Aktualności

Jak zatrudnić cudzoziemca z Ukrainy?

11/02/2022

Jak zatrudnić cudzoziemca z Ukrainy? W niektórych branżach liczba pracowników jest wysoce ograniczona. Polacy coraz częściej unikają pracy fizycznej za stosunkowo niskie wynagrodzenie. Osoby mieszkające poza granicami naszego kraju bardzo często są jednak zainteresowane warunkami, które oferują polscy pracodawcy. Na czym polega zatrudnienie cudzoziemca z Ukrainy? Co powinniśmy wiedzieć na temat pozwolenia na pracę? Jak szybko i skutecznie zatrudnić Ukraińca? Czy agencja pracy zajmująca się zatrudnianiem obcokrajowców to dobre rozwiązanie? W celu uzyskania odpowiedzi na te pytania serdecznie zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem, który z pewnością rozwieje wszelkie wątpliwości naszych czytelników. 

Na czym polega zatrudnienie cudzoziemca z Ukrainy?

Na dzień dzisiejszy zatrudnienie pracownika pochodzącego z Ukrainy wiąże się z koniecznością posiadania uprawnień do pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Nie obędzie się zatem bez odpowiednich dokumentów, które są podstawą do legalnego zatrudnienia. Obywatel Ukrainy, który przebywa na terenie Polski na podstawie tymczasowego zezwolenia lub wizy, musi uzyskać zezwolenie na prace. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że istnieje także możliwość zatrudnienia obcokrajowca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, co fachowo nazywane jest „zaproszeniem do pracy”. Jeśli Ukrainiec chciałby legalnie rozpocząć pracę w naszym kraju, to musi posiadać dwa istotne uprawnienia. Pierwsze z nich to uprawnienie do pobytu na terenie danego państwa, a drugie to uprawnienie do podjęcia zatrudnienia. Od każdej reguły istnieją jednak wyjątki, podobnie jest również w tym przypadku. Jest to sytuacja, w której obcokrajowiec spoza Unii Europejskie przebywa w Polsce, jednocześnie posiada zezwolenie na pobyt stały. Może to także dotyczyć Ukraińców, którzy postarali się o pozwolenie na pobyt czasowy.

Co powinniśmy wiedzieć na temat pozwolenia na pracę?

Jedną z najszybszych form zatrudnienia Ukraińca przez pracodawcę pochodzącego z Polski jest pozwolenia na pracę na podstawie oświadczenia. Powszechnie jest ono znane jako „zaproszenie do pracy”. Pracownik jest wówczas zatrudniany w oparciu o powierzenie pracy na podstawie niezbędnych dokumentów. W konsekwencji obywatele kraju sąsiedniego mogą zdecydować się na podjęcie pracy w naszym kraju w okresie od sześciu do dwunastu miesięcy. Dzięki temu oddzielne zezwolenie na pracę nie jest wymagane.

Jak szybko i skutecznie zatrudnić Ukraińca?

Część osób z pewnością zastanawia się, w jaki sposób szybko i skutecznie zatrudnić Ukraińca w Polsce. Wbrew pozorom trudno jest jednoznacznie określić, jaka metoda będzie najszybsza. W każdym przypadku należy jednak wypełnić specjalne oświadczenie, a także uiścić niezbędną opłatę. W dalszej kolejności powinno dojść do zarejestrowania oświadczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu pracodawcy. Oryginał tego dokumentu przekazywany jest potencjalnemu pracownikowi. Dla niego jest to podstawa do uzyskania wizy w celu wykonywania pracy. W tym celu obcokrajowiec musi udać się do placówki dyplomatyczno-konsularnej. W dniu, kiedy dojdzie do zatrudnienia pracownika, pracodawca musi niezwłocznie poinformować urząd pracy o zaistniałym fakcie. W ten sposób wypełnione zostaną wszelkie formalności, a zatrudnienie będzie w pełni legalne.  

Czy agencja pracy zajmująca się zatrudnianiem obcokrajowców to dobre rozwiązanie?

Coraz większą popularnością cieszą się specjalistyczne agencje, które zajmują się zatrudnianiem obcokrajowców w Polsce. Tego typu działalność gospodarcza zajmuje się wieloma czynnościami, bowiem nie tylko poszukuje potencjalnych pracowników, ale także koordynuje przyjazdy pracowników i organizuje zatrudnianie. Co godne podkreślenia, specjaliści pomagają w procesie wizowym i w rejestracji do Urzędu Pracy, uzyskują potrzebne dokumenty i zezwolenia, pomagają pracownikom odnaleźć odpowiednie zakwaterowanie i przygotowują ich do tego, aby podjąć zatrudnienie w danej firmie. Tego typu rozwiązanie niesie ze sobą szereg korzyści. Warto mieć na uwadze to, że pracownicy pochodzący z Ukrainy posługują się językiem polskim. Należy wspomnieć, że oba kraje są stosunkowo podobne pod względem kulturowym, w konsekwencji przystosowanie się nowych osób do pracy nie jest czymś problematycznym. Ukraińcy mają dużą motywację do działania, ze względu na wysokie dla nich zarobki i atrakcyjne warunki. Sprawdzą się doskonale do pracy na liniach produkcyjnych. Współpraca z pośrednikami pracy to niemalże gwarancja otrzymania w krótkim czasie zmotywowanych pracowników. Pracodawca nie musi poświęcać swojego czasu na to, aby zatrudnić nową kadrę. Pracownicy przechodzą odpowiednie szkolenia, jednocześnie kandydaci są selekcjonowani- wybierane są tylko te persony, które najlepiej sprawdzą się w przypadku danej pracy. Zatrudnienie Ukraińców to przede wszystkim niższe koszty związane z wynagrodzeniami, a także możliwość znalezienia chętnych osób na stanowiska, które w naszym kraju nie cieszą się popularnością. 

