każdy miesiąc przepracowany u jednego pracodawcy - użytkownika ma prawo do dwóch dni urlopu wypoczynkowego. Jeśli nie zostanie on wykorzystany, agencja jest zobowiązana do wypłaty należnego ekwiwalentu pieniężnego. Ponadto, ma także prawo do dochodzenia odszkodowań i korzystania ze wszystkich urządzeń socjalnych.

Outsourcing płacowy to zlecenie zewnętrznej firmie całej lub częściowej obsługi płacowej i kadrowej w firmie. Odciąża to pracowników przedsiębiorstwa, redukuje koszty związane z utrzymaniem osobnego działu i nie wymaga przeprowadzania rekrutacji do niego.

Oferta pracowników tymczasowych kierowana jest głównie do firm, które obejmuje sezonowość i nie mają potrzeby zatrudniać pełnej kadry przez cały rok. Również w sytuacjach, gdzie jest duża rotacja pracowników bądź gdy potrzeba ludzi z konkretnymi kwalifikacjami tylko przez pewien czas. Każde przedsiębiorstwo może podjąć się takiego zatrudnienia, służy to obniżeniu kosztów i formalności związanych z zatrudnianiem.

Do każdej rekrutacji podchodzimy skrupulatnie i z pełnym zaangażowaniem. Kierujemy się wymaganiami i oczekiwaniami przyszłego pracodawcy, szukamy osób doświadczonych i z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

Nie, mamy również ogłoszenia dla osób poszukujących prac umysłowych, np. w biurze w dziale kadr. Warto się z nami skontaktować nawet, gdy w danej chwili na stronie internetowej nie ma umieszczonych takich ogłoszeń - przekażemy wszystkie posiadane informacje.