APS PROFIT POLSKA SP. Z O.O.

ul. Emilii Plater 14B/U1, 71-635 Szczecin
tel. +48 91 462 43 12, fax +48 91 462 40 71

FAQ – pytania i odpowiedzi

Do zatrudnienia na terenie Polski obywateli z UE niezbędne jest udzielone mu zezwolenie na pobyt (przy pobycie stałym) oraz na podjęcie zatrudnienia. Następnie należy podpisać umowę, przetłumaczoną na język kandydata, zgłosić tę osobę do ZUSu, zameldować ją i znaleźć lekarza rodzinnego. Dzięki współpracy z APS Profit, załatwienie i dopilnowanie wszelkich formalności leży po stronie agencji.

APS Profit to agencja zatrudnienia, pozyskująca pracowników zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Oferujemy leasing pracowników, jednorazowe rekrutacje, usługi outsourcingowe i kadrowo - płacowe. Trafiają do nas osoby poszukujące pracy oraz przedsiębiorstwa potrzebujące dodatkowej siły roboczej lub pomocy w znalezieniu odpowiednich pracobiorców.

W przypadku Ukraińców, łączy nas bliskość kulturowa i językowa. Osoby te mają dużo chęci i motywacji do pracy, gdyż przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych. Formalności nie są bardziej skomplikowane, niż w przypadku przyjmowania do pracy rodaków, a dzięki temu, iż są to pracownicy tymczasowi, ilość zatrudnianych osób można dopasować do potrzeby chwili.

Leasing pracowniczy polega na “wynajmie” siły roboczej, którą zatrudnia agencja. Pracownik zostaje oddelegowany do podmiotu, który jest nazywany pracodawcą - użytkownikiem, zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Pozwala to na efektywne zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie, w ten sposób racjonalizuje się koszty związane z zatrudnieniem. W przypadku sezonowości branży, można elastycznie dopasować zasoby ludzkie do aktualnych potrzeb. Jest to także pomoc dla firm, w których następuje duża rotacja personelu. Obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy i cała administracja kadrowo - płacowa spoczywa na podmiocie wynajmującym.

Wystarczy zgłosić się do nas, przedstawiając swoje zapotrzebowanie i wymagania. Dobierzemy odpowiednich pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, na okres, jakim są Państwo zainteresowani. Dbamy o wszystkie szczegóły, aby każda ze stron była zadowolona i usatysfakcjonowana.

Oprócz oczywistych kwestii, jak prawo do wynagrodzenia i traktowania na równi z innymi, pracownik tymczasowy za każdy miesiąc przepracowany u jednego pracodawcy - użytkownika ma prawo do dwóch dni urlopu wypoczynkowego. Jeśli nie zostanie on wykorzystany, agencja jest zobowiązana do wypłaty należnego ekwiwalentu pieniężnego. Ponadto, ma także prawo do dochodzenia odszkodowań i korzystania ze wszystkich urządzeń socjalnych.

Outsourcing płacowy to zlecenie zewnętrznej firmie całej lub częściowej obsługi płacowej i kadrowej w firmie. Odciąża to pracowników przedsiębiorstwa, redukuje koszty związane z utrzymaniem osobnego działu i nie wymaga przeprowadzania rekrutacji do niego.

Oferta pracowników tymczasowych kierowana jest głównie do firm, które obejmuje sezonowość i nie mają potrzeby zatrudniać pełnej kadry przez cały rok. Również w sytuacjach, gdzie jest duża rotacja pracowników bądź gdy potrzeba ludzi z konkretnymi kwalifikacjami tylko przez pewien czas. Każde przedsiębiorstwo może podjąć się takiego zatrudnienia, służy to obniżeniu kosztów i formalności związanych z zatrudnianiem.

Do każdej rekrutacji podchodzimy skrupulatnie i z pełnym zaangażowaniem. Kierujemy się wymaganiami i oczekiwaniami przyszłego pracodawcy, szukamy osób doświadczonych i z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

Nie, mamy również ogłoszenia dla osób poszukujących prac umysłowych, np. w biurze w dziale kadr. Warto się z nami skontaktować nawet, gdy w danej chwili na stronie internetowej nie ma umieszczonych takich ogłoszeń - przekażemy wszystkie posiadane informacje